CEDIA® Benzodiazepin Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım için
10016409 (3 x 17 mL Indiko Kit)
100085 (3 x 17 mL Kit)
100094 (65 mL Kit)
1775561 (495 mL Kit)
Kullanım Amacı
Reaktif Hazırlama ve Saklama
CEDIA® Benzodiazepin Test Kiti, insan idrarında bulunan benzodiazepinlerin niteliksel ve yarı niceliksel analizi için
tasarlanmış bir in vitro diyagnostik tıbbi cihazdır.
Hitachi analizörleri için solüsyonların hazırlanması için aşağıya bakın. Tüm diğer analizörler için, analizöre özel uygulama
sayfasına başvurun. Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen önce soğutulmuş depodan çıkarın.
Test kiti sadece preliminer bir analitik test sonucu sağlar. Onaylanmış analitik bir sonuç elde etmek için daha
spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi (GC/MS) tercih
edilen onay yöntemidir.1 Özellikle preliminer pozitif sonuçlar kullanıldığında tüm ilaç kötüye kullanım test
sonuçları için klinik değerlendirme yapılmalı ve profesyonel yargıya varılmalıdır.
Olası kontaminasyonu minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın.
Test Özeti ve Açıklaması
Benzodiazepinler, sedatifler/hipnotikler olarak bilinen geniş bir MSS depresanı ilaçlar sınıflandırmasına aittir. 2
Anksiyolitik, uyku ilacı, antikonvülzan, kas gevşeticisi olarak reçete edilmekte ve aynı zamanda anestezi öncesi ilaçlı tedaviye
yönelik ve anestezinin tamamlanması, başlatılması ve sürdürülmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar.2,3,4
Yaygın bir şekilde reçete edilmelerine rağmen benzodiazepinler de kötüye kullanılmaktadır.3-5 Kronik benzodiazepin
kullanımı, uykusuzluk, ajitasyon, irritabilite, kas gerilmesi ve daha şiddetli vakalarda halüsinasyon, psikoz ve nöbet gibi
uzaklaşım semptomları olan fiziksel bağımlılığa neden olabilir.2,3
CEDIA Benzodiazepin test kitinde, benzersiz bir homojen enzim immün test sisteminin meydana getirilmesi için
rekombinant DNA teknolojisi (ABD Patent No. 4708929) kullanılır.6 Bu test kiti, genetik olarak iki inaktif bölüme tasarlanmış
olan bir bakteriyel enzime, -galaktosidaza dayanır. Bu fragmanlar spontan olarak, tam olarak etkin enzim oluşturmak için
tekrar birleşir, test kiti formatında, spektrofotometrik olarak ölçülebilen bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.
Test kitinde, numunede bulunan ilaç, -galaktosidazın inaktif bir bölümüne eşlenik ilaç ile antikorun bağlanma bölgesi
için rekabet eder. Numunede ilaç varsa, inaktif enzim bölümlerini aktif enzim oluşturmaktan kurtararak, antikora bağlanır.
Numunede ilaç yoksa, antikor, inaktif -galaktosidaz bölümlerinin tekrar birleşmesini inhibe ederek, inaktif bölüme eşlenik
ilaca bağlanır ve aktif enzim oluşmaz. Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans değişimi miktarı, numunede bulunan
ilacın miktarıyla orantılıdır.
Test kitinin duyarlılığının artırılması için benzodiazepinin glukuronid metabolitlerini hidrolize etmek üzere isteğe bağlı bir
enzim eklenir, dolayısıyla benzodiazepin metaboliti içeren numunelerin tanınması artırılır.7,8
Reaktifler
1 EA Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonik asit], benzodiazepine karşı 13,6 µg/mL koyun
poliklonal antikoru, tampon tuzları, stabilizatör ve koruyucu madde içerir.
1a EA Reaktifi: 0,171 g/L Enzim Akseptörü, tampon tuzları, deterjan ve koruyucu madde içerir.
2 ED Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonik asit], tampon tuzları ve koruyucu madde içerir.
2aED Reaktifi: Bir benzodiazepin türevine eşlenik 9,7 µg/L Enzim Donörü, 1,67 g/L klorfenol
kırmızısı- -D-galaktopiranosid, stabilizatör ve koruyucu madde içerir.
R2 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (ED Reaktifi) Şişe 2’ye
(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin kapağını
kapatın ve oda sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki
etikete kaydedin.
R1 Enzim akseptör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (EA Reaktifi) Şişe 1’e
(EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 1’e aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını
kapatın ve oda sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki
etikete kaydedin.
Katalog No. 100094-Hitachi 717, 911, 912 veya 914 analizör: Sulandırılan reaktifleri kit ile sağlanan ilgili boş R1 ve R2
100 mL şişelerine aktarın. Hitachi 917 analizörü/Modüler analitik P sistemi: Sulandırılan reaktifleri şişeleri aktarmaksızın
kullanın. Boş 100 mL şişeleri atın.
Katalog No. 1775561-Hitachi 747 analizör/Modüler analitik D sistemi: R2 Solüsyonunun bir kısmını sağlanan
uygun şekilde etiketli boş R2 Solüsyonu şişesine aktarmak için sağlanan huniyi kullanın.
Benzodiazepin Yüksek Duyarlılığı: -Glukuronidaz reaktifini kullanmak için, Sulandırılmış EA solüsyonuna
Kat. No. 100085 ve Kat. No 10016409 için 0,09 mL, Kat. No. 100094 için 0,325 mL ve Kat. No. 1775561 için 2,5 mL –Glukuronidaz ekleyin. Usulca ters çevirerek karıştırın. Şişe etiketine -Glukuronidazın eklendiğini kaydedin.
NOT 1 : Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan bileşenleri
karıştırmayın.
NOT 2 : Asıl reaktif şişesine farklı reaktif tapalarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R2 Solüsyonunun rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin koyu kırmızı veya mor olması reaktifin kontamine olduğu ve
atılması gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesindeki saklama sıcaklığında olması
gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
NOT 4 : Sulandırılan EA reaktifinin stabilitesini sağlamak için, uzun süre ve aralıksız olarak parlak ışığa maruz kalmasını
önleyin.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe
etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
Ek Malzemeler: Alternatif Barkod Etiketleri (Kat. No’ları. 100085 ve 100094 için. Kullanım talimatları için analizöre özel
uygulama sayfasına başvurun). EA/ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (Kat. No. 100094).
ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (yalnızca Kat. No. 1775561).
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
Gereken ek malzemeler (ayrı olarak satılır):
CEDIA Negatif Kalibratör Kalibratörü
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet veya Primer Klinik Hassasiyet, (300 ng/mL)
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Sekonder Hassasiyet veya İsteğe Bağlı Hassasiyet, (200 ng/mL)
CEDIA Çoklu Madde Ara Ürün Kalibratörü
CEDIA Çoklu Maddeli Yüksek Kalibratör
Özel Kontrol Seti veya İsteğe Bağlı Kontrol Seti, (200 ng/mL hassasiyet için)
Çoklu Madde Kontrol Seti veya Klinik Kontrol Seti, (300 ng/mL hassasiyet için)
-Glukuronidaz Reaktifi (Yüksek Duyarlılık Test Kiti için)
Yüksek Duyarlılık Uygulaması için Alternatif Barkod:
Hitachi 911, 912 ve 917 analizörleriyle kullanın
İdrar numunelerini temiz cam veya plastik kaplarda toplayın. Test etmeden önce yüksek türbiditeli numuneleri santrifüje
sokun. İnsan idrarına potansiyel olarak enfektöz malzeme olarak muamele edin. Numunenin saflığının bozulmasından
şüphelenilirse test için başka bir numune elde edin. İdrar numunelerinin saflığının bozulması test sonuçlarına etki edebilir.
Önlemler ve Uyarılar
Reaktifler sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla
yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla
reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azidler oluşturabilir. Bu gibi reaktifleri imha ederken, azit birikimini engellemek
için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.
Numune Toplama ve Çalışma
Federal İşyerinde Madde Testi Programları için Zorunlu İlkeler, Son İlkeler, Bildirim, laboratuvara ulaşmasından sonraki 7 gün
içerisinde ilk testten geçirilmeyen örneklerin güvenli soğutma birimlerine yerleştirilmelerini önerir.9
Test Kiti Prosedürü
Sabit bir sıcaklık, pipetleme numuneleri, reaktifleri karıştırma, enzimatik oranlar ve tepkime zamanlamasını doğru bir
şekilde sağlayan kimya analizörlerleri bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir. Spesifik cihaz parametrelerine sahip
uygulama sayfaları Thermo Fisher Scientific’in parçası olarak, Microgenics’ten bulunabilir.
İlave barkod etiketleri yarı niceliksel belirleme için yalnızca 17 mL ve 65 mL’lik kitlerle beraber verilmektedir. Kullanmak için,
her bir şişeyi doğru etiketle etiketleyin.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon10
Niteliksel analiz
Niteliksel numune analizinde sonuçların analizi için CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet, Primer
Klinik Hassasiyet, İsteğe Bağlı veya Sekonder Hassasiyeti kullanın (seçilen hassasiyetlere bağlı olarak). (Yüksek Duyarlılık
Uygulaması için yalnızca Sekonder Hassasiyeti kullanın.) Analizöre özel uygulama sayfasına bakın.
Yarı niceliksel analiz
Yarı niceliksel numune analizinde sonuçların analiz edilmesi için Negatif Kalibratör Kalibratörü ve Çoklu Madde Ara
Ürün ve Yüksek Kalibratörleriyle beraber CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet, Primer Klinik Hassasiyet,
İsteğe Bağlı Hassasiyet veya Sekonder Hassasiyetleri kullanın (seçilen hassasiyetlere bağlı olarak). Analizöre özel uygulama
sayfasına bakın.
Doğruluk
Referans olarak EIA yöntemi kullanılarak (A ve B), Hitachi 717 analizöründe CEDIA Benzodiazepin testi kullanılarak altı yüz
kırk sekiz idrar numunesi analiz edilmiştir. Fazladan iki yüz klinik numune ve analit eklenen on numune (negatif idrara
200 hassasiyetin + %25’i dahilinde analit eklenen nitrazepam) Hitachi 717 analizöründe (C) enzim, -Glukuronidaz ilave
edilerek ve edilmeden analiz edilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:11
İyi laboratuvar uygulaması, hastadan alınan numunelerin test edildiği her bir gün ve kalibrasyonun gerçekleştirildiği
her zaman kontrollerin yapılmasını önerir. İki kontrol seviyesinin çalıştırılması önerilir; birisi seçilen kesmenin
%25’i üzerindedir, diğeri seçilen kesmenin %25’i altındadır. Kalite kontrolü için CEDIA Çoklu Madde Kontrol Seti veya
Klinik Kontrol Setini, (300 hassasiyet) veya Özel Kontrol Seti veya İsteğe Bağlı Kontrol Setini, (200 hassasiyet) seçin.
Reaktifler değiştirildiyse veya kontrol sonuçları tesis edilen sınırların dışındaysa testi yeniden kalibre edin. Her bir
laboratuvar kendi kontrol frekansını ortaya koymalıdır. Kontroller için elde edilen değerler üzerindeki kalite kontrol taban
değerlendirmeleri belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır. Değerlerde herhangi bir eğilim veya ani kayma saptanırsa, tüm işletim
parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım için Teknik Destek ile iletişim kurun. Tüm kalite kontrolü koşulları yerel, eyalet
ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
A. 200 ng/mL Kesme
CEDIA
+
C. 200 ng/mL Kesme
Enzimle birlikte
B. 300 ng/mL Kesme
CEDIA
+
-
111
2
EIA
CEDIA
+
-
+
93
2
-
14
539
CEDIA
enzimsiz
EIA
-
5
530
+
-
+
87
0
-
6
117
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Niteliksel sonuçlar
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörleri, Primer Hassasiyetler, Primer Klinik Hassasiyetler, İsteğe Bağlı Hassasiyet
veya Sekonder Hassasiyetler, pozitif ve negatif numunelerin ayırt edilmesi için referans olarak kullanılmaktadır.
Kalibratörün yanıt değerine eşit veya ondan büyük olan bir yanıt değeri üreten numuneler pozitif değerlendirilir. Kalibratörün
değerinden küçük olan bir yanıt değeri üreten numuneler negatif değerlendirilir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel
uygulama sayfasına başvurun.
Spesifisite
Aşağıdaki ana bileşikler ve metabolitler, CEDIA Benzodiazepin Test Kiti ( -Glukuronidaz olmadan) ve Yüksek Duyarlılık Test
Kitiyle ( -Glukuronidaz ile birlikte) test edildiklerinde, aşağıdaki çapraz reaktivite sonuçlarını vermiştir:
-Glukuronidaz olmadan
Bileşik
Yarı niceliksel sonuçlar
Negatif ve Çoklu Madde Ara Ürün ve Yüksek Kalibratörlerle beraber kullanılan CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Primer
Hassasiyetler, Primer Klinik Hassasiyetler, İsteğe Bağlı Hassasiyetler veya Sekonder Hassasiyetler, bağıl benzodiazepin
konsantrasyonunun tahmin edilmesi için kullanılabilir.
Sıvı alımı ve diğer biyolojik faktörler gibi çeşitli pek çok faktör idrar testi sonucu etkileyebileceğinden, konsantrasyon
sonuçlarını bildirirken dikkatli olunmalıdır.
Kısıtlamalar
1. Pozitif bir test sonucu benzodiazepinin varlığını gösterir; intoksikasyonu göstermez veya ölçmez.
2. Listelenmemiş diğer maddeler ve/veya faktörler testle etkileşime girebilir ve yanlış sonuçlar meydana getirebilir
(örn, teknik ve prosedür hataları).
Paketlenmiş reaktifler, kalibratörler ve kontrol materyali kullanılarak ölçülen hassasiyet çalışmaları NCCLS tarafından
modifiye edilen replikasyon deneyi kullanılarak aşağıdaki Hitachi 717 ile mA/dak sonuçlarını verir (10 gün boyunca günde
iki kere 6 tekrar):
Çalışma içi hassasiyet
Toplam hassasiyet
%Çapraz
Reaktivite
-
-
200
96
-
-
200
99
7-Amino-Nitrazepam
-
-
250
83
α-Hidroksi-Alprazolam
163
188
115
167
α-Hidroksi-Triazolam
150
193
125
155
Alprazolam
138
205
100
220
-
-
200
100
300
110
190
104
2.083
13
1.200
16
Klobazam
400
62
300
59
Klonazepam
188
140
225
71
Klorazepat
325
84
300
75
Delorazepam
150
184
100
197
Demoksepam
1.900
14
1.000
19
Desalkilflurazepam
138
210
115
173
Diazepam
110
247
125
154
Estazolam
125
220
95
239
Klordiazepoksid
Hassasiyet
Aşağıdaki çalışma, -Glukuronidaz içermeyen uygulama kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler iki uygulamadan birinin
temsilcisidir.
-Glukuronidaz ile birlikte
Test edilmiş
(ng/mL)
7-Amino-Flunitrazepam
Bromazepam
Hitachi 717 analizöründe elde edilen tipik performans verileri aşağıda gösterilmektedir.11 Laboratuvarınızda elde edilen
sonuçlar farklı olabilir.
%Çapraz
Reaktivite
7-Amino-Klonazepam
Alprazolam Glukuronid
Spesifik Performans Özellikleri
Test edilmiş
(ng/mL)
ng/mL
200
225
300
375
200
225
300
375
Flunitrazepam
188
135
175
109
n
120
120
120
120
120
120
120
120
Flurazepam
150
189
100
195
Halazepam
200
145
200
101
Lorazepam
208
122
175
115
­x¯
SD
KV (katsayı
varyasyonu)
324,3
340,6
366,1
402,0
324,3
340,6
366,1
402,0
2,4
2,7
2,8
3,7
11,4
12,5
13,2
14,6
Lorazepam glukuronid
10.000
1
400
45
%3,6
Lormetazepam
163
165
150
137
Medazepam
200
135
150
118
Nitrazepam
300
100
200
100
173
%0,8
%0,8
%0,8
%0,9
%3,5
%3,7
%3,6
Nordiazepam
150
211
120
Oksaprozin
10.000
2
10.000
2
Oksazepam
275
107
165
125
10.000
1
800
25
150
184
160
116
Oksazepam glukuronid
Prazepam
Temazepam
Temazepam glukuronid
Triazolam
2
175
144
180
93
10.000
1
750
25
138
191
90
217
Referanslar
Yapısal olarak ilgisiz bileşikler CEDIA Benzodiazepin test kiti, 300 ng/mL hassasiyet protokolüyle test edilmiş ve aşağıda
listelenen konsantrasyonlarda test edildiğinde negatif bir yanıt vermiştir. Yüksek Duyarlılık 200 ng/mL hassasiyet protokolü
kullanılarak benzer performans görülmektedir.
