ZINSER 351 2IMPACT FX.
NO LOSS OF COMPACT POWER.
—
TR
No loss of compact power
Daha fazla kalite
Kompakt ipliklerin piyasadaki payı
sürekli artmaktadır. Rekabet
avantajınızı kompakt güç kaybı
olmayan dünya çapındaki yegane
kompakt iplik eğirme teknolojisiyle
garantiye alın:
Zinser 351 2Impact FX.
Daha fazla üretim
Daha fazla esneklik
Daha az makine duruşu
Kompakt güç kaybı olmayan
dünyanın tek kompakt iplik
eğirme teknolojisi Zinser 351
2Impact FX ile rekabet avantajınızı
garantiye alın.
2Impact FX ile en yüksek
hammadde kullanım oranıyla –
otomatikman güvenli şekilde, ek
personel maliyeti olmadan,
1.680’e kadar iğde – her zaman
en iyi kompakt iplikler üretirsiniz.
ZINSER 351 2IMPACT F X
Daha az personel
Daha az hammadde
Daha az enerji
Zinser 351 2Impact FX
No loss of compact power
2
1
1
1.296
iğden itibaren
ortadan emiş
Sayfa 13
2
Bağımsız kompakt vakumu
Sayfa 7
3
Kendi
kendini temizleyen kom
pakt apron
3
Sayfa 7
4
erbest hava akımlı kompakt
S
aprona sahip kompakt
teknoloji
4
Sayfa 7
ZINSER 351 2IMPACT F X
7
6
5
8
5
9
Kademesiz kompakt
karakteristik varyasyonu
Sayfa 11
6
En geniş uygulama alanı
Sayfa 11
7
Merkezi ayarlama
Sayfa 9
8
Kendi kendini temizleyen
kompakt teknoloji
Sayfa 7
9
Optimum aerodinamik yapıda kompakt teknoloji
Sayfa 7
ZINSER 351 2IMPACT F X
Zinser 351 2Impact FX
No loss of compact power
Her zaman en iyi kompakt iplikler –
no loss of compact power ...................... 06
Kendi kendini temizleyen teknoloji . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Bağımsız vakum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Üstün ekonomik verim ............................ 08
Hızlı merkezi ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Personel ve bakım verimliliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Piyasa avantajları ve
proses kısaltma........................................ 10
Geniş uygulama çeşitliliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sizi kârlı çıkaracak kalite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Teknik ayrıntılar ....................................... 12
Ortadan emişli olmayan Zinser 351 2Impact FX . . . . . . . 12
Ortadan emişli Zinser 351 2Impact FX . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZINSER 351 2IMPACT F X
Her zaman en iyi kompakt iplikler –
no loss of compact power
—
ff Kendi kendini temizleyen dünyadaki yegane kompakt iplik eğirme
teknolojisi
ff Tıkanma riski yoktur
ff Kompakt güç kaybı yoktur
ff Optimum aerodinamik yapı
ff Bağımsız, sensör kontrollü vakum sistemi
ff 1.296 iğden itibaren uzun makineler için ortadan emiş
6
Bağımsız vakum
Sabit kompakt güç, sabit kompakt kalite
Makine boyunca sabit kompakt güç
t
Ayarlanan nominal
değer %’si
Kendi kendini temizleyen teknoloji
115
*
110
105
100
95
90
Motor şasesi
Orta
Uç şase
2Impact FX:
Rakipler:
Kompakt güç
Kompakt güç
■ Sol taraf
Kompakt kalite
Kompakt kalite
--- Ayarlanan vakum * Ortadan vakum pozisyonu
■ Sağ taraf
Zinser 351 2Impact FX ile kompakt güç kaybı olmaz
Bağımsız vakum sistemi
Tekstil profesyonelleri kompakt ipliğin kalitesini düşük tüylülükten
anlarlar. Bunun için eğirme sırasında iplik elyafını birbirine bağlayan
bir hava akımı üretilir. Bu hava akımının gücü için belirleyici olan işte
bu kompakt güçtür. Ancak kompakt güç sabit olduğunda elyaf kesintisiz olarak birbirine bağlanır. Kompakt güç düşerse eğrilen iplik
gizlice ve fark edilmeden kompakt karakteristiğini yitirir.
