2014 – 2015 Eğitim Yılı
Halide Edip Adıvar Anaokulu Müdürlüğü
Okul Öncesi Çocuklarının Kayıt İşlemlerine İlişkin Yapılacak İş ve İşlemler Açıklamalar:
(Lütfen açıklamaların tamamını dikkatlice okuyunuz.)
Kayıt Takvimi:
a) Başvurular: (12 Haziran - 20 Haziran 2014)
b) Seçici Komisyon Çalışmaları: (23 Haziran - 30 Haziran 2014)
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan ve Kuraya Katılacak Çocukların İlan Edilmesi: (25 Haziran 2014, Saat:19.00)
Velilerin Huzurunda Kura Çekilişi Yapılması: (26 Haziran 2014, Saat:13.30)
Nihai Kesin Kayıt Listelerinin İlan Edilmesi: (30 Haziran 2014, Saat:19.00)
c) Asıl Listeden Kesin Kayıtların Yapılması: (1 Temmuz - 31 Temmuz 2014)
d) Yedek Listeden ve Bölge/İlçe Dışından Kesin Kayıtların Yapılması: (1 Ağustos - 30 Eylül 2014)
Kontenjan Dağılımı:
Yaş Grubu ve Açılacak Şube Sayısı
Kontenjanı
Kayıtlı Çocuk Sayısı
5 Yaş gurubu (2009 doğumlu)
- 1 Şube
23
-
4 Yaş gurubu (2010 doğumlu)
- 1 Şube
23
-
3 Yaş gurubu (2011 doğumlu)
- 2 Şube
46
-
Yeni Kayıt Çocuk Sayısı
Kayıt Bölgesi:
Beypazarı İlçesi sınırları
Kayıt Yenileme İşlemleri:
Mevcut kayıtlı çocukların kayıt yenileme işlemleri, 12 Haziran 2014 - 20 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Velinin tercihi
gözetilerek, çocuklar, yarım gün ya da tamgün/çocuk kulübü sınıflarına öncelikli olarak yerleştirileceklerdir. Tercih belirtmeyen velilerin
çocukları mevcut kayıtlı dönemlerinde eğitime devam edeceklerdir.
Ön Kayıt İşlemleri (12 Haziran - 20 Haziran 2014):
1. Ön Kayıt Sırasında İstenecek Belgeler:
●
Aday Kayıt Formu (İnternet sitemizden veya okul idaresinden temin edilecektir.)
●
Kimlik Fotokopisi
●
Çalışan Anne Belgesi (Tam gün eğitim veya çocuk kulübü isteyen veliler için; resmi çalışan annelerden bordro, işyeri sahibi
annelerden vergi levhası fotokopisi, özel sektör çalışanı annelerden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi.)
2. Ön kayıt sürecinde yalnızca kayıt bölgemizden yapılan başvurular kabul edilecek, kayıt bölgemiz dışından yapılan başvurular 1
Temmuz 2014 tarihinden itibaren alınarak kontenjan dahilinde kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.
3. Aday Kayıt Formu (EK-1), 12 Haziran 2014 tarihinden itibaren, çocuğun annesi, babası veya yasal vasisi tarafından elle ya da
bilgisayarda doldurularak çıktısı imzalanacak ve çocukla beraber gelinerek idareye elden teslim edilecektir.
4. Ön kayıt için başvuru yapanlara, kayıt sürecini takip edebilmeleri için, ön kayıt başvuru numarası verilecektir. Başvuru sürecinde
ilk başvuru yapan ile son başvuru yapan arasında fark gözetilmeyecektir.
5. Ön kayıt formları doldurulurken yarım gün veya tamgün/çocuk kulübü kaydı için tercih sunulacak, ancak; başvuruların
tamamlandığı 20 Haziran 2014 tarihinden sonra , 26 Haziran 2014 Perşembe Günü 13:30 da başvurularda yığılma olan yaş gurupları
için velilerin huzurunda kur'a çekilişi yapılacaktır.
6.. Tam Gün 8:30-15:30 (sabah Kahvaltısı, Öğle yemeği, İkindin Kahvaltısı)
Yarım Gün 8:30-13:00 (sabah Kahvaltısı, Öğle yemeği)
Kesin Kayıt İşlemleri (1 Temmuz - 31 Temmuz 2014):
1. Kesin Kayıt Sırasında İstenecek Belgeler:
● 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
● Aşı Kartı Fotokopisi (Aşı kartı yok ise doktordan, aşılarının yapıldığına dair imzalı/kaşeli yazı)
● Çocuğu Okuldan Alacak Kişi/kişilere Ait Fotoğraf
● İlk aidata ait ödeme makbuzu (Eylül aidatı): (Tam gün 170 TL Yarım Gün 85 TL.)
2. Asıl listeden kesin kayıt hakkı kazanan çocukların kaydı, 1 Temmuz – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre
içinde kesin kayıt yaptırmaya gelmeyenlerin yerine, kura çekilişinde belirlenen sıralamaya göre yedek listeden ya da kayıt bölgesi
dışından yapılan başvurulardan, 1 Ağustos - 30 Eylül 2014 tarihleri arasında kesin kayıt işlemi yapılacaktır.
Çocuk Kulübü Kayıt İşlemleri:
Verilen eğitimi pekiştirmek ve çalışan annelere imkan sağlamak amacıyla, eğitim saatleri sona erdiğinde, çocuklarını tüm gün
okulda tutabilecekleri (15.30-17.30 arası) sosyal etkinlik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı çocuk kulüpleri açılacaktır. Çocuk kulübü
kayıtları, çalışan annelerin çocukları için, kesin kayıt sırasında yapılacaktır.
Çocuk Kulubü Kayıtları 10 öğrenciyi geçmediği takdirde çocuk kulübü açılmayacaktır.
Seçici Komisyon Üyeleri
Ganime YURTSEVEN
Öğretmen
Serpil USLU
Öğretmen
Gökçen DİRİL
Öğretmen
Duygu TÜRÜK
Öğretmen
11.06.2014 Erdal
KÜÇÜKSAKARYA
Okul Müdürü
Download

6.. Tam Gün 8:30-15:30 (sabah Kahvaltısı, Öğle yemeği, İkindin