Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2014-55087 HİZMETE ÖZEL
*BELMFCT5*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
GÜNLÜ EVRAK
Sayı
Konu
:
:
55015449-813.01.01.01/
Yemek Bursu
Dağıtım
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 07.08.2014 tarih ve 2014/13 no' lu toplantısında 2500 öğrenciye
yemek bursu sağlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Ek(1)' de Dekanlığınız/ Müdürlüğünüz adına
bildirilmiş olan yemek bursu kontenjanına uygun sayıda ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ek(2)' de sunulan Yemek
Bursu Formu dikkate alınarak belirlendikten sonra uygun görülen öğrencilerin Ad-Soyad, Bölüm ve Öğrenci
Numaralarını Örgün ve İkinci Öğrenim şeklinde yazılı olarak en geç 17.10.2014 Cuma gününe kadar Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Prof.Dr. Hasret ÇOMAK
Rektör Yardımcısı
Not: Uygun görülen öğrencilerin listesi Daire Başkanlığımıza ulaştığı tarihten itibaren saat: 08:30-16:30
arasında Öğrenci Kimlik Kartları ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Akıllı Kart Birimi Adem ŞAŞI veya
Zafer GÜLTEN'e müracaat etmeleri gerekmektedir. Burs işlemleri 31 Aralık 2014 tarihinde sonlandırılacaktır.
EKLER :
1- Kontenjan Listesi (2 Syf).
2- Yemek Bursu Formu (1 Syf).
DAĞITIM
Gereği:
Bilgi:
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Rektörlüğe
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Rektör Yardımcılığı (Bilimsel Arş.Proj.)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Rektör Yardımcılığı (Eğitim Öğretim)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Genel Sekreterliğe
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mevcut Elektronik İmzalar
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik
Fakültesi
Dekanlığına
HASRET
ÇOMAK
(Rektör
Yardımcılığı (Mali İdari) - Rektör Yardımcısı) 26/09/2014 10:49
HİZMETE ÖZEL
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası 41380
Tel:0 (262) 303 12 41-42 Faks:0 (262) 303 12 43
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://sksdb.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
HİZMETE ÖZEL
*BELMFCT5*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Arslanbey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hereke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
İzmit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kandıra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Karamürsel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Köseköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
25/09/2014 Mem.
25/09/2014 Mem.
25/09/2014 D.Bşk.
25/09/2014 G.Sek.
: S.SERT
: E.YURDAGÜL
: H.ÖZPINAR
: K.MUTLU
HİZMETE ÖZEL
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası 41380
Tel:0 (262) 303 12 41-42 Faks:0 (262) 303 12 43
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://sksdb.kocaeli.edu.tr/
T.C
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ YEMEK BURSU FORMU
……..........................Fak./YO/MYO.............................bölümü,………………..no’lu
I./II öğretim öğrencisiyim. Maddi durumumun iyi olmaması nedeniyle yemek bursundan
faydalanmak istiyorum. Aşağıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder,
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Ad- Soyad:
Tarih:...../…../2014
İmza:
Öğrencinin Anne ve Babası
□ Sağ ve birlikte
□ Boşanmış/Ayrı
Babanızın mesleği:.....................
Annenizin mesleği:.....................
Babanızın aylık geliri:………………
□ Biri veya ikisi ölü
Çalışıyor mu?
□ Evet
□ Hayır
Çalışıyor mu?
□ Evet
□ Hayır
Annenizin aylık geliri:………………
Öğrencinin İş Durumu
□ Çalışıyor
□ Çalışmıyor
□ Çalışıyor ise geliri:………………
Öğrencinin Sosyal Sağlık Güvencesi
□ Emekli Sandığı
□ S.G.K.
□ Bağkur
Okul öncesi, ilköğretim veya ortaöğretime devam eden kardeş sayısı
□1
□2
□ 3 ve üzeri
□Yok
Ailenizin ikamet ettiği kent dışında Yükseköğretime devam eden kardeş sayısı
□1
□2
□ 3 ve üzeri
□ Yok
Ailenizin ikamet ettiği kent içinde Yükseköğretime devam eden kardeş sayısı
□1
□2
□ 3 ve üzeri
□ Yok
Öğrencinin diğer kurum veya kişilerden aldığı burs
□ Evet
□ Hayır
Kocaeli’de kaldığınız yer;
□ Aile Yanı
□ Özel Yurt
□ KYK
□ Kira
Öğrencinin Telefon Numarası:
Kaldığı Yerin Adresi:
*Bu başvuruda verilen bilgilerin doğruluğu araştırılacak, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin
yemek bursları iptal edilecektir.
Download

additional file 1 - Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire