T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV PROGRAMI FORMU
2014 /2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
ARA SINAV PROGRAMI
24 / 10 / 2014
BÖLÜMÜ/PROGRAMI: İNGİLİZ DİLBİLİMİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ders
Ders Adı
Kodu
Dersi Yürüten Öğretim
Elemanı
Tarih
IDB 101 İngiliz Dili Grameri I
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kurtoğlu 13.11.2014
IDB 103 Okuduğunu Anlama I
Yrd. Doç. Dr. Demet Gül
14.11.2014
IDB 105 Yazılı Anlatım I
Yrd. Doç. Dr. Demet Gül
10.11.2014
IDB 107 Sözlü Anlatım I (1. Grup)
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kurtoğlu 11.11.2014
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kurtoğlu 12.11.2014
IDB 107 Sözlü Anlatım I (2. Grup)
Saat
15:00
15:00
15:00
15:00
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kurtoğlu 20.11.2014
Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe
13.11.2014
Akcan
11.11.2014
Yrd. Doç. Dr. Aygül Uçar
09:00
10:00
IDB 229 Çeviri I
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kurtoğlu 14.11.2014
18.11.2014
Yrd. Doç. Dr. Demet Gül
Ofis
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 108
09:00
A1 102
IDB 223 Sesbilimi
Yrd. Doç. Dr. Demet Gül
10.11.2014
10:00
IDB 225 Biçimbilimi I
Yrd. Doç. Dr. Aygül Uçar
12.11.2014
13:00
A1 108
A1 102
A1 108
İlgili
derslik
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
Ofis
13:00
Ofis
13:00
A1 102
IDB 113 Temel Dil Kavramları I
Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe
Akcan
10.11.2014
YDA 101 Yabancı Dil I (Almanca)
Okt. Nevin Boztuğ Bozdoğan
11.11.2014
AIL 101
Ata. İlk. ve İnk. Tarihi I
Okt. Şekip Alpsoy
12.11.2014
TD 101
Türk Dili I
Okt. Çiğdem Kalegeri
13.11.2014
IDB 201 Yazılı Anlatım III
IDB 211 Araştırma Yöntemleri I
IDB 217 Dilbilime Giriş I
IDB 221 Dünya Dilleri
OSD
201
Ortak Seçmeli Ders I
13:00
Sınav
Salonları
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
11:00
13:00
14:50
13:00
11:00
09:00
13:00
İlgili Öğretim Elemanı
IDB 303 Türkçenin Yapısı I
Prof. Dr. Yeşim Aksan
10.11.2014
IDB 315 Anlambilimi I
Yrd. Doç. Dr. Aygül Uçar
14.11.2014
IDB 317 Sözdizimi I
Prof. Dr. Mustafa Aksan
11.11.2014
14:00
14:00
10:00
Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe
Akcan
Prof. Dr. Yeşim Aksan
Yrd. Doç. Dr. Filiz Çetintaş
Yıldırım
12.11.2014
Akademik Okuma, Yazma,
Konuşma
IDB 411 Bitirme Çalışması I (A)
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kurtoğlu
19.11.2014
Prof. Dr. Yeşim Aksan
14.11.2014
15:00
Ofis
IDB 411 Bitirme Çalışması I (B)
Yrd. Doç. Dr. Aygül Uçar
Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe
Akcan
Yrd. Doç. Dr. Demet Gül
Yrd. Doç. Dr. Filiz Çetintaş
Yıldırım
14.11.2014
15:00
Ofis
15:00
Ofis
15:00
Ofis
15:00
Ofis
IDB 319 Edimbilimi
IDB 323 Derlem Dilbilimi I
IDB 325 Dilbilimde Alan Çalışması I
IDB 327
IDB 411 Bitirme Çalışması I (C)
IDB 411 Bitirme Çalışması I (D)
IDB 411 Bitirme Çalışması I (E)
MEÜ.EÖ.FR-054/00
Sayfa 1/2
12.11.2014
12.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
10:00
Yayın Tarihi: 14/05/2010
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV PROGRAMI FORMU
IDB 411 Bitirme Çalışması I (F)
IDB 419 Söylem Çözümlemesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kurtoğlu 14.11.2014
10.11.2014
Prof. Dr. Yeşim Aksan
IDB 421 Uygulamalı Dilbilim I
Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe
Akcan
14.11.2014
IDB 423 Ruhdilbilimi
Yrd. Doç. Dr. Filiz Yıldırım
11.11.2014
IDB 427 Dil-Kültür Bağlantısı
Prof. Dr. Yeşim Aksan
12.11.2014
IDB 429 Dilbilim Semineri
Yrd. Doç. Dr. Demet Gül
13.11.2014
15:00
09:00
13:00
11:00
09:00
10:00
Ofis
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
A1 102
A1 108
Prof. Dr. Mustafa AKSAN
Bölüm Başkanı
(imza)
MEÜ.EÖ.FR-054/00
Sayfa 2/2
Yayın Tarihi: 14/05/2010
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 1., 2., 3. ve 4. sınıflara ait