ITRÎ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ
ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE AMACI
Tarım ve gıda sektöründe yaşanan yenilikçi politikalar ve
gelişmelere paralel olarak;
 Itrî ve tıbbi bitkiler ile boya bitkilerinin kültür alanlarında
üretilen tür ve çeşitlerin artırılması,
 Üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi,
 Doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi,
 Kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmıştır.
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-2-
MEVCUT DURUM (1)
Türkiye’nin doğal bitki örtüsü, belirlenen 11.707 bitki çeşidi ile
büyük zenginliğe sahiptir.
Bu bitkilerin 3.649’ u yöreye özgü iklim ve toprak şartlarında
yetişen endemik tür ve çeşitlerdir.
Mevcut bitki tür ve çeşitlerimizin yaklaşık 1.000’ i de ülkemizde
veya dünyada ıtrî ve tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır.
İç piyasada ticarete konu olan bitki sayısı ise 350 olup bu
bitkilerden yaklaşık 100 bitkinin ihracatı yapılmaktadır.
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-3-
MEVCUT DURUM (2)
Dünya pazarları, ileriye yönelik planlamaya imkan veren bir
üretim tarzı ile etken madde miktarı ve kalitesi yüksek
“standart” ürün talep etmektedir.
Ancak bu talebi bugüne kadar yapıldığı gibi doğadan
toplayarak karşılamamız ve pazarda kalıcı bir yer edinmemiz
mümkün değildir.
Doğal bitki dokusunda mevcut ıtrî ve tıbbi bitkilerin çok az
bir kısmı kültüre alınmıştır.
İç ve dış piyasada değerlendirilen bitki türlerinin önemli bir
kısmı doğadan toplanmaktadır.
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-4-
Itrî Ve Tıbbi Bitkiler Üretim Verileri (2013)
ÜRÜN ADI
Kimyon
Nane
Kekik
Gül (Yağlık)
Anason
Rezene
Şerbetçiotu
Çörekotu
Oğulotu (Melissa)
Lavanta
Adaçayı
Kişniş
EKİLEN ALAN(DEKAR)
ÜRETİM(TON)
247.045
10.646
89.137
28.012
152.431
13.848
3.544
3.261
505
709
30
11
17.050
14.143
13.658
10.769
10.046
1.994
1.852
352
238
105
4
1
Kaynak: TÜİK
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-5-
Itrî Ve Tıbbi Bitkiler Üretim Verileri (2014)
ÜRÜN ADI
Kimyon
Nane
Kekik
Gül (Yağlık)
Anason
Rezene
Şerbetçiotu
Çörekotu
Oğulotu (Melissa)
Lavanta
Adaçayı
Kişniş
EKİLEN ALAN(DEKAR)
ÜRETİM(TON)
224421
10652
92959
28359
140506
15848
3530
1717
505
2189
130
11
15570
14700
11752
10831
9309
2289
1832
140
238
297
19
1
Kaynak: TÜİK
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-6-
HEDEF ÜRÜNLER VE
HEDEF ALANLAR
HEDEF ÜRÜNLER (I)
Doğadan toplanarak veya üretilerek yurt içinde kullanılan
ve yurt dışına ihraç edilen türlerin kültürel üretimi
ADAÇAYI ,
REZENE,
OĞULOTU,
ANASON,
KEKİK,
LAVANTA,
KİMYON,
SALEP ORKİDESİ,
KİŞNİŞ,
NANE,
ŞERBETÇİOTU,
GÜL(Yağlık),
SAFRAN,
ÇÖREKOTU
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-8-
HEDEF ÜRÜNLER (II)
Ülkemizde florada mevcut olan ancak kültür alanlarında üretimi
konusunda henüz çalışmaların olmadığı, ancak üretimi halinde
uluslar arası ticarette ticari değer taşıyan;
MELEKOTU,
ÇUHA ÇİÇEĞİ,
KARAKAFESOTU,
DEVEDİKENİ,
KANTARON,
HODAN,
PASİFLORA,
ISIRGAN,
PLANTAGO,
KEDİOTU,
ASLANPENÇESİ,
JENTİYANE KÖKÜ,
PORTAKAL NERGİSİ,
CİVANPERÇEMİ,
KARAHİNDİBA,
PAPATYA,
MEYAN KÖKÜ
ÖKSÜRÜK OTU,
