T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 87385697-477.01.05.01-23607
Konu : Yardım Toplama.
(34-195/179)
16/05/2014
Merkezi ilimiz Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 5.
Sokak No:40/A adresinde faaliyet gösteren, “ EMEL SURİYE MUHACİRLERİ
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ” nin, 05.03.2014 tarih ve 5 sayılı
yönetim kurulu kararında, dört bir yanı kuşatılmış durumda bulunan ve çoğunluğu kadın ve
çocuk olan Şam’ın güney bölgesinde zulme uğramış Suriyeli insanlara yardım etmek
amacıyla, ‘Yaşamak İstiyorum’ adlı bir kampanya başlatılması için, Bankalarda hesap
açmak, iletişim şirketlerinin tahsis edeceği numara üzerinden SMS atmak ve yardım
toplama kutuları konularak (konulacak kutularlar ilgili önce valiliğimize bilgi
verilerek gerekli izinler alındıktan sonra), kampanyanın TV, radyo, gazete, dergi, açık alan
reklamları, afiş, pankart, web siteleri, sosyal medya, toplu taşıma araçlarına reklam, dış
cephe giydirme ile iç alan reklamları, sinema, reklam kuşakları vb. reklam araçları ile
duyurusunun yapılması suretiyle, Türkiye genelinde bir (1) yıl süreyle 20.000.000,00
TL’lik yardım toplanmasına, kampanyanın yönetim kurulu sorumluluğunda yetki verilen
Nassim ALKHALİL, Adnan TAŞKİT, Halil Salih TAŞKİT, Saad Haj ALİ, Fadi ALMUTLİB
ve Malek ALMOHAMMAD isimli şahısların görevlendirilmesine, 2860 Sayılı Yardım
Toplama Kanunu’nun 7’inci maddesi gereğince, Valilik Makamının 07/05/2014 tarih
ve 21618 sayılı Olur’ları ile izin verilmiştir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Günay ÖZDEMİR
Vali a. Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
80 İl Valiliği
39 İlçe Kaymakamlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (hk0c5l-SLqLTw-hehQF8-PVPT7O-vU/kMls4) kodunu yazınız.
Bankalar Caddesi No: 14 Karaköy/İstanbul Ayrıntılı bilgi için irtibat:G.SURARDAMAR
Telefon: (212)243 44 66 Faks: (212)243 44 67
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Merkezi ilimiz Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi