Başvuru Bilgileri
İlan Adı
: Gayrimenkul Danış manı
Başvuru Tarihi
: 30.03.2014
Kişisel Bilgiler
Özge Topraktepe
Adres
: Akdağ Cad.
Telefonlar
: Cep Telefonu
(1)
(507) 077 24 82
Cep Telefonu
(2)
(534) 237 25 68
Dudullu / İs tanbul Anadolu / Türkiye
Ulaşılamadığında
: GURBET TOPRAKTEPE
secretcv.com
/ Telefon: (536) 494 26 91
Doğum Tarihi
: 20.09.1992
Ehliyet
: Var (B)
Medeni Hal
: Bekar
Sigara Kullanımı
: Hayır
Engellilik Durumu : Hayır
Cv Güncelleme Tarihi : 30.03.2014
Uyruk
: Türkiye Cumhuriyeti
İş Deneyimleri
Toplam Deneyim Süresi : 3 yıl 8 ay / A DAY Halen Çalışıyor
Kasım-2011 Devam Ediyor
Deneyim Süresi : 2 yıl 4 ay
LİFE EXPRESS SPOR CENTER - İstanbul Anadolu
Sektör - Bölüm - Pozisyon
: Spor - Satış - Satış Tems ilcis i
İşin Tanımı
:
Ayrılma Nedeni
:
Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı
:
Temmuz-2013 Ağustos-2013
Deneyim Süresi : 1 ay
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. - İstanbul Anadolu
Sektör - Bölüm - Pozisyon
: Gayrimenkul - Pazarlama - Stajyer
İşin Tanımı
: Kozzy AVM Pazarlama Müdürlüğü
Ayrılma Nedeni
: Diğer
Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı
:
Haziran-2010 Eylül-2011
Deneyim Süresi : 1 yıl 3 ay
Sektör - Bölüm Pozisyon
BİRİM HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
- İstanbul Avrupa
: Pazar / Piyas a Araş tırma - Araş tırma - Anketör
İşin Tanımı
: Kamuoyu araş tırmaları, pazar araş tırmaları, tüketici araş tırmaları, reklam
etkinlik araş tırmaları, telefonla anket vs ...
Ayrılma Nedeni
: Diğer
Raporlama Yaptığı
Kişinin Ünvanı
:
Eğitim Bilgileri
Eğitim Seviyesi
: Yüks ek Okul / Öğrenci
Yüksek Okul
: Ünivers ite
Yüksek Okul
Lise
Yabancı Diller
: Kocaeli Üni. (Devlet Ünivers ites i)
Fakülte/Ens titü
: İş letme ve Yönetim Fakültes i
Bölüm
: İş letme Yönetimi
Öğrenim Tipi /Öğrenim
Dili
: Örgün Öğretim / Türkçe
Baş lama Tarihi /
Mezuniyet Tarihi
: Eylül - 2012 / Haziran - 2014
Burs Tipi / Burs Oranı
: Burs Yok
: Ünivers ite
: Anadolu Üni. (Devlet Ünivers ites i)
Fakülte/Ens titü
:.
Bölüm
: Halkla İliş kiler
Öğrenim Tipi /Öğrenim
Dili
: Açıköğretim / Türkçe
Baş lama Tarihi /
Mezuniyet Tarihi
: Ekim - 2011 / Haziran - 2013
Burs Tipi / Burs Oranı
: Burs Yok
: Lis e Türü / Lis e Bölümü
: Düz Lis e / Türkçe-Matematik
Öğrenim Tipi / Öğrenim Dili
: Örgün Öğretim / Türkçe
Lis e Adı
: T.E.B Ataş ehir Lis es i
Baş lama Tarihi / Mezuniyet Tarihi
: Eylül - 2007 / Haziran - 2011
: Dil
İngilizce
Diğer Bilgisayar Bilgileri :
Genel
Okuma
Yazma
Konuşma Öğrenilen Yer
Orta
Orta
Orta
Orta
Yurtiçi lis e/ünivers ite
MİCROSOFT OFİS PROGRAMLARI-PHOTOSHOP
Referanslar
TSE İs t.Bölg.Müd. HYB
5326962589
Müd.Yard.
İbrahim KARTAL
Tercihler
Sektör
: Halkla İliş kiler
Bölüm
: Halkla İliş kiler
Pozisyon
: Satış Tems ilcis i
Şehir
: İs tanbul Anadolu
Ücret Beklentisi
: Belirtmemiş
Çalışma Şekli
:
Download

Özge Topraktepe