T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 79150965-477.01.05.01-11330
Konu : Yardım Toplama (55­026­039)
12/11/2014
İlimiz Canik İlçesinde kurulu ve faaliyette bulunan 55­026­039 kütük numaralı
''BAŞALAN KÖYÜ MERKEZ CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA
DERNEĞİ'' ne cami inşaatının tamamlanabilmesi için, İnşaat Mühendisi A. Melih
ÖZDEMİR' e hazırlatılan keşif özetine göre ihtiyaç duyulan 200.003,07 TL' nin
toplanabilmesi amacıyla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre dernek yönetim
kurulu sorumluluğunda, Yaşar ADIGÜZEL, Cengiz DEMİRÖZ, İsa ARSLAN ve Musa
PARS' dan oluşturulan sorumlu kurulca, makbuz bastırmak suretiyle Türkiye genelinde 1
(bir) yıl süre ile yardım toplamalarına Valilik Makamının 11.11.2014 tarih ve 11256 sayılı
oluru ile izin verilmiştir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Dr. Hakan KUBALI
Vali a. Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Gereği:
80 İl Valiliğine
İlçe Kaymakamlıklarına
Samsun İl Jandarma Komutanlığına
Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (f7LFYa-RjJH5C-PfwofS-PlpYFA-UEbWiyEP) kodunu yazınız.
Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı 55019 SAMSUN Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.KÜÇÜK
Telefon: (362)431 25 86 Faks: (362)435 95 16
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

İlimiz Canik İlçesinde kurulu ve faaliyette bulunan 55026039 kütük