ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
BAŞVURU TARİHLERİ: 11.11.2014 – 28.11.2014
Program Kapsamı:
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu
faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında
mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Program, yükseköğretim personelinin,
iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki
faaliyetler desteklenmektedir:
Personel Hareketliliği (Ders Verme)
Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim
kurumunda ders vermesini sağlamaktadır.
Başvuru Koşulları:

Şırnak Üniversitesi personeli veya fiilen Şırnak Üniversitesinde çalışıyor olma,
 En az B1 düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olma
Başvuruda İstenen Belgeler:
 Başvuru Formunuzu doldurunuz. Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ!
 Personel ders verme hareketliliği için B1 ve B2 düzeyinde –Karşı Kurumla olan anlaşma
baz alınacaktır-, (B1 ve B2 düzeyi için bakınız: http://www.osym.gov.tr/dosya/169730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf ) dil yeterlilik belgesi
* Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması. İkili
anlaşmaları görmek için lütfen TIKLAYINIZ!
Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:
 Başvurular 11.11.2014 – 28.11.2014 tarihleri arasında Dış İlişkiler Ofisine istenilen
belgelerle saat 17.00’a kadar yapılabilir
 Başvuru formunuz ve istenen ek belgeleri mesai saatleri içerisinde ofisimize teslim
etmeniz yeterlidir.
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği programından sadece ders vermekle yükümlü
(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi vb.) personel yararlanabilmektedir.
Personel Ders Verme Hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az
8 ders saati eğitim verilmesi zorunludur. Hareketlilik seyahat hariç, en az 2 en fazla 5 gün
olarak gerçekleştirilebilir. Ders vermeden yararlanabileceğiniz anlaşmalı Üniversitelere
Erasmus sayfasının İkili Anlaşmalar başlığından bakabilirsiniz. Seçilen öğretim elemanlarının 30
Eylül 2015 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir. İsteyen
öğretim elemanlarımız hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim
faaliyetinde bulunabilirler.
Başvurular Erasmus Ofisi’ne başvuru sahibi tarafından teslim edilmelidir. Başvuru döneminde
başvuru yapmayan Öğretim Elemanı davet almış olsa bile programdan yararlanamaz.
Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmalarını Üniversitemiz
sayfasının Erasmus+ İkili Anlaşmalar bölümünde bulabilirsiniz.
Gitmeden Önce:
Gidecek Öğretim Elemanı karşı taraftan, verilen resmi davet mektubu (Invitaion
Letter) gönderilmesini sağlamalıdır. Gidilmesi planlanan tarihler karşı tarafın istekleri
doğrultusunda değiştirilebilir, ancak böyle bir durumda söz konusu değişikliklerin dilekçe
yazılarak Erasmus Ofisine bildirilmesi gerekmektedir.
Gitmesi onaylanan öğretim elemanlarımız bu aşamadan sonra karşı üniversite ile doğrudan
irtibat kurarak Erasmus Başvuru Formu ve Öğretim Programı’nı doldurmalı, Erasmus Kurum
Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra karşı üniversiteye/kuruma imzalatılması için
göndermelidirler. İmzalanan Form karşı kurum veya yararlanıcı tarafından tekrar Erasmus
Ofisine yararlanıcı tarafından ulaştırılmalıdır.
Bağlı bulunduğu birim tarafından alınacak görevlendirme kararı, karşı üniversiteden gelen
Davet Mektubunun orjinal nüshası, Başvuru Formu ve Eğitim Programı’nın taraflarca
imzalanmış kopyası, Erasmus Hibe Sözleşmesi ve hibelerin yatırılabilmesi için Avro Hesabı
Dekontu gitmeden önce Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.
Kısaca Gitmeden Önce Hazırlanacak Belgeler:
 Başvuru Formu (Application Form)
 Karşı Üniversiteden alınmış Davet Mektubu orijinal nüshası (Invitation Letter)
 Öğretim Programı (Teaching Programme)
 Erasmus Hibe Sözleşmesi (2 nüsha)
 Görevlendirme Kararı (1 Haftaya kadar olan hareketliliklerde bağlı olduğunuz birimden
alabilirsiniz)
 Avro Hesabı Dekontu (TC Halk Bankası/Şırnak Şubesi)
Döndükten sonra:
Gidilen kurumdan yararlanıcının ismi, değişim tarihleri ve verdiği toplam ders saatinin yer
aldığı bir Katılım Belgesi (Confirmation Letter), Davet Mektubu (Invitaion Letter), Öğretim
Programı (Teaching Programme) alınmalı ve asılları Erasmus Ofisine teslim edilmelidir. Ders
Verme Hareketliliği Rapor Formu yararlanıcı tarafından doldurulmalı ve aslı Erasmus Ofisine
teslim edilmelidir.
Kısaca Döndükten Sonra Teslim Edilecek Belgeler:
 Katılım Belgesinin aslı (Completion or Confirmation Letter)
 Daha önce kopyasını verdiğiniz Davet Mektubunun aslı (Invitation Letter)
 Öğretim Programı aslı (Teaching Programme)
 Ders Verme Hareketliliği Rapor Formu
Bu belgeler karşı üniversiteden, imzalı, mühürlü ve orijinal olmalıdır. Bütün belgeler bilgisayar
ortamında doldurulmalıdır. Davet Mektubu ve Katılım Belgelerinin mutlaka orijinal nüshaları
temin edilmelidir. Söz konusu belgeler hem iç ve Ulusal Ajans denetim aşamasında hem de
hibelerinizin zamanında ödenebilmesi için önem arz etmektedir.
Eksik belgesi olmayan ve belgelerinde sorun olmayan öğretim elemanlarına gitmeden önce
%80, döndükten sonra ise kalan %20’lik hibe ödemeleri yapılır.
NOT: Evraklarında eksiklik olan veya asılları tarafımıza ulaştırılmamış belgeleri olan öğretim
elemanlarımızın kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılamaz.
Seçimde Öncelik Kriterleri:
Daha önce ders verme ve eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmayan personel
öncelikli olacaktır.
NOT: Başvuru sayısı kontenjandan az olursa öncelik kriterleri dikkate alınmayacaktır.
Hareketlilikten Yararlanacaklar için Hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Ülke Grupları
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Hareketlilikte Gidilen Ülkeler
Günlük
Hibe
Miktarları (€)
Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç,
144
Birleşik Krallık
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs
Rum
Kesimi,
Çek
Cumhuriyeti,
Finlandiya,
Fransa,
Yunanistan,
126
Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Lüksemburg,
Norveç,
Polonya,
Romanya, İsviçre, Türkiye
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,
108
Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya
Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90
Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen
"Mesafe Hesaplayıcı" ya göre verilecektir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm
Mesafe
100-499 KM arası
Verilecek
Miktarı
180 €
500-1999 KM arası 275 €
2000-2999 KM arası 360 €
3000-3999 KM arası 530 €
4000-7999 KM arası 820 €
8000-1100 KM arası 1.100 €
Hibe
Download

erasmus+ personel ders verme hareketliliği başvuruları başvuru