GALDER – GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Firma/Kurum Adı :____________________________________________________________________
Adı, Soyadı: _____________________________________ TC. No : ____________________________
Anne Adı :_____________________________________ Baba Adı :____________________________
Doğum Yeri ve Tarihi::_____________________________________________ Uyruğu : ___________
Eğitim/Bitirdiği okul :__________________________________________________________________
Mesleğiniz :________________________________Yabacı Dil:________________________________
Ev Adresi (PKodu dahil ) :______________________________________________________________
İş Adresi ( PKodu dahil ) :______________________________________________________________
İş/Ev Tel:_____________________________________________ Cep Tel : _____________________
Faaliyet Alanının /Ürün ve Hizmetin türü : _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Web sitesi: ________________________________________E-mail:_____________________________
Diğer/Açıklamalar /Ekipman v.b:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve Dernekler Kanunu’nun 4. ve 16 Maddelerindeki yasaklar
kapsamına girmediğini ve tüzük hükümlerini aynen kabul ettiğini beyan ederim.
İ M Z A ve K A Ş E
Tarih: ../../ 2014
Ekleri: 2 fotoğraf, CV, Kimlik kartı ön – arka fotokopisi
Yukarıda hakkında bilgi verilen kişinin derneğimize üye olması teklif ederiz.
Öneren Üyelerin Adı, Soyadı :
Sicil No:
İmza:
1-_________________________________________________________________________________
2-_________________________________________________________________________________
Download

GALDER Fahri Uyelik Başvuru Formu