Bağımsız 2Impact FX vakum ekipmanıyla kompakt gücünüz daima kullanıma hazırdır. Uygun
kompakt vakumunu merkezi olarak EasySpin dokunmatik ekranı üzerinden – hiç ödün vermeden,
hammaddeniz ve istediğiniz iplik karakteristiği için
hassas bir şekilde – ayarlayabilirsiniz. Sensörlü
kontrol devresi kompakt gücü hassas bir şekilde
seçilen nominal değerde tutar. Ortadan vakum
1.680 iğde bile sabit kompakt vakumu ve dolayısıyla her bir iğde sabit iplik kalitesini garanti eder.
Akıllı Walk efektiyle »tıkanmaz«
Yalnız 2Impact FX kendi kendini otomatik olarak temizler. Çünkü
hava akımı geçitleri »tıkanmaz«. Lazer teknolojisiyle hassas bir şekilde perfore edilmiş esnek, kompakt apronları 2Impact FX’in kalbidir. Apronun dönüş noktasındaki Walk efekti sayesinde deliklerde
toz zerreleri ve elyaf parçacıkları birikmez.
Her zaman en iyi kompakt kalite için optimum
aerodinamik yapı
Kompakt apronunun serbest hava akımı altında olması 2Impact
FX’in yeniliğidir. Gizli bükülmeler, köşeler ve kenarlar yoktur. Köşe
yok, toz yok, tıkanma yok – sadece değişmeyen kompakt kalite var.
Bu avantajı piyasada başka hiç kimse size sunamaz.
Kendi kendini temizleyen teknoloji
sayesinde 7.700 kg’a kadar daha fazla
üretim
İplik numaraları
Ne 100
Ne 60
Ne 50
Ne 30
Ne 20
Ne 8
kg/yıl
0
4.000
8.000
Makine başına 1.680 iğ için
ZINSER 351 2IMPACT F X
7
Üstün Kârlılık
—
ff En ekonomik kompakt iplik eğirme teknolojisi
ff Entegre kalite güvencesi, kontrol devriyesi gerektirmez
ff En yüksek düzeyde makine randımanı: Temizlik ve bakım için duruş süresi
yoktur, çünkü kendi kendini temizler
ff EasySpin üzerinden merkezi ayarlama sayesinde diğer sistemlere kıyasla
neredeyse hiç donanım değişikliği gerektirmez
ff Ayarlanabilir kompakt özellikler sayesinde en yüksek düzeyde hammadde
kullanım oranı
ff İplik eğirme sınırlarını değiştirin
8
ZINSER 351 2IMPACT F X
Hızlı, merkezi ayarlar
Personel ve bakım verimliliği
Esneklik: Zaman kazandıran merkezi ayarlama –
donanım değişikliği olmadan
Otomatik üretken – ilave personel olmadan
Kompakt üretim için vakum ayarı EasySpin dokunmatik ekranı üzerinden merkezi olarak gerçekleşir. Vakum ön tanımlı olarak ayarlanabilir ve makine kontrol sistemi tarafından kesintisiz olarak, hızlı parti
değişimlerini, tekrarlanabilirliği ve esnekliği sağlamak için denetlenir.
Ayarlanabilir kompakt üretim: Üretkenliği artırın,
hammaddelerden tasarruf edin
2Impact FX’de besleme hızını merkezi olarak ayarlayabilirsiniz ve iplik
karakterini kesin olarak belirleyebilirsiniz. Böylece her hammadde için
iplik eğirme sınırlarınızı yükseltir, iplik hammaddelerinizden daha iyi
yaralanırsınız. Aynı hammaddeyle, ring iplik eğirmeye kıyasla daha
yüksek iğ devir sayılarına ulaşabilirsiniz veya iplik bükümünü azaltabilirsiniz. Bu sayede verimliliğinizi artırırsınız. Tarak altı oranı azaltılmış ve
kısa elyaf oranı artırılmış pamuk kalitelerinde bile iyi iplik değerleri
elde edilir, üstelik hammaddeden ciddi boyutlarda tasarruf sağlanır.
Çünkü 2Impact FX sahip olduğu sistem bakımından kısa elyafı çok
iyi işleyebilir. 2Impact FX ile hammaddedeki kalite dalgalanmalarına
da daima hızlı tepki verebilirsiniz.
2Impact FX ile kontrol devriyelerini unutabilirsiniz.
Artık temizlik ve bakım için makine duruşu yoktur.
Bu akıllı sistem her metrede, her iğde, her partide
otomatik olarak sabit kompakt kalitede üretim
yapar.
İnsan hatalarını ortadan kaldırın
Makine elemanları tüm makine boyunca adapte
edilmek zorunda değildir. Aynı çaptaki iplik kopuşu
emme borucukları lojistiği, personel maliyetini ve
hepsinden önce karışıklık riskini azaltır.
Daha yüksek kısa elyaf oranı sayesinde,
aynı iplik kalitesinde %6 hammadde
tasarrufu
Hammadde girişi,
klasik
129,5
İplik üretimi
100
Hammadde girişi
Azalan tarak altı
oranıyla
121,7
İplik üretimi
kg cinsinden
ZINSER 351 2IMPACT F X
– 6%
100
0
50
100
150
9
Pazar Avantajları ve Proses Kısaltma
—
ff En geniş uygulama alanı
ff Farklı hammaddeler için kademesiz hassas ayarlanabilen kompakt
karakteristik, yenilikçi uygulamalar ve maksimum müşteri memnuniyeti
ff Otomatik kalite güvencesi sayesinde dokumahane ve trikotajda
maksimum verimlilik artışı
ff Son üründe büyük kalite avantajı
10
ZINSER 351 2IMPACT F X
Geniş uygulama çeşitliliği
Sizi kârlı çıkaracak kalite
Her hammaddede daha geniş uygulama alanı
Üstün iplik kalitesinden kâr çıkarın
2Impact FX her hammaddeden optimum ürünü çıkarır. Kompakt
üretim bölgesi ve kompakt vakumu – merkezi EasySpin dokunmatik
ekranı üzerinden – farklı hammaddelere ve elyafa tam olarak adapte
edilebilir. İnce iplikten denime kadar tüm iplik numaraları çalışılabilir.
2Impact FX ile iplik karakteristiğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Eğer, örneğin yüksek yoğunluk ve biraz daha dolgun bir ürün isteniyorsa tüylülük buna uygun olarak artırılabilir.
–İyi iplik entegrasyonu sayesinde düz yapı
–İplikte daha az tüylülük
–Daha yüksek mukavemet ve büküm
–Daha yüksek aşınma mukavemeti
–Daha iyi iplik homojenliği
–İplikte daha az ince yer
–Daha iyi iplik kusurları
2Impact FX en yüksek verimlilik için değişken şekilde ayarlanabilir:
–Maksimum hammadde kullanımı
–Maksimum verimlilik, ya
–Aynı bükümde daha fazla mukavemetle ya da
–Azaltılmış bükümde aynı mukavemetle
Takip eden proses aşamalarında maliyet
avantajları ve son üründe kalite artışı
Bükümün azaltılması ve daha yüksek devir
sayesinde %33’e kadar daha fazla üretim
Zinser 351
130
Zinser 351
2Impact FX
174
t/yıl
0
50
100
150
2Impact FX ipliğinin otomatik olarak garanti
edilen kalitede belirgin olarak azaltılmış tüylülüğü,
yüksek mukavemeti ve bükümü dokumahanede
daha yüksek atkı atma hızlarının uygulanmasına
olanak tanır. Örneğin haşıllama, parafinleme ve
hav yakma gibi ilave proses adımlarına çoğu kez
gerek kalmaz. Trikotajda iğne aşınması fark edilir
derecede azalır.
2Impact FX kompakt ipliklerinin avantajları dokuma içinde daha fazla parlaklık ve daha keskin renk
kontrastıyla kendini gösterir. Trikoda ise temiz bir
şekilde ayrılan renk sınırlarının yanı sıra, özellikle
azalan pilling eğilimi avantajlar arasında sayılır.
200
Ne 40, penye pamuk, 1.200 iğ/makine
ZINSER 351 2IMPACT F X
11
Teknik özellikleri Zinser 351 2Impact FX
Ortadan emişli olmayan
İğ sayısı x İğ taksimatı
2
X=
Makine uzunluğu L, mm
L = 7060 + X (CoWeMat 395 F’li Zinser 351 2Impact FX)
L1= 4920 + X (CoWeMat 395 F’siz Zinser 351 2Impact FX)
CoWeMat 395 F’li Zinser 351 2Impact FX – Bağlantısız tekli – CoWeFeed - BobbinTray.