Bileşik
11-nor-∆9-THC-COOH
ng/mL
10.000
Bileşik
ng/mL
Levotiroksin
50.000
Asetaminofen
500.000
Metadon
100.000
Asetilsalisilik asit
500.000
Metamfetamin
500.000
Amoksisilin
100.000
Morfin
100.000
Amfetamin
500.000
Nifedipin
500.000
Benzoilekgonin
500.000
Fensiklidin
250.000
Kaptopril
500.000
Fenobarbital
500.000
Simetidin
500.000
Propoksifen
500.000
Kodein
500.000
Ranitidin
500.000
Digoksin
100.000
Salisilürik asit
500.000
EDDP
500.000
Sekobarbital
500.000
EMDP
100.000
Sertralin
250.000
Enalapril
500.000
Tolmetin
500.000
Fluoksetin
500.000
Verapamil
500.000
İbuprofen
500.000
1. Hawks RL. Analytical methodology. In: Hawks RL, Chiang CN, eds. Urine testing for drugs of abuse. NIDA Research
Monograph. 1986; 73: 30-41.
2. Katzung BG, ed. Basic and clinical pharmacology. 5th ed. Norwalk, Conn: Appleton & Lange, 1992.
3. Julien RM. A primer of drug action. 6th ed. New York, NY: W.H. Freeman & Co; 1992.
4. Goodman and Gilman’s The Pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York, NY: Pergamon Press, 1990.
5. Adams EH. Prevalence of prescription drug abuse: Data from the National Institute on Drug Abuse. NY State J Med
199; 91 (suppl 11): 32s-36s.
6. Henderson DR, Friedman SB, Harris JD et al. CEDIA™, a new homogeneous immunoassay system. Clin Chem.
1986; 32: 1637-1641.
7. Beck O, Lafolle P, Hjemdahl P et al. Detection of Benzodiazepine Intake in Therapeutic Doses by Immunoanalysis of
Urine: Two Techniques Evaluated and Modified for Improved Performance. Clin Chem. 1992; 38: 271-275
8. Simonsson P, Liden A, Lindberg S. Effect of a-Glucuronidase on Urinary Benzodiazepine Concentrations Determined
by Flourescence Polarization Immunossay. Clin Chem. 1995; 41: 920-923
9. Notice of Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program: Final guidelines. Federal Register.
1994; 110 (June 9): 11983. (Revised Guidelines expected in 2002).
10. Data on traceability are on file at Microgenics Corporation, a part of Thermo Fisher Scientific.
11. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics Corporation dosyalarında kayıtlı bilgiler.
CEDIA Benzodiazepin test kiti ile test edildiğinde idrarda bulunan normal endojen konsantrasyonlara eklenen aşağıdaki
maddelerden girişim gözlemlenmemiştir:
Madde
Konsantrasyon
Aseton
< 1,0 g/dL
Askorbik asit
< 0,15 g/dL
Madde
Hemoglobin
< 0,3 g/dL
İnsan serum albümini
< 0,5 g/dL
< 0,1 g/dL
Kreatinin
< 0,5 g/dL
Oksalik asit
Etanol
< 1,0 g/dL
Riboflavin
Galaktoz
< 10 mg/dL
γ−globülin
< 0,5 g/dL
Glikoz
< 3,0 g/dL
Konsantrasyon
< 7,5 mg/dL
Sodyum Klorit
< 6,0 g/dL
İdrar
< 6,0 g/dL
Duyarlılık
Standart uygulama
Niteliksel uygulamada, 200 ng/mL ve 300 ng/mL hassasiyet protokolleri için saptama sınırı (LOD) sırasıyla 10,8 ng/mL ve
12,8 ng/mL’dir. Yarı niceliksel uygulamada, 200 ng/mL ve 300 ng/mL hassasiyet protokolleri için LOD, sırasıyla
6,4 ng/mL ve 8,3 ng/mL’dir.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
ABD Müşteri
ve Teknik Destek:
1-800-232-3342
Benzodiazepin Yüksek Duyarlılık uygulaması
Niteliksel uygulamada LOD 12,3 ng/mL’dir. Yarı niceliksel uygulamada, LOD 7,3 ng/mL’dir.
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com/diagnostics
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10006458-3_TR
2013 08
3
Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2, P.O. Box 100
01621 Vantaa, Finland
Tel: +358-9-329100
Fax: +358-9-32910300
Download

CEDIA® Benzodiazepin Test Kiti