Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PROFILO BM6284 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki
PROFILO BM6284 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı
kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.
Kullanım kılavuzu PROFILO BM6284
Kullanma kılavuzu PROFILO BM6284
Kullanma talimati PROFILO BM6284
Kullanıcı kılavuzu PROFILO BM6284
Kullanıcı el kitabı PROFILO BM6284
Kullanım kılavuzunuz
PROFILO BM6284
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544165
Manuel özet:
..........
Program bilgileri . . . . .
.....
. . . . . . Aquasensör . . . .
..........
.....
. Cihazin çali tirilmasi . . . .
. . . . . . . . . Kalan zaman göstergesi .
. . . . . . . . . Zaman ön seçimi .
.....
.....
. . . . Program sonu . . . . . .
..........
. . Cihazin kapatilmasi . . .
.....
. . . . . . Programin yarida kesilmesi . . . .
. . . . Programin kesilmesi . . . . . .
.....
. . Program de i tirme . . .
..........
. Yo un kurutma . . . . . . . . .
.....
. . . Bakim ve koruma . .
..........
. . . . . Cihazin genel durumu . . . . .
.....
. . Özel tuz ve parlatici . . .
..........
. Süzgeçler . . . . . . . . .
.....
.....
. . . Yikama kollari . . . . . . .
..........
. Arizalari kendiniz giderebilirsiniz . . . .
Pis su pompasi . . . . .
..........
. . ... Cihazi açti inizda . . . . .
.....
.....
.. Cihazda . . . . . . . .
..........
. . . ..
. Yikama esnasinda . . . .
..........
.. Bula iklarda . . . . . . . .
.....
.....
Yetkili servis . . . . . . . . . .
..........
. Cihazin kurulmasi . . . .
.....
. . . . . . . Güvenlik bilgileri . . .
..........
. . . Cihazin teslim edilmesi . .
.....
. . . . Teknik veriler . . . . . .
..........
. . . Cihazin kurulmasi . .
.....
. . . . . . . . Su çiki ba lantisi . .
..........
. . . Temiz su ba lantisini . .
.....
. . . . . . Elektrik ba lantisi . . . .
..........
. . Demontaj . . .
.....
..........
. . . . Transport . . . . . .
.....
.....
. . . . . . Donmaya kar i önlemler (Cihazin bo altilmasi) . . . .
. . . . . . . . . Giderme .
.....
.....
..........
. . . Ambalaj . . . . . . .
.....
.....
. . . . . . Eski cihazlar . . . .
..........
.....
@@. . . . .
..........
. . 4 Cihaz teslim edilince . . . . . . . .
.....
. 4 Kurma i leminde . . . .
..........
. . . 4 Günlük kullanimda . . . . . . .
.....
. . . 4 Evde çocuk varsa . .
..........
. . . . 4 Kapak kilidi . . . . . .
.....
.....
. . . . . 5 Ortaya çikan hasarlarda . . . . .
. . . . . . 5 Eski cihazlarin giderilmesi . . . .
.....
. 5 Cihazi tanima . . . .
..........
. . . . . . . 5 Kumanda paneli . . .
.....
.....
. . . . 5 Cihazin iç bölümü . . . . . .
..........
5 Su sertli ini giderme sistemini . . . . .
. . 6 Ayarlanacak de er . . .
..........
. . 6 Su sertlik tablosu . . . . . . . .
.....
. . . 6 Özel tuzun doldurulmasi $ . .
. . . . . . . . 7 Özel tuz kullanilmasi . .
..........
. . 7 Tuz bile enli deterjan . . .
.....
. . . . . 7 Su sertli ini giderme sisteminin kapatilmasi . . . . .
..........
.....
. 7 Parlatici % . . . .
..........
..........
8 Parlatici miktarinin ayarlanmasi . . . . .
. 8 Parlatici ilave göstergesinin kapatilmasi . . . .
..........
. . . . . . . 8 Bula ik . . .
.....
.....
..........
. . . 9 Uygun de il . . . . . . .
.....
.....
. . . . 9 Cam ve bula iklarda olu an hasarlar . 9 Bula iklarin cihaza yerle tirilmesi . . . . 9 Yikanmi bula iklarin cihazdan bo altilmasi .
..........
.....
.....
9 Fincanlar ve bardaklar . . . . . . . . . .
. 10 Tencereler . . . . . . . . .
.....
.....
. . 10 Çatal biçak sepeti . . . . . . . .
. . . . . . . 10 Katlanip kapatilabilen teller . . .
.....
11 Küçük parça tutucu . . . . .
. . . . . . . . . 11 Biçak rafi .
..........
.....
.....
. 11 Sepet seviyesinin ayarlanmasi . . . . . 11 Deterjan . . . .
..........
.....
.....
. 13 Deterjan doldurunuz . . . . . . . . .
. . . . 13 Kombine temizleme maddesi . . . . . .
14 Programlara genel baki . . . . .
.....
. 15 Program seçimi . . . . . . . . .
. . . . . . . . 15 Test kurulu lari için bilgiler . .
.....
. 15 Ek fonksiyonlar . . . .
..........
. . . . . 16 Zamandan tasarruf (VarioSpeed) . . . 16 Yarim doldurma . .
.....
.....
. . . . 16 Hijyen . . . . . .
..........
.....
. . . 16 Yo un yikama alani . .
..........
. . 16 Ekstra kurutma . . . . . . . .
.....
. . . . @@@@ Cihazin ambalaj malzemelerini lütfen gerekti i ekilde gideriniz.
Ambalaji ve ambalaj parçalarini oynamalari için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayi bo ulma tehlikesi söz konusudur.
Takilip dü erek yaralanma tehlikesini önlemek için, bula ik makinesi sadece kisa bir süre, bula ik koymak ve almak için açilmalidir. @@@@@@@@
Çocuklari temizleme maddelerinden ve parlaticilardan uzak tutunuz. Bunlar a izda, bo azda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve bo ulmaya yol açabilir.
Çocuklari açik bula ik makinesinden uzak tutunuz. Bula ik makinesinin yikama alanindaki su, içme suyu de ildir; içinde deterjan artiklari bulunabilir.
Çocuklarin ellerini tablet tutma kabina 12 sokmamasina dikkat ediniz. Küçük parmaklari mevcut delik ve yuvalara girip siki abilir. Cihaz yüksek bir yere
kurulmu sa, cihazin kapa ini açip kapatirken, çocuklarin cihaz kapa i ile cihazin altina kurulu olan dolabin kapisi arasina siki mamasina veya bir yerlerini
siki tirip ezdirmemesine dikkat ediniz.
Günlük kullanimda Bula ik makinesini sadece evde ve sadece bildirilmi olan kullanim amacina uygun kullaniniz: Yani evdeki bula iklarinizi yikamak için. Bu
cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sinirli olan veya cihazi güvenli bir ekilde kullanabilmek için cihaz hakkinda yeterince tecrübesi veya
bilgisi olmayan çocuklar veya ki iler tarafindan kullanilmamalidir; bu ki ilerin cihazi kullanmasina ancak gereken sorumlulu u üstlenen bir ki inin denetimi
altinda izin verilebilir. Cihazin açik kapisi üzerine oturmayiniz ve basmayiniz. Aksi halde cihaz devrilebilir. Solo kurulan cihazlarda, sepetler a iri
doldurulursa, cihazin devrilebilece ini dikkate aliniz. Bula ik yikama bölümüne çözücü madde koymayiniz. Patlama tehlikesi söz konusudur. Program aki i
esnasinda cihazin kapisini çok dikkatli açiniz. Cihazdan di ariya sicak su siçramasi tehlikesi söz konusudur. 4 tr Çocuk emniyeti (kapi/kapak kilidi) * Çocuk
emniyetinin tarifi, arkada kapak kismindadir.
* modele ba li Cihazi tanima Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazin iç bölmelerine ait ekiller ön kisimdaki zarfin içinde bulunmaktadir. Bütün hususlara ili
kin açiklamalar, ilgili metinlerde bulabilirsiniz. Ortaya çikan hasarlarda Sadece yetkili uzman elemanlar onarim ve benzeri müdahalelerde bulunmalidir.
Bunun için cihaz elektrik ebekesinden ayrilmi olmalidir. Bunun için elektrik fi i çekilip prizden çikarilmali veya cihazin ba lii oldu u sigorta kapatilmalidir.
Su muslu unu kapatiniz. Kumanda paneli ( 0 8 @ H P X ` h )" AÇIK/KAPALI alterini Kapi açma donanimi Program ayar dü mesi START tu u Sayi göstergesi
Zaman ön seçimi * Ek fonksiyonlar ** Parlatici doldurma (miktar) göstergesi Tuz doldurma (miktar) göstergesi "Su giri i kontrolü" göstergesi Eski cihazlarin
giderilmesi Artik kullanilmayacak olan cihazlari derhal kullanilamayacak ekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz. Cihazi
çevreye uyumlu bir ekilde gideriniz. Çocuklar cihazin içinde kilitli kalabilir (havasizliktan bo ulma tehlikesi) veya ba ka bir ekilde kendilerini tehlikeye
sokabilirler. Bu nedenle: Elektrik fi ini çekip prizden çikariniz, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayiriniz ve imha ediniz.
Kapi kilidini, kapi artik kilitlenemeyecek ekilde tahrip ediniz.
Kullanım kılavuzunuz
PROFILO BM6284
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544165
ã=Uyari * modele ba li ** Adet, modele ba lidir Cihazin iç bölümü 1" 1* 12 1: 1B 1J 1R 1Z 1b 1j 9" 9* Üst sepet Biçak rafi * Tablet tutma kabi Üst su
püskürtme kolu Alt yikama kolu Özel tuz için stok kabi Süzgeçler Çatal biçak sepeti Alt bula ik sepeti Parlatici stok kabi Deterjan bölmesi Temizleme maddesi
bölmesine ait kilitleme sürgüsü 92 Tip etiketi * modele ba li 5 tr Su sertli ini giderme sistemini Yikanan bula iklarin iyi temiz olmasi için, bula ik makinesinin
yumu ak, yani kireçsiz suya ihtiyaci vardir. Aksi halde, bula iklarin üzerinde ve cihazin iç kisminda beyaz kireç tortulari birikir. 7° dH de erinden yüksek
musluk suyu (1,2 mmol/l) ( : ayar de erinden sonra), kireçten arindirma arttir. Bu i lem, özel tuz (rejenere tuzu) yardimi ile, bula ik yikama makinesinin
kireçten arindirma sisteminde gerçekle ir. Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktari, musluk suyunuzun sertlik derecesine ba lidir (tabloya bakiniz). Su sertlik
tablosu Su sertlik derecesi °dH Sertlik aralii mmol/l Makinedeki ayar deeri 0-6 7-8 9 -10 11-12 13-16 17-21 22-30 31-50 yumuak yumuak orta orta orta sert
sert sert 0 -1,1 1,2-1,4 1,5-1,8 1,9-2,1 2,2-2,9 3,0-3,7 3,8-5,4 5,5-8,9 ·:<< ·:<, ·:< ·:<,, ·:<... ·:< ·:< ·:<^ Ayarlanacak de er Tuz ilave miktari : ila : arasinda
ayarlanabilir.