X=
İğ sayısı x İğ taksimatı
2
1.164 mm
maks. 1.525 mm
Makine uzunluğu L, mm
L = 4950 + X (CoWeMat 395 V’li Zinser 351 2Impact FX)
Lütfen dikkat: Link sistemlerde ara birim
boyları ayrıca hesaba katılmalıdır. Kesin ölçüler sipariş projelendirme (kurulum) planlarından alınabilir.
CoWeMat 395 V’li Zinser 351 2Impact FX – Link halinde – BobbinTray.
Kullanım alanı
60 mm’ye kadar uzunlukta kesik
elyaf
Hammadde kaliteleri
Pamuk, viskoz, sentetik elyaf ve
bunların karışımları
İğ taksimatı
70; 75 mm
Masura uzunluğu
180–260 mm
Bilezik çapları
36–54 mm
İplik numara alanı
62 tex ve daha ince (Nm 16 ve
daha ince, Ne 10 ve daha ince)
İğ sayısı
240–1.248
Büküm alanı
100–3.500 T/m
İğ devri
25.000 d/dak (mekanik)
Seçenekler
FancyDraft
FilaGuard
RovingGuard
SiroSpun
CoreSpun
SiroSpun ile CoreSpun
kombinasyonu
Zero Underwinding
Plant Control System
Çekim alanı
8–80 kat, opsiyonel olarak daha
yüksek çekim
12
ZINSER 351 2IMPACT F X
Teknik özellikleri Zinser 351 2Impact FX
Ortadan emişli
X=
İğ sayısı x İğ taksimatı
2
Makine uzunluğu L, mm
L = 6210 + X (CoWeMat 395 F’li Zinser 351 2Impact FX)
L1= 4070 + X (CoWeMat 395 F’siz Zinser 351 2Impact FX)
CoWeMat 395 F’li Zinser 351 2Impact FX – Bağlantısız tekli – CoWeFeed - BobbinTray.
X=
İğ sayısı x İğ taksimatı
2
1.164 mm
maks. 1.525 mm
Lütfen dikkat: Link sistemlerde ara birim
boyları ayrıca hesaba katılmalıdır. Kesin ölçüler sipariş projelendirme (kurulum) planlarından alınabilir.
Makine uzunluğu L, mm
L = 4100 + X (CoWeMat 395 V’li Zinser 351 2Impact FX)
CoWeMat 395 V’li Zinser 351 2Impact FX – Link halinde – BobbinTray.
Kullanım alanı
45 mm’ye kadar uzunlukta
kesik elyaf
Hammadde kaliteleri
Pamuk, viskoz, sentetik elyaf ve
bunların karışımları
İğ taksimatı
70; 75 mm
Masura uzunluğu
180–230 mm
Bilezik çapları
36–45 mm
İplik numara alanı
40 tex ve daha ince (Nm 25 ve
daha ince, Ne 15 ve daha ince)
İğ sayısı
1.296–1.680
Büküm alanı
100–3.500 T/m
İğ devri
25.000 d/dak (mekanik)
Çekim alanı
8–80 kat, opsiyonel olarak daha
yüksek çekim
ZINSER 351 2IMPACT F X
Seçenekler
FancyDraft
FilaGuard
RovingGuard
SiroSpun
CoreSpun
SiroSpun ile CoreSpun
kombinasyonu
Zero Underwinding
Plant Control System
Schlafhorst’un kalite yönetim sistemi
EN ISO 9001 ile onaylanmıştır.
Bu prospektüs hakkında:
Araştırma ve geliştirmeler durmak bilmiyor. Bu, prospektüsteki bazı açıklamaların teknik ilerleme sonucunda geçerliliğini yitirmiş olabileceği anlamına gelmektedir. Resim ve şekiller bilgilendirme
amacını taşır ve standrat sevkiyat programına dahil olmayan bazı özel donanımları da içerebilirler.
13
368-641.030/Zinser/Ring/14-01/Zinser 351 2Impact FX/TR
Schlafhorst
Zweigniederlassung der
Saurer Germany GmbH & Co. KG
Carlstrasse 60
D-52531 Übach-Palenberg
Germany
T +49 24 51 905 1000
F +49 24 51 905 19 1001
[email protected]
www.saurer.com
Download

zınser 351 2ımpact fx. no loss of compact power.