YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu İtibariyle Mezuniyet Aşamasında Olanlar ve Mezunlar
İçin Başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Başvuru Şartları
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında
YÖK tarafından Üniversitemize 1000 kontenjan verilmiş olup %75’i (750) YYÜ mezunlarına, %25’i (250)
diğer üniversite mezunlarına tahsis edilmiştir. Ayrıca Bitlis Eren Üniversitesi için 100 kontenjan verilmiştir.
a) Başvuru Tarihleri
: 28 Haziran 2014 – 03.Temmuz.2014 (on-line olarak)
b) Başvuru İşlemleri
:
2010 ve daha öncesinde Üniversiteye yerleşen adaylar müracaat edebilirler. 2011 ve sonrası
Üniversiteye başlayan öğrenciler için YÖK ve ÖSYM’nin belirleyeceği ve daha sonra ilan edecekleri
usul ve esaslara göre işlemler gerçekleştirilecektir.
Başvurular http://formasyon.yyu.edu.tr adresinden on-line olarak yapılacaktır. İlk başvuru
esnasında adaylardan sisteme;
* Genel not ortalaması (100’lük sistem)
(İbraz edilmemesi durumunda YÖK’ün dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır).
* Onaylı Transkript belgesi (pdf veya jpg)(mezun aşamasında olanlar için)
* Onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi (pdf, jpg) (mezunlar için)
c) Alan Değerlendirme Kriteri :
Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra her bölüme ayrılacak kontenjan, 1000 kişilik toplam
kontenjan üzerinden her bir bölüme yapılan ön kayıt sayısına göre yüzde olarak belirlenecek ve her
alana ayrılacak olan sayı ilan edilecektir. Herhangi bir alanda başvuran aday sayısının oranının %1’in
altında olması durumunda, ilgili alana kontenjan verilmeyecektir. Asil ve yedek listelerin
oluşturulması esnasında genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) esas alınacaktır.
GANO’larda eşitlik olması durumunda okudukları bölüme (Üniversite_lisans) giriş puanlarına göre
sıralama yapılacaktır.
d) Kontenjanların belirlenmesi
Her alan için ilan edilecek olan asil listedeki aday sayısı kadar yedek liste ilan edilecek olup, asil
listede ilgili tarihlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine aynı alandan yedek listede bulunan adaylar
kayıt yaptıracaklardır.
e) Kesin Kayıt İşlemleri
Asil ve yedek listeler 07 Temmuz 2014 Pazartesi günü Üniversitemiz web sayfasından ilan
edilecektir. Kesin kayıtlar 08 - 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Boş kontenjan kalması durumunda yedek listeden kayıt yaptıracaklar 12 Temmuz 2014 tarihinde
Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Yedek listeden sıralamaya giren adaylar kesin kayıtlarını
13 – 14 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
f) Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
i. Lisans Diploması / Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı/ Fakültemizde onaylatılabilir)
ii.Transkript (Onaylı/ Fakültemizde onaylatılabilir)
iii. Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı / Fakültemizde onaylatılabilir)
iv. 2 Adet Vesikalık Foroğraf
v. Banka dekontu (1. Taksit, 1000TL)
g) Ücretlendirme:
Öğrenim Ücret Bedeli 2000 TL’dir. Ödemeler 3 taksit halinde yapılacaktır.
-1000 TL (1. taksit) 08-11 Temmuz 2014 Kayıt esnasında
-500 TL (2. taksit) 15-20 Eylül 2014
-500 TL (3. taksit) 15-20 Ekim 2014

Taksiti bankaya yatırırken açıklama kısmına "Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve Pedagojik Formasyon
Sertifika programı 1.-2.-3. Taksiti" olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır)
İŞ BANKASI Hesap No: 8901-0140606 (IBAN: TR92 0006 4000 0018 9010 1406 06)
İŞLEYİŞ TAKVİMİ
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
BAŞVURULAR
28.06.2014
03.07.2014
LİSTELERİN İLAN EDİLMESİ
07.07.2014
07.07.2014
ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI
08.07.2014
11.07.2014
1. YEDEK LİSTE İLANI
12.07.2014
12.07.2014
1. YEDEK LİSTE KAYITLARI
13.07.2014
14.07.2014
15.07.2014 (14:00)
15.07.2014 (17:00)
TEORİK DERSLER
04.08.2014
11.09.2014
UYGULAMALI DERSLER
22.09.2014
30.12.2014
SON KAYIT (İHTİYAÇ HALİNDE)*
DERSLERİN İŞLENİŞİ
* 14.07.2014 mesai bitimi itibari ile kontenjanların dolmaması halinde, sadece sitemizden ilan edilmiş olan, kontenjanı boş
kalan branşlar için 15.07.2014 günü saat 12:00’ye kadar, daha önce ön kayıt yaptırmış ve şahsen yeniden dilekçe
verenlerden mezuniyet notlarına göre sıralama yapılarak kontenjanlar doldurulacaktır.
h) Başvuru Yapılabilecek Alanlar

Almanca

Arkeoloji

Biyoloji

Coğrafya

Fizik

Gıda Teknolojileri

Görsel Sanatlar (Resim)

Hemşirelik - Ebelik

İktisat - İşletme

İlahiyat ve Din Kültürü

İngilizce

Kimya

Matematik

Sanat Tarihi

Sinema - TV

Sosyoloji - Felsefe

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı


Veteriner Fak. (Tüm bölümler)
Ziraat Fak. (Tüm bölümler)
*Bu alanlar MEB TTKB’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan çizelgeye göre hazırlanmıştır.
Download

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Başvuru Şartları