SALI
PAZARTESİ
TARİH
SAAT
08:45-09:30
09:35-10:20
10:25-11:10
11:15-12:00
12:05-12:50
12:55-13:40
13:45-14:30
14:35-15:20
15:25-16:10
16:15-17:00
17:05-17:50
17:55-18:40
18:45-19:30
19:35-20:20
20:25:21:10
21:15-22:00
22:05-22:50
08:45-09:30
09:35-10:20
10:25-11:10
11:15-12:00
12:05-12:50
12:55-13:40
13:45-14:30
14:35-15:20
15:25-16:10
16:15-17:00
17:05-17:50
17:55-18:40
18:45-19:30
19:35-20:20
20:25:21:10
21:15-22:00
22:05-22:50
08:45-09:30
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
09:35-10:20
10:25-11:10
11:15-12:00
12:05-12:50
12:55-13:40
13:45-14:30
14:35-15:20
15:25-16:10
16:15-17:00
17:05-17:50
17:55-18:40
18:45-19:30
19:35-20:20
20:25:21:10
21:15-22:00
22:15-22:50
08:45-09:30
09:35-10:20
10:25-11:10
11:15-12:00
12:05-12:50
12:55-13:40
13:45-14:30
14:35-15:20
15:25-16:10
16:15-17:00
17:05-17:50
17:55-18:40
18:45-19:30
19:35-20:20
20:25:21:10
21:15-22:00
22:05-22:50
08:45-09:30
09:35-10:20
10:25-11:10
11:15-12:00
12:05-12:50
12:55-13:40
13:45-14:30
14:35-15:20
15:25-16:10
16:15-17:00
17:05-17:50
17:55-18:40
18:45-19:30
19:35-20:20
20:25:21:10
21:15-22:00
22:05-22:50
TURKUAZ SALON
PEMBE SALON
KIRMIZI SALON
Prof.Dr. İsmail EFİL - Stratejik Yönetim
(İŞLETME DOKTORA)
Prof. Dr. Ümit Gençoğlu - Muhasebe Bilgi Sistemleri (İŞLETME
DOKTORA)
Doç.Dr. Çağatan Taşkın
Marka Stratejileri(İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr. İsmail Efil
Yönetim Teorileri (İŞLETME TEZSİZ Y.L)
Finansal Piyasalar Analizi (İkltisat-YL)
Doç.Dr.Hülya AKAY
Yard.Doç.Dr. Kurtuluş Kaymaz
İnsan Kaynakları yönetimi (İŞLETME TEZLİ Y.L)
Yard.Doç.Dr. Gülay Kasap
Üretim Teknikleri (İŞLETME TEZLİ Y.L)
Prof.Dr. Lale Karabıyık
Finansal Yönetim I (FİNANSAL Y. TEZSİZ Y.L)
Yard.Doç.Dr. Fikri Pala
Finansal Muhasebe (FİNANSAL Y. TEZSİZ Y.L)
Prof.Dr. Hakan Altıntaş
Küresel Pazarlama (İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr. Feray Çelikçapa
Teknoloji Yönetimi(İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr. Lale Karabıyık
Finansal Risk Analizi ve Yönetimi(İŞLETME DOKTORA)
BORDO SALON
Ulusararsı Ekonomik Bütünleşmelr Ve AB.
Yrd.Doç.Dr.Ozan BAŞKOL
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk Dış Politikası
Prof.Dr.İbrahim Canbolat (Ulus.İliş-YL)
Doç.Dr.Ferhat Pirinççi
Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma (ulusl.İliş-Doktora)
Prof.Dr.Tayyar Arı
Karşılşatırmalı Uluslararası lişkiler Teorileri (uluslar.İlş-YL)
19.Yüzyül Dünya Tarihi
Doç.Dr.Barış ÖZDAL (Ulusl.iliş-TEZLİ YL)
Yard.Doç.Dr. Kurtuluş Kaymaz
Girişimcilik
Doç.Dr.Ferhat Pirinççi
Soğuk Savaş sonrası Amerikan Dış poli . (ulus. İlişk-Tezsiz)
19.Yüzyül Dünya Tarihi
Doç.Dr.Barış ÖZDAL (Ulusl.iliş-TEZSİZ-YL)
Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz
Örgüt Kuramı (YÖNETİM ORG Y.L)
Doç.Dr. Pir Ali Kaya
İş Hukuku ( YÖNETİM ORG Y.L)
Doç.Dr Değer Alper
Uluslararası Finans ( İŞLETME TEZLİ Y.L)
Doç.Dr. Aydem Çiftçioğlu
İtibar Yönetimi (İŞLETME TEZLİ YL)
Kamu Ekonomisi Analizi (Maliye YL)
Prof.Dr.Mircan Tokatlıoğlu
Doç.Dr.Ferhat Pirinççi
Soğuk savaş sonrası Ameri Dış poli . (ulusl.İliş-Yüksek L.)
İleri Uluslararası İktisat Teorisi
Prof.Dr.Erol İYİBOZKURT (İktisat-Doktora)
Prof.Dr. Adem Çabuk
İç Kontrol Sistemi ( İŞLETME TEZLİ Y.L)
Prof.Dr. Ümit Gençoğlu
Finansal Raporlama (2) (İŞLETME TEZSİZ Y.L)
Doç.Dr. Ali Ildır
Finansal Raporlama (1) (İŞLETME TEZSİZ Y.L)
Prof.Dr. Adem Çabuk
İşletmelerde Bütçeleme ve Raporlama
(FİNANSAL Y.TEZSİZY.L)
Yard.Doç.Dr. Elif Yücel
Finansal Analiz ( FİNANANSAL Y. TEZSİZ YL)
Doç.Dr. Aydem Çiftçioğlu
İtibar Yönetimi(YÖNETİM ORG. Y.L)
Doç.Dr. Aylin Arsoy
Yönetim için Raporlama ( İŞLETME TEZLİ Y.L)
Doç.Dr. Erkan Özdemir
Satış Yönetimi (İŞLETME TEZLİ YL)
Kurumsal İktisat (İktisat -YL)
Prof.Dr.Feridun YILMAZ
Prof.Dr. Bilçin Meydan
İşletme Etiği(YÖNETİM ORG Y.L)
Prof.Dr.Ali Yaşar Sarıbay
Politik Anayasacılık (Kamu Y.-Yüksek Lisans)
Prof.Dr. İsmail Efil
Yönetim Teorileri(İŞLETME TEZLİ Y.L)
Prof.Dr. Neriman Gündoğan
Pazarlama Stratejileri (İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr. Tuncer Tokol
Pazarlama Araştırması Teknikleri(İŞLETME TEZLİ Y.L)
Prof.Dr. Bilçin Meydan
Farklılıkların Yönetimi (İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr. Hakan Altıntaş Pazarlama İlkeleri(1)
(TEZSİZ Y.L)
Prof.Dr. Neriman Gündoğan
Pazarlama İlkeleri (2) (İŞLETME TEZSİZ Y.L)
Doç.Dr.Adem ANBAR
Finansal Piyasalar ve Kurumlar (Finansal Y.Tezsiz)
Doç.Dr. Melek Eker
İşletmelerde Maliyet Yönetimive Analizi
(FİNANSAL Y. TEZSİZ Y.L)
Yard.Doç.Dr. Şükrü Dokur
Dış Ticaret İşlemleri ( FİNANSAL Y. TEZİSZ YL)
Doç.Dr. Adem Anbar
Portföy Yönetimi (FİNANSAL TEZSİZ YL)
Prof.Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu
Örgütsel Psikoloji (İŞLETME TEZLİ Y.L)
Prof.Dr. Melek Tüz
Kaos Yönetimi ( İŞLETME DOKTORA)
Politik Kültür Analizi (Kamu Yönetimi-YL)
Yrd.Doç.Dr.Mert GÖKIRMAK
Prof.Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu
Halkla İlişkiler Politikası (İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu
Halkla İlişkiler Uygulamaları(YÖNETİM ORG YL)
Prof.Dr. Melek Tüz
Örgütsel Davranış(YÖNETİM ORG YL)
Yard.Doç.Dr. Gül Emel
Sayısal Analiz ( TEZLİ YL)
Doç.Dr. Füsun Altıntaş
Örgütsel Davranış Kuramları (İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr.Ali Yaşar Sarıbay
Eleştirel Toplum Felsefesi (Kamu Yönetimi-Doktora)
Soğuk Savaş Dönemi Dış Politikası
Prof.Dr.Göksel İŞYAR (Uluslararası İlişk.-Tezsiz)
Prof.Dr.Tayyar Arı
Orta Doğuda Güncel Sorunlar (Uluslar.İlş-YL)
İdare Hukukunda Gelişmeler ve Sorunlar
Prof.Dr.Cengiz Derdiman(Kamu Yön.YL)
Doç.Dr. Yücel Sayılar
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi(İŞLETME DOKTORA)
Prof.Dr.Tayyar Arı
Dünya Politikasında Orta Doğu (uluslar.İlş-Dr)
Prof.Dr. Ömer Akat
Hizmet Pazarlaması ( TEZLİ YL)
Doç.Dr. Değer Alper
İşletme Finansı (İŞLETME TEZSİZ Y.L.)
Yard.Doç.Dr. Gül Emel
İşletmelerde Sayısal Karar Alma Yöntemleri
(FİNANSAL Y. TEZSİZ YL)
Prof.Dr. Melek Tüz
Örgütsel Davranışa Giriş ( İŞLETME TEZSİZ Y.L)
Doç.Dr. Değer Alper
Firma Değerlemesi (FİNANSAL Y. TEZSİZ YL)
Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler Teorileri
Prof.Dr.Tayyar ARI (Uluslararası İliş.-Tezsiz)
Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Aydın KOYUNCU (Ulus.iliş-TEZSİZ)
Regülasyon Ekonomisi (iktisat-DR)
Doç.Dr.Necla AKLAN
Demokrasi Teorisi ve Kimlik politikası
(Kamu Yönetimi-YL )Doç.Dr.Derda KÜÇKALP
Uuslararası Hukukta İnsan hakları
Prof.Dr.Kamuran RENÇBER (Uluslar.İ.-YL)
Download

tarih saat turkuaz salon pembe salon kırmızı salon bordo salon p az