14. HAFTA
PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz
[email protected] KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İçindekiler Standart Puanlar ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kaynakça ............................................................................................................................ 5 KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
STANDART PUANLAR
Aynı öğrencinin ya da farklı öğrencilerin farklı testlerden almış oldukları ham
puanlar
doğrudan
karşılaştırılamaz.
Farklı
testlerden
alınan
ham
puanlar
karşılaştırmak istendiğinde bu puanlar aynı birime dönüştürülerek standartlaştırılır.
Eğitimde ve psikolojide en çok kullanılan standart puanlar Z ve T puanlardır.
Z Puanı
Ortalaması 0, standart sapması 1’dir. –3 ile 3 arasında bir değer alır. Z
puanının negatif değerler alması nedeniyle Z puanları T puanlarına dönüştürülerek
daha anlamlı hale getirilir. Aşağıdaki formülle hesaplanır.
: Öğrencinin puanı
: Testin ortalaması
: Testin standart sapması
Z puanı dağılımı aşağıda verilmiştir. Bu dağılım standart normal dağılım eğrisi
olarak adlandırılır. Bu dağılım ile bireyin grup içi sıralamadaki yeri belirlenebilir.
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
T Puanı
Ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 20 ile 80 arasında bir değer alır. T
puanı arttıkça öğrencinin başarısı artar ve grubun içindeki sıralamada yükselir.
Aşağıdaki formülle hesaplanır.
10
50
Örnek: Aşağıda bir öğrencinin farklı testlerden aldıkları ham puanlar ile bu
testlerin uygulanmasından elde edilen istatistikler verilmiştir.
Ders
Ezgi’nin
ham puanı
Testin
ortalaması
Testin
standart sapması
Türkçe
70
70
10
Matematik
50
45
5
Coğrafya
35
50
10
Tarih
59
45
7
Fizik
50
80
10
Ezgi’nin verilen derslerdeki Z ve T puanı aşağıdaki gibi hesaplanır.
Ders
Türkçe
Matematik
Coğrafya
Tarih
Fizik
Ezgi’nin
ham
puanı
Testin
ortalaması
Testin
standart
sapması
70
70
10
50
45
5
35
50
10
59
45
7
50
80
10
Z Puanı
T Puanı
70
70
10
50
45
5
35
50
10
59 45
7
50 80
10
0,00
1,00
1,5
2,00
3,00
10.0,00
50
50
10.1,00
50
60
10. 1,5
50
35
10.2,00
50
70
10. 3,00
50
20
Bu durumda Ezgi’nin en başarılı olduğu ders tarih, en başarısız olduğu ders
ise fiziktir.
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kaynakça Arıcı, H. (2000). İstatistik. Ankara: Mateksan Yayınevi.
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Klasik Test Teorisi ve Uygulaması.
Ankara: ÖSYM Yayınları.
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2014). Sosyal Bilimler İçin İstatistik.
Ankara: Pegema Yayıncılık.
Crocker, L ve Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory.
Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 
Download

14. HAFTA - Karabük Üniversitesi