MÜHENDİSLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ
ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU
Firma Adı (Ticaret Sicil
Gazetesi’ndeki)
Firma Merkez Adresi
(Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki)
Firma Yetkilisi Adı/Soyadı
Toplam
Çalışan Sayısı
Yönetici Sayısı
Yönetim Temsilcisi
Adı Soyadı
Vardiya Sayısı
Vardiya Çalışan
Sayısı
Telefon
Vergi Dairesi:
Faks
Vergi No :
Web
Adresi /
E-mail
Şube / Geçici Saha / Şantiye /
Uygulama Adresi
Ürün Kullanım Amacı
TSE- ÜRÜN
TSEK
Talep Edilen Belgelendirme
TSE-HYB
CE MARKALAMA
DİĞER
BELGELENDİRMEYE ESAS STANDART VE YÖNETMELİKLER
SINIF/ MODÜL :
Ürün Direktif Ve Sınıfı
Ürün Teknik Detayları
Belge transferi talebiniz varsa mevcut belgeleri
yazınız
KURULUŞ ONAYI
NOT: Başvuru formu ile birlikte talep edilenler : yasal şartları gösteren evraklar
(izin, ruhsat vb., ) güncel Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri ve Ticari
Sicil Gazetesi örneklerini ulaştırınız. Bilgilerinizin değişmesi durumunda lütfen
bizi bilgilendiriniz
Kaşe İmza
Tarih :
/
/
Bu Bölüm AYS Kalite Tarafından Doldurulacaktır.
Başvuru Uygunluk
Değerlendirme
Uygun
Uygun Değil
Başvuru Değerlendirme Sonuç
Teklif Hazırlama
Red
AYS
Onayı
Takip No:…………………..
Merkez : Organize Sanayi Bölgesi Uzayçağı Caddesi Kozanoğlu Karacabey İş Merkezi No: 62/11 OSTİM /ANKARA
Şube : Paşabey Mahallesi Çavuş Cad. Anadolu Apt. No: 12/ B SİVAS
Tel : 0312 386 14 90
Faks: 0312 386 14 91
Email: [email protected]
Web: www.ayskalite.com
Download

인증등록 설문서 - ays kalite mühendislik ve belgelendirme hizmetleri