PANORAMA LİFE SİTESİ KAT MALİKLERİ
Şirketimiz tarafından imal edilen Panorama Life Konutları tamamlanmış olup detayları aşağıda
verilen programda 16-24 Haziran tarihleri arasında belirli bir teslim programı çerçevesinde hak
sahiplerine teslim edilecektir.
Hak sahibi olduğunuz konut; teslim programında yer alan tarihler arasında inşaat mahallinde teslim
edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim
programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi konutunu teslim almamış olsa
bile 15/06/2014 tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümleri gereğince site ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Konutlar; Bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile
teslim edilecektir. Hak sahibi konut içerisinde müştereken tespit edilen eksik ve kusurların
haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamaz. Teslime gününde gelmeyen, hak
sahiplerinin konutlarının içerisinde malik tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz
sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi müştereken imzalanan Konut Durum Tespit Teslim Formu
sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır
bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.
Şirketimiz; hak sahiplerinin en geç 30/06/2014 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde,
gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesindeki haklarını kullanmayı saklı tutar.
Ayrıca teslimat öncesinde ve sonrasında teslimatta konforun sağlanması için DİMAŞ A.Ş.
tarafında oluşturulan yönetim belirli süre site yönetimini sürdürecektir. Daha önce edinilen
deneyimlerde seçilen yönetimlerin organizasyon yapma ve bakım onarım vb sözleşme yapmaktaki
acemilikleri tüm siteye zarar verip mağdur olunmaktadır. Bu anlayışla DİMAŞ A.Ş. bütün ortak
alanları ve daire içlerini detay temizliklerini yapmak suretiyle teslim etmektedir. Ayrıca bina
görevlisinin maaşı teslime kadar DİMAŞ A.Ş. tarafından ödenerek önceden görevlendirilmiştir ve tüm
sistem tanıtılmıştır.
Site yönetimi tarafından 15.06.2014 tarihinden itibaren Özel güvenlik hizmeti baslatılacak
olunup. Ortak alanların elektrik , su , doğalgaz gibi abonelikleri ve bu aboneliklerin abonelik ile
güvence bedelleri yatırılmalıdır. Sonrasında yapılan tüm harcamalar yönetim denetim ve Kat
Maliklerince ibra edilecektir.
Ortak alanların aboneligi için Daire başı ödenecek miktar
:1.000 (bin) TL
Aylık site aidatı
(Haziran ayı başlangıç)
:150 TL
Sitemizde konforlu yaşamın başlaması için aboneliklerin 06.06.2014 tarihine kadar yapılıp
sistemlerin denenmesi gerekmektedir. Bu baglamda aşşagıda belirtilen banka hesaplarına İsim Soyisim
ve Daire numarası ile birlikte en geç 06.06.2014 tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Sitede
konforun sağlanması ve diğer site sakinlerinin mağdur olmaması için ödemesini yapmayan site
sakinine bu tarihlerde teslimat yapılmayacaktır Teslimler ödeme dekontuyla yapılacaktır.
Taşınma esnasında Asansörlerin hor kullanımdan dolayı oluşacak mağduriyetleri gidermek
açısından (Asansörlerde; kırılmalar, sensörlerin zarar görmesi, aynaların kırılması, paslanmaz
yüzeylerin çizilmesi) Asansörlerle eşya taşınmasına izin verilmeyecektir. Sadece küçük kolilerin
taşınmasına izin verilecektir. Alınan yönetim kurulu kararında bu kurala uymayan daire
sakinine bir aidat bedeli (150 TL) yansıtılacaktır ve tüm mesuliyeti üstleneceğini bildiririz.
Asansörlerin ve ortak kullanım alanlarının hepimizin malı olduğu hususuna dikkatinizi çeker
göstereceğiniz özveri ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.
Taşınma esnasında Elektrik sayaçları ve Kalorimetre yerinde takılı olacaktır. Lütfen bu
sayaçlarınızda tüketim olmadığını kontrol ediniz. Su ve Doğalgaz sayaçlarınız ilgili kurum tarafından
takılmaktadır.
Konutların Elektrik, Su, Doğalgaz abonelikleri aşağıdaki gibi yapılacaktır.
DOĞALGAZ: Sitedeki binalarda merkezi sistemle ısı ve sıcak su temini yapılmaktadır. Doğalgazla
alakalı ocak gazı haricindeki abonelik ve sözleşmeler site yönetimi adına yapılacak olup üyelerden
güvence bedelleri yatırılacaktır.
Ocak gazı abonelikleri ise Daire sahibi tarafından BAŞKENT DOĞALGAZ yönetmeliklerine göre
daire sahibi tarafından proje çizdirilip abone olunacaktır. (Son çıkan yönetmelik gereği)
ASKİ : Site ortak alanlarının abonelikleri site yönetimi tarafından yapılacaktır. Kat Malikleri
aboneliklerini ETİMESGUT askiden tekil olarak yapacaklardır.
Dairesinde oturmayacak üyelerimiz mutlaka su saati yanındaki vanaları kapatmakla mükelleftir.
Anahtarların en az birini teslim alan üyemiz dairedeki su kullanımından mesuldür. Anahtarlarınızı daire
içi eksikleri tamamlanmadan teslim almayınız ve sayaç okumalarının tespitini yaptırmayınız. Bunun
için dairenizin; Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarını mutlaka görünüz ve tüketim değerlerini Konut
Durum Tespit Teslim Formuna yazınız.
TEDAŞ : Dairelerde elektrik kullanım sözleşmesi TEDAŞ sincan İşletme Müdürlüğünde bireysel
olarak yapılacaktır.
Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
1. Tapu Fotokopisi
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Ortak Gider , Abonelik ve Aidat bedellerinin HALKBANKASI Eryaman .Şubesi,
Şube Kodu: 1387
Hesap No: 21813892
(IBAN NO: TR06 0001 2001 3870 0022 0000 28 )
Hesap İsmi: Panorama Life Konutları Site Yönetimi Hesabına
HAK SAHİBİNİN ADI-SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARASI’NIN açık şekilde
yazılarak/yazdırılarak ödenmesi gerekmektedir.
Daire sakinlerinin teslimat esnasında banka dekontlarını ibraz etmesi gerekmektedir.
4. Konutu vekâleten alacaklar için (EK-2)’de yer alan örneğe uygun düzenlenmiş vekâletname,
Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz umudu ile konutunuzun hayırlı olmasını diler, yeni yuvanızda
sağlık ve mutluluklar temenni ederiz.
TESLİM PROGRAMI:
16-17.06.2014 (Pazartesi ve Salı)
A Blok
18-19.06.2014 (Çarşamba ve Perşembe)
B Blok
20-21.06.2014 (Cuma ve Cumartesi)
C Blok
23-24.06.2014 (Pazartesi ve Salı)
D Blok
NOT: Konut Teslim Yeri: D Blok (Site Yönetim Ofisi)
EK-1
TESLİM ALMAK İÇİN
VEKALETNAME
Panoroma Life Sitesi hak sahibi olduğum alan …..blok,…..kat,…..nolu dairemi adıma teslim almaya,
Konut Durum Tespit Teslim Formunu imzalamaya, teslim için istenilen evrakları ibraz etmeye,
DİMAŞ tarafından imzalatılacak tutanak, taahhütname, protokol, v.b. bilumum evrakı imzalamaya,
adıma taahhütte bulunmaya, evrak takip etmeye, para yatırmaya, fazla yatırılanı geri almaya
münferiden yetkili ve mezun olmak üzere……………………….vekil tayin ettim.
Download

SAYIN MÜŞTERİMİZ, - Panorama Life Eryaman