SEAT Özel Sipariş Araçları 2014 Model Tavsiye Edilen Euro Anahtar Teslim Fiyat Listesi
ÖTV
Oranı
Net fiyat
ÖTV tutarı
4
KDV tutarı
TL
Euro
4
(%18)
Motorlu
Taşıtlar
Vergisi 4
TL
TL
Model 1
Euro
TL
%
Euro
5/7//8
Trafik tescil Trafik tescil ve
ve ruhsat
ruhsat
Opak Renk Tavsiye Edilen
işlemleri
işlemleri
Anahtar Teslim Fiyat 5,7,8
resmi
hizmet
bedelleri 2,4
bedeli 3
TL
TL
Euro
TL
Leon 1.8 TSI 180 DSG FR
Leon 2.0 TDI 150 DSG FR
Leon 2.0 TDI 184 DSG FR
16.057 €
17.172 €
18.510 €
45.299 ₺
48.444 ₺
52.219 ₺
90%
90%
90%
14.451 €
15.455 €
16.659 €
40.769 ₺
43.600 ₺
46.997 ₺
5.492 €
5.873 €
6.331 €
15.492 ₺
16.568 ₺
17.859 ₺
1.192,50 ₺
1.192,50 ₺
1.192,50 ₺
214 ₺
214 ₺
214 ₺
266 ₺
266 ₺
266 ₺
36.593 €
39.093 €
42.093 €
103.232 ₺
110.285 ₺
118.748 ₺
Leon SC 1.8 TSI 180 DSG FR
Leon SC 2.0 TDI 150 DSG FR
Leon SC 2.0 TDI 184 DSG FR
Leon SC 2.0 TSI 265 DSG CUPRA
15.834 €
16.949 €
18.287 €
18.956 €
44.670 ₺
47.815 ₺
51.590 ₺
53.478 ₺
90%
90%
90%
90%
14.251 €
15.254 €
16.459 €
17.061 €
40.203 ₺
43.034 ₺
46.431 ₺
48.130 ₺
5.415 €
5.797 €
6.254 €
6.483 €
15.277 ₺
16.353 ₺
17.644 ₺
18.289 ₺
1.192,50 ₺
1.192,50 ₺
1.192,50 ₺
1.192,50 ₺
214 ₺
214 ₺
214 ₺
214 ₺
266 ₺
266 ₺
266 ₺
266 ₺
36.093 €
38.593 €
41.593 €
43.093 €
101.822 ₺
108.874 ₺
117.338 ₺
121.569 ₺
Leon ST 1.6 TDI 105 hp 4W Style
15.196 €
42.869 ₺
45%
6.838 €
19.291 ₺
3.966 €
11.189 ₺
429,50 ₺
214 ₺
266 ₺
26.322 €
74.258 ₺
Alhambra 2.0 TDI CR 177hp DSG Style
23.194 €
65.431 ₺
90%
20.874 €
58.888 ₺
7.932 €
22.378 ₺
1.192,50 ₺
214 ₺
266 ₺
52.593 €
148.370 ₺
Tarih
24.07.2014
9
Euro kuru
2,8211 TL
1- Leon Modeli Menşei:İspanya, Alhambra Modeli Menşei: Portekiz
2- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
3- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılabilmektedir.
Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında
belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik gösterebilir.
4- Araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; resmi tarife değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, bu değişikliklerden
kaynaklanabilecek fiyat farkı / farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte resmi tarife değişikliği olmaksızın vergi mevzuatından kaynaklı hesaplama yöntemleri nedeniyle vergi tutarlarında
farklar
5- Trafikoluşabilecektir.
sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.
6- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını
7- Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen
fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın satış fiyatı değişebilecektir.
8- Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır.
9- Yabancı para ile yapılan satışlarda aracın Türk Lirası satış fiyatının hesaplanmasında, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.
1/1
Download

SEAT Özel Sipariş Araçları 2014 Model Tavsiye Edilen Euro Anahtar