T.C
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TÜRK DĠLĠ ve EDEBĠYATI BÖLÜMÜ 2014–2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (I. Ö.)
PAZARTESĠ
SAAT
TDE III
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. O.Fatih KUġDEMĠR
10.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–205 Eski Türkçe I
Öğr.Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–313 Türk Halk Bilimi I
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-415 Metin Şerhi I
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
11.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–205 Eski Türkçe I
Öğr. Gör.Osman Ali ÇETĠN
TDE–313 Türk Halk Bilimi I
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-415 Metin Şerhi II
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
13.00
TDE 123 Eski Harfli Metin İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (A Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–301 Türk Dili Tarihi I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–405 Türk Halk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
14.00
TDE 123 Eski Harfli Metin İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (A şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (A Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–213 Türk Halk Edebiyatı I
Yrd. Doç.Dr. Tuğçe ERDAL
TDE–301 Türk Dili Tarihi I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–405 Türk Halk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-439 Arapça
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (A şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–213 Türk Halk Edebiyatı I
Yrd. Doç.Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-439 Arapça
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Doç. Dr. Zübeyr Bütüner
TDEY 219 Klasik Manzum Metinler
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
09.00
TDE 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Doç. Dr. Zübeyr Bütüner
TDEY 219 Klasik Manzum Metinler
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
10.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–203 Türkiye Türkçesi Grameri III
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–307 Yeni Türk Edebiyatı III
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE-409 İlmi Araş. Met. I (Tez)
Yrd. Doç.Dr. Ümit EKER
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE-409 İlmi Araş. Met. I (Tez)
Yrd. Doç.Dr. Ümit EKER
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE 433 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Seç.)
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
11.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–203 Türkiye Türkçesi Grameri III
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–307 Yeni Türk Edebiyatı III
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE 433 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Seç.)
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
13.00
TDE-109 Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE 303 Orta Türkçe I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–435 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
SAAT
08.00
TDE–207 Eski Anadolu Türkçesi I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
14.00
TDE-109 Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–207 Eski Anadolu Türkçesi I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE 303 Orta Türkçe I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–435 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
15.00
TDE 117 Türkçe Kompozisyon I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
Alan DıĢı Seçmeli Ders
TDE–329 Türk Tasavvuf Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE 401 Eski Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
16.00
TDE 117 Türkçe Kompozisyon I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
Alan DıĢı Seçmeli Ders
TDE–329 Türk Tasavvuf Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE 401 Eski Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
SAAT
08.00
YBD-101 İngilizce I
09.00
Okt. Talha Erdali
YBD-101 İngilizce I
TDE–409 İlmi Araş. Met. I. (Tez)
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE–409 İlmi Araş. Met. I. (Tez)
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
Okt. Talha Erdali
TDE–113 Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (B Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE-305 Eski Türk Edebiyatı III
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–403 Yeni Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
11.00
TDE–113 Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (B Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE-305 Eski Türk Edebiyatı III
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–403 Yeni Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
13.00
TDE–111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE 217 Türkoloji (Seç.)
Öğr .Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–309 Türk Halk Edebiyatı III
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE–417 Türkçenin Anlam Bilimi I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
14.00
TDE–111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (A şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE 217 Türkoloji (Seç.)
Öğr .Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–309 Türk Halk Edebiyatı III
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE–315 Farsça I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–417 Türkçenin Anlam Bilimi I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE–419 Çocuk Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE–315 Farsça I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–419 Çocuk Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
10.00
15.00
16.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (Aşubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
SAAT
08.00
TDE 131-Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE 131-Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE 211 Yeni Türk Edebiyatı I
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE 211 Yeni Türk Edebiyatı I
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE-311 Yaşayan Türk Lehçeleri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE-311 Yaşayan Türk Lehçeleri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE-409 İlmi Araş. Met.I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE-409 İlmi Araş. Met.I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE-421 Geleneksel Türk Tiyatrosu
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-421 Geleneksel Türk Tiyatrosu
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-103 Türkiye Türkçesi Grameri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE-103 Türkiye Türkçesi Grameri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–209 Eski Türk Edebiyatı I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–209 Eski Türk Edebiyatı I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE-323 Türk Romanı
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE-323 Türk Romanı
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–411 Kar. Türk ve Batı Ed. I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE–411 Kar. Türk ve Batı Ed. I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
09.00
PERġEMBE
TDE IV
09.00
16.00
SALI
TDE II
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. O.Fatih KUġDEMĠR
15.00
ÇARġAMBA
TDE I
08.00
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
TDE–115 Edebi Bilgiler I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE-407 Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
16.00
TDE–115 Edebi Bilgiler I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE-407 Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
SAAT
08.00
CUMA
TDE-409 İlmi Araş. Met. I. (Tez)
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
09.00
TDE-409 İlmi Araş. Met. I. (Tez)
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
10.00
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
11.00
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
13.00
14.00
15.00
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
16.00
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
17. 00
18. 00
Not: 1. sınıfların dersleri 104 numaralı derslikte, 2. sınıfların dersleri 105 numaralı derslikte, 3. sınıfların dersleri 106 numaralı derslikte, 4. sınıfın dersi 205
numaralı derslikte yapılacaktır.
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU TDE Bölüm BaĢkanı
Download

Not: 1. sınıfların dersleri 104 numaralı derslikte, 2. sınıfların dersleri