T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
KÜLTÜREL MİRAS VE TEKNOLOJİ
Dersin Kodu :
24.11.2014
KMAO2014
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
3
3
0
0
3
4
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Kültürel miras mekana ait bir olgudur ve bu olgunun haritalanması ve konumlandırılması gerekir. Kültürel
miras bir seyahat ve konaklama içermesi bakımından da teknoloji ile ilişkilidir. Ulaşım, konaklama,
rezervasyon, teknolojileri, sanal tur teknolojileri, kültürel miras unsurlarının dijitalleştirilmesi gibi konular
teknoloji gerektirir. Elektronik turizm, e - referans , e - seyahat / e travel veya e - Turizm / etourism
Dersin İçeriği :
günümüzde çokça kullanılmaktadır. Bunlar ise teknoloji temelli uygulamalardır. GPS’ ler, Coğrafi Bilgi
Sistemleri ve Uydu teknolojileri, animasyonlar, simülasyonlar, interaktif grafikler, sanal görsellik
uygulamaları, e rehber kitaplar, audio guide , pod guide yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Yine kültürel
miras kaynaklarının biyometrik kimliklerinin oluşturulması da bu kapsam dahilindedir. Belirtilen bu hususlar
dersin temel içerikleri olarak yerini alır.
Öğrenciler bu derste kültürel miras ve teknoloji ne olduğunu, hangi yöntemleri kullandığını, içeriğini ve
Dersin Öğrenme Çıktıları :
sınırlarını öğrenir. Genel hatlarıyla terminolojiyi öğrenir.
Dersin İşleniş Yöntemi :
ders notu,power point sunumları,video
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Derslerin iyileştirilmesinde gelişmeler izlenmekte ve güncellemeler yapılmaktadır.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
15
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
2
2
0
0
7
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
2
28
30
0
0
7
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
28
103
4,12
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Kültürel Miras ve Teknoloji: Giriş
Kültürel Miras Yönetiminde Kullanılan Teknoloji Bileşenleri ve Enstrümanları
Kültürel Mirasın Tanıtılmasında Teknolojinin Rolü
CBS Tabanlı Kültürel Miras Yönetimi
Kültürel Miraslarda CBS Veri Girişi
Kültürel Miraslarda CBS Görselleştirmesi
Kültürel Miraslarda CBS Analizleri
CBS Uygulamaları Örnekleri
Mobil Teknolojiler ve Kültürel Miras
IOS Tabanlı Kültürel Miras Yönetimi Uygulamaları
Android Tabanlı Kültürel Miras Yönetimi Uygulamaları
Radar Görüntüleri ile Kültürel Miras Öğelerinin Tanıtımı
3 Boyutlu Fotoğraflama ile Kültürel Miras Öğelerinin Tanıtımı
Sanal Görselleştirme ile Kültürel Miras Yönetimi
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mezunların, Kültürel miras ve turizmle ilgili bilgilerle donanması,
Kültürel miras ve turizm konusunda öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek
Kültürel miras ve turizm konusunda bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
Kültürel turizm alanları hakkında eleştirel düşünebilme ve sorunlarla ilgili çözüm üretebilme becerisi kazanmak
Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme
Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme becerisini kazanmak
-Veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olabilme
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
5
4
4
3
4
3
4
4
3
4
Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri
raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri
analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
21.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

kültürel miras ve teknoloji - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm