T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2014–ÖSYS EK YERLEŞTİRME DÖNEMİ KESİN KAYIT DUYURUSU
Sevgili aday öğrenciler, Üniversitemize hoş geldiniz.
Üniversitemize 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılında 2014-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre
kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerin kayıtları 13–15 Ekim 2014 tarihleri arasında bağlı
bulundukları Fakülte ve Yüksekokullardaki Kayıt – Kabul Bürolarında yapılacaktır.
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz
tamamlamaları ve beraberlerinde getirmeleri halinde sorunsuz bir kayıt dönemi yaşanacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
(Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.) (2 Adet fotokopi ile birlikte)
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge
(METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
d) Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu (Aşağıda yer alan formun çıktısı alınmak suretiyle ya da kayıt
esnasında kayıt görevlisinden temin edilerek doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.)
e) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge. (İkinci Örgün Öğretim öğrencileri için)
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Vekalet ve/veya posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi
suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.
c) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
d) Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere
aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe
aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.
e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve ÖSYM tarafından
tekrar yerleştirilmedikçe kayıt yaptıramaz.
f) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci
Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 2014/6787 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesi uyarınca, normal örgün (birinci) öğretim öğrencilerinden
normal öğrenim süresi sonuna kadar katkı payı alınmayacağından ve kayıt yaptıracak
öğrencilerimizin katkı payı / öğrenim ücretlerinin Devlet tarafından karşılanacağından herhangi bir
ücret yatırmaları gerekmemektedir.
g) Üniversitemize kayıt yaptıracak olan ikinci örgün öğretim aday öğrencileri, 2014-2015 EğitimÖğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak
Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 2014/6787 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan Öğrenim Ücretlerinin I. taksitini:
İş Bankası Sinop Şubesi 7400-0695140
numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir. Para yatırma işleminin Sinop Şubesinden yapılması
durumunda banka tarafından işlem ücreti talep edilmemektedir.
i) Fakülte ve Yüksekokullarımızda Banka Şubeleri bulunmadığından öğrencilerimizin öğrenim
ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt işlemleri için Fakülte ve Yüksekokullara başvurmaları işlemlerinin
daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU
ÖĞRENİM ÜCRETİ
(İKİNCİ ÖĞRETİM)
ÖĞRENCİ KATKI PAYI
FAKÜLTE/ENSTİTÜ/
Y.OKUL/M.YÜKSEKOKULU
I. Taksit
II. Taksit
I. Taksit
II. Taksit
158,00
158,00
962,00
962,00
142,00
142,00
640,50
640,50
142,00
142,00
481,00
481,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ
142,00
142,00
513,50
513,50
BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
156,50
156,50
577,50
577,50
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
142,00
142,00
513,50
513,50
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
95,00
95,00
577,50
577,50
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
95,00
95,00
385,00
385,00
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
95,00
95,00
385,00
385,00
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
( Fen Programları )
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
( Edebiyat ve Sosyal Programlar )
KAYITLARIN YAPILACAĞI TARİHLER VE YERLERİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
KAYIT TARİHİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES
Eğitim Fakültesi Dekanlığı - Korucuk Köyü Kıranlar
Eğitim Fakültesi
13/10/2014 15/10/2014 Mevkii Rektörlük Yerleşkesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
13/10/2014 15/10/2014 Nasuhbaşoğlu Mah. Yeni Cezaevi Yanı Fen-Edebiyat
ADRES İLİ
Merkez / SİNOP
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Osmaniye Köyü
Fakültesi Yerleşkesi
Boyabat İkt. ve İd. Bil.Fak. Dekanlığı - Esentepe Mah.
Fakülte Cd. No:2 Saraydüzü Yolu Üzeri
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Osmaniye Köyü
Nasuhbaşoğlu Mah. Yeni Cezaevi Yanı Fen-Edebiyat
Fakültesi Yerleşkesi
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü - Ordu Köyü Topçular
Mevkii TOKİ Konutları Yanı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mah. Yeni Cezaevi Yanı
Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Ordu Köyü SinopSamsun Karayolu üzeri
Boyabat İkt.ve İdari Bil.Fakültesi
13/10/2014 15/10/2014
İlahiyat Fakültesi
13/10/2014 15/10/2014
Sağlık Yüksekokulu
13/10/2014 15/10/2014
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
13/10/2014 15/10/2014
Meslek Yüksekokulu
13/10/2014 15/10/2014
Boyabat Meslek Yüksekokulu
13/10/2014 15/10/2014 Mah. Fakülte Cd. No:2 Saraydüzü Yolu Üzeri
Gerze Meslek Yüksekokulu
13/10/2014 15/10/2014 Sinop-Samsun Karayolu üzeri
Ayancık Meslek Yüksekokulu
13/10/2014 15/10/2014 Cemil Yıldız Cad. Şehit Fatih Erer Sokak
Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü -Esentepe
Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Atatürk Mah.
Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Yalı Mah.
Merkez / SİNOP
Boyabat / SİNOP
Merkez / SİNOP
Merkez / SİNOP
Merkez / SİNOP
Merkez / SİNOP
Boyabat / SİNOP
Gerze / SİNOP
Ayancık / SİNOP
T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu
(Büyük Harflerle Doldurunuz)
Fakülte/Y.Okul
:
Bölüm/Program :
Adı Soyadı
:
Doğum Yeri, Yılı :
Öğrenci No
:
Lise Mez.Derecesi:
T.C.Kimlik No
:
Üniversiteye
Giriş
: YGS
: LYS
Uyruğu
:
Medeni Hali
:
(Rakam İle)
DİĞER
YATAY
GEÇİŞ
DGS
Cinsiyeti:
Bekar
(
(Açıklayınız)
Kız
Erkek
Boşanmış
Evli
Dul
ANNENİN
BABANIN
Adı
:
Adresi
:
Öğrenimi
:
)
(İlköğretim, Lise, Üniversite)
Mesleği
:
(İşçi, Memur, Emekli vs.)
Aylık net geliri……………..:
SOSYO – EKONOMİK DURUMUNUZ
Kardeş Sayınız
:(
(Kendiniz Dahil)
)
İlköğretimde okuyan (
)
Ortaöğretimde okuyan (
)
Yükseköğretimde okuyan (
)
Öğrenim Giderlerinizi Kim Karşılayacak :
Burs / Kredi İhtiyacınız
Var
İkamet Adresiniz
:
Telefon No
:
Banka Hesap Numarası :
Yok
Mecburi Hizmetiniz
Var
Yok
……………. Bankası / IBAN No : TR
(Öğrencinin kendi adına açılmış)
Engel
Durumunuz
Görme
İşitme
Ortopedik
Diğer
(Açıklayınız)
Yerli Askerlik Şubeniz :
Askerlik Durumunuz
(Erkek adaylar için)
(………..………………….)
Askerlik erteleme işlemlerimi
yaptırdım. Öğrenciliğe engel
durumum bulunmamaktadır.
Askerliğimi
yaptım
MEZUN OLDUĞUNUZ
Lise Adı
:
1.
Okuduğunuz Yabancı
Diller
İyi
Orta
Yukarıda belirttiğim bilgilerin tamamının
doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgiler
nedeniyle doğacak hukuki sorumluluğu kabul
edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
Az
Yeri:
Mez.Tarihi:
2.
3.
İyi
Adı Soyadı
Orta
Az
İyi
Orta
Tarih-İmza
Az
Download

tc sinop üniversitesi öğrenci işleri daire başkanlığı 2014–ösys ek