25.11.2014 Yönetim Kurulu Kararı
26. Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Zehra Mete ve Dr. Mustafa Vatansever’in TTB 65.Büyük Kongresi ile ilgili
olarak Odamız tarafından yapılan açıklamaya itirazlarını içeren dilekçesi okundu.
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant, Dr. Ayşe Nur Oktay Alfatlı ve Dr. Mert Özbakkaloğlu, TTB
Merkez Konseyi’nin bu konuda yapmış olduğu etkinlikleri ve basın açıklamalarını onaylamadıklarını
belirterek, bu dilekçenin kendi görüşleri ile birlikte web sitemizde paylaşılması doğrultusunda görüş
bildirdiler. Dr. Murat Ermete, Dr. Nezaket Kaya, Dr. Süleyman Kaynak, sadece dilekçenin web
sitesinde paylaşılması doğrultusunda görüş bildirdiler. Dilekçenin Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete
Güzelant, Dr. Ayşe Nur Oktay Alfatlı ve Dr. Mert Özbakkaloğlu’nun görüşleri ile birlikte web sitesinde
paylaşılmasına oy çokluğu (Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant, Dr. Ayşe Nur Oktay Alfatlı ve Dr.
Mert Özbakkaloğlu’nun kabul oyları; Dr. Murat Ermete, Dr. Nezaket Kaya, Dr. Süleyman Kaynak’ın
red oyları) ile karar verildi.
Download

Yönetim Kurulu Kararı için Tıklayınız