Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü
HOŞGELDİNİZ
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve
Programlar Şubesi
Dr. Handan SARIOĞLU
TÜRKİYE KRONİK HAVA YOLU
HASTALIKLARINI ÖNLEME ve KONTROL
PROGRAMI
7.İL GARD KURUL TOPLANTISI
19.02.2015
GARD
Global Alliance Against Chronic Respiratory
Diseases
Kronik Solunum Yolu Hastalıklarına Karşı
Küresel Birlik
GARD NEDİR
 Erişkinlerde erken ölümlerin en büyük nedeni olan
kronik hastalıklar, uluslararası sağlık gündeminde
uzun süreler ihmal edilmiş
 DSÖ kronik hastalıklarda hastalık yükü konusunda var
olan verileri yayınlamış
 Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için ACİL
EYLEM çağrısında bulunmuş
GARD NEDİR


Ulusal ve uluslararası kuruluşların gönüllü olarak birleşip
Herkesin özgürce nefes aldığı bir dünya vizyonu
çerçevesinde çalıştığı
 DSÖ bünyesinde kurulmuş bir birliktir
 Amaç, küresel akciğer sağlığını geliştirmek
 Temel hedef ise kronik solunum hastalıklarıyla
savaşta çok kapsamlı bir yaklaşım oluşturmaktır
2000 Yılında İlk Adımları Atılan Bu İttifakta
 Başlangıçta 17 hükümet veya hükümet dışı kuruluş yer aldı
 Üye kuruluş sayısı 79’u buldu
-Türk Toraks Derneği (TTD) 2005’te
-Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği 2007’de
GARD üyesi oldu
GARD Dünya Genel Kurulu Toplantıları
1.Haziran 2006’da Çin/Pekin’de
2.Haziran 2007’de Kore/Seul’de
3.Mayıs 2008’de Türkiye/İstanbul’da
4.Haziran 2009’da İtalya/Roma’da
…
9.Ağustos 2014’de Brezilya/Salvador ‘da yapıldı
GARD TÜRKİYE
 TTD’nin GARD uygulamalarının başlatılması girişimi
 Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü ve desteğiyle hayata
geçmiş
Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (AstımKOAH) Önleme ve Kontrol Programı (2009-2013)
26 Mayıs 2009’da yayınlanmıştır
(2013-2017) Revize Edildi
KONTROL PROGRAMININ AMACI
 KHYH (Astım-KOAH) gelişimini önlemek
 KHYH’nı izlemek, kontrol altına almak
 KHYH’nın morbidite hızını azaltmak
 KHYH’nın mortalite hızını azaltmak, böylece hastalık
ve ekonomik yükü azaltmaktır
BURSA İL GARD KURULU
11 Mayıs 2010 tarihinde oluşturulmuş olup






1. İl GARD Kurulu Toplantısı : 19.04.2011
2. İl GARD Kurulu Toplantısı : 27.12.2011
3. İl GARD Kurulu Toplantısı : 28.03.2013
4. İl GARD Kurulu Toplantısı : 08.10.2013
5. İl GARD Kurulu Toplantısı : 11.04.2014
6. İl GARD Kurulu Toplantısı : 21.10.2014
tarihlerinde toplanmıştır
BURSA GARD KURULU
GENEL DEĞERLENDİRMESİ
BURSA GARD KURULU GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
Eylem Planı çerçevesinde
Astım-KOAH Eğitimi
Uz. Dr. Halil ÇELİKTEN
Uz. Dr. Abdullah ŞİMŞEK
Uz. Dr. Muammer DURMAYAZ
- 2011 yılı…. …197 Aile Hekimi
- 2012 yılı……. 465 Aile Hekimi
- 2013 yılı …….91 Aile Hekimi
Toplam……..753 Aile Hekimi
Bursa İlimizde 757 Aile Hekimi görev yapmakta
Kalan 43 Aile Hekimi
PLAKET TÖRENİ
13 Kasım 2012 Dünya KOAH Günü
 Zafer Plaza Alışveriş Merkezinde halka yönelik sağlık standı açıldı
 Stantda spirometre nefes ölçüm testi halkımıza uygulandı ve ilgili broşür ve bilgi
kitapçıkları halka dağıtıldı
Toplum Sağlığı Merkezlerine Dünya KOAH günü afişleri gönderildi
13 Kasım 2012 Dünya KOAH Günü
 As Tv Satırbaşı Programına U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ABD ‘dan Prof.Dr.Esra
UZASLAN ve Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürü
Uzm.Dr.Yasemin COŞKUN katıldı
3.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
 28.Mart.2013 tarihinde 3.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans
salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı (20092017) çerçevesinde düzenlendi
Toplantıda Bursa ili GARD Kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum
değerlendirilmesi yapıldı
3.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
2 Mayıs 2013 Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Konferans Salonunda U.Ü.T.F Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalından Uzm.Dr.Ezgi DEMİRDÖĞEN tarafından kurum çalışanlarına
KOAH Eğitimi verildi
3.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
7 Mayıs 2013 Dünya Astım Günü
Ördekli Kültür Merkez’inde hasta yakınlarına ve halka yönelik Astım Paneli düzenlendi
 Zafer Plaza Alışveriş Merkezinde Astım Günü standı açıldı
 Stantda halka yönelik anket çalışması uygulandı
Astım Günü ile ilgili broşür ve bilgi kitapçıkları halka dağıtıldı
 Toplum Sağlığı Merkezlerine Astım Günü afişleri gönderildi
4.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
08.Ekim.2013 tarihinde 4.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans
salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı (20092017)çerçevesinde düzenlendi
Toplantıda Bursa ili GARD Kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilmesi
yapıldı
4.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
13 Kasım 2013tarihinde Eğitim Vadisi Oğuz Kaan Köksal toplantı salonunda Uludağ
Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı Prof.Dr.Mehmet KARADAĞ ve Uludağ
Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN
tarafından Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli tüm rehber öğretmenlere KOAH Eğitimi
düzenlendi
4.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
GARD ORMANI
20 Kasım 2013 Dünya KOAH günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Kasım 2013 tarihinde
Çağlayan Köyü piknik ve mesire alanı yanında polensiz ağaçlardan oluşan 2000 kızılçam
fidanı dikildi
4.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
20 Kasım 2013 Dünya KOAH Günü
 Kent Meydanı Alışveriş Merkezinde halka yönelik sağlık standı açıldı
 Stantda spirometre nefes ölçüm testi halkımıza uygulandı ve ilgili broşür ve bilgi kitapçıkları
halka dağıtıldı
Toplum Sağlığı Merkezlerine Dünya KOAH günü afişleri gönderildi
2014 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Pulmoner Rehabilitasyon konulu afişin basımı tarafımızdan yapılmış olup, İlimizde bulunan tüm
TSM’lere ve Hastane Birlikleri Genel Sekreterliğine,ilgili kamu/özel kuruluşlarına dağıtımının
yapılarak,afişlerin görünür yerlere asılması gerçekleştirilmiştir
2014 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI
ETKİNLİKLERİ
Yerel bir televizyon kanalında halkımızın ve sağlık görevlilerinin 9-15 Mart Pulmoner
Rehabilitasyon haftasına yönelik bilgilendirilmesi ve bilincin arttırılması amacıyla,14 Mart
2014 tarihinde Uzm. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı (U.Ü.T.F Göğüs Hast. Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi) As Tv Sağlık Hattı programına katılmıştır
2014 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Prof.Dr.Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları
Hastanesinden Prof.Dr.Pınar ERGÜN'ün interaktif sunusu ile eğitim düzenlenmiştir
Eğitime Bursa Prof.Dr. Türkan Akyol Göğüs Hast. Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları
Uzmanları ve pulmoner rehabilitasyon çalışanları ile Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesinin katılımı gerçekleşmiştir
