T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
KOŞABİLİYORKEN KOŞ PROJESİ KAPSAMINDA
KURUMLARARASI VALİLİK FUTBOL TURNUVASI STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu statü; sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki
insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki
iletişimin saygı, sevgi, dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesi amaçlarıyla Kırıkkale
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘’Kurumlararası
Valilik Futbol Turnuvası’’ için hazırlanmıştır.
1.1.
MADDE 2 – ORGANİZASYON
2014 yılı Kurumlararası Valilik Futbol Turnuvası, Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü ile Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü tarafından organize
edilecektir.
2.1.
MADDE 3 – TURNUVA TARİHİ
Son Başvuru tarihi 05 Mayıs 2014 mesai bitimine kadar yapılacaktır. Turnuva Mayıs ayı
içerisinde Tertip Komitesinin belirleyeceği tarihler arasında oynatılacaktır.
3.1.
MADDE 4
– MÜSABAKA SİSTEMİ VE FİKSTÜR ÇEKİMİ
Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre grup maçları yapılacaktır ve gruplarında ilk iki
sırayı alan takımlar bir üst gruba çıkacaklardır.
4.2. Gruplar, katılımcı takım sayısına göre turnuva tertip komitesi tarafından belirlenecek olup,
fikstür çekiminde açıklanacaktır.
4.3. Birinci kademe grup müsabakaları fikstür çekim yeri ve zamanı turnuvanın son başvuru
tarihini takip eden haftada Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
www.kirikkalegsim.gov.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
4.1.
MADDE 5 - KATILIM ŞARTLARI, PERSONEL UYGUNLUĞU
Turnuvaya Kırıkkale ilinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum
Kuruluşları katılacaktır.
5.1.
5.2 Takımlar diğer kamu kurumlarından en fazla 3 oyuncu kadrolarına yazabileceklerdir. Sivil Toplum
Kuruluşlarında oynayacak oyuncuların oynadığı STK’nın üyesi olması gerekmektedir.
Kurum yetkilisince onaylanmış maç listeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, sağlık raporu ve
nüfus cüzdanı fotokopisi ile beraber 05 Mayıs 2014 tarihine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5.4. Turnuvaya katılım ücreti 250,00 TL olup, Ziraat Bankası İban No: TR58 0001 0021
6453 0889 3050 02 hesabına yatırılacaktır.
5.5. Personel uygunluğu için yanlış beyan ve taahhütte bulunan kurumların yanlış beyan ve
taahhütte bulunan kurum yöneticisi ile ilgili resmi bildirim yapılarak, hukuki yollara
başvurulacaktır. Ayrıca bu nedenlerden dolayı söz konusu takım turnuvadan diskalifiye
edilecek, Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak hiçbir
organizasyona alınmayacaktır.
5.3.
MADDE 6 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU
Takım listelerine en az 12 oyuncu en fazla 15 oyuncu yazılacaktır. Takım listelerinde 3035 yaş arası 3’er kişi oynatılabilecek olup, diğer oyuncular 35 yaş üzeri oyunculardan
oluşacaktır.
6.2. 2013-2014 Futbol sezonunda lisansı vizeli oyuncular turnuvaya katılamayacaktır.
6.1.
MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK VE ESAMİ LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER
7.1. Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla en fazla 7 oyuncu bulunacaktır.
7.2. Kurumların yöneticileri ve oyuncular kurum takım listeleri ile müsabakalara çıkacak olup;
turnuva tertip komitesince istenildiği takdirde kimliklerin asıllarını sunulacaktır.
7.3. Müsabaka takım listesi yönetici tarafından imzalanacaktır.
7.4. Müsabaka takım listesini oyuncular imzalayamayacaktır.
7.5. Müsabaka takım listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem
tarafından oynatılmayacak, oynatılmayan müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatı
uyarınca hükmen mağlubiyet kararı verilecektir.
7.6. Takımlar takım listelerini 2 nüsha halinde hazırlayacaklardır. Takım listelerinden bir
tanesi rakip takım sorumlusuna bir tanesi tertip komitesine verilecektir.
MADDE 8 - MÜSABAKAYA 6 KİŞİDEN AZ GELİNMESİ VEYA HİÇ GELİNMEMESİ DURUMU
Müsabakaya belirlenen saatte 6 kişiden az bir kadro ile gelen veya hiç gelmeyen ve bu
nedenden dolayı oynanmayan müsabakalarda, müsabakaya gelmeyen takımlardan 3-0
hükmen mağlubiyetin yanında 3 puan tenzil edilir.
8.1.
MADDE 9 – TURNUVA SORUMLULUKLARI VE MÜSABAKA GÜNLERİ
Müsabaka Hakem atamaları İl Hakem Kurulu tarafından yapılacaktır.
Müsabakalar sonrası olası disiplin cezaları, Tertip Komitesi tarafından karara
bağlanacaktır.
9.3. Müsabakalar hafta içi (müsabaka saatleri tertip komitesince belirlenecek) oynanacaktır.
Turnuva Tertip Komitesi, fikstür hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya,
müsabakaların gün, saat ve sahalarını değiştirmeye yetkilidir.
9.4. Müsabakalar Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Başpınar Futbol
sahasında oynanacaktır.
9.5. Turnuva müsabakalarının programı ( tarih, saat ve saha bilgileri ) sonuç ve puan cetvelleri
Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü www.kirikkalegsim.gov.tr adresinden
yayınlanacaktır.
9.6. Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün
düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri
gerçekleştirme görevi Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne aittir.
9.7. Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.
9.8. Fikstür çekimlerinde birinci takım ev sahibi sayılacak olup, müsabakada formaların aynı
olması halinde ev sahibi forma değiştirecektir.
9.1.
9.2.
MADDE 10 – EŞİT PUANLI TAKIMLARIN SIRALANMASI VE FAİR PLAY DURUMU
Müsabakalar sonrası gruplarda puan eşitliği söz konusu olursa takımların kendi
aralarında oynanan müsabakalara göre ikili ve ya üçlü averaja bakılacaktır.
10.1.
MADDE 11 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
Turnuva Disiplin Kurulu, Tertip Komitesince alınan kararlarda TFF disiplin talimatları
uygulanacaktır.
11.2. Turnuva organizasyonu ve hakemlerle ilgili itiraz ve öneriler Tertip Komitesine yazılı
olarak yapılacaktır.
11.3. Yapılacak itirazlar, tertip komitesine yazılı dilekçe verilmesi şeklinde olup, itirazların
geçerli sayılabilmesi için müsabaka tarihini takip eden 24saat içerisinde Ziraat Bankası
İban No: TR58 0001 0021 6453 0889 3050 02 hesabına 100,00 TL yatırılıp, makbuzun tertip
komitesine verilmesi gerekmektedir. İtirazın haklı çıkması durumunda yatırılan ücret ilgili
takıma iade edilecek olup, aksi halde itiraz ücreti irat olarak kaydedilecektir.
11.1.
MADDE 12 – ETKİNLİKLER, KUPA ve MADALYA
Turnuva öncesi ve sonrası etkinlikler ve dereceye girecek takımların ödülleri, Kırıkkale
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.
12.2. Final Müsabakaları neticesinde dereceye giren ilk dört takıma, gol kralına ve en
centilmen takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecektir.
12.1.
MADDE 13 - DİĞER HUSUSLAR
Müsabakalar 25’er dakikalık iki devre halinde oynanacak, 10 dakikalık devre arası
uygulaması yapılacaktır.
13.2. Müsabakalar 8’er kişilik takım kadrolarıyla oynanacaktır. Takımlar müsabakada 5
oyuncu değiştirebileceklerdir. Oyuncu değişikliği ile oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna
giremeyecektir.
13.1.
13.3. Müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple
kadronun 5kişiye inmesi durumu (bu durumda müsabakaya devam edilmez.) hükmen yenik
sayılma..nedenidir.
Grup müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncuların alacakları maç oynamama cezasını
çekmeden final müsabakalarında oynayamazlar.
13.5. Eleme grupları ve final müsabakalarının normal sürelerinin berabere bitmesi halinde
direkt ( beş ) penaltı atışları uygulaması yapılacaktır. Beşer penaltı atışları sonrası eşitlik
bozulmazsa seri penaltı atışı geçilecektir.
13.6. Turnuvada, statü ve Futbol İl Disiplin talimatları dışındaki itilaflarda tertip komitesinin
vereceği kararlar geçerli olacaktır.
13.4.
13.7. Takımlar müsabakalara halı saha ayakkabısı ile çıkacaklardır( Krampon ile müsabaka
oynatılmayacaktır)
13.8. Takımların numaralı forma ile katılmaları gerekmektedir.
13.9. Ofsayt kuralı uygulanmayacak olup, geri pas kuralı geçerli sayılacaktır.
13.10 Sporcuların müsabaka sırasında tekmelik takması zorunludur.
Turnuva Tertip Komitesi
Download

tc kırıkkale valiliği gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü 2014 yılı