MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN TANITIMI
VE YÖNLENDİRMESİNE İLİŞKİN
2014-2015 ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN TANITIMI VE YÖNLENDİRMESİNE İLİŞKİN
2014-2015 ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI
Sıra
No
YAPILACAK ÇALIŞMA
TARİH
KATILIMCILAR
1
MEB’na bağlı örgün ve
yaygın mesleki ve teknik
eğitim kurumlarına
gezi,gözlem,inceleme
Öğretim
yılı
boyunca
Ortaokul 7.-8.
sınıf ve liselerin
9. sınıf
öğrencileri
2
Mesleki ve teknik eğitim
veren yüksek öğretim
kurumlarına gezi,
gözlem, inceleme
1.
Ortaokul 7. ve 8.
Öğretim
2.
sınıf ile liselerin
yılı
9. sınıf
boyunca
3.
öğrencileri
3
İş hayatında başarıları ile
öne çıkan iş adamları,
alanında yetkin uzman
Ortaokul 7-8. ve 4.
akademisyenlerle
Öğretim
lise 9-10-11-12.
öğrencilerin
yılı
sınıf öğrenci ve
tanıştırılması, onlarla
boyunca
öğrenci velileri
etkileşim sağlanması,
başarı öykülerinin
izlenmesi
SORUMLU KURUM
KURULUŞ
Kaymakamlıklar
İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
Yaygın ve Örgün
Tüm Mesleki ve
Teknik Eğitim Okul
ve Kurum
Müdürlükleri
Ortaokul
Müdürlükleri
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK VE
GEZİLİP ZİYARET
EDİLECEK KURUMKURULUŞ-KİŞİ
Belde, ilçe ve ilde
bulunan MEB’na bağlı
örgün ve yaygın mesleki
ve teknik eğitim okul ve
kurumları
İl ve ilçelerde bulunan
mesleki ve teknik eğitim
veren fakülte, yüksek
okul yöneticileri ve
eğitim kurumları
Üniversite, STK, Meslek
Odaları, basın….vb.
kuruluşlar
4
İşletme, işyeri, kurum ve
kuruluşların ziyaret
edilmesi gözlem ve
inceleme
MartNisanMayısHaziran
2015
Ortaokul 7-8.
sınıf ve
meslek
liselerinin tüm
öğrencileri
1.
2.
5
Mesleki ve teknik
eğitimin önemi ve
tanıtımı konusunu içeren
toplantı, konferans,
panel… vb. etkinlikler
düzenlenmesi
Öğretim
yılı
boyunca
Ortaokul 7-8.
3.
sınıf ve tüm
lise
öğrencileri,
öğretmenler
ve öğrenci
4.
velileri
6
Mesleki ve teknik
eğitimle ilgili sınıf ve okul
gazeteleri çıkarılması
Öğretim
yılı
boyunca
Ortaokul 7-8.
sınıf ve tüm
lise öğrencileri
Kaymakamlıklar
İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
Yaygın ve Örgün
Tüm Mesleki ve
Teknik Eğitim
Okul ve Kurum
Müdürlükleri
Ortaokul
Müdürlükleri
Meslek odaları,
üniversite, yüksekokul,
özel işletmeler, sağlık
kurum ve kuruluşları,
sanayi ve sektörün diğer
unsurları
İl, ilçe ve ülkemizde
mesleki ve teknik
eğitimle ilgili alanında
yetkin, akademisyen ve
uzman kişiler, yazarlar,
işletme sahipleri,meslek
odası yöneticileri….
Okul idarecileri, veliler,
öğretmenler
1.
2.
Mesleki ve teknik
eğitimde başarılı olan
7 proje, modül …vb.
ürünlerin tanıtıldığı
sergiler açılması
Meslek ve
3.
teknik eğitim
Mayıs-2015 kurum öğrenci
ve
öğretmenleri
4.
2014-2015
öğretim yılı
Öğrencilerin beceri
meslek
eğitimi, staj ve uygulama
liselerinin 11
yaptıkları işletme ve
Öğretim yılı
ve 12.
8 kurum /kuruluşların
boyunca
sınıfındaki
ziyaret edilmesi,
beceri eğitimi
öğrencilerin kontrol ve
için işletmeye
denetimi
giden
öğrencileri
2015-2016 öğretim yılında
2014-2015
işletmelerde staj ve beceri
öğretim yılı
eğitimi yapacak öğrenciler
meslek
Nisan 9 ile işletme yeri ve beceri
liselerinin 11
Mayıs 2015
eğitimi
ve 12.
kurum/kuruluşlarının
sınıfındaki
belirlenmesi
öğrenciler için
Kaymakamlıklar
İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
Yaygın ve Örgün
Tüm Mesleki ve
Teknik Eğitim Okul
ve Kurum
Müdürlükleri
Ortaokul
Müdürlükleri
Okul Müdürleri,
Koordinatör
Öğretmenler, İşletme
Temsilcileri ve ‘’Mesleki
Teknik Eğitimin Tanıtım,
İstihdam ve Mezunları
İzleme Komisyonu’’
Mesleki ve teknik
eğitim okul /kurum
müdürlükleri
MEB, il/ilçe Milli Eğitim
Müdürlükleri, STK’lar
Meslek Odaları
Temsilcileri
Öğrencilerin beceri
eğitimi, staj ve uygulama
yaptıkları işletme ve
kurum / kuruluşlar,
meslek odaları
Okul müdürlükleri ve
bünyesinde kurulan
‘’Mesleki ve Teknik
Eğitimin Tanıtım, İstihdam
ve Mezunları İzleme
Komisyonu’’, İşletme ve
kurum yöneticileri
Mesleki ve Teknik Eğitim
Eylem Planı ile ilgili
10 çalışmaların Yıl Sonu
Raporunun hazırlanması
ve İl MEM’e sunulması
Haziran
2015
2014-2015
öğretim yılı
meslek
liselerinin 11
ve 12.
sınıfındaki
öğrenciler için
Mesleki ve teknik
eğitim okul/kurum
müdürlükleri ve ilçe
milli eğitim
müdürlükleri
Okul /kurum
müdürlükleri ve
bünyesinde kurulan
‘’Mesleki ve Teknik
Eğitimin Tanıtım,
İstihdam ve Mezunları
İzleme Komisyonu’’
Teşekkür ederim.
Mahmut BAYRAM
İl Milli Eğitim Müdürü
Download

Mesleki ve Teknik Eğitimin Tanıtımı ve Yönlendirmesine ilişkin 2014