NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
1. YARIYIL
Dersin
Kodu
Türü
Adı
(S/Z)
NFR
Z
NFR
Z
NFR
Z
SEÇMELİ DERS (A GRUBU)
SEÇMELİ DERS (B GRUBU)
TOPLAM
SEÇMELİ DERS (A GRUBU)
NFR
S
NFR
S
NFR
S
NFR
S
SEÇMELİ DERS (B GRUBU)
NFR
NFR
S
S
NFR
S
NFR
S
Nörobilim
Kredi
Dağılımı
T
U L
KREDİ AKTS
2 0 0
2
4
2 0 0
2
4
2 2 0
3
8
2 2 0
2 2 0
3
3
13
7
7
30
2 2
0
3
7
2 2
0
3
7
2 2
0
3
7
2 2
0
3
7
Pediatrik Nörolojide Fizyoterapi
2 2
ve Rehabilitasyon
0
3
7
0
3
7
0
3
7
0
3
7
Motor Kontrol ve Motor
Öğrenme
Nörolojik Hastalıkların
Sınıflandırılması ve
Değerlendirilmesi
Nöromusküler Hastalıklar ve
Fizyoterapi Rehabilitasyonu
Hareket Bozuklukları ve
Fizyoterapi Rehabilitasyonu
Serebellar Sistem Hastalıkları
ve Fizyoterapi Rehabilitasyonu
Araştırma Projesi Geliştirme ve
İstatistiksel Analiz
Nöroşirurjik Hastalıklar ve
2 2
Fizyoterapi Rehabilitasyonu
Periferik Sinir Yaralanmaları ve
2 2
Fizyoterapi Rehabilitasyonu
Nörolojik Hastalıklarda
2 2
Ergoterapi
A VE B GRUPLARINDAN BİRER ADET TOPLAM İKİ SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
* TÜM UYGULAMALI DERSLERİN UYGULAMA ALANLARI, ANABİLİM DALI
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KLİNİK VE ANABİLİM DALLARI İLE
İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇEŞİTLENDİRİLİR VE YÜRÜTÜLÜR.
2. YARIYIL
Dersin
Kredi
Dağılımı
KODU
TÜRÜ
ADI
(S/Z)
NFR
Z
Nörofizyolojik Tedavi Yöntemleri
2
2
0
3
6
NFR
Z
Nörolojik Hastalıklarda Kanıta
Dayalı Uygulamalar
3
0
0
3
6
NFR
Z
Klinik Karar Verme
2
2
0
3
6
1
1
1
0
2
2
0
0
0
0
2
2
13
6
3
3
30
1
2
0
2
3
1
2
0
2
3
1
2
0
2
3
Makale Yazımı
1
2
0
2
3
NFR
Z
Seminer
SEÇMELİ DERS (D GRUBU)
SEÇMELİ DERS (E GRUBU)
TOPLAM
SEÇMELİ DERS (D GRUBU)
MedullaSpinalis Hastalıkları ve
S
NFR
Fizyoterapi Rehabilitasyonu
Nörolojik Fizyoterapi ve
NFR
S
Rehabilitasyonda Teknoloji
Kullanımı
Yutma, İşitme ve Konuşma
NFR
S
Bozuklukları ve Rehabilitasyonu
NFR
S
T
U L
KREDİ AKTS
SEÇMELİ DERS (E GRUBU)
NFR
S
İnme ve Fizyoterapi
Rehabilitasyonu
1
2
0
2
3
NFR
S
Kognitif Bozukluklar ve
Rehabilitasyonu
1
2
0
2
3
NFR
S
Yutma, İşitme ve Konuşma
Bozuklukları ve Rehabilitasyonu
1
2
0
2
3
NörorehabilitasyondaElektrodiag
NFR
S
nozve Medikal Görüntüleme
1 2
0
2
3
Yöntemleri
D VE E GRUPLARINDAN BİRER ADET TOPLAM ÜÇ SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
* TÜM UYGULAMALI DERSLERİN UYGULAMA ALANLARI, ANABİLİM DALI
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KLİNİK VE ANABİLİM DALLARI İLE İŞBİRLİĞİ
İÇERİSİNDE ÇEŞİTLENDİRİLİR VE YÜRÜTÜLÜR.
Download