Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
2014 - 2015
(0352)
207 73 00
www.meliksah.edu.tr
Bölüm Başkanı’nın Mesajı
Melikşah Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 20132014 öğretim yılında ilk öğrencileri ile öğretime başlamıştır. Uygulama
alanlarında nitelikli yönderlik ve danışmanlık yapabilmekten ödün
vermemek için kontenjanlarımızın öğretim elemanı sayısına göre
planlanması temel ilkelerimizdendir.
Lisans eğitim programı öğrencilerimizin; iyi iletişim kurabilen, eleştirel
bakabilen-düşünebilen, problem çözmede yetkin liderlik ve yönetim
becerileri gelişmiş bilgi temelli beceri geliştirebilen, yenileşime ilgi duyan,
neden niçini sorgulayan-araştırmacı, bilimsel araştırmaların kanıt
düzeylerini değerlendirebilen, literatürü takip eden yaşam boyu öğrenmeyi
ilke edinmiş, profesyonel ve yaşamında etik davranışları benimsemiş,
topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan mezunlar yetiştirecek
şekilde hazırlanmıştır. Bu programın ürünü olarak; Araştırma planlama,
araştırmaları izleme, kanıt temelli yaklaşımları benimseme anlayışı ve
becerisi ile öğrencilerimizin mezun olmaları istenmektedir. Eğitim planımız
Avrupa kredi transfer sistemi dikkate alınarak planlanmıştır. Yapılan
anlaşmalar çerçevesinde Avrupa Üniversitelerindeki Hemşirelik okullarıyla
öğrenci değişimi öğrencinin dil yeterliliği olması koşulu ile yapılabilecektir
bu nedenle öğrencilere üniversitemizin İngilizce hazırlık olanaklarını
kullanmaları önerilmektedir.
Bu hedefler doğrultusunda, öğrenci kongrelerine ve çeşitli bilimsel
etkinliklere öğrencilerimizin aktif katılımları desteklenmektedir, 2015
yılında yaklaşık 800 katılımcısı olan Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi’ne
öğrencilerimiz ev sahipliği yapacak, kongre düzenleme deneyimi yaşamaları
ve ulusal düzeyde tüm hemşirelik öğrencileri ile etkileşmeleri-işbirlikleri
geliştirmeleri mümkün olacaktır. Bu büyük organizasyonun arifesinde
öğretim elemanları ile öğrenciler ulusal yaşlılık platformu ve Geriatri
Hemşireliği Derneği işbirliğiyle “Yaşlılığa Duyarlılık“ konulu sempozyumu
düzenlemişlerdir.
Mezunlarımızın topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş, toplumu
tanıyan profesyoneller olmaları hedefine yönelik olarak; Kayseri halkına
sağlıkla ilgili uyaranlar ve bilgiler ileten çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
planlamış ve gerçekleştirilmiştir.
Mezunlarımız sadece kliniklerde tedavi hizmetlerinde değil, koruyucu ve
rehabilite edici hizmetlerde de görev alacaklardır. Özel Huzurevleri ve Yaşlı
Bakım Evleri müdür ve kurucu müdür olabilir. Anaokulu işletebilir, Aile
danışmanlığı kurslarını tamamlayarak aile danışmanı olabilir. Ders
programımız ve uygulamalarımız öğrencilerimizi bu görevlere de
hazırlayacak özelliktedir.
Başarılar dilerim…
Prof.Dr.Gülşen Terakye
Bölüm Başkanı
Bölümler
Hemşirelik
DEĞERLERİMİZ
aBireyin eşsiz olduğuna inanırız.
aBireysel yaşamda ve sağlık hizmetinde niteliği artırmayı hedefleriz.
aEleştirel bakma, problem çözme, kanıta dayalı çalışmanın önemine
inanırız.
aBaşarıda destek ve ödülün gerekliliğine inanırız.
NASIL BİR EĞİTİM?
Bölümümüze MF-3 puan türünde öğrenci kabul edilir.
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Hemşire” unvanı ile
lisans diploması alarak mezun olur.
Mezunlar, hemşirelik alanında yüksek lisans yaparak 'Uzman Hemşire',
doktora yaparak 'Doktor' unvanı alabilirler.
İngilizce Hazırlık zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
Bölümümüz uygulamaları laboratuar ortamında,sağlık kurumlarında ve
toplumda gerçekleştirilir.
Her öğrencimiz birinci sınıfta bir seminer konusu seçmektedir ve dört yıl
süresince konu ile ilgili sosyal projeler, bilimsel makaleler, ilgili yarışmalar
gibi çeşitli alanlarda çalışarak mezuniyet projesi hazırlığı yapılmaktadır.
KARİYER İMKANLARI
Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı, Merkez teşkilatı ve kuruluşlarında,
Hemşirelik
üniversite hastaneleri, özel sağlık kuruluşları, poliklinikler, fabrikalar,
dernekler gibi çeşitli alanlarda iş bulabilirler.
Gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde Eğitim hemşiresi, Diyaliz
hemşiresi, Kalite Yönetim Hemşiresi, Diyabet hemşiresi, Enfeksiyon kontrol
hemşiresi, işyeri hemşiresi gibi birçok pozisyonda lider olabilirler.
Kamu personeli sınavında sadece genel kültür ve genel yetenek bölümünü yapmaları yeterlidir, branş sınavı yoktur.
Etkinliklerimiz
Etkinliklerimiz
ETKİNLİKLERİMİZ
1. Kongre Katılımları;
ŸTrabzon'da gerçekleştirilen “13.UHOK”a (Ulusal Öğrenci Hemşireler
Kongresi)4 öğrencimiz bir sözel bir poster bildiri sunarak aktif
katılmışlardır.
ŸAnkara'da gerçekleştirilen “I. Gülhane Hemşirelik öğrencileri Hipotez
Geliştirme ve Araştırma Kongresi”ne 5 öğrencimiz katılmıştır.
Ÿİzmir'de gerçekleştirilen “I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi”ne 1
öğrencimiz katılmıştır.
2. Kongre Düzenleme;
14.UHOK’u (Ulusal Öğrenci Hemşireler Kongresi), Melikşah Üniversitesi
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerin tarafından düzenlenecektir
3. Konuk Öğretim Üyeleri Seminerleri
Sayın Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu
'Hemşireliğin Tarihi”, Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Sayın Doç. Dr. Naile Bilgili “Araştırmaya Giriş
ve Kanıta Dayalı Uygulamaların Önemi”, Hemşirelik Eğitimi Değerlendirme
ve Akreditasyonu Derneği(HEPDAK) Başkanı
Sayın Prof. Dr. Gülseren
Kocaman Hemşirelik Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Hemşirelikte
GENEL BİLGİLER
Araştırmanın Önemi” konularında seminerler gerçekleştirdiler.
Puan Türü
Melikşah üniversitesi öğrencileri Kayseri de farklı sosyal alanlarda;
4. Sosyal Sorumluluk Çalışmaları-Topluma Hizmet
MF-3
'EMPATİYE ENGEL OLMAYALIM'
'KALBİMİN SESİNİ DİNLİYORUM'
Eğitim Dili
Türkçe
'KUŞAKLARI BİRLEŞTİRİYORUZ'
'BULAŞTIRMAYALIM'
'SU VE TUZ'
Sloganları ile topluma sağlıkla ilgili uyaranlar vermek üzere etkinlikler
İngilizce Hazırlık
gerçekleştirdiler
Seçmeli
5. Sosyal Etkinlikler
ŸÖğrencilerimiz için tanışma kahvaltısı düzenlendi
Eğitim Süresi
ŸNey dinletisi ve söyleşisi düzenlendi
4 yıl
ŸAli Dağı piknik alanında piknik gerçekleştirildi
ŸGevher Nesibe Sağlık Müzesi gezildi
ŸKayseri ilinde gerçekleştirilen Hemşirelik Haftası Bilimsel Etkinlikleri’ne
dinleyici olarak katıldılar
6.Mesleki Örgütlenme
Öğrencilerimiz Ulusal Öğrenci Hemşireler Derneği'ne üye oldular
Hemşirelik
DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
II. Yarıyıl
I. Yarıyıl
Dersin Adı
Dersin Adı
Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri
İnsan Davranışları ve İlişkiler I
Histoloji
Fizyoloji
Anatomi-1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
Genel İngilizce-1
Oryant. Kült. Etk. ve Toplumu Tanıma
Temel kavramlar bilgisi
Problem çözme-1
Sağlık alanında örgütlenme
Sağlık antropolojisi
Hemşirelik mesleğine oryantasyon
Hemşirelik Esasları
Biyokimya
Anatomi-2
İnsan Davranışları ve İlişkiler II
İlk Yardım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Genel İngilizce-2
Problem çözme-2
Filmlerden kavramlara
İKİNCİ YIL
IV. Yarıyıl
III. Yarıyıl
Dersin Adı
Dersin Adı
İç Hastalıkları Hemşireliği
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Beslenmede Temel İlkeler ve Diyet
Mikrobiyoloji-parazitoloji
Farmakoloji
Genel İngilizce -3
Proje Geliştirme
Araştırmaya giriş
Cerrahi Hemşireliği
Cerrahi Hemşireliği Uygulaması
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Hemşirelikte Araştırma
Genel İngilizce -4
Stresle Başetme
Sağlık Sosyoloji
Ortak seçmeli ders
ÜÇÜNCÜ YIL
VI. Yarıyıl
V. Yarıyıl
Dersin Adı
Dersin Adı
Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği uygulaması
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Hemşirelik Tarihi ve Etik
Epidemiyoloji
Biyoistatistik
Tanımlayıcı araştırma semineri
İngilizce Konuşma
Sağlık Psikolojisi
Değişim kuramları
İngilizce Çeviri
İşaret dili eğitimi
Sanat ve Estetik
Diksiyon ve kendini ifade
Evde Bakım Hemşireliği
Sağlık Eğitimi
Sağlık politikaları
Sağlık turizmi
DÖRDÜNCÜ YIL
VIII. Yarıyıl
VII. Yarıyıl
Dersin Adı
Dersin Adı
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması
Hemşirelikte Öğretim
Çalışma yaşamı ve iş hukuku
Kalite yönetimi
Sağlık Teknolojileri ve Sağlık Bilişimi
Disiplinler arası araştırma
Halk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
Hemşirelikte Yönetim
İş Sağlığı Hemşireliği
Sosyal güvenlik hukuku
İş yükü değerleme ve hemşirelik hizmetleri maliyeti
Melikşahlılar
Melikşah Üniversitesi
Hemşirelik Bölümü’nde
Öğrenci Olmak:
Yeşim Serper
Hemşirelik Bölümü
Kaliteli ve özverili eğitim almak demek, 200-300 bir
sınıfta eğitim görmek yerine 40 kişilik bir sınıfta
eğitim görerek hayata 1 sıfır önde başlamak.
Araştırıcı ve girişimci kimliğimizin gelişmesine
yardımcı olan öğretim kadrosuna sahip bir bölümde
okumak demektir.
Mustafa Baltacı
Hemşirelik Bölümü
Kontenjanı düşük sınıflarda daha kaliteli bir eğitim
almaktır…
Her uygulamayı tek tek yapabilecek imkanlara sahip
olmaktır…
Bir adım önde başlamaktır…
Halil Bulut
Hemşirelik Bölümü
En iyi ve hep iyi olmak için çalışmak demek …
2014 - 2015 KONTENJANLARI
Bölüm
Puan
Türü
Hemşirelik
MF-3
Ücretli %100 %50 %25 Toplam
Burslu Burslu Burslu
-
6
34
20
60
Not: Eğitim burslarının kesilmesi söz konusu değildir.
ÖĞRENİM ÜCRETİ VE BURS İMKANLARI
Hemşirelik
İngilizce Hazırlık Sınıfı
16.000,00
16.500,00
* Öğrenim ücretleri 10 taksitle tahsil edilecektir.
* Peşin ödemede % 5 indirim uygulanır.
* İlk 3 tercihinde kazanan tam ücretli öğrencilerimize % 5 Tercih indirimi uygulanır.
* Üniversitemizde eğitim gören her bir kardeşe % 10 indirim uygulanır.
* Ücretlere KDV dahildir.
Eğitim Bursu
Öğrenci adaylarımız üniversitemizi, LYS'de almış oldukları puanlara göre;
%25 Burslu, %50 Burslu, %100 Burslu olarak tercih edebilmektedir.
Burslu programları % 100 Burslu kazanan öğrencilerden eğitim ücreti
alınmaz, % 50 Burslu kazanan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı alınır, %
25 Burslu kazanan öğrencilerden eğitim ücretinin 3/4'ü alınır.
Akademik Başarı Bursu
Hazırlık sınıfı hariç dönem not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan
öğrencilere karşılıksız aylık 200,00 TL burs verilir.
Barınma Bursu
LYS’de ilk 5000'de olan öğrencilerden yurt ücreti alınmaz.
LYS’de 5001 ve 10000 arası olan öğrencilere %50 indirim uygulanır.
AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. Gülşen Terakye
Yrd. Doç. Dr. Sibel Arguvanlı
Yrd. Doç Dr. Işın Cantekin
Öğr. Gör. Türkan Kadiroğlu
Öğr. Gör. Aslı Nemli
Bize Ulaşın...
Bize Ulaşın...
facebook.com/meliksahuniversitesi
twitter.com/#!/meliksahuni
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK
Telefon: +90 (352) 207 7300
Faks: +90 (352) 207 7343
E-posta: [email protected]
Web: saglik.meliksah.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gülşen Terakye
Telefon: +90 (352) 207 7300 / 7544
Faks: +90 (352) 207 7343
Download

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Melikşah Üniversitesi Aday Öğrenci Web