5.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
11.Nisan.2014 tarihinde 5.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans
salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı (20092017) çerçevesinde düzenlendi
Toplantıda Bursa ili GARD kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilmesi
yapıldı
5.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
6 Mayıs 2014 tarihinde saat 14:00’ de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda
Astım hastaları ve hasta yakınlarına Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi ortaklaşa Halk Eğitimi düzenledi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mehmet
KARADAĞ ve Göğüs Hastalıkları İmmünoloji Alerji Bilim Dalı Uzmanı Doç.Dr. Dane EDİGER,
Astım ve Allerji, İnhalasyon Cihazları ve Pefmetre kullanımı konularında katılımcılara eğitim
verdiler
5.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
 8 Mayıs 2014 tarihinde Orman Bölge Müdürlüğü Eğitim salonunda Müdürlük
çalışanlarına ''Fikir Bahçesi'' Konferansında “Astım ve Alerjik Hastalıklar” konusunda
U.Ü.T. F Göğüs Hastalıkları İmmünoloji Alerji Bilim Dalı Uzmanı Doç Dr. Dane EDİGER
tarafından eğitim verildi
12 Mayıs 2014 tarihinde TÜİK Bölge Müdürlüğü Eğitim salonunda Müdürlük çalışanlarına
U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları İmmünoloji Alerji Bilim Dalı Uzmanı Doç Dr. Dane EDİGER
tarafından “Astım ve Alerjik Hastalıklar” konusunda eğitim verildi
5.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
 2014 yılı ‘’Dünya ASTIM Günü’’ İlimiz merkez Belediyeleri ile ortak billboard çalışması
6 Mayıs Dünya Astım Günü Standı Kent Meydanı AVM’de kuruldu
Tv Programları; U.Ü.T. F Göğüs Hast. ve İmmunoloji Allerji ABD’dan Doç Dr. Dane EDİGER
Line Tv:05.05.2014 Sağlık Rehberi ve AS Tv:06.05.2014 Sağlık Hattı Programı ‘na katıldı
6.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
21.Ekim.2014 tarihinde 6.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans
salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
(2009-2017)çerçevesinde düzenlendi
Toplantıda Bursa ili GARD Kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum
değerlendirilmesi yapıldı
6.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
‘’19 Kasım 2014 Dünya KOAH’’ günü etkinlikleri; Korupark Alışveriş Merkezinde halka
yönelik sağlık standı düzenlendi U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ile
ortaklaşa Spirometre nefes ölçüm testi halkımıza uygulandı, KOAH ile ilgili broşür ve
bilgi kitapçıkları da halka dağıtıldı
6.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
19 KASIM 2014 DÜNYA KOAH GÜNÜ nedeniyle halkı bilinçlendirmek ve toplumda
farkındalık yaratmak amacıyla basımı yapılan afişlerin ilimizde bulunan Tüm Kamu ve
Özel Hastaneler ,TSM’ler ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlara dağıtımı gerçekleşmiştir
İlimiz Merkez Belediyeleri ile ortak billboard çalışması
6.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
19 Kasım 2014 günü As Tv ile Olay Tv’de 10:00 ve 14:00 saatlerinde Prof.Dr.Ahmet
URSAVAŞ, Doç.Dr.Dane EDİGER Tv programlarına katılımları gerçekleşmiştir
21 Kasım 2014 tarihinde Line Tv de Prof.Dr. Mehmet KARADAĞ Tv programına katılımı
gerçekleşmiştir
(19.02.2015)
7.GARD İL KRULU TOPLANTI GÜNDEMİ
 2014 yılı Bursa GARD Kurulunca gerçekleştirilen faaliyetlerin genel
değerlendirmesi
 2015 yılı Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri
 2015 yılı Dünya Astım Günü Etkinlikleri
 Bursa İl GARD Kurulu olarak 2015 yılı yapılacak diğer faaliyetlerin
planlanması
 Tüm kurumların faaliyetlere katkılarının belirlenmesi
( 19.02.2014)
7. GARD İL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
 2015 Dünya ASTIM Günü etkinliklerinin planlanması
09-15 MART 2015
PULMONER
REHABİLİTASYON
HAFTASI
05 MAYIS 2015
DÜNYA ASTIM
GÜNÜ
 2015 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliklerinin planlanması
2015 Pulmoner Rehabilitasyon Günü
Etkinliklerinin Planlanması
İl müdürlükleri tarafından 9-15 Mart 2015 tarihinde, Pulmoner
Rehabilitasyon Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek için GARD il
kurulu ile işbirliği içinde;
 İlinizde bulunan ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilmesi ve
etkinliklerin, hizmeti aksatmayacak şekilde desteklenmesi
 Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon ve/veya radyo programları yapılması
 Halka ve sağlık personeline yönelik eğitimlerde konuya gereken önemin
verilmesinin sağlanması
 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bahse konu materyallerin Valiliğiniz
bünyesindeki tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak kurumlar ayrıca ilgili
kamu/özel kuruluşlara dağıtımının yapılarak, afişlerin görünür yerlere asılması
2015 Yılı Pulmoner Rehabilitasyon Haftası
Etkinliklerinin Amacı
 Yöneticileri ve yetkilileri bu önemli halk sağlığı sorunu
konusunda bilgilendirmek ve harekete geçmelerini
sağlamaktır
PULMONER REHABİLİTASYON NEDİR
 Pulmoner rehabilitasyon kronik solunum hastalığı olup
semptomatik ve sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri
azalmış olgularda kanıta dayalı multidisipliner, kişiye
özel tedavi yaklaşımıdır
MİNİMUM EKİP
Doktor
Fizyoterapist
Medikal direktör
Fizyoterapist
Solunum terapisti
MULTİSİPLİNER
Diyetisyen
Klinik fizyolog
Psikolog
Hemşire
İş-uğraşı terapisti
PULMONER REHABİLİTASYON NELERİ İÇERİR
 Kişiye yönelik egzersiz programı
 Akciğer sağlığlı,hastalıkları ve tedavileri ile ilgili hasta
ve aile eğitimi
 Nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri
 Beslenme danışmanlığı,tedavisi
 Destekleyici ve arkadaşça bir ortam
PULMONER REHABİLİTASYON
PROGRAMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR







Kronik obstüritif akciğer hastalığı (KOAH)
Astım
Bronşektazi, Kistik fibrozis
Göğüs kafesi hastalıkları
Solunum problemi yaratan sinir-kas hastalıkları
Akciğeri etkileyen bağ dokusu hastalıkları
Akciğer nakli bekleyen veya akciğer cerrahisi öncesi ve
sonrası solunum problemleri olan hastalar
PULMONER REHABİLİTASYONUN AMAÇLARI
- Engelliliği azaltmak
- Yaşam kalitesini artırmak
- Yetersizliği azaltmak
- Semptomları azaltmak
PULMONER REHABİLİTASYON NERELERDE YAPILIR
 Hastenelerde (yatarak-ayakta)
 Evde
PULMONER REHABİLİTASYONUN YARARLARI
 Dispneyi azaltır
 Kas direncini ve dayanıklılığını artırır
 Yaşam kalitesini artırır
 Günlük yaşam fonksiyonlarındaki bağımsızlığı artırır
 Akciğer hastalığı ile ilgili bilgiyi artırır
 Bireysel tedavi stratejilerini geliştirir
 Uzun süreli egzersiz sorumluluğu kazandırır
 Hastaneye başvuruları / yatışları azaltır
BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar
Şubesi
Uz Dr. Yasemin Coşkun
0 224 808 3170
Dr. Handan Sarıoğlu
0 224 808 3178
Hemşire Sedef Altunsoy
0 224 808 3175
Hemşire Hülya DAĞLAR
0 224 808 3175
Download

2015 GARD Kurul Sunumu - Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü