T.C.
BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ
KULLANICI KILAVUZU
I.
1.
İçindekiler
PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ ........................................................................................... 2
2.
GİRİŞ EKRANI ................................................................................................................... 2
3.
KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ ................................................................................................ 2
4.
SİSTEME GİRİŞ .................................................................................................................. 3
5.
YENİ PROJE ÖNERİSİ TANIMLAMA ................................................................................. 4
6.
PROJE BAŞVURU FORMU ................................................................................................. 4
a)
Başvuru Bilgileri ............................................................................................................ 4
b)
Kabul ve Taahhüt Beyanları ............................................................................................ 5
c)
Proje Detayı................................................................................................................... 7
d)
Bütçe ve Gerekçesi ....................................................................................................... 11
e)
Başvuru Sonlandırma ................................................................................................... 13
1
1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ
Proje sahipleri, proje başvurularını gerçekleştirmek aşağıdaki web adresini tıklayarak Proje Takip ve
Yönetim sistemine girmelidirler.
www.proje.ayk.gov.tr
2. GİRİŞ EKRANI
Sayfa açıldığında “giriş ekranı” ile karşılaşılır. Ekranın sağ tarafında sistemin kullanım kılavuzu ve proje
başvurularının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin başvuru kılavuzu mevcuttur. Gerekli bilgi elde edildikten
sonra Sisteme Giriş düğmesi tıklanır.
3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ
Sisteme giriş düğmesi tıklandıktan sonra kayıt ve sisteme giriş sayfası açılacaktır. Sisteme ilk kez
giriliyorsa yeni kullanıcı kaydı düğmesi tıklanarak kayıt gerçekleştirilecektir.
2
-
Yeni Kullanıcı Kaydı düğmesinin tıklanmasıyla, aşağıdaki form karşımıza çıkacaktır. Gerekli
bilgiler doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, “üyelik koşulları okudum ve kabul ediyorum”
bağlantısı tıklanarak üyelik koşullarının yazılı olduğu bölüm açılır. Üyelik koşullarının kabul
edilmesi sonrasında “Kaydet” düğmesi tıklanır. Bir sonraki aşamada girilen mail adresine
aktivasyon mesajı gönderilir. Gelen e-postada bulunan linkin tıklanmasıyla kayıt gerçekleştirilir.
4. SİSTEME GİRİŞ
Kullanıcı kaydı gerçekleştirildikten sonra Kayıt ve Sisteme Giriş sayfasına TC Kimlik No ve Parola
girilerek sisteme giriş yapılır.
3
5. YENİ PROJE ÖNERİSİ TANIMLAMA
Sisteme girişten sonraki aşamada karşımıza Proje önerilerinin ve takibinin gerçekleştirildiği sayfa çıkar.
“Yeni Proje Önerisi Tanımla” düğmesi tıklanarak yeni proje başvurusunun ilk adımı gerçekleştirilir.
6. PROJE BAŞVURU FORMU
Açılan ekranda 5 aşamalı başvuru formu doldurulacaktır. Her aşamanın sonunda “kaydet devam et”
düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir. Aşamalardan sırasıyla:
a) Başvuru Bilgileri
Proje Başvuru formunda bulunan soru işareti simgeleri ve yardım düğmeleri, ilgili alan hakkında yardım
amaçlıdır. Tıklanması halinde açılan sayfada, ilgili alanın açıklaması yer almaktadır.
4
Her bölümde gerekli bilgiler eksiksiz olarak girildikten sonra “kaydet devam et” (2) düğmesi tıklanarak
bir sonraki aşamaya geçilir.
b) Kabul ve Taahhüt Beyanları
Proje ön bilgileri doldurulduktan sonra proje ekipleri için ilk iki sayfadaki Kabul ve Taahhüt (Proje
Ekibi)” ve “Proje Ekibi” sayfaları, Kurum ve Kuruluşlar için ise “Kabul ve Taahhüt (Kurum/Kuruluş)” ve
“Kurum / Kuruluş Yetkilileri” sayfaları doldurulur. Bölümün tamamlanması için 1 nolu kutucuk ve daha
sonra 2 nolu “kaydet devam et” düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
5
Proje ekip bilgileri girmek için Proje Ekibi bölümüne “Personel Ekle” düğmesi tıklanır.
Tıklandıktan sonra açılan sayfada pop-up sayfa ile karşılaşılır. Personel bilgileri girilir. Farklı seferlerde
bir ya da birden fazla personel bilgisi eklenerek “Kaydet devam et” düğmesine basılarak aşama
tamamlanır.
6
c) Proje Detayı
Proje kısa tanıtımı
(1) Proje Başlığı, özet, anahtar kelimeler, amaç, konu ve kapsam, literatür özeti, özgün değer, yöntem,
araştırma imkânları ve yaygın etki/katma değer bölümleri doğru bir şekilde doldurularak “kaydet devam
et” düğmesi tıklanır.
Projede kullanılacak mevcut makine/teçhizat
Projede kullanılacak mevcut makine teçhizat listesine ekleme yapmak istendiğinde (a) “ekle” düğmesi
tıklanır. Daha sonra açılan ekranda (b) teçhizata ilişkin gerekli bilgiler doldurulur ve kaydedilir. Aynı
şekilde istenildiği kadar ekleme yapılabilir.
a)
7
b)
Çalışma takvimi ve başarı ölçütleri
Çalışma takvimine ilişkin iş zaman çizelgesi (1) nolu link tıklanarak indirilir. İndirilen çizelge doldurulur
ve PDF olarak kaydedilir. Daha sonra (2) nolu “dosya seç” düğmesi tıklanır ve PDF dosyası seçilir. Ekle
(3) düğmesine basılarak çizelge sisteme yüklenir. Kaydet devam et (4) düğmesi tıklanarak bu aşama
gerçekleştirilir.
8
Microsoft Office 2010 ve üstü versiyonları için; ilgili alanları doldurduktan sonra "Dosya" menüsünden
"Farklı Kaydet" seçeneğine tıklayınız. Açılan pencerede "Kayıt Türü" alanındaki dosya tipini PDF olarak
seçiniz ve masaüstünüze kaydediniz. PDF olarak kaydettiğiniz dokümanı ‘dosya seç’ diyerek seçmeli ve
‘ekle’ butonuna tıklayarak sisteme yüklemelisiniz.
*Microsoft
Office
2003
kullanıcıları
için;
internetten
http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=18413 adresindeki PDF eklentisini bilgisayarınıza indiriniz ve yukarıdaki
adımları uygulayınız.
*Microsoft Office 2007 için; internetten http://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=7
adresindeki PDF eklentisini bilgisayarınıza indiriniz ve yukarıdaki adımları uygulayınız.
-Eklenti bilgisayara yüklendikten sonra Excel dosyası açılır, farklı kaydet düğmesi tıklanır, kayıt türü
sekmesinden PDF türü seçilir ve dosya kaydedilir.
9
İş zaman çizelgesi eklendikten sonra iş paketi eklemek için iş paketi ekle düğmesine tıklanır. Aşağıda
görülen ekran karşımıza çıkar. Bilgiler girilirken sayfaya sığmadığı takdirde kırmızı okla gösterilen
kısımdan alan büyütülebilir. Bilgiler girildikten sonra kaydedilir.
Proje Yürütücüsünün diğer projeleri ve yayınları
Proje yürütücüsü daha önce tamamlamış olduğu (son 5 yılda) proje, yayın ve kitap var ise
yürüttüğü projelerle ilgili bilgileri aşağıda açılan ekranda uygun bir şekilde doldurur ve
kaydeder.
10
d) Bütçe ve Gerekçesi
Genel bütçe tablosu
Genel Bütçe Tablosu İndir bağlantısı ile indirilen excel dosyasına bütçeye ilişkin bilgiler eksiksiz
doldurulur ve sisteme PDF olarak eklenir.
11
Alınması önerilen makine/teçhizat sarf malzemesi ve hizmet
Alınması önerilen makine-teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımına ilişkin bilgiler ekle düğmeleri
tıklanarak açılan sