TÜRKİYEBÜYÜKLER SERBEST VE GREKO-ROMEN
GÜREŞ LİGLERİ TALİMATI
2013-2014 SEZONU
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ:
Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Serbest ve Greko-Romen Güreş Liglerin ’de
yer alan kulüpler arasında yapılacak güreş müsabakalarını, müsabaka sonuçlarının
tescili ve bu faaliyetlerin Uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda
uygulanacak usulleri belirlemektir.
KAPSAM:
Madde 2- Türkiye Serbest ve Greko-Romen Güreş Liglerinde yer alan kulüpler
arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek
her türlü itirazın karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması
gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır.
DAYANAK:
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 gün ve 25522 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor
Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 gün ve 26708 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
Madde 4- Bu Talimatta geçen ;
Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür
: Spor Genel Müdürünü,
Federasyon
: Güreş Federasyonunu,
Federasyon Başkanı
: Güreş Federasyonu Başkanını,
Lig Yürütme Kurulu
: Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan
kurulu,
FILA
: Uluslar arası Güreş Federasyonunu,
İl Müdürlüğü
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
İl Müdürü
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
Süper 1.Lig (Serbest)
: Türkiye Serbest Süper 1.Ligini
Süper 1.Lig (Greko-Romen) : Türkiye Greko-Romen Süper 1.Ligini
Birinci Lig (Serbest)
: Türkiye Serbest I. Güreş Ligini,
Birinci Lig (Greko-Romen) : Türkiye Greko-Romen I.Güreş Ligini,
İkinci Lig (Serbest)
: Türkiye Serbest II.Güreş Ligini,
İkinci Lig (Greko-Romen) : Türkiye Greko-Romen II.Güreş Ligini,
Terfi (Serbest ve Grekoromen)
: Türkiye Serbest-Grekoromen II.Lige Terfi
Güreş Müsabakalarını,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Liglerin Yapısı
Madde 5-Türkiye Serbest ve Greko-Romen Güreş Ligleri Federasyon tarafından
hazırlanan talimatta belirtilen sayıdakibüyükler kategorisindeki takımların oluşturduğu
liglerdir. Herhangi bir nedenle liglerde yer alacak takımların sayısında azalma olduğu
takdirde, yeni
Kulüp eklenmesi veya mevcut durumla lige devam edilmesi kararı Federasyon
Yönetim Kurulu tarafından verilir.
Madde 6- Türkiye Güreş Ligleri Serbest ve Greko-Romen stilde ayrı ayrı yapılacaktır.
Madde 7- Güreş Liglerinde sıkletler:
(SR) 57, 61, 65, 70, 74, 80, 86, 97 ve 125 Kg (9 sıklet)
(GR) 54,59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ve 130 kg (9 sıklet) dır.
Serbest Güreş Liglerinde: 11 Nisan - 10 Mayıs 2014 tarihleri arası 1 Genç, Eylül
2014'den sonrası yapılacak lig müsabakalarında 2 Genç sporcu mecburidir. Kulüpler
istedikleri sıkletlerde genç sporcu güreştirebilirler
Madde 8- Güreş Liglerinin (SR-GR) tartısı: Müsabaka gününden bir gün önce saat
18:00-18:30 saatleri arasında yapılır. Müsabakaların başlama saati Federasyonca
belirlenir ve müsabaka fikstürü ile ilgili kulüplere bildirilir.
Madde 9- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş Liglerinde sporcular 16 yaşından
küçük 42 yaşından büyük olamazlar. 16 ve 17 yaşındaki sporcular tartıda beyan
edilecek olan doktor raporu ile güreşebilir. (ay ve gün hesabı yapılmaz yıl hesabı
yapılır)
Madde 10- Güreş Liglerinde: Bir kulüp bir müsabakada en fazla 2 kiralık güreşçi
güreştirebilir. Bir sporcu bir lig sezonu boyunca sadece bir kulüp adına kiralık
sözleşmesi imzalayabilir ve bir kulüp adına güreşebilir. Kendi kulübünden liglerde
güreşmiş bir güreşçi ligin diğer haftaları için kiralama yapamaz.
Madde 10- Grekoromen Güreş Liglerinde Bir kulüp bir sezonda sadece 1 yabancı
güreşçi ile sözleşme yapabilir. Yapancı sporcuların transferi uluslararası kurallar
çerçevesinde yapılır
Serbest Güreş Liglerinde yabancı sporcu kiralaması yoktur.
Madde 11- Büyükler Serbest ve Greko-Romen I.Güreş Ligleri:
Büyükler Serbest ve Greko-Romen I. güreş ligleri: Süper 1.lig 12 takım, Süper 1.Lig
Grekoromen 9 takım, 1.Lig Serbest 9 takım, 1.Lig Grekoromen 9 takımdan oluşur.
Süper 1.Lig 7 Hafta, 1.Lig 4 Hafta sürer.
SÜPER 1. LİG:
SERBEST SİTİL: Takımlar 3'er olarak seri başı sistemine göre A,B,C ve D
gruplarına ayrılırlar. Gruplar belirlenince her takım 3 hafta süreyle birbirleriyle
karşılaşırlar.
a-) 3 Hafta sonra oluşan puanlamaya göre gruplarında 1. 2. ve 3. olan takımlar
belirlenir.
b-) Gruplarında 1. olan 4 takım ile ikinciler arasında yapılacak müsabaka sonucu 1. ve
2. olan 2 takım final grubunu oluşturur.
c-) Gruplarında 3. olan 4 takım ile ikinciler arasında düzenlenen müsabakalar
sonucunda 3. ve 4. olan takımlar klasman grubunu oluştururlar.
d-) Final grubu veya klasman grubunu oluşturan 6 takım seri başı sistemine göre 3'erli
2 gruba ayrılır (A ve B) (C ve D)
e-) Final veya Klasman grubu müsabakaları kura ile oluşturulacak sıralama ile
belirlenecek ev sahipliğinde 3 hafta süreyle birbirleriyle karşılaşırlar.
f-) 3 hafta sonra oluşan puanlamaya göre gruplarında 1. ve 2. olanlar final
müsabakaları, klasman grubunda 3. ve 4.cü olanlar küme düşme müsabakaları
yaparlar.
g-) Final müsabakaları A1, B2 ve B1, A2 şeklinde, galip gelen takımlar 1. ve 2.lik,
mağlup gelen takımlar 3. ve 4.lük müsabakaları yaparlar. Düşme müsabakaları: C2,D3
ve C3,D2 şeklinde yapılır, Yenilen takımlar 1.lige düşerler.
GREKO-ROMEN SİTİL: Takımlar 3'er olarak seri başı sistemine göre 3 gruba
ayrılır. (A,B,C grubu) Gruplar belirlenince çekilecek kura ile oluşturulacak sıralamaya
göre belirlenecek ev sahipliğinde 3 hafta süreyle birbirleri ile karşılaşır.
a-) 3 hafta sonra oluşan puanlamaya göre gruplarında 1. ve 2. olanlar seri başı
sistemine göre 2 gruba ayrılır ve final grubunu oluşturur. (A ve B)
b-) Gruplarında 3.olan takımlar klasman grubunu oluşturur.
c-) Klasman grubu müsabakaları kura ile oluşturulacak sıralama ile belirlenecek ev
sahipliğinde 3 hafta sürer. 3 hafta sonra oluşan puanlamaya göre final grubunda 1.ve
2. olanlar final müsabakaları yapar A1,B2 ve B1,A2 ile karşılaşır. Galip gelenler 1.
2ilik, mağlup olanlar 3. 4.lük müsabakası yaparlar. Klasman grubunda 2. ve 3.olan
takımlar 1.lige düşerler.
1.LİG:
Grekoromen ve Serbest Sitil :
Takımlar 3'er olarak seri başı sistemine göre 3 gruba ayrılır (A,B,C,) grubu.
Gruplar belirlenince çekilecek kura ile oluşturulacak sıralamaya göre bedirlenilecek ev
sahipliğinde 3 hafta süreyle birbirleriyle yarışırlar, 4.haftada gruplarında 1.olan 3
takım ve grup ikincilerinden en yüksek puana sahip 1 takım final müsabakası yaparlar,
çekilecek kuraya göre 4 takım birbirleriyle yaraşır. Oluşan puanlamaya göre 1. 2. 3. 4.
belirlenir.
Gruplarında 3.olan ( A3, B3, C3) 3 takım 4.haftada çekilecek kuraya göre birbirleriyle
müsabaka yaparlar müsabakalar sonucu 2. ve 3.cü olan takımlar 2.lige düşerler.
Madde 12- Türkiye Büyükler Serbest ve Grekoromen Süper 1.Güreş liglerinde
Şampiyon olan takımlar Ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında (CELA
Kupası) temsil ederler. 1. olan takımın katılmaması halinde 2. olan takım katılabilir.
Madde 13- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş Ligleri müsabakalarında 8
sıkletten 5’ni alan takım galip sayılır.
Galibiyet sayısında eşitlik olması halinde;
Eğer müsabakalar eşitlikle sonuçlanmış ise aşağıdaki sıralama uygulanır.
a) Pozitif puanı fazla olan,
b) Yaptıkları müsabaka sonunda 5-0 lık galibiyeti fazla olan,
c) Yaptıkları müsabaka sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan,
d) Yaptıkları müsabaka sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan,
e) Yaptıkları müsabaka sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan
takım o müsabakanın galibi olarak ilan edilir.
f) Eşitliğin devam etmesi halinde galip takım kura ile belirlenir.
Pozitif puanlama:
5:0 VB : Tuş ile galibiyet
5:0 VA: Minderden çekilme
5:0 VB: Minderde sakatlanma
5:0 EV: FILA kurallarına aykırı hareketten diskalifiye
5:0 EX: 3 ihtardan diskalifiye
4:0 ST: Teknik üstünlükle galibiyet mağluba puanı yok
4:1 SP: Teknik üstünlükle galibiyet mağlubun puanı var
3:1 PP: Sayı galibiyeti mağlubun puanı var
3:0 PO: Sayı galibiyeti mağlubun puanı yok
0:0 E2: Her iki sporcuda diskalifiye
olan
Madde 14- Müsabakalar sırasında yapılacak puanlamada Galip takıma 2 puan mağlup
takıma 0 puan verilir.
Madde 15-Grup müsabakalarının sonunda takımlar kazandıkları takım puanına göre
sıralanırlar. İki veya daha fazla takımın takım puanında eşitlik söz konusu ise
aşağıdaki sıralama uygulanır.
a) Aralarındaki müsabaka (veya müsabakaların) takım puanına bakılır
b) Aralarındaki maçların sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olan (a şıkkı gibi
uygulanır )
c) Pozitif puanı fazla olan
d)Aralarındaki maçların sonunda 5-0 lık galibiyeti fazla olan
e)Aralarındaki maçların sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan
f) Aralarındaki maçların sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan
g) Aralarındaki maçların sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan
bir üst sırada yer alır.
h) Yine eşitlik varsa kura ile belirlenir.
Madde 16- Her iki stilde Güreş liglerine katılan takımlar güreşçilerini her iki stilde de
güreştirebilirler.
Madde 17- Kulüpler sadece kendi kulüpleri adına lisansa sahip sporcuyu
güreştirebilirler. Lig esnasında asker olan bir güreşçi asker olduğu tarihten itibaren
askeri güç takımları adına güreşebilir. Keza lig esnasında terhis olan bir güreşçi ligin
devamında lisanslı olduğu kulüp adına güreşebilir.
Madde 18- Kulüpler müsabakalara en az 7 sıklette katılmak zorundadırlar. Tartıda
7kişilik takım çıkartabilecek sayıda güreşçi tarttıramayan veya tarttırsa bile mindere
bu sayıdan az güreşçi çıkartan takımlar hükmen yenik sayılırlar. Raporsuz mindere
çıkıp güreşmeyi reddeden güreşçi mindere çıkmamış sayılır.
Madde 19-Bir Lig müsabakası sırasında bir kulüp adına müsabaka listesinde müsabık
olarak ismi yazılmış olan güreşçilerden birisi mindere çıkmaz, mindere çıkıp güreşi
tamamlamadan mağlubiyeti kabul ederse veya müsabakanın bir bölümünde sakatlığını
ileri sürerek (Doktorunun belirlediği sakatlıklar hariç) ya da her hangi bir nedenle
müsabakayı yarıda bıraktığı takdirde bu güreşçi takımının aynı gün yapılacak olan
diğer müsabakalarında güreşemez. Bu durum Yarı Finalde gerçekleştiği taktirde Final
müsabakasında güreşemez.
Madde 20-Takımlar tartıdan önce tartı listelerini müsabaka başhakemine sıklet
belirtmeden verebilirler ve sınırsız sayıda güreşçi tarttırabilirler. Hakemler tartı
sırasında güreşçinin net kilosunu ve Lisans numarasını güreşçinin isminin karşısına
yazarlar. Tartılar mayo ile yapılır ve mayo için herhangi bir tolerans tanınmaz.
Güreşçiler tartı sırasında vizeli kulüp lisansları ile birlikte resimli nüfus cüzdanı,
pasaport veya ehliyet ( askerler askeri kimlik kartı ) ibraz etmek zorundadırlar. Doktor
raporu ile müsabakaya katılacak sporcular tartı sırasında raporlarını ibraz etmek
zorundadırlar, raporu bulunmayan güreşçi tartıya alınmaz. Sporcu raporu tartıya
gelmeden önce almak zorundadır. Tartıya gelmeyen kulüpler hükmen mağlup
sayılırlar ve diğer takım, güreşçi sayısı kadar ferdi galibiyet puanı alır.
Madde 21-I. Kademe müsabakalarda tolerans 1 kg, çeyrek final grubu, yarı final ve
final müsabakalarında 1 kg’dır. Güreşçiler iki üst sıklette güreşebilmeleri için toleransı
geçmek zorundadırlar.
Madde 22-Takımlar, kulüplerin antetli kağıtlarına müsabaka listelerini güreşçilerin
sıkletleri belirtilmiş şekilde yazarak kapalı bir zarf içinde ve müsabakadan 20 dk. Önce
müsabaka baş hakemine verirler. Listeler her iki takım antrenörleri veya idarecilerinin
huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra kesinlikle değiştirilmez. Tüm lig
müsabakalarında tanıtım seremonisi yapılır.
Madde 23-Lig müsabakalarında TGF Büyükler Güreş Ligleri talimatında bulunmayan
konularda Federasyon Başkanı yetkilidir
Madde 24- Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş Lig’i müsabakalarında
protesto yoktur. Federasyon takımlar tüm maçlarda, Kamera-Televizyon sistemi kurar,
itirazlar anında değerlendirilir. Bu sistemi kurmayan takımlar hükmen mağlup
sayılırlar. Lig müsabakaları takımların kendi salonlarında yapılabilecektir. Ancak bu
takdirde takımlar minder ve televizyon sistemi dahil diğer müsabaka araç ve
gereçlerini kurmaklasorumludurlar. Bu sistemi kurmayan, sağlık ve güvenliği
sağlamayan takımlar müsabaka başlama saatinden itibaren 45 dk içerisinde bu
eksikleri gidermezler ise hükmen yenik sayılırlar. Takımlar idari konularda bir dilekçe
ile müsabakalardan en fazla 2 ( İki ) gün sonra itiraz edebilirler. İkinci günün mesai
saatinigeçen süre sonrasında yapılan itirazlar işleme alınmaz. (Lisans, Hüviyet
cüzdanı, sahte sporcu vs.) Bu itirazlar Lig Yürütme Kurulu tarafından incelenerek,
konu hakkındaki görüş Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından incelenip
karara bağlanır.
Madde 25-Bütün lig müsabakalarında sakatlanma süresi 2 dakika olarak uygulanır.
Madde 26 -İsim Değişme, Birleştirme, Devretme,
Kulüpler isim değişikliklerini, birleştiklerini veya devrettiklerini Federasyona yazılı
bir başvuru ile bildireceklerdir. Federasyon Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde
değiştirme, birleştirme veya devretme yapabilirler.
Kulüpler eğer isterlerse kulüp isimlerinin yanında sponsor firmalarının adlarını ig
sezonu boyunca kullanabilirler. (Sponsorluk işlemleri GSGM sponsorluk yönergesi
hükümlerine göre yapılır.)
Madde 27-Müsabakalarda görev yapacak kulüp antrenörleri; Güreş Federasyonun
antrenör talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini
yaptırmış ve antrenör yaka kartı almış olmak zorundadırlar. Vizesi olmayan veya
antrenör yaka kartı olmayan antrenörler sporcularının köşelerine çıkamazlar ve
müsabaka listelerine yazılamazlar. Vizelerin kontrolü Federasyon temsilcisi tarafından
yapılır.
Madde 28 - Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi
Müsabakaların ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar
aşağıdadır:
a) Lig müsabakalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde
başlaması zorunludur. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe
ertelenir. Ertelenmesinde
zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın başlamasına kadar
Federasyona, müsabaka sırasında ise Federasyon Temsilcisi ile Baş hakemin kararına
bağlıdır. Takımların anlaşmaları ile müsabaka ertelenmez.
b) Ertelenen müsabakalarda ancak erteleme tarihinde güreşme hakkı olan sporcular
güreşebilirler. Müsabaka tarihinde güreşme hakkı olup erteleme tarihinde cezası
bulunan sporcular erteleme müsabakasında güreşemezler.
c) Müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden
kesildiği takdirde iki saat beklenir.
İki saat içinde devamı sağlanmayan müsabaka ertesi gün aynı salonda kaldığı yerden
ve sonuç cetvelinde yazılı sporcular ve hakemlerle tamamlanır. Eğer müsabaka bir gün
sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılmaz, ancak iki veya daha çok gün sonra yapılacaksa
tekrar aynı sporcularla tartı yapılır.
d) Seyircinin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın engellenememesi hallerinde,
hakemlerin müsabakayı devam ettirme imkanı bulamayarak müsabakanın tatil
edilmesi durumunda, Federasyon müsabakaları aynı ilde seyircisiz yaptırabileceği
gibi, müsabakaları seyircili veya seyircisiz olarak başka bir ilde yaptırabilir.
e) Emniyet ve inzibatı temin edilmeyen veya edilemeyeceği Federasyon tarafından
veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilen illerden müsabakaların bir kısmını veya
tamamını başka bir ildeki salonlarda yaptırmaya ve bunun süresini tayine Federasyon
yetkilidir. Mahalli seyirciler dışında misafir takım seyircilerinin de gittikleri illerin
salonlarında emniyet ve inzibatı bozduklarına Federasyonca kanaat getirilirse aynı
hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu il salonları için de uygulanır.
Madde 29-Ligden Düşme ve Çekilme
-Federasyonun izni olmadan mazeretsiz olarak her hangi bir lig devresi içinde bir defa
sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkartılır.
-Serbest ve Greko-Romen Güreş liglerin de yer alan kulüpler herhangi bir sebepten
ötürü lig müsabakalarına katılamayacaklarını lig sezonu öncesi bildirmiş iseler, bu
kulüplerin durumları Federasyon Lig Yürütme Kurulu tarafından görüşülür ve karar
verilir. Lig müsabakalarına katılan fakat ligi tamamlamayıp ligler devam ederken
liglerden çekilen kulüpler ligden düşerler. Bir sonraki yıl hangi ligde yer alacaklarına
Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. (Rakip takıma sıklet sayısı X 5 pozitif puan
verilir.)
Madde 30-Hükmen Yenik Sayılma
Takım halinde Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır.
a) Herhangi bir şekilde bir güreşçi ile ilgili bile olsa hile yapılmış olduğunun
Belirlenmesi, (yaş tashihi dahil)
b) Cezalı sporcu güreştirmek,
c) Takım halinde müsabakalardan çekilmek,
d) Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak,
e) Müsabakaya mazeretsiz zamanında çıkmamak,
f) 17.Maddedeki şartlara uymamak,
g) Kamera ve televizyon sistemi kurmayan ev sahibi takımlar
h) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme yetkisi
Federasyona aittir) yapıldığına kanaat getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım
hükmen yenik sayılır.)
i) Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde güreşme hakkı bulunmayan sporcuları
güreştirmek.
j)
Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin
davranışlarını devam ettirmeleri,
k) Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam
ettirilmesine imkan kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin
seyircinin sebep olduğuna müsabakaların başhakeminin ve Federasyon Temsilcisinin
raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımlardan biri veya her ikisi hükmen
yenik sayılır)
l)Ev sahibi takımların inzibati ve sıhhi tertibatları müsabaka başlamadan önce
almadıkları Federasyon Temsilcisi ve Baş Hakem tarafından tespit edildiğinde
tedbirler alınana kadar müsabaka başlatılmaz ve konu Federasyona rapor edilir.
Not: a-b-c-d-h-k-l maddeleri gereğince hükmen yenik sayılan kulüpler ayrıca
Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Madde 31-Cezalar
Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş Liglerinden çekilen takımlar bir sonraki
sezon bir alt ligde müsabakalara katılırlar.
Madde 32-Aşağıdaki durumlarda takımlar ligden ihraç edilir. Bir sonraki sezon ise bir
alt ligde güreşebilirler.
a) Herhangi bir sebeple takım halinde müsabakalardan çekilmek,
b) Topluca hakemlere veya rakip takıma saldırmak,
c) Şike yapıldığı tespit edilmiş olmak,
Madde 33- Bir müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı kırmızı kart
gören, müsabakalardan atılan; sporcu, antrenör ve idareci; tedbirli/tedbirsiz Disiplin
kuruluna verilir. Ayrıca sporcu bir sonraki ( 1 Hafta) resmi müsabakada güreşemez.
Antrenör ve idarecilerde takımlarının başında hiç bir şekilde görev alamazlar. Bu
uygulama resmi tartıya giren ve o anda saha kenarı veya tribünde bulunan sporcu,
antrenör, idareci ve diğer görevlilerde aynı kapsamda değerlendirilerek bu hareketi
minderde yapıyormuş gibi cezalandırılırlar ve her iki durumda da Kırmızı kart gören
kişi/kişiler tedbirli / tedbirsiz Disiplinkuruluna sevk edilirler.
Madde 34- Güreş Federasyonu istediği zaman doping kontrolü yaptırabilir.
Madde 35-Bu Talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi, Lig Yürütme
Kurulu raporları doğrultusunda Güreş Federasyonu Yönetim kuruluna aittir.
Madde 36- Güreş liglerinde final müsabakaları sonunda ilk 4’e giren takımlara kupa,
para ödülü ve antrenör, idareci, doktor, masör ve sporculara madalya verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sair Hükümler
Madde 37-Müsabakaların yapılacağı salonlarda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü veya kulüpler doktor ve sağlık ekibi bulundurur ve yeterli emniyet
tedbirlerinin alınmasını sağlarlar.
Madde 38-Salonu olan kulüpler Federasyondan izin alıp, güvenlik ve sağlık
tedbirlerini almak kaydı ile müsabakalarını kendi salonlarında yapabilirler. Güvenlik
ve sağlık şartlarını yerine getirmeyen takımlar müsabaka başlama saatinden itibaren 45
dk içerisinde bu şartları yerine getiremezler ise hükmen yenik sayılırlar. (Olağanüstü
Şartlar hariç (Sel, Kar, Yangın v.s)
Madde 39-İl Müdürlükleri ve kulüpler müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka
müsabakalarla ilgili duyuruları yaparak halkın müsabakaların yapıldığı salonlara
çekilmesi için gerekli gayreti göstereceklerdir.
Madde 40-Türkiye Serbest ve Greko-Romen Güreş Ligleri ile ilgili her türlü
uygulama Federasyon Başkanının seçeceği Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve 7 üyeden oluşur.
Madde 41-Güreş Federasyonu Başkanlığı her Lig müsabakası için bir Federasyon
Temsilcisi görevlendirir. Federasyon Temsilcisi tartı ve müsabakalar esnasında
salonda bulunmak zorundadır. Müsabakalar ile ilgili raporu ve müsabaka sonuçları en
geç iki gün içinde Federasyona gönderir.
2013 – 2014 lig sezonunda;
Madde 42- Kulüplere yazılan yazıya süresi içinde cevap vermeyen kulüpler
otomatikman lig dışı kalır (Bir alt ligde yarıştırılamaz)
Mali Hükümler
Madde 43- Kulüplerin İdareci ve Sporcularına harcırah ve yol ücreti ödenmeyecek
olup her takıma (Deplasman ve Evsahibi) müsabakalara katıldığı her hafta için
5.000,00. TL nakdi yardım yapılacaktır. Ayrıca deplasmana gelen takımların 2
antrenörüne kanuni harcırahı ve yol ücreti ödenecektir.
Madde 44- Müsabakalarda görev alacak Federasyon Temsilcisi, Hakem ve diğer
görevlilerinin kanuni harcırahları (tazminat, yevmiye ve yol giderleri) ile Gençlik ve
Spor İl Müdürlüklerine ait salonlarda görev yapan personelin (10 Kişi) ücretleri
mevcut yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda Federasyonca ödenir.
Madde 45- Bu Talimat imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Hamza YERLİKAYA
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
Download

2014 Yılı Güreş Ligi Müsabaka Talimatını görmek