BELÇİKA ÜLKE RAPORU
09.12.2014
BELÇİKA ÜLKE RAPORU
09.12.2014
YÖNETİCİ ÖZETİ
 BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Belçika’ ya ihracat yapan 175
firma bulunmaktadır.
 31.12.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Belçika sermayeli 9 firma faaliyet
göstermektedir.
 Türkiye’nin 2013 yılı itibariyle Belçika’ ya ihracatı 2,5 milyar dolardır. İthalatımız ise 3,8
milyar dolardır.
 Bursa ve Belçika arasında gerçekleşen ticarete baktığımızda, ihracatımız 2013 yılı itibariyle
167 milyon dolar iken, ithalatımız 255 milyon dolar olarak seyretmektedir.
 Belçika da üç federal bölge bulunmaktadır.
( Brüksel (Baskent), Valonn Bölgesi ve Flaman Bölgesi.)
09.12.2014 | [Pick the date]
 Belçika, 1800’lerde Avrupa kıtasında sanayi devrimini başlatan ülkeler arasında yer
almaktadır. Çelik, tekstil, kimya, arıtma, gıda işleme, eczacılık, otomotiv, elektronik ve
makina sektörleri ekonomideki önemli yere sahiptir.
 Sanayiinin kayda değer payına rağmen (%21), hizmet sektörü, GSYH’nin yaklaşık % 78’ini
oluşturmaktadır. Tarımın ekonomideki payı % 1’i altında seyretmektedir.
 Türkiye’de, sermayesi Belçika kaynaklı 400’e yakın firma bankacılık, gayrimenkul, taşıt
araçları ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Belçika’nın
Türkiye’deki en kayda değer yatırımları bankacılık alanında olmuştur.
BELÇİKA ÜLKE RAPORU
 ‘Ülker’ Firması, 2007 yılında 850 milyon dolara, 80 yıllık çikolata firması Godiva'yı satın
1
almıştır. Havacılık sektöründe çalışan ‘Çelebi Hava Servisi A.Ş’ de, ‘Charleroi-Brüksel Sud’
Uluslararası Havalimanında, havaalanı yer hizmetleri faaliyetinde bulunmak üzere, 2009
yılında Belçika pazarına girmiştir.
1)BURSA İLE BELÇİKA DIŞ TİCARETİ
Bursa-Belçika Dış Ticaret Değerleri $
YIL
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2011
2012
2013
239.904.927
220.394.044
167.321.290
329.651.949
299.606.106
255.364.981
569.556.876
520.000.150
422.686.271
-89.747.022
-79.212.062
-88.043.691
09.12.2014 | [Pick the date]
2) TÜRKİYE İLE BELÇİKA DIŞ TİCARETİ
BELÇİKA ÜLKE RAPORU
3) BURSA’DAN BELÇİKA’YE İHRACAT YAPAN FİRMALAR
2
BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Belçika’ ya ihracat yapan 175
firma bulunmaktadır.
4) BELÇİKA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
09.12.2014 | [Pick the date]
Bağımsızlığını yaklaşık 200 yıl önce kazanmış olan Belçika, Batı Avrupa’daki en genç
ülkelerden biridir. İsmini, yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan Belgae adında bir Kelt boyundan
aldığı düşünülen Belçika, tarih boyunca çok değişik idareler altında kalmış olup, bunlardan
Roma ve Germen idarelerinin etkileri sonucunda, günümüzde Fransızca ve Flamanca konuşulan
bölgelerin sınırları şekillenmiştir.
Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan Belçika, dünyanın en gelişmiş pazar ekonomileri arasında
yer almaktadır. Merkezi coğrafi konumunu önemli bir sermaye kaynağı olarak
değerlendirmektedir.
Ekonomik olarak kullanılabilir durumda olmayan kömürün dışında, önemli bir doğal kaynağa
sahip olmaması nedeniyle ülke hammaddelerde dışa bağımlıdır.
İthal ürünler sanayiye girdi oluşturulmakta ve mamul ürünlerin önemli miktarı ihraç
edilmektedir. Bu döngü Belçika’nın dünyada piyasalarındaki dalgalanmalara karşı kırılgan halde
olmasına yol açmaktadır.
Belçika, 1800’lerde Avrupa kıtasında sanayi devrimini başlatan ülkeler arasında yer almaktadır.
Çelik, tekstil, kimya, arıtma, gıda işleme, eczacılık, otomotiv, elektronik ve makina sektörleri
ekonomideki önemli yere sahiptir.
BELÇİKA ÜLKE RAPORU
Sanayiinin kayda değer payına rağmen (%21), hizmet sektörü, GSYH’nin yaklaşık % 78’ini
oluşturmaktadır. Tarımın ekonomideki payı % 1’i altında seyretmektedir.
3
Limanları, kanalları, demiryolları ve otoyollarıyla son derece gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde
Belçika sanayii, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır.
BELÇİKA ÜLKE RAPORU
09.12.2014 | [Pick the date]
Belçika da üç federal bölge bulunmaktadır. Brüksel (Baskent), Valonn Bölgesi ve Flaman
Bölgesi. Her bölgenin kendi sınırları içinde pek çok konuda özellikleri vardır.
4
Flaman Bölgesinin göreceli olarak daha zengin oluşu ve Valon Bölgesine oranla artan milli
kimlik bilinci nedeniyle, uzun süreden beri bölgeler arasında tansiyonu yükselten sorunlar
yaşanmaktadır.
Kişi başına GSMH düzeyi, Flaman Bölgesinde, Valon Bölgesinden % 25 daha fazladır. Diğer
taraftan Valon bölgesinde işsizlik oranı, Flaman Bölgesinin iki katı seviyesindedir. Flamanların
çoğu, Valon Bölgesini desteklemekten dolayı vergi yüklerinin daha ağır olduğunu ve sosyal
güvenlik sisteminin federal değil bölgesel bir sorumluluk olması gerektiğini savunmaktadırlar.
Brüksel, görünürde, diğer iki bölgeden de daha fazla kişi başına milli gelire sahip olmakla
beraber, bu durum, yakındaki Flaman bölgesinden her gün Brüksel’e çalışmak üzere gelen
Flaman nüfustan kaynaklanmaktadır.
Brüksel-Başkent, Flaman ve Valon Bölgesi olmak üzere, her üç Bölgenin de güçlendirilmesi ve
toplulukların finanse edilmesi amacıyla, 2001 yılında kabul edilen ‘Lambermont Anlaşması’
bölgelere, federal hükümetin uyguladığı federal gelir vergisi oranını % 6.75 oranında azaltma ya
da artırma hakkını vermiştir.
5)BURSA’DA BELÇİKA SERMAYELİ FİRMALAR
31.12.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Belçika sermayeli 9 firma faaliyet göstermektedir.
6)TÜRKİYE-BELÇİKA YATIRIM İLİŞKİLERİ
Türkiye’de, sermayesi Belçika kaynaklı 400’e yakın firma bankacılık, gayrimenkul, taşıt araçları
ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Belçika’nın Türkiye’deki
en kayda değer yatırımları bankacılık alanında olmuştur.
Türkiye’de bankacılık faaliyetlerine ilk olarak Fortis, 2005 yılında Dışbank’ı 987 milyon euro’ya
satın almış, 2006 yılında ise Dexia, Denizbank’ı satın almıştır. 2004-2008 dönemi itibariyle
Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin % 8.9’u Belçika kaynaklıdır.
Diğer taraftan, tekstil-hazır giyim, gıda, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 13
Türk firmasının da Belçika’da şubesi bulunmaktadır.
‘Ülker’ Firması, 2007 yılında 850 milyon dolara, 80 yıllık çikolata firması Godiva'yı satın
almıştır. Havacılık sektöründe çalışan ‘Çelebi Hava Servisi A.Ş’ de, ‘Charleroi-Brüksel Sud’
Uluslararası Havalimanında, havaalanı yer hizmetleri faaliyetinde bulunmak üzere, 2009 yılında
Belçika pazarına girmiştir.
BELÇİKA ÜLKE RAPORU
09.12.2014 | [Pick the date]
Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz
5
Tütün ve tütün mamulleri
Meyveler, turunçgil
Konserve meyve, sebze
Şeker ve şekerli mamuller
Kahve, çay ve baharatlar
Unlu mamuller, makarna, pastacılık ürünleri
Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz
Otomotiv ana ve yan sanayi
Kablo ve teller
Hazır giyim
Ev tekstili
İlaçlar
Demir-çelik inşaat malzemeleri
Beyaz ev eşyası
Altın mücevherat
Mobilya
Download

Ülke Raporunun içeriğini görmek için tıklayınız..