Bu ayar de erinde : tuza gerek yoktur. Bunun için sular idaresine ya da yetkili servislerimize ba vurabilirsiniz. Su i letmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz.
Ayar de eri için su sertlik tablosuna bakiniz. Cihazin kapisini kapatiniz. AÇIK/KAPALI alterini ( açiniz. START tu una @ basiniz ve basili tutunuz. 8
program ayar dü mesini, sayi göstergesinde H : ...
görününceye kadar çeviriniz. Tu u serbest birakiniz. Sayi göstergesinde H, fabrika çiki inda ayarlanmi olan de er : gösterilir. Cihazin üretimi sirasinda
sertlik ayar de eri: 8 program ayar dü mesini, sayi göstergesinde H istenilen de er görününceye kadar çeviriniz. START tu una @ basiniz.
Ayarladi iniz bu de er belle e kaydedilir. 6 tr Özel tuzun doldurulmasi $ Özel tuz kullanilmasi Tuz ilave etme i lemi daima cihazin devreye sokulmasindan
hemen önce yapilmalidir. Böylelikle ta an tuzlu su hemen temizlenir ve yikama kabinda korozyon olu maz. Stok kabinin 1J vidali ba lantili kapa ini açiniz.
Cihazi ilk kez kullanmaya ba lamadan önce, tuz kabinin içine yakla ik 1 litre su dökünüz.
Sonra özel tuzu doldurunuz (yemeklik tuz veya tablet de il). Bu e lem esnasinda stok kabindan su di ari ta ar ve akip cihazin içine gider. Panoda tuz ilave
etme göstergesi h yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave edilmelidir. Tuz ilave etme göstergesinin/ su sertli ini giderme sisteminin kapatilmasi E er tuz ilave
etme göstergesine h gerek duverebilir ve renkleri solabilir. Bazi cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yikandiktan sonra körelebilir, yani sütsü
bir bulanik renk alabilir. Bula iklarin cihaza yerle tirilmesi Kaba yemek artiklarini bula iklardan gideriniz. Bula iklarin musluktan akan su altinda ön
temizlemeye tabi tutulmasi gerekmez. Bula iklar cihaza u ekilde yerle tirilmelidir: Bula iklar cihaza emin bir ekilde duracak ve devrilmeyecek ekilde yerle
tirilmelidir. Tüm kaplarin a izlari a a i do ru olmalidir.
k için, sepetin yandan üst kenardan tutunuz ve yukariya do ru kaldiriniz. Sepeti tekrar cihazin içine sürmeden önce, her iki tarafta da ayni seviyede olmasini
sa layiniz. Aksi halde cihazin kapa i kapanmaz ve üst püskürtme kolunun su devresine ba lantisi kurulamaz. Alt ve üst kisimda tekerler bulunan üst sepet Üst
sepeti dz arz do ru çekiniz 1". Üst sepeti çikariniz ve üst (kademe 3) ya da alt (kademe 1) makaralar üzerine takiniz. 12 tr Deterjan Bula ik makinesinde
tablet, toz veya sivi deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle elden bula ik yikamak için kullanilan bula ik deterjani kullanmayiniz. Kirlilik derecesine göre,
toz veya sivi temizleme maddesi (deterjan) ile, dozajlama ki isel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet eklindeki temizleme maddeleri, tüm temizleme
ödevleri için yeterli miktarda etken madde içerir. Modern, güçlü temizleme maddeleri genel olarak fosfat ve enzimler içeren, dü ük alkalik formüller kullanir.
Fosfatlar, sudaki kireci ba layip tutar.
Enzimler, ni asta (kola) giderir ve albümin çözer. Fosfatsiz temizleme maddeleri nadirdir. Bu tür temizleme maddelerinin kireç ba lama ve tutma kapasitesi dü
üktür ve daha yüksek miktarda dozajlanmasi gerekir. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, çok kez oksijen bazinda a artma maddeleri
kullanilir.
Bilgi yi bir yikama sonucu için, temizleme maddesinin ambalajindaki bilgi ve uyarilara kesinlikle dikkat ediniz! Daha ba ka sorulariniz varsa, temizlik
maddesini, yani deterjani üreten i letmenin dani ma merkezlerine ba vurmanizi öneriyoruz. Deterjan doldurunuz E er temizleme maddesi bölmesi 9" henüz
kapaliysa, açmak için kilitleme sürgüsünü 9* kullaniniz. Deterjani, 9" deterjan bölmesine doldurunuz (tableti enine yerle tiriniz, dikine de il). Dozaj: Ambalaj
üzerindeki üretici bilgilerine bakiniz. Deterjan bölmesindeki 9" dozaj çizgileri, do ru miktarda toz veya sivi deterjan doldurulmasinda size yardimci olur.
Normal bir kirlilik derecesinde genelde 20 ml25 ml yeterlidir. Tablet eklindeki temizleme maddeleri kullanildi inda, bir tablet yeterlidir. 50 ml 25 ml 15 ml
Kilit problemsiz olarak yerine oturuncaya kadar, deterjan bölmesinin kapa ini yukariya do ru iterek kapatiniz. ã=Uyari Temizleme maddelerinin ve parlatici
ürünlerin ambalajlari üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarilarina dikkat ediniz. Deterjan bölmesi, programa ba li olarak en uygun zamanda
otomatik olarak açilir. Toz veya sivi deterjan cihazin içine da ilir ve çözülür; tablet ise tablet tutma kabinin içine dü er ve orada dozajli bir ekilde çözülür. 13
tr Yararli bilgi Az kirli bula iklarda normal olarak bildirilmi olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir.
Kullanım kılavuzunuz
PROFILO BM6284
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544165
Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamiz üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satin alabilirsiniz (arka sayfaya
bakiniz). Bilgiler En iyi yikama ve kurutma sonuçlari elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrica ilave edilen parlatici ve tuz
kullanilmasi uygundur. Kisa programlarda, tabletler farkli çözülme özelliklerinden dolayi tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kismen çözülmemi
artiklar kalabilir.
Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur. "Yo un" programinda (bazi modellerde), bir tabletin dozaji yeterlidir. Toz deterjan
kullanilmasi halinde, ek olarak biraz toz deterjan da cihazin kapa inin iç yüzüne serpi tirebilirsiniz. Kombine deterjanlar kullanildi inda, parlatici ve/veya toz
ilave etme göstergesi yansa da, yikama programi kusursuz çali ir. Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanildi inda: Kapsüle sadece
kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koyunuz, aksi halde yapi malar olabilir. E er kombine
deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursaniz, kireç giderme sisteminin ve parlatici miktari sisteminin do ru de ere ayarlanmi olmasina dikkat
ediniz. Kombine temizleme maddesi Gelenekesel temizleme maddelerinin (Solo) yani sira, ek fonksiyonlari olan ürün serileri de kullanima sunulmaktadir. Bu
ürünler, temizleme maddesinin yani sira, çok kez parlatici, tuz yerine kullanilabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.) ayrica örn.
cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlatici gibi ek bile enler de içerir.
Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21°dH) çali ir. Bu sinir a ildi inda, tuz ve parlatici ilave edilmek zorundadir.
Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanilinca, yikama programi otomatik olarak öyle ayarlanir ki, daima en iyi yikama ve kurutma sonucu elde edilsin.
ã=Uyarilar Küçük parçalari yikamak için tablet tutma kabina koymayiniz 12; aksi halde bu parçalar tabletin muntazam çözülmesine engel olur. E er
program ba latildiktan sonra cihaza bula ik ilave etmek isterseniz, tablet tutma kabini 12 üst sepet için tutamak olarak kullanmayiniz.
Tablet kabin içinde olabilir ve böylelikle siz de kismen çözülmü tablete temas etmi olursunuz. 14 tr Programlara genel baki Bu program listesinde, azami
mümkün olan program adedi gösterilmi tir. Cihaziniza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakiniz. Bula ik türü Kirlilik türü Program
Mümkün olan ek fonksiyonlar Program aki i yo un bir ekilde yanip tencereler, tavalar, yapi mi veya kuruyup hassas olmayan yapi mi , ni asta (kola) tabak
çanaklar veya albümin (protein) ve çatal biçaklar içeren yemek artiklari ±/° Yo un 70° Á Oto 45° 65° kari ik tabak hafif kuruyup yapi mi , çanaklar ve çatal
evde kullanilan biçaklar miktarda yemek artiklari á/à Eko 50° hassas tabak çanaklar ve çatal biçaklar, isiya kar i az yapi mi , yeni yemek duyarli plastik
artiklari ve cam malzemeler é/è Hassas 40° ñ/ð Hizli 45° Ön yikama Temizleme 70° Ara yikama Durulama 65° Kurutma Kirlilik derecesine ba li hepsi olarak,
sensör sistemi yardimi ile optimize edilir. Ön yikama Temizleme 50° Ara yikama Durulama 65° Kurutma Ön yikama Yo un yikama alani Temizleme 40°
Zamandan tasarruf Ara yikama Yarim doldurma Durulama 55° Ekstra kurutma Kurutma Temizleme 45° Ekstra kurutma Ara yikama Durulama 55° yok Ön
yikama tüm tabak-çanak türleri so uk durulama, ara temizleme ù/ø Ön yikama Program seçimi Bula ik türüne ve kirlilik derecesine ba li olarak, uygun bir
program seçebilirsiniz.
Test kurulu lari için bilgiler Test kurulu lari, kiyaslama testi için geçerli ko ullari müteakip E-posta adresinden talep edebilirler: [email protected] Cihazin kapisinda bulaca iniz tip etiketi 92 üzerindeki cihaz numarasi (E Nr.) ve imalat numarasi (FD) gereklidir ve bildirilmelidir. 15 tr Ek
fonksiyonlar * modele ba li Tu lar üzerinden ek fonksiyonlar X ayarlanabilir. Bula iklarin yikanmasi Program bilgileri Program verilerini (tüketim de erleri)
kisa kullanim kilavuzunda bulabilirsiniz. Bu de erler, normal ko ullar ve su sertlik derecesi ayar de eri : için geçerlidir. Örn. su sicakli i veya hat basinci gibi
farkli etken faktörler sapmalara neden olabilir. Y Zamandan tasarruf (VarioSpeed) * >>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile, seçilmi yikama programina ba li
olarak, çali ma süresi yakla ik %20%50 oraninda kisaltilabilir.
lgili çali ma süresi de i ikli i sayi göstergesinde H görüntülenir. Kisaltilmi çali ma süresinde çok iyi temizlik sonuçlari elde edebilmek için, su ve enerji
tüketimi yükseltilir. Aquasensör * * modele ba li Aquasensor, bula ik suyunun bulanikli ini ölçen bir optik ölçme tertibatidir (i ik baryeri). Aquasensör
kullanilan yikama programina ba li olarak devreye girer. @@@@@@@@Böylelikle su, enerji ve zaman tasarrufu sa lanir. @@Böylelikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn. @@ AÇIK/KAPALI alterini ( açiniz. @@@@ START tu una @ basiniz. @@@@@@Çali ma süresi,
program esnasinda su sicakli i, bula ik miktari ve kirlilik derecesi üzerinden belirlenir ve (seçilmi programa ba li olarak) de i ebilir.
¿ Ekstra kurutma * Parlatma esnasinda daha yüksek bir sicaklik derecesi ve daha uzun bir kurutma süresi, plastik parçalarin daha iyi kurumasini sa lar.
Enerji tüketimi biraz daha yüksektir. 16 tr Zaman ön seçimi * * modele ba li Programin çali maya ba lama zamanini azami 24 saat kaydirabilirsiniz. Cihazin
kapisini kapatiniz. AÇIK/KAPALI alterini ( açiniz.
Tu una P, sayi göstergesi H de i ip : oluncaya kadar basiniz. @@@@@@@@I ikli göstergeler söner. Program hafizada kayitli kalir. @@@@@@3 saniye
basiniz. Sayi göstergesinde H görünür : .
Program süresi yaka ik 1 dakikadir. Sayi göstergesinde H görüntülenir :. @@@@@@@@@@Bu durumda çali ma süresi biraz uzayabilir.
Kullanım kılavuzunuz
PROFILO BM6284
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544165
(Hassas bula iklarda dikkat!) Cihazin kapisini kapatiniz. AÇIK/KAPALI alterini ( açiniz. START tu una @ basiniz ve basili tutunuz. @@ Tu u serbest
birakiniz. @@@@ START tu una @ basiniz. @@@@@@@@@@@@@@Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Cihazin ön yüzünü ve kumanda panosunu muntazam araliklarla hafif nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz bula ik deterjani yeterlidir.
Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayiniz, çünkü bu malzemeler cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir. Paslanmaz
çelik cihazlarda: Sünger bez kullanmayiniz veya ilk kez kullanmadan önce, korozyonu önlemek için birkaç kez iyice yikayiniz. Kesinlikle ba ka klor içeren,
evde kullanilan normal temizleme maddeleri kullanmayiniz! Sa lik açisindan tehlikelidir! ã=Uyari Özel tuz ve parlatici h ve ` ilave etme göstergelerini
kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatici ilave ediniz. 18 tr Süzgeçler Süzgeçler 1R su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller.
Kaba pislikler süzgeçlerde tikanmalara yol açabilir. Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir yassi ince süzgeçten ve bir mikro süzgeçten ibarettir. Her yikama i
leminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanip toplanmadi ini kontrol ediniz. Süzgeç silindirini resimde gösterildi i gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini
di ari çikariniz. Yikama kollari Bula ik suyundaki kireç ve pislikler, 1: ve 1B püskürtme kollarinin memelerini ve yataklarini bloke edebilir.
Püskürtme kollarinin su çiki memelerinde tikaniklik olup olmadi ini kontrol ediniz. Üst püskürtme kolunu 1: sökünüz. Gerekirse alt püskirtne kolunu 1B
yukariya do ru çekip çikariniz. 1 2 Püskürtme kollarini musluktan akan su altinda temizleyiniz. Püskürtme kollarini yine yerlerine takiniz veya vidalayiniz.
Muhtemel artiklari gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altinda temizleyiniz. Süzgeç sistemini, sökme i leminin tersi yönünde yeniden takiniz ve
kapattiktan sonra ok i aretlerinin kar i kar iya olmasina dikkat ediniz. 19 tr Arizalari kendiniz giderebilirsiniz Edindi imiz tecrübeye göre, günlük kullanimda
ortaya çikan birçok hatayi kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanima hazir olur. Müteakip
genel baki ta, i lev hatalari için olasi sebepleri ve yararli hata giderme bilgilerini bulacaksiniz.
Bilgi E er cihaz bula ik yikama i lemi esnasinda belli olmayan sebeplerden dolayi duracak olursa, önce Program iptal (Reset) i levini uygulayiniz. (Bula ik
yikama bölümüne bakiniz) Pis su pompasi Bula ik suyunda bulunan ve süzgeçler tarafindan tutulmami olan kaba yemek artiklari pompayi bloke edebilir. Bu
durumda bula ik suyu di ari pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur. @@@@ Suyu bo altiniz; gerekirse bir sünger kullaniniz.
@@@@@@@@@@@@ Cihazin fi i prize takili de il. Cihazin kapa i iyi kapatilmami . @@Cihazda Alt su püskürtme kolu zor dönüyor. Püskürtme
kolunda blokaj söz konusu. Kapak zor açilabiliyor. * Çocuk emniyeti aktifle tirilmi .
@@* modele ba li Kapak kapatilamiyor. Kapak kilidinin konumu de i ti. @@Bula ik deterjani haznesinin kapa i kapanmiyor. Deterjan bölmesi a iri dolu
veya bu bölmenin mekanizmasi yapi mi deterjan artiklarindan dolayi bloke olmu . Yikama i leminden sonra deterjan bölmesinde deterjan artiklari yapi ip
kaliyor. Bula iklar makineye yerle tirilirken, yani yikamaya ba lamadan önce, deterjan bölmesi islakti. Deterjan koyaca iniz zaman, deterjan bölmesi kuru
olmalidir. "Su giri kontrolü" )" göstergesi yanar. Su muslu u kapali. Su giri inde kesiklik var.
Su giri hortumu katlanmi . Su giri indeki süzgeç tikanmi . Cihazi kapatiniz ve fi i prizden çekiniz. Su muslu unu kapatiniz. Elektrik akimi beslemesini
yeniden sa layiniz.
Su muslu unu açiniz. Cihazi açiniz. Program sona erdikten sonra cihazin içinde su kaliyor. ( : ) Pis su bo altma hortumu tikali veya katlanmi . Süzgeçler
tikanmi .
( : ) Atik (pis) su pompasinda blokaj söz konusu, atik su pompasinin kapa i yerine oturmami (bakiniz Atik su pompasi). Süzgeçler tikanmi . Yikama programi
henüz sona ermemi . Program sonunu bekleyiniz (sayi göstergesinde : görünüyor) veya "Reset" fonksiyonunu uygulayiniz. Hata kodu : Süzgeçler 1R pislenmi
veya tikanmi . Tuz h ve/veya parlatici ` ilave etme göstergesi yanmiyor. lave etme göstergesi/leri kapali. Yeterince tuz/parlatici mevcut. Özel tuz h ilave etme
göstergesi yaniyor. Tuz eksik.
Özel tuz ilave ediniz. Sensör, tuz tabletlerini tanimiyor. Ba ka bir özel tuz kullaniniz. 21 tr ... Yikama esnasinda Normalden fazla köpük olu uyor Parlatici
bölmesine, elden bula ik yikamak için kullanilan deterjandan doldurulmu . Kenarlara dökülen veya ta irilan parlatici, a iri köpük olu masina neden olur; bu
nedenle lütfen bir bez ile silip temizleyiniz. Cihaz yikama esnasinda duruyor. Cereyanda kesiklik var.
Su giri inde kesiklik var. Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor Bu durum, su hortumunun (hattinin) dö enmesinden dolayi olu an bir ses
olup, cihazin i levi açisindan önemli de ildir. Bu konuda bir i lem yapmak mümkün de ildir. Yikama esnasinda çarpma, tikirdama sesleri duyuluyor. Su
püskürtme kolu bula iklara çarpiyor.
Bula iklar cihaza do ru yerle tirilmemi . Bula iklarda yemek artiklari var. Bula iklar birbirine çok yakin yerle tirilmi , bula ik sepeti fazla doldurulmu . Çok
az temizleme maddesi kullanilmi . Yeterince güçlü bir yikama programi seçilmemi .
Bir bula ik, püskürtme kolunun dönmesine engel oluyor. Su püskürtme kollarindaki memeler tikanmi . Süzgeçler tikanmi . Süzgeçler yanli takilmi . Su bo
altma pompasi bloke olmu . Üst sepet, sa ve sol tarafta ayni seviyeye ayarlanmami . Çay veya ruj lekeleri tam olarak temizlenmemi .
Kullanım kılavuzunuz
PROFILO BM6284
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544165
Deterjanin a artma etkisi çok dü ük. Ayarlanan yikama sicakli i çok dü ük. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanilmi .
Bula iklarin üzerlerinde kismen beyaz lekeler kaliyor, bardaklar bulanik (süt gibi) bir renk aliyor. Fosfor ihtiva etmeyen bula ik deterjani kullanildi inda,
kullanilan musluk suyu sert ise, bula iklarin ve kaplarin üzerinde beyaz tortular olu abilir. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanilmi . Çok zayif
bir program seçilmi . Parlatici yok/miktari çok az. Özel tuz yok/miktari çok az. Su yumu atma sistemi yanli de ere ayarlanmi . Tuz kabinin kapa i kapatilip
sikilmami . Özellikle u durumlarda deterjan üreticisine ba vurunuz: Bula iklar yikama programi sona erdikten sonra çok islak ise. Kireçli tortular olu
uyorsa.
Bardaklar köreliyor ve renkleri de i iyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor. Kullanilan deterjan uygun de il. Yikanilan bardaklar bula ik makinesinde
yikanmaya uygun de il. Cam bardaklar ve çatal biçaklar üzerinde izler var, cam bardaklar metalik görünüyor. Çok fazla parlatici kullanilmi .
Plastik parçalarda renk de i iklikleri söz konusu. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanilmi . Çok zayif bir program seçilmi . ..
. Bula iklarda 22 tr Çatal biçak üzerinde pas lekeleri var. Kullanilan ka ik, çatal veya biçaklar paslanmaz metalden de il. Tuz kabinin kapa i sikica
kapatilmadi i için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz ta irildi i veya döküldü ü için, yikama suyundaki tuz orani çok yüksek. Bula iklar kuru de il. Cihazin
kapisi çok erken açildi ve bula iklar cihazdan çok erken bo altildi. Kurutmasiz bir program seçilmi . Çok az miktarda/uygun olmayan parlatici. Yo un
kurutmayi aktifle tiriniz. Kullanilan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi de il.
Parlatici kullaniniz (ayarlar için bakiniz bölüm Parlatici). Yetkili servis Hatayi veya arizayi gidermeyi ba aramazsaniz, lütfen yetkili servisinize ba vurunuz.
Size en yakin yetkili servise ait ileti im bilgilerini, bu kullanma kilavuzunun arka sayfasinda veya ekteki yekili servis listesinde bulabilirsiniz. Yetkili servisimizi
telefon ile aradi inizda, lütfen cihaz numarasini (E Nr. = 1) ve FD numarasini (FD = 2) bildiriniz; bu bilgileri, cihazin kapisindaki tip 92 levhasinda
bulabilirsiniz. 1 FD 2 Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize ba vurunuz. Böylelikle gerekli onarim çali malarinin, cihazinizin orijinal yedek parçalarina sahip, e
itilmi servis teknisyenleri tarafindan yapildi indan emin olabilirsiniz. 23 tr Cihazin kurulmasi Bula ik makinesinin sorunsuz çali abilmesi için, standartlara
uygun ekilde ba lantilarin yapilmasi gerekir. Su giri ve çiki bilgileri ve ayrica elektrik ba lanti de erleri, müteakip bölümlerde veya montaj talimatinda talep
edilen kriterlere uygun olmalidir.
Cihazin montajinin a a ida belirtilen siraya göre yapilmasi gerekir: Cihazi teslim alindi inda, kontrol edilmesi. Cihazi yerine yerle tiriniz. Su çiki ba lantisi. Temiz su ba lantisini. Elektrik ba lantisini sa layiniz.
Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fi ine rahatlikla ula ilabilmelidir. Bazi modellerde: Su ba lantisindaki plastik gövdede bir elektrikli valf vardir ve ba lanti
hatlari su giri hortumunun içindedir. Bu hortumu kesip koparmayiniz ve plastik gövdeyi suya sokmayiniz. Güvenlik bilgileri Kurma ve ba lanti i lemlerini
kurma ve montaj talimatlarina göre yapiniz. Kurma i leminde, bula ik makinesinin elektrik ba lantisi elektrik ebekesinden ayrilmi olmalidir.
Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapilmi olmasini sa layiniz. Elektrik ba lanti ko ul ve olanaklari, bula ik makinesinin tip etiketi 92 üzerindeki
bilgiler ile ayni olmalidir. E er bu cihazin elektrik ba lanti kablosu zarar görürse, özel bir ba lanti kablosu ile de i tirilmesi gerekir. Bu kablo, tehlikeli bir
durum olu masinin önlenmesi için, sadece yetkili servis tarafindan de i tirilmelidir. Bula ik makinesi bir yüksek dolap içine kurulacaksa, muntazam
sabitlenmesine dikkat edilmelidir. Tezgah altina kurulabilen, ankastre veya entegre edilebilen cihazlari, sa lam durmasini sa layabilmek için, sadece yan
dolaplara vidalanip birle tirilmi , tek parça bir çali ma plakasinin altina kurunuz. Cihazi isi kaynaklarinin (isi üreten kalorifer, isi akümülatörü, soba veya ba
ka cihazlar) yakinina kurmayiniz ve bir oca in pi irme alani altina monte etmeyiniz. E er cihaz bir kurma bo lu u içinde de ilse ve cihazin yan duvarlarindan
birine ula mak mümkünse, cihazin kapak mente esinin bulundu u alanin güvenlik sebeplerinden dolayi yandan kaplanmasi gerekir (yaralanma tehlikesi).
Kaplama kapaklarini özel aksesuar olarak yetkili servisten veya yetkili saticilardan alabilirsiniz. ã=Uyari Cihazin teslim edilmesi Bula ik makineniz
fabrikada titiz bir ekilde fonksiyonu açisindan kontrol edilmi tir.
Bu kontrolden dolayi küçük su lekeleri kalmi tir. Bu lekeler ilk yikama i leminde kaybolur. Teknik veriler A irlik: azm. 60 kg Gerilim: 220240 V, 50 Hz veya 60
Hz Ba lanti de eri: 1,92,3 kW Sigorta: 10 A/16 A Su basinci: asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basinci daha yüksek olursa: Musluk ve
cihaz arasina basinç dü ürme valfi takilmalidir. Su giri miktari: asgari 10 litre/dakika Su sicaklik: so uk su; sicak su kullanilirsa, azm. sicaklik 60 °C
olmalidir. 24 tr Cihazin kurulmasi Gerekli kurma ölçüleri için montaj talimatina bakiniz. Cihazi, ayarlanabilir ayaklar üzerinden düzgün ayarlayiniz. Sa lam
durmasina dikkat ediniz.
Sonradan solo cihaz olarak kurulan, tezgah altina kurulabilen ve entegre edilebilen (ankastre) cihazlar, devrilmeye kar i emniyetlenmelidir, örn. yan yüze
veya duvara vidalanarak veya yan dolaplara vidalanmi tek parça bir mutfak tezgahi altina kurularak. Cihaz rahatlikla tahta veya plastik duvarlar arasina,
bir hazir mutfak takimina (ankastre cihaz olarak) monte edilebilir. E er montajdan sonra fi e rahat ula mak mümkün de ilse, geçerli güvenlik
yönetmeliklerinin yerine getirilebilmesi için, cihazin kurulaca i yerde asgari 3 mm kontak bo lu u olan, çok kutuplu bir ayirma tertibati mevcut olmalidir. Su
giri miktari: Asgari 10 litre/dakika Su sicaklik: So uk su tercih edilmelidir; sicak su kullanilirsa, azm.