ÇÖVEN,
SARISABIR,
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-9-
HEDEF ÜRÜNLER (III)
Ülkemizde mevcut olan, ancak kültür alanlarında üretimi konusunda
henüz çalışmaların yeterli olmadığı, ancak üretimi halinde uluslar
arası ticarette ticari değer taşıyan boya bitkileri;
Rubia tinctoria L. (Kök Boya)
Isatis tinctoria L. (Çivit Otu)
Reseda lutea L. (Muhabbet Çiçeği)
Carthamus tinctorius L. (Aspir)
Phytolacca purinosa L. (Şekerci Boyası)
 Rhamnus tinctoria L. (Cehri)
 Alkanna tinctoria L. ( Havacıva Otu)
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-10-
HEDEF ÜRÜNLER (IV)
Ayrıca Şifalı gıda olarak adlandırılan ve araştırma
enstitülerimizin çalışmaları ile ürün desenimiz içine dahil
olması gereken Karabuğday (Fogapyrum esculentum)
yanında Kinoa (Chenopodium quinoa) gibi ürünlerin
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-11-
2014 YILI
PiLOT UYGULAMA
2014 yılında 6 ilde pilot uygulama başlatıldı
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-12-
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-13-
PROJE BÜTÇESİ VE
ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER
PROJE BÜTÇESİ
 2015 Yılı Yatırım Tutarı 2.250.000 TL.
 2016 Yılı Yatırım Tutarı 2.000.000 TL.
 2017 Yılı Yatırım Tutarı 1.250.000 TL.
2015-2017 Yılları toplamı 5.500.000 TL.’dir.
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-15-
PROJE FAALİYETLERİ
HEDEF
ÜRÜN VE
HAVZA SEÇİMİ
Uygulama öncesinde, Araştırma Enstitülerinde geliştirilen veya
adaptasyon çalışmaları tamamlanan tür ve çeşitler için uygun
alt havzaların seçimi
ÇİFTÇİ
ŞARTLARINDA
ÜRETİM
Planlanan alt havzalarda, uygun tür ve çeşitlerin ülkemiz ürün
deseni içine dahil edilmesi, çiftçi şartlarında demonstrasyonlar
İNSAN
KAYNAĞININ
GELİŞTİRİLMESİ
KALİTENİN
ARTIRILMASIPAZARLAMA
PAYDAŞ
DESTEĞİNİN
SAĞLANMASI
Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarından sorumlu olacak İl ve ilçe
müdürlüklerinde görevli teknik personelin hedef ürünler bazında
eğitimi (eğiticilerin eğitimi)
Alıcının istediği miktar ve kalitede (standartta) ürünün arzını sağlamak
üzere sözleşmeli üretim modellerinin uygulanarak üretici-işleyici-ihracatçı
bağının güçlendirilmesi,
Tıbbi ve ıtri bitkilerin üretim ve tüketiminde, doğru bilgilendirilmenin
yapılması ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim-yayım
çalışmalarının yürütülmesi, kayıt ve izlenebilirliğin sağlanması,
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-16-
2015 YILI FAALİYETLERİ
 Arama konferansı ve 4 çalıştay yapılması
 İç ve dış piyasa araştırması,
 Itri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkileri stratejik planı
hazırlanması,
 Seçilmiş ürünler bazında ürün raporu hazırlanması,
 Fizibilite çalışmaları ve örnek üretim projeleri
hazırlanması,
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-17-
2015 YILI FAALİYETLERİ
 İl Müdürlüklerimizde kapasite oluşturulması,
 Eğiticilerin eğitimi (100 kişi X 5 gün),
 Yurt içi ve yurt dışı eğitim ve teknik gezi,
 1000 çiftçiye eğitim,
 450 dekar alanda demonstrasyon,
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-18-
TEŞEKKÜR EDERİM…
Download

Slayt 1 - Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü