T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 2. ÖDEV
Ödev Teslim Tarihi: 27.11.2014
1. Bir sıvının hareketinde ortaya çıkabilecek enerji çeşitlerini ifade ediniz ve çıkan her bir ifadeyi
birim ağırlıktaki akışkan için; basınç, hız ve yükselti terimleriyle yazınız.
2. Şekildeki gibi bir karbüratör sisteminde atmosferden A kesitiyle emilen hava ile B boğazından
geçerken yakıt hava karışımı oluşturularak
silindirlere sevkedilmektedir. B kesitinde bu
karışımın sağlanabilmesi için;
a) Yakıt deposunun ventüri boğazına
olan h mesafesini veren ifadeyi yazınız.
b) Özgül kütleler ƿh= 1.2 kg/m3, ƿb= 750
kg/m3 ve çaplar oranı DA/DB= 3 ve giriş hava
hızı VA= 5 m/s olduğuna göre h mesafesini
hesaplayınız.
3. Yatay bir zeminde 1 m genişliğinde bir
kanal içerisine inşa edilmiş ve sayısal
değerleri şekil üzerinde verilen dolu savak
yapısı gövdesinin su akımına karşı
gösterdiği
R
tepki
kuvvetini
hesaplayınız.(Not: Kontrol hacminde yük
kayıplarının ihmal edilecek kadar az olduğu
dikkate alınacaktır.)
4. Yatay bir düzlemde bulunan 45°’lik bir boru
dirseği girişte 600 mm çaptan çıkışta 300
mm çapa daralmaktadır. Girişteki basınç 140
kPa ve akış debisi 0,425 m3/s’dir. Boru
dirseğinde bileşke tepki kuvvetini ve bu
bileşke tepki kuvvetinin yatayla yaptığı açıyı
belirleyiniz. (Not: - Boru yatay ve zemin
üzerinde bulunmaktadır.- Kontrol hacminde
yük kayıplarının ihmal edilecek kadar az
olduğu dikkate alınacaktır.
Download

tc bilecik şeyh edebali üniversitesi mühendislik fakültesi inşaat