Kullanım kılavuzunuz
PROFILO BM6284
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544165
sicaklik 60 °C olmalidir. Elektrik ba lantisi Cihazi sadece kurallara uygun bir ekilde monte edilmi , 220 V 240 V ve 50 Hz veya 60 Hz sunan alternatif akima
sahip bir prize ba layiniz. @@@@@@@@ Bir yanli akima kar i koruma alteri kullanilmasi durumunda, sadece , i aretine sahip bir alter tipi kullanilmalidir.
Sadece bu sayede geçerli yönetmeliklere uyulmasi sa lanmi olur. Cihaz bir su güvenlik sistemi ile donatilmi tir.
Bu sistemin sadece elektrik beslemesi ba li olmasi halinde çali ti ini lütfen dikkate aliniz. Su çiki ba lantisi Yapilmasi gereken i lemler için montaj kilavuzuna
bakiniz. Gerekirse tahliye ucuna sahip bir sifon takiniz. Su çiki hortumunu ekteki ilgili parçalarin yardimi ile sifonun tahliye ucuna ba layiniz. @@ Cihazi
elektrik ebekesinden ayiriniz. Su beslemesini kapatiniz. Atik su ve temiz su ba lantisini çözünüz. @@ Varsa taban tahtasini söküp çikariniz. @@@@ Cihaz
de i tirildi inde, daima yeni bir su giri hortumu kullanilmalidir. Su basinci: asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar).
Su basinci daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasina basinç dü ürme valfi takilmalidir. 25 tr Transport Bula ik makinesini bo altiniz. Gev ek parçalari
sabitleyiniz. Cihazin içindeki suyun bo altilmasi için, a a idaki i lemleri uygulayiniz: Su muslu unu açiniz. Cihazin kapisini kapatiniz. AÇIK/KAPALI alterini
( açiniz. En yüksek sicaklik derecesine sahip programi seçiniz. Sayi göstergesinde H muhtemel program süresi belirir. START tu una @ basiniz. Program aki
i ba lar.
Yakla ik 4 dakika sonra START tu una @, sayi göstergesine : gösterilinceye kadar basiniz. Yakla ik 1 dakika sonra sayi göstergesinde : görünür. Cihazi
kapatiniz ( ve su muslu unu kapatiniz. Cihazi daima dik konumda sevk ediniz. (E er makine dik olarak ta inmazsa, makinenin içinde kalan su artiklari
kumanda ünitelerinin bulundu u bölüme akabilir ve bu da programlarin hatali çali masina sebebiyet verir.
) Giderme Hem yeni cihazin ambalaji, hem de eski cihaz de erli hammaddeler ve yeniden de erlendirilebilecek malzemeler içerir. Lütfen münferit parçalari
türlerine göre ayirarak gideriniz. Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkinda bilgi edinmek için, lütfen yetkili saticiniza veya ba li oldu unuz belediye ya da
ehir yönetimine ba vurunuz. Ambalaj Cihazin tüm plastik parçalari uluslararasi standartlarda kabul edilen kisaltma i aretleri ile i aretlenmi tir (örn. >PS<
Polistirol).
Böylelikle cihaz giderildi inde türlerine göre plastik atiklarin ayirt edilmesi mümkündür. Lütfen "Teslim edildi inde" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat
ediniz. Eski cihazlar Lütfen "Giderme" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz. ) Donmaya kar i önlemler E er cihaz donma ihtimali olan bir yerde
(örne in yazlik evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen bo altilmasi gerekir (bkz. Transport). Su muslu unu kapatiniz, su giri hortumunu musluktan
çikariniz ve içindeki suyun bo almasini sa layiniz. Bu cihaz, ömrünü doldurmu elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeli i 2002/ EG'ye (waste
electrical and electronic equipment WEEE) uygun ekilde i aretlenmi tir. Bu yönetmelik, eski cihazlarin geri alimi ve de erlendirilmesi ile ilgili, AB çapindaki
uygulamalarin çerçevesini belirtmektedir. Deiiklikler olabilir. 26 Çocuk emniyeti (kapi/kapak kilidi) * 40 Çocuk emniyetinin aktifletirilmesi.
41 Çocuk emniyeti aktifken, cihaz kapisinin açilmasi. 42 Çocuk emniyetinin deaktifletirilmesi. Cihazin yanindan ayrildiinizda, kapisini daima tamamen
kapatiniz. Ancak bu sayede çocuklarinizi olasi tehlikelere kari koruyabilirsiniz. Firin tepsisi su püskürtme kafasi * Büyük tepsileri veya izgaralari, çapi 30
cm'den daha büyük olan tabaklari (gourmet tabaklari, hamur ii yemek tabaklari, çorba tabai alina konulan tabaklar) bu püskürtme kafasi yardimi ile
temizleyebilirsiniz. Bunun için üst sepeti cihazdan çikariniz ve firin tepsisi su püskürtme kafasini çizimde gösterildii gibi takiniz. Püskürtülen suyun tüm
parçalara ulaabilmesi için, tepsileri resimde gösterildii gibi yerletiriniz (azami 4 firin tepsisi ve 2 izgara teli). Bulaik makinesini daima üst sepet ile veya firin
tepsisi yikama kafasi ile çalitiriniz! * bazi modellerde Profilo Cemal Sahir Sokak No: 26-28 Mecidiyeköy 80470 Istanbul Dorudan iletiim kurmak için, lütfen
yetkili servis listesindeki telefon ve faks numaralarini kullaniniz. Kullanim ömrü :10 yildir (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi) EEE Yönetmeliine Uygundur 9000 533 769 tr (9004) 640EG .
Kullanım kılavuzunuz
PROFILO BM6284
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544165
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kullanma talimati PROFILO BM6284