HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2013-2014 BAHAR YARIYILI ARA SINAVLARI PROGRAMI
SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURULAR:
1-ALAN İÇİ DERSLER İLE ALAN DIŞI DERSLERİN SINAVLARININ ÇAKIŞMASI DURUMUNDA:
Öğrencilerimiz öncelikle ALAN DIŞI DERSİN Sınavına girmesi gerekmektedir. Nitekim Alan Dışı dersler için Mazaret Sınavı Yapılmamaktadır. Çakışma
nedeniyle Alaniçi Derslerin Sınavına Giremediğini Belgeleyen Öğrencilere Fakültemizce Ek Sınav Hakkı Tanınacaktır.
ALANDIŞI İNGİLİZCE DERSLERİ BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI
3- GNL 212 Alandışı İngilizce 4 (pre-int) 15 Nisan Salı 11.45-12:45 (E-504-E-505)
4- GNL 322 Alandışı İngilizce 6 (int) 15 Nisan Salı 11.45-12:45 (E-504-E-505)
5- GNL 432 Alandışı İngilizce 8 (up-int) 15 Nisan Salı 12.00-13.30
arası yapılacaktır.
İstenen Belgeler: (Ders Alma Formu + Alandışı Dersinin olduğu Bölümün Sınav Programı)
2- UZAKTAN EĞİTİM SINAVLARI HAKKINDA:
Sınavına herhangi bir sebeple katılamayan öğrencilerimiz için diğer derslerde olduğu gibi bir süreç izlenecek, ilgili
makamlar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında, mazeret sınav hakkı verilenlere ileri bir tarihte mazeret
sınavı yine çevrimiçi olarak yapılacaktır.
3-SINAVI YAPILMAYACAK DERSLER:
Haksız Rekabet Hukuku, Avukatlık Hukuku, Çevre Hukuku, Uluslar Arası Örgütler, BM İnsan Hakları Koruma Sistemi, Kara Taşıma Hukuku,Çağdaş Hukuk Sistemleri
derslerinin vize sınavı yapılmayacak olup, yerine ödev verilecektir.
4-Sınav Oturumlarının başlangıç saatleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.
Tarih
Saat
I. SINIF
12 NİSAN 2014 CUMARTESİ
11:00
12:00
III.SINIF
Borçlar Hukuku II (ÖzelHükümler)
14:00
15:00
Yrd.Doç.Dr.Nagehan KIRKBEŞOĞLU
Derslikler:E-303+E-502
15:30
16:30
Medeniyet ve Toplum
Yrd.Doç.Dr.Betül GÜR
Derslikler: E-303+E-502+E-503
Ceza Muakemesi Hukuku II
Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARITÜRK
Derslikler:E-502+E-503
11:30
12:30
Hukuk Sosyolojisi
13:00
14:00
Prof.Dr.Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Derslikler:E-303+E-502
Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)
14:20
15:20
15:40
16:40
Prof.Dr.Kayıhan İÇEL
Derslikler:E-502+E-503+E-504
Hukuk Tarihi II ( Türk Hukuk Tarihi)
Doç.Dr.Ayhan CEYLAN
Derslikler: E-303+E-502+E-503+E-504
Ceza Hukuku II (Özel Hükümler)
17:00
18:00
09.30
10.30
Prof.Dr.Kayıhan İÇEL
Derslikler:E-303+E-502
Genel İngilizce II
Derslikler:E-502+E-503+E-504
Sigorta Hukuku
11:00
12:00
15 NİSAN 2014 SALI
IV.SINIF
Milletlerarası Özel Hukuk II
Yrd.Doç.Dr.Ebru ŞENSÖZ MALKOÇ
Derslikler:E-502+E-503
12:30
13:30
10:00
11:00
14 NİSAN 2014 PAZARTESİ
II. SINIF
Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)
Doç.Dr.Muzaffer ŞEKER
Derslikler:E-502+E-503+E-504
Prof.Dr.Didem ALGANTÜRK LİGHT
Derslikler:E-502+E-503
İdari Yargılama Hukuku
Yrd.Doç.Cenk Yaşar ŞAHİN
Derslikler:E-303+E-502
12:30
13:30
Mali Hukuk (Türk Vergi Hukuku)
Prof.Dr.Faruk Ömer BATIREL
Derslikler:E-502+E-503
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
Medeniyet Tarihi
Doç.Dr.Ayhan CEYLAN
Derslikler:E-303+E-502
İdare Hukuku II
Yrd.Doç.Cenk Yaşar ŞAHİN
Derslikler:E-502+E-503+E-504+E-505
Mesleki İngilizce II
Derslikler:E-502
09.30
10.30
Fikri Mülkiyet Hukuku
Prof.Dr.Şükrü YILDIZ
Derslik:E-503
16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
11:00
12:00
Sermaye Piyasası Hukuku
Doç.Dr.Asuman YILMAZ
Derslik:E-504
12:30
13:30
Aile Hukuku
Prof.Dr.Hüseyin HATEMİ
Derslikler: E-303+E-502+E-503
İnsan Hakları Teorisi
Prof.Dr. Mustafa ERDOĞAN
14:00
15:00
Derslikler:E-502+E-503+E-504+E-505
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II
Prof.Dr. Algun ÇİTFER (Derslik:E-503)
Prof.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU (Derslik:E-502)
15:30
16:30
Tüketici Hukuku
17:00
18:00
Prof.Dr.Ömer ÖZKAN
Derslik: E-502+E-503
09.30
10.30
Anayasa Hukuku II
Prof.Dr.Zafer GÖREN
Derslikler: E-303+E-502+E-503
İcra ve İflas Hukuku II
Doç.Dr.Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Derslikler:E-502+E-503
17 NİSAN 2014 PERŞEMBE
11:00
12:00
Ticaret Hukuku (Şirketler)
Prof.Dr.Şükrü YILDIZ
Derslikler:E-502+E-503+E-504
12:30
13:30
Hekimin Hukuki ve Cezai
Sorumluluğu
Prof.Dr.Erol CİHAN
Derslik:E-303
14:00
15:00
15:30
16:30
Anayasa Şikayeti (E-502)
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (E-503)
Prof.Dr.Zafer GÖREN
Milletlerarası Hukuk II
17:00
18:00
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir AKIL
Derslikler:E-502+E-503+E-504+E-505
Yasal Mal Rejimleri
Doç.Dr.Muzaffer ŞEKER
09.30
10.30
Derslik:E-303
Adli Tıp
18 NİSAN 2014 CUMA
11:00
12:00
Prof.Dr.Oğuz POLAT
Derslikler:E-502+E-503
Medeni Usul Hukuku II
12:30
13:30
Doç..Dr.Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Derslikler:E-502+E-503+E-504
Yerel Yönetimler Hukuku
Prof.Dr.Mithat SANCAR
14:00
15:00
15:30
16:30
Derslik:E-502
Genel Ekonomi
Yrd.Doç.Dr.Betül GÜR
Derslikler: E-303+E-502+E-503
Miras Hukuku
Prof.Dr.Hüseyin HATEMİ
Derslikler:E-502+E-503
20 NİSAN
PAZAR
19 NİSAN 2014
CUMARTESİ
17:00
18:00
13:00
13:35
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Öğr.Gör.Dr.Yusuf ÇAM
Eşya Hukuku II
Yrd.Doç.Dr.A.Barış ÖZBİLEN
Derslikler:E-502+E-503+E-504
15:00
16:00
14:00
14:35
Türk Dili ve Yazım Kuralları II
Yrd.Doç.Dr.Arzu ÇİFTOĞLU ÇUBUK
Download

hukuk fakültesi dekanlığı 2013-2014 bahar yarıyılı ara sınavları