MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ & ANTROPOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYESİ
PAZARTESİ
KODU
DERSİN ADI
YDAR
701
ARAPÇA I
3
Doç. Dr. Cengiz TOMAR
10:0013:00
ORSA
720
ORSA
735
ORTADOĞU’DA KADIN VE FEMİNİZM
3
Öğr. Gör. Dr. Mutay den BUTTER
14:0017:00
SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ KURAMLARI
3
ORTADOĞU’NUN DİNİ VE ETNİK YAPISI
3
ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ VE
ANTROPOLOJİSİNE GİRİŞ
3
ORSA
708
ORSA
713
YDFA
721
FARSÇA I
H.DS
3
DERSLİK
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
10:0013:00
Yard. Doç. Dr. Özlem ULUÇ
KÜÇÜKCAN
14:3017:30
Doç. Dr. Ahmet UYSAL
10:0013:00
14:0017:00
Doç. Dr. Nuri TINAZ
Doç. Dr. Osman ÖZGÜDENLİ
DOKTORA DERS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYESİ
PAZARTESİ
SALI
KODU
DERSİN ADI
YDAR
811
ARAPÇA I
3
Doç. Dr. Cengiz TOMAR
10:0013:00
ORSA
809
ÇAĞDAŞ ORTADOĞU DÜŞÜNCESİ
3
Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN
14:0017:00
ORSA
803
ORTADOĞU’DA DİNLER VE DİNİ GRUPLAR
3
Doç. Dr. Ahmet UYSAL
11:0014:00
ORSA
802
ORTADOĞU’DA MODERNLEŞME VE
TOPLUMSAL DEĞİŞİM
Prof. Dr. Ali Murat YEL
14:0017:00
ORSA
814
YDFA
831
ORTADOĞU’DA SİVİL TOPLUM VE
DEMOKRATİKLEŞME
FARSÇA I
HDS
3
3
3
Yard. Doç. Dr. Özlem ULUÇ
KÜÇÜKCAN
Doç. Dr. Osman ÖZGÜDENLİ
DERSLİK
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
10:0013:00
14:0017:00
Ortadoğu Sos. & Antr. ABD,
Araş. Gör. Meltem ÇELİK DİRSEHAN
Dh:[email protected]
Download

marmara üniversitesi ortadoğu araştırmaları enstitüsü ortadoğu