1
SINAV İTİRAZLARI
.
2
• MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin Sınav itirazları
konulu 20. maddesi;
• Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan
ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların konuyla ilgili itiraz
başvuruları dikkate alınmaz.
• Sınav evrakı ve sorularla ilgili her türlü inceleme veya yeniden
düzenleme yapılmasıyla ilgili itirazlar sınav kılavuzu veya protokolde
belirtilen süre içinde işlem görür.
• İtirazların cevaplanmasında Genel Müdürlük genel evrak kayıt tarihi
dikkate alınır.
• İtiraz ücreti yatırılmadığı takdirde itiraz dilekçesi dikkate alınmaz.
• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası
belirtilmeyen, itiraz ücreti banka dekontu eklenmemiş, imza ve
adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz.
3
• ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
• Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların
http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden
yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde
ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz
bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
• Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından
interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan
itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C.
Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk
Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât
Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması
gerekmektedir.
4
• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası
belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan
dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
• Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
• İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
• İTİRAZLARIN İNCELENMESİ-1
• Genel Müdürlüğümüze itirazlar dilekçe (adayın kendisi veya velisi direkt olarak ya da il/ilçe
milli eğitim müdürlüğü aracılığı ile) veya modül üzerinden yapılmaktadır.
• Gelen sınav itiraz dilekçeleri evrak birimine DYS (Doküman Yönetim
Sistemi) ye aktarılarak ilgili Başkanlığa havale edilmektedir.
5
d) Şayet
sınav sonucunda değişiklik olduysa yeniden değerlendirme sonucu ( doğru
yanlış ve boş cevap sayısı şeklinde) bir nüshası sistem üzerinde güncelleme yapmak üzere
sınavın programcısına, bir nüshası da itiraz birimine imza karşılığı teslim
edilmektedir.
e) İnceleme sonucunda DYS üzerinden yazılan cevap yazıları ve varsa ekleri
evrak birimince çıktısı alınarak adayın adresine posta yolu ile gönderilmektedir.
GELEN İTİRAZ DİLEKÇELERİNDE BULUNAN EKSİKLİKLER;
1- Ad Soyad, kimlik numarası, sınav adı veya tarihi bilgileri bulunmayanlar,
2- Adres bilgisi hiç yazılmayan veya eksik yazılanlar,
3- Ekinde ücret dekontu olmayanlar,
4- Dilekçe sahibinin imzalamadığı,
5- Dilekçede istenen hususun tam olarak açıklanmadığı,
ve buna benzer eksiklikler dilekçelerin incelenip işlem yapılmasında işin
yavaşlamasına ve istenen hususun tam olarak yerine getirilememesine
sebep olmaktadır.
• İTİRAZLARIN İNCELENMESİ-2
2- İtiraz modülü üzerinden gelen itirazların incelenmesi esnasında;
a) İtirazlar incelemeyi yapacak ilgili görevli personele havale edildikten sonra
sınav evrakının optik okuyucuda okutulması esnasında alınan imajlarının
bulunduğu internet bağlantısının bulunmadığı bilgisayarlar da yeniden elle
değerlendirme yapılmaktadır.
b) Öncelikle adayın itiraz ettiği derse ait cevap kağıdına işaretlediği kitapçık
türünün doğru kodlanıp kodlanmadığı kontrol edilmektedir. Şayet hatalı bir
kodlama yapmış ise adayın sınav sonucu değişeceğinden yeniden değerlendirme
sonucu sınavın programcısına da gönderilmektedir.
• c) Adaya ait cevap kağıdı imajı üzerine doğru cevap anahtarının yerleştirilerek
yapılan değerlendirmede adayın doğru-yanlış ve boş sayıları belirlenmekte, ilan
edilen sonuçla arasında bir değişiklik yoksa adaya modül üzerinden cevap
yazılmaktadır.
• d) Yazılan cevaplar adayların itiraz modülüne başvuru esnasında yazdıkları e-mail
adreslerine sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir.
7
8
TEŞEKKÜR EDERİM
Mahmut ÖZCAN
ŞubeMüdürü
9
Download

25-26 Kasım 2015 TEOG 1. Dönem Sınav İtirazları