T.C.
ÇINAR KA YMAKAMLIGr
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 96795661-902.99.01-020~ 56'...5
Konu : Ücretli Öğretmen Görevlendirme
14.109/2014
KA YMAKAMLIK MAKAMINA
ÇINAR
ilgi: a) Bakanlar Kurulunun 01112/2006 tarih ve 2006111350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerin ek ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9.Maddesi.
b) Milli Eğitim Müdürlüğünün 26/08/2013 tarih ve 2195492 sayılı yazısı.
n
İlçemize Merkez ve Köy okullarına yapılan Öğretmen atamaları sonucunda
Okullarımızda Öğretmen ihtiyaçları giderilemediğinden, Bakanlar Kurulunun ilgi Ca) sayılı
kararına ve n Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi Cb)yazısına istinaden; ilçemize bağlı merkez ve
köyokullarında ekli listede adı-soyadı, görevlendirildiği branş ve görevlendirildiği okul yazılı
bulunan ücretli öğretmenlerin 15/0912014 tarihinden itibaren 2014-2015 Eğitim Öğretim
yılı sonuna kadar Ücretli Sınıf Öğretmenleri olarak görevlendirilmeleri Müdürlüğümüzce
uygun görülmektedir.
Makamlarımzca da uygun görülmesi halinde OLUR' larımza arz ederim.
Mehmet Aziz iDE
ilçe Milli Eğitim Müdürü
Ayrıntılı bilgi için irtibat :G.ENCU
Adres
:Hükümet Konağı 4. Kat Çınar/Diyarbakır e posta
Tel
:04125112136/5112073
Fax: 0412 5112137
e posta
Web
:[email protected]
:www.cinar.meb.gov.tr
ÇINAR İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ
iWi6ii
Sıra T.C",KiMLiK NO Adı ve Soyadli~i';;~i~:;;~*:i:':;;,
,ci!' ,:ı:
Vi
"
m'6
1
32359401580 SÜLEYMAN ÖZKAYA
2
35056290730 MEHMET ŞERiF AVCI
3
28060285472 AHMET KURTOGLU
4
40955109642 iLYAS AKTOP
16186931656 ERHAN UYAN
5
29516229118 RECEP YETiŞTiREN
6
7
42493042884 RıDVAN GÜZEL
42442047748 DÜRDANE MAMO
8
9
11432073494 GÜLlSTAN ÖZBEK
10
11846064088 MESUT EllAÇıK
11
26407578492 iLYAS AKAR
12
27322548126 MÜSLÜM KARATAY
13
35494295854 MEHMET EMiN BERK
14
10472121974 ÜMiT DERMAN
15
59602238342 HAMDULLAH TURAN
16
20377779866 DOGAN TURAN
17
12170063358 ZÜLKÜF AVCI
18
26128591824 MiZGiN ÖZ KAL
19
26236596728 SiBEL GÖRMEZ
20
11696069660 PıNAR ÖZÇELiK
,
2014-2015 YILI ÜCRETLİ
v2
Mez.Old!fal<ülte!yüı(sekol<ul
V'ifh
',V
,
ÖGRETMEN
1\til~l'i'.
BÖlümü
'~#lWi1'~iI:' iif' ,ii,
DICLE ÜNIV EGiTiM FAK
HARRAN ÜNiv.EGITiM FAK.
DiCLE ÜN. ZiYA GÖKALP EGT. FAK
KAFKAS ÜNiv.EGiTiM FAK
DICLE ÜNiv.ziYA GÖKALP EGiTiM FAK
FıRAT ÜNivERSiTESi EGiTiM FAK
DICLE ÜN. ZiYA GÖKALP EGT. FAK
ŞiiRT ÜN. EGiTiM FAKÜTESi
DiCLE ÜNiv.ziYA GÖKALP EGiTiM FAK
MUŞ ALPARSLAN ÜN. EGT. FAK.
DiCLE ÜN. ZiYA GÖKALP EGT. FAK
IÇUKUROVA ÜNiv.EGiTiM FAK
AGRI iBRAHiM ÇEÇEN ÜNiv
DiCLE ÜN. ZiYA GÖKALP EGT. FAK
SiiRT ÜNiv EGiTiM FAK.
[yüzüncü yıl üniv.eğitim fak.
DiCLE ÜNiVER.Z.G.EGiT.FAK.
DiCLE ÜN. ZiYA GÖKALP EGT. FAK
MUŞ ALPARSLAN ÜN. EGT. FAK.
ŞIIRT ÜN. EGITIM FAKÜTESI
GÖREVLENDİRME
LİsTESİ
'.'
,TWi!il:w:
KPSStO':6~:KPSŞ3
iiii KPSS 121 GÖREVlENOIRILOlöloKUL
'
;6
'ii,
iM'"
"ki
90,75257
86,76753
BENEKliTAŞ
ıLKOKULU
82,1131
78,14682
BAŞAKU ıLKOKULU
80,94663
80,11832
KARAÇEVREıLKOKULU
79,56983
82,90828
AŞAGIKONAK ıLKOKULU
79,35696
77,62527
ALANCIK ıLKOKULU
78,10718
76,18642
HIÇA ıLKOKULU
77,89458
76,60454
LEBLEBITAŞ ıLKOKULU
77,85716
78,41755
BOGAZÖRENILKOKULU
76,23998
74,03674
YUVACIK ıLKOKULU
74,93294
77,17217
ÇAKIRKAYA ıLKOKULU
74,60531
74,40859
ÇiNAR KÖYÜ ıLKOKULU
74,53321
75,2154
FilizÖREN
ıLKOKULU
73,88295
73,57694
GÖRECE ıLKOKULU
72,74001
73,32171
HÖYÜKOIBI ıLKOKULU
72,61238
73,04219
HASKÖY ıLKOKULU
71,08348
71,81231
GÜMÜŞTAŞı ıLKOKULU
70,38189
74,18644
INANÖZÜ ıLKOKULU
68,76062
66,93577
KARAÇBELiK ıLKOKULU
71,6679 ALABAŞ ıLKOKULU
75,12529 BAYIRKONAK ıLKOKULU
~
'L
SINIF ÖGRETMENI
SINIFÖ ~RETMENi
SINIF Ö ~RETMENi
SINIF Ö ~RETMENi
SINIF ÖGRETMENi
SINIF ÖGRETMENi
SINIF ÖGRETMENi
SINIF ÖGRETMENi
SINIF ÖGRETMENi
SINIF Ö RETMENi
SINIF Ö RETMENi
SINIFÖ
RETMENi
SINIF Ö RETMENi
SINIF Ö< RETMENi
SINIF öGRETMENi
SINIF öGRETMENI
SINIF öGRETMENi
SINIF ÖGRETMENi
SINIF ÖGRETMENi
SINIF öGRETMENi
21
.11:109/2014 Memur G.ENC~~
ıJl09/2014 Şb.Müd. LBEKLEN
G
UR
ısı 91201
Mehmet Azız IDE
ilçe Milli Eğitim Müdürü
••
Download

Ücretli Öğretmen Görevlendirme - Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü