İSTANBUL CUP 2014
MARMARA – ADALAR KUPASI YAT YARIŞI
YARIŞ İLANI
14 - 15 Haziran 2014
İSTANBUL
İstanbul Cup ve kapsamındaki Marmara - Adalar Kupası Yat Yarışı MDK sponsorluğunda,
İYK, MYK ve MDYİK müşterek organizasyonudur.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
Uygulanacak Kurallar
Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı; Sporcu
Lisans Tescil,Vize ve Transfer Talimatı; Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı; Yelken
No Tahsis Talimatı; Reklam Talimatı; Yelken Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı
Madde 19 Temyiz Hakkının kullanılması hükmü, İYK Genel Yarış Talimatı (madde
5.1 hariç) İYK Genel Yarış Talimatı 2014.
Gün batımından sonra Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Hükümleri geçerlidir.
IRC Kuralları 2014 (A-B-C)
ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014-2015
ISAF Yönetmelik 20 (Reklam Kodu)
Yarış İlanı, Yarış Talimatları, varsa Ek Talimatlar
Yukarıdaki yazılı Talimatlar arasında çelişki olması durumunda, Yarış İlanı, Yarış
Talimatı ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır. Ayrıca
hala çözülmemiş bir konu varsa Protesto Kurulu herkes için en adil olacak şekilde bir
karar alacak ve bu karar Yarış Kurulunca uygulanacaktır.
Yarışların Açık Olduğu Sınıflar ve Katılabilme Şartları
Yarışlar, tam boyları (LOA) 8 – 27 metre arasında bulunan, içten takma bir motora
sahip, 2014 yılı IRC Ölçü Belgesi olan teknelere açıktır.
IRC Sınıfları:
IRC Ölçü Belgesine sahip tekneler aşağıdaki kriterlere göre sınıflara ayrılacaklardır:
a) IRC 0 Sınıfı (Beyaz Flama) TCC 1.106 ve üzeri tekneler. IRC 0 Sınıfı
teknelerde ENDORSED Ölçü Belgesi zorunluluğu vardır.
b) IRC 1 Sınıfı (Sarı Flama): üzeri teknelerde TCC 1,105 ve 1.070 ve üzeri olan
tekneler le TCC değerine bakılmaksızın tüm Mumm 30 (Far 30) tipi tekneler. IRC
1 Sınıfı teknelerde ENDORSED Ölçü Belgesi zorunluluğu vardır.
c) IRC 2 Sınıfı (Yeşil Flama): TCC 1,069 ve 1,020 arası olan tekneler. IRC 2
Sınıfı teknelerde ENDORSED Ölçü Belgesi zorunluluğu vardır.
d) IRC 3 Sınıfı (Lacivert Flama): TCC 1,019 ve 0,980 arası olan tekneler. IRC 3
Sınıfı teknelerde ENDORSED Ölçü Belgesi zorunluluğu vardır.
e) IRC 4 Sınıfı (Turuncu Flama): TCC 0,979 ve altı tekneler. IRC 4 Sınıfı
teknelerde ENDORSED Ölçü Belgesi zorunluluğu vardır.
Tekneler belirlenen ve ilan edilen sınıflarında yarışacak olup, başka sınıfta yarışma
talebinde bulunamazlar.
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
GEZGİN Sınıfı (Bordo Flama):
GEZGİN Sınıfında yarışacak tekneler, İYK GYT 2014 Madde 20.2 de tanımlanan
GEZGİN Sınıfı ‘handikap’ sistemine tabi olacak, ancak Yarış Kurulu katılıma göre bu
filoyu birden fazla sınıfa bölebilir.
Gezgin sınıfına;
a)
2014 yılı IRC ölçü belgesi çıkartmamış,
b)
Tekne yarış amacı ile imal edilmiş, içi boşaltılmış, modifiye edilmiş olmayan,
c)
Yelkenleri sıradan dakron evsafından daha özellikli bir malzemeden yapılmış
olmayan,
d)
Karbon ve benzeri malzemeden yapılan direk, bumba ve gönderi olmayan,
e) İçten takma motoru olan, tekneler girer.
Kayıtlar sırasında UNCL veya RORC tarafından verilmiş onaylı ve tekne
sahibi/sorumlusu tarafından imzalı IRC ölçü belgesi veya onaylı sureti ile GEZGİN
Sınıfı için istenen ölçü ve özellik beyanı ( teknenin imal yılı, metre olarak tam boy
LOA, spinaker –asimetrik/simetrik , pervane açılır-kapanır/sabit ile Hareketli/sabit
salma ) ibraz edilecektir.
Yarışlara ISAF Yarışlara Katılabilme Yönetmeliğinin (ISAF Eligibility Code)
koşullarına uyan herkes katılabilir.
Yatlar yarış esnasında pruvanın önünde çıkıntı yapan demir/çapa taşıyamazlar.
Kayıtlar
Kayıt formu tamamen doldurulmuş, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından
imzalanarak ve geçerli IRC 2014 Ölçü Belgesi ve varsa reklam taşıma belgesi ve
ekip lisansları (vizeli numaralarının yazılması) ile birlikte en geç 13 Haziran 2014
Cuma günü saat 15:00 ya kadar, İYK Yarış Ofisine bizzat gelerek veya İYK’nın
aşağıdaki faks veya e-posta adresine yapılabilir. Kayıt Formları bilgisayar
ortamında veya okunaklı ve büyük harf ile doldurulmalı ve tüm ekip isimleri
Kimlik Belgesinde olduğu şekilde yazılmalıdır. Yarışlara katılan yarışçıların 2014
yılında alınmış veya 2014 vizesi yapılmış lisans belgeleri olması şarttır. Lisansı
olmayan sporculara Geçici Lisans kulübümüz aracılığı ile çıkartılmaktadır.
Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar.
Kayıt Ücreti:
Kayıt ücreti IRC Sınıfları için 200 TL; Gezgin Sınıfı için 175 TL. dir, Kayıt bedeli kayıt
esnasında ödenmelidir. Kaydın faks veya e-posta ile yapılması halinde, kayıt ücretinin
AKBANK Dalyan (388) Şubesi 48218, İş Bankası Göztepe (1101) Şubesi 903004 no’lu
hesabına yatırıldığına dair dekont kayıt formuna eklenmelidir ve telefon ile faks veya e-posta
gönderildiğinin teyidi alınmalıdır. Banka dekontuna mutlaka tekne adı yazdırılmalıdır.
Kayıtların irtibatı aşağıda sunulmuştur.
İlgili kişi: Yalçın Gürkan - Ahmet ATACAN
Telefon: 0216 348 79 90 – 0216 348 79 91– 0216 336 06 33
Faks: 0216 346 27 37
E-posta: [email protected]
3.4
3.5
Geçerli ölçü belgesi beyanı olmayan bir teknenin bu yarışa katılmasına izin
verilmeyecektir.
Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm
kuralları kabul etmiş sayılırlar.
4
5
Yarış Ofisi
Kayıt süresinin bitimine kadar İYK Sportif Direktör odası, yarış günü İYK Yarış Ofisi
“Yalçın Bengi” Navigasyon odasında kurulacaktır.
Yarış Kategorisi
a) IRC 0 – 1 – 2 Sınıfları için ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014–2015'e göre
Kategori 3 dür. (Cansalı bulundurulması mecburidir.)
b) IRC 3 – 4 ve GEZGİN Sınıfları için ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 20142015’e göre Kategori 4 dür.
c) Alternatif Rota uygulaması yapıldığında, tüm sınıflar için Kategori 4 dür.
6
Trofe Katsayısı
a) Trofe Katsayısı IRC 0 – 1 – 2 Sınıfları için (3x1) dir.
b) Trofe Katsayısı IRC 3 – 4 ve GEZGİN Sınıfları için (2X1) dir.
c) Alternatif Rota uygulandığında Trofe Katsayısı tüm sınıflar için (2X1) dir.
7.
7.1
Rota
a) IRC 0 – 1 – 2 Sınıfları için:
Moda Deniz Kulübü açığına atılmış iki start şamandırası arasından Genel Güney
yönüne Start, Asmalı Adası İskelede 40°38'.00 N - 027°45.500' E bırakılacak,
Fenerbahçe Sığlık Çakarı (Digavsing) Sancakta- İYK Navigasyon Odası önünde
Moda kerterizine atılmış atılmış iki adet Finiş Şamandırası arasındaki hattır.
Finişler Genel Kuzey yönüne yapılacaktır. Finiş şamandıraları gece ışıklandırılır.
b) IRC 3 – 4 ve GEZGİN Sınıfları için:
Moda Deniz Kulübü açığına atılmış iki start şamandırası arasından Genel Güney
yönünde Start- Yeşilköy Balıkçı Barınağı önündeki Sabit Şamandıra İskelede
(40 derece,56 dakika,245 N – 028 derece,48 dakika,927 E)-Neandros (Balıkçı
Adası) İskelede- Heybeliada İskelede- Marina Dragos Yelken Kulübü önüne atılı
Şamandıra İskelede- Fenerbahçe Sığlık Çakarı (Digavsing) Sancakta – İYK
Navigasyon Odası önünde Moda kerterizine atılmış iki adet Finiş Şmandırası
arasındaki Hattır. Finiş Şamandıraları gece ışıklandırılır.Finişler Genel Kuzey
yönünde yapılacaktır.
c) Alternatif Rota uygulandığında tüm sınıflar için:
7.2
8.
Moda Deniz Kulübü açığına atılmış iki start şamandırası arasından Genel
Güney yönünde Start- Yeşilköy Balıkçı Barınağı önündeki Sabit Şamandıra
İskelede (40 derece,56 dakika,245 N – 028 derece,48 dakika,927 E)-Neandros
(Balıkçı Adası) İskelede- Heybeliada İskelede- Marina Dragos Yelken Kulübü
önüne atılı şamandıra İskelede- Fenerbahçe Sığlık Çakarı (Digavsing) Sancakta
– İYK Navigasyon Odası önünde Moda kerterizine atılmış iki adet Finiş
Şamandırası arasındaki Hattır. Finiş Şamandıraları gece ışıklandırılır.Finişler
Genel Kuzey yönünde yapılacaktır.
Alternatif Rota uygulamasında (PEMBE BAYRAK) kullanılacaktır.
Mesafe
9.
9.1
9.2
9.3
IRC 0, IRC 1, IRC 2: (yaklaşık) 120 DENİZ MİLİDİR.
IRC 3 – 4 ve GEZGİN : (yaklaşık) 39 DENİZ MİLİDİR.
ALTERNATİF ROTA (yaklaşık) 39 DENİZ MİLİDİR.
Yarışları Başlatma ve Yarış Programı
Yarışlar, RRS 26’nı değişik şekli uyarınca aşağıdaki gibi başlatılacaktır.
Uyarı İşareti
Sınıf işareti BİR seda işareti ile toka edilir
(starta on dakika var)
Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P”veya “I”, 1 seda işareti ile toka edilir
(starta beş dakika var)
Bir Dakika
Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P”veya “I”, 1 uzun seda işareti
ile arya edilir (starta 1 dakika var)
Start İşareti
Sınıf işareti BİR seda işareti ile birlikte arya edilir.
(start saati)
Yarış Günü IRC 0, IRC 1, IRC 2 sınıfları için uyarı işareti saat 09:50
IRC 3 - IRC 4 ve GEZGİN Sınıfları için uyarı işareti saati 10:00'dir. Start etme
zaman limiti 30 dakikadır.
Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp
kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. Yarış Kurulu; bu durumdaki
teknelerin yelken numarasını/tekne adını seslenmek veya VHF Kanal 73 den genel
yayın yapmak suretiyle UYARACAKTIR. (Uyarının duyulmaması bir protesto
nedeni olamaz.
Yarış Süresi
Yarış süresi :
a) IRC 0 – 1 – 2 Sınıfları için 16 Haziran 2014 Pazartesi sabahı 06:00 ‘a kadardır.
b) IRC 3 – 4 ve GEZGİN Sınıfları için 14 Haziran 2014 Cumartesi akşamı 23:59’a
kadardır..
c) Alternatif Rota süresi tüm sınıflar için 14 Haziran 2014 Cumartesi akşamı 23:59’a
kadardır.
11
Protesto
Protestolara IYK'daki yarış ofisinde ilan edilecek gün ve saatte bakılacaktır. Protesto
ücreti 150 TL'dir. Kaybedilen protesto ücreti irat kaydedilir.
12
Ödüller
12.1 Yarışlar sonunda her sınıftaki ilk üç tekne ödüllendirilecektir.
12.2 Sınıflarda start verilebilmesi için en az üç starter şartı aranacaktır.
Yarış ayakları bir trofeyi oluşturduğundan sınıf birleştirmesi yapılmayacaktır.
13
Ödül Töreni, daha sonra ilan edilecektir.
13
Yarış İstanbul Cup Trofesine belirtilen katsayı ile puan verecektir.
14 . Sorumluluk
Yarışmaya katılacak ekipler tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. Bakınız
RRS Kural 4 (YARIŞMA KARARI), Organizasyon Otoritesi, İstanbul Yelken
Kulübü, Yarış Kurulu ve Protesto Kurulu ile diğer görevliler, Yarış öncesi, yarışlar
sırasında ve yarış sonrasında yarış ile ilgili hiçbir malzeme hasarı, yaralanma ve ölüm
için sorumluluk kabul etmeyecektir.
10
İYK Organizasyon Kurulu
11 Haziran 2014
Download

Marmara-Adalar NoR_ - İstanbul Yelken Kulübü