ENSTİTÜLER KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Ali BOĞA
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Tarık YAZAR
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Sevinç YANBEYİ BEŞER
Enstitü Sekreteri
Turgut YILMAZ
Memur
Pınar ÖZKÖKÇÜ
Memur
Asuman KAYA
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Müdür Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Mehmet YAKIŞAN
Enstitü Sekreteri
Musa AKYÜZ
Memur
Şenay ÖNAL
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Hüseyin DEMİR
Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç.Dr.Y. Benal YURTLU
Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Zeki KARACA
Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr. Levent MERCAN
Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr. Sertaç TUHTA
Fakülte Sekreteri
Sema GÜNDEM
Bilgisayar İşletmeni
İsmail KUYUMCU
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Süleyman KAPLAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Aydın HİM
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. M. Emin ÖNGER
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Mustafa Zeki TERZİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Salih KESGİN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. A.Sait SÖNMEZ
Enstitü Sekreteri
Yurdagül ALAGİL
Şef
Nazım ÖLMEZ
Download

ENSTİTÜLER KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİ