DERS BİLGİLERİ
Ders
Demokrasi Kuramı ve İnsan Hakları
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
PSIR 421
7 ve 8
3+0
3
5
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Bu dersin amacı öğrencilere insan haklarının günümüz dünyasında
önemini ve etkisini göstermek, temel kavramları, uluslararası planda
tarihi gelişimini, insan hakları koruma sistemini, bu alanda gerçekleşen
ilerlemeyi, sivil toplum kuruluşlarının rollerini ve Türkiye'de insan
haklarının durumunu öğretmektir.
Dersin Amacı
Bu ders çağdaş dünya siyaseti içinde evrensel insan hakları fikrinin
felsefi kökenlerini, tarihsel evrimini ve kurumsal uygulamalarını inceler.
Bu derste öğrencilere insan haklarının ahlaki evrenselliğini doğrulayan
klasik ve güncel; siyasal ve felsefi yaklaşımlar tanıtılacaktır.
Uygulama düzeyinde ders, hem dünya hükümetleri hem de uluslararası
sivil toplum örgütleri arasında küresel ve bölgesel düzeyde uluslararası
insan
hakları
standartlarının
teşvik
edilmesi,
korunması
ve
uygulanmasına ilişkin güncel siyasal tartışmalara yoğunlaşacaktır. Bu
bağlamda, insan hakları alanında Birleşmiş Milletler’in yasal direktifleri
ve Avrupa’daki insan hakları kurumlarına öncelikle vurgu yapılacaktır.
İnsan Haklarının Tanımı ve Esasları
İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Esaslar
Uluslararası İnsan Hakları Rejimlerinin Evrimi
Dersin İçeriği
İnsan Hakları Rejimlerinin Ulusal ve Uluslararası Siyasete Etkileri
İnsan Haklarına İlişkin Temel Uluslararası Kurumlar ve Belgeler
İnsan Haklarının Korunması ve Yasal Düzenlemeler
Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Medyanın Etkisi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğrenim
Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
Siyaset Biliminin temel kavramları tanımlar ve aralarında
bağlantı kurar
1
1
Temel siyasal deyimleri ayırt eder
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre
yorumlar
Temel ideolojik veya siyasal yaklaşımları ayırt eder
2
1
1
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır
1,2
A
1,2
A
1,2
A
1,2
A
1,2
A
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri ilişkilendirir
2
1,2
A
Siyasal önderlerin günlük konuşmalarını sorgular
3
1,2
A
Türkiye ve başka yerlerdeki belirli gelişmelerin ardındaki
nedenleri kavramaya, açıklamaya ve aralarında bağlantı
kurmaya başlar
2
1,2
A
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir
3
1,2
A
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Demokrasi ve İnsan Hakları Kuramlarına Giriş
Kaynak listesindeki
okumalar
2
Doğa Yasaları ve Pozitif Yasalar
Kaynak listesindeki
okumalar
3
(Bireysel ve Toplumsal) Özgürlük, Eşitlik, Adalet Kavramları
Kaynak listesindeki
okumalar
4
Temel İnsan Hakları ve Yasal Düzenlemeler
Kaynak listesindeki
okumalar
5
Avrupa’daki İnsan Hakları Koruma Sistemleri (sözleşmeler,
mahkemeler, vb.)
Kaynak listesindeki
okumalar
6
Amerika Kıtasındaki İnsan Hakları Koruma Sistemleri
Kaynak listesindeki
okumalar
7
Ara Sınav
Kaynak listesindeki
okumalar
8
Geçiş Döneminde Adalet (Transitional Justice)
Kaynak listesindeki
okumalar
9
Türkiye’deki İnsan Hakları Koruma Sistemleri
Kaynak listesindeki
okumalar
10
Savaş Hukuku Kapsamında İnsan Hakları
Kaynak listesindeki
okumalar
11
“İnsani” Müdahale (Humanitarian Intervention)
Kaynak listesindeki
okumalar
12
Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Medyanın Etkisi
Kaynak listesindeki
okumalar
13
Dersin ve Dönemin Genel Değerlendirmesi
Kaynak listesindeki
okumalar
KAYNAKLAR
Temel Kaynak
-U.N.Declaration of Human Rights (1948)
- Amnesty International Annual Report 2013.
-Arendt, H. (1958) “The Perplexities of the Rights of Man”, in The
Origins of Totalitarianism, NewYork,: Harcourt Brace.
-Balfour,I. and Cadava, E. (2004)“The Claims of Human Rights: An
Introduction” South Atlantic Quarterly, vol.103, no:2-3.
-Balibar; E. (2004) “Is A Philosophy of Human Civic Rights Possible?
New Reflections on Equaliberty”, South Atlantic Quarterly.
-Barkin, J.S. (1998) “The Evolution of the Constitution of Sovereignity
and the Emergenceof Human Rights Norms”, Millennium, vol.27, no:2.
-Beetham, D. (1995) “Introduction: Human Rights in the Study of
Politics”, Political Studies , vol.43.
-Bellamy, A. (2004) “Motives, Outcomes, Intent and the Legitimacy of
Humanitarian Intervention,” Journal of Military Ethics, 3(3).
-Chenoweth
E. and Shepan M., (2008) “Why Civil Resistance
Works”,Internationaş Security, vol.33, Chapters 1-2.
Diğer Kaynaklar
-Declaration of Independence (July 1776)
[http://www.yale.edu/lawweb/avalon/declare.htm]
-Deveci, C., (2004) “İnsan Hakları Normları ve Dost-Düşman Ayrımı
Siyaseti”,Yirmibirinci Yüzyılın Başında İnsan Haklarına Yönelik Tehditler,
Ioanna Kuçuradi (ed.), Hacettepe Univ. Centre for Research and
Application of the Philosophy of Human Rights.
-Donnely, J. (2003) Universal Human Rights in Theory and Practice,
Part One, Ithaca: Cornell University Press.
-Falk, R. (2008) Achieving Human Rights, Routledge, Chapter 1-2.
-Finnemore,
M.
(2003)
“Changing
Norms
of
Humanitarian
Intervention,” in The Purpose of Intervention: Changing Beliefs About
the Use of Force. Cornell University Press: New York.
-Forsythe, D. P. (2012), Human Rights in International Relations,
Cambridge University Press, Chapter 8.
-Foweraker J. and Landman T. (2002) ‘Constitutional Design and
Democratic Performance,’Democratization, 9 (Summer 2002). Winner
of the Frank Cass Prize for 2002.
-Foweraker J. and Landman T. (1999) ‘Individual Rights and Social
Movements: A Comparative and Statistical Inquiry’, British Journal of
Political Science, 29 (1999).
-Freeman M., (2002) Human Rights—An Interdisciplinary Approach
Polity Press.
-French Declaration of Rights of Man and of the Citizen (August 1789)
[http://www.yale.edu/lawweb/avalon/rightsof.htm]
-Hafner-Burton, E. (2012) “International Regimes for Human Rights.”
Annual Review of Political Science.
-Hafner-Burton, E. Making Human Rights a Reality. Chapters 2-3.
-Hafner-Burton, E. (2008) “Sticks and Stones: The Efficacy of Human
Rights Naming and Shaming.” International Organization 62(4).
-Hamacher,W., (2004) “The right to Have Rights (Four-and-a-Half
Remarks), South Atlantic Quarterly.vol.103, number 2/3.
-Human Rights Watch World Report 2014. “Turkey”.
-Kuçuradi, I., “Epistemological Specificities of Norms and Human
Rights”,
-Kuçuradi, I., (1995)“Human Rights, the Idea, the Demands and the
Instruments”, in The Idea and Documents of Human Rights, Ioanna
Kuçuradi (ed.), Philosophical Society of Turkey, Ankara.
-Landman, T. (2013) Human Rights and Democracy: The Precarious
Triumph of Ideals, Bloomsbury Academic.
-Landman, T. (2012) ‘Projecting Liberalism in a World of Realist States:
David Forsythe and the Political Science of Human Rights’, Journal of
Human Rights, 11 (3): 332-336.
-Landman, T. and Larizza M. (2009) ‘Inequality and Human Rights:
Who Controls What When and How’, International Studies Quarterly, 53
(3): 715-736.
-Landman, T. (2006) ‘Holding the Line: Human Rights Defenders in the
Age of Terror’, British Journal of Politics and International Relations,
Volume 8 : 123-147.
-Landman, T. (2005) ‘The Political Science of Human Rights’, British
Journal of Political Science, 33: 549-572.
-Landman, T. (2004) “Measuring Human Rights: Principle, Practice and
Policy.” Human Rights Quarterly 26(4).
-Landman, T. (2004)
‘Pinochet’s Chile: The United States, Human
Rights, and International Terrorism’,Human Rights and Human Welfare,
4: 91-99.
-Landman, T.(2002) ‘Comparative Politics and Human Rights’, Human
Rights Quarterly, 24: 890-923.
-Landman, T. (1999) ‘Economic Development and Democracy: The
View from Latin America’, Political Studies, winner of the Harrison
Political Studies Award.
-Langlois, A.J., (2003) “Human Rights and Modern Liberalism: A
Critique”, Political Studies,vol.51.
-Lefort, C. (1986) “Politics and Human Rights”, (Chapter Seven of The
Political Forms of Modern Society), Polity pres.
-Magna Carta (1215)
[http://www.yale.edu/lawweb/avalon/medieval/magframe.htm]
-Mendus, S., (1995) ”Human Rights in Political Theory”, Political
Studies, Vol.43.
-Nussbaum, M.C., (2001) “Capabilities and Human Rights”, in The
Philosophy of Human Rights, Patrick Hayden (ed.) Paragon House.
-Pogge, T., (2001) ”How Should Human Rights Be Conceived”, in The
Philosophy of Human Rights, Patrick Hayden (ed.), Paragon House,
St.Paul.
-Ranciere, J. (2004) “Who is the Subject of the Rights of Man”, South
Atlantic Quarterly, vol.103, no: 2-3.
-Schmitt C., (1996) The Concept of the Political , trans. By G. Schwab,
Univ of Chicago Press.
-Shue, H., (1996) Basic Rights,, Princeton University Press.
-Simmons, B. (2009) Mobilizing for Human Rights, International Law in
Domestic Politics, Chapter 2,4,5.
-Stammers, N., (1993) “Human Rights and Power”, Political Studies,
vol. 41.
-Steiner, H., Alston P. and Goodman R. (2007) International Human
Rights, Oxford University Press.
-The English Bill of Rights (1689)
[http://www.yale.edu/lawweb/avalon/egnland.htm]
-Turkiye Insan Haklari Vakfi. Turkiye Insan Haklari Raporu 2012
-Vincent,
J.,
(1986)
Human
Rights
Cambridge Univ. Press, Cambridge.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Kaynaklar Listesi
Ödevler
Dönem içi konulara dair ödevler
and
International
Relations,
Sınavlar
Ara Sınav ve Son Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav
1
65
Derse Katılım
1
15
Ödev
1
20
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
% 35
Dönemiçi Çalışmaların Başarıya Oranı
% 65
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
4
5
X
2
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası
bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini
geliştirir.
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
X
olduğunu gösterir.
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde
bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin,
yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini
anladığını gösterebilir.
X
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği
bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini
gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
X
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
X
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
X
X
X
X
10
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
11
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı
empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın
12 teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
kullanımı
olan
X
X
bilişim
X
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir
X
ve olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
X
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik
görevlerini anladığını gösterebilir.
X
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve
16
küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini
anladığını gösterebilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
15
3
45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
12
4
48
Ara Sınav
1
10
10
Ödev
1
10
10
Final
1
10
10
Etkinlik
Toplam İş Yükü
123
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4.92
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

PSIR - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler