Download

ocena zdolności jakościowej dla procesów o rozkładzie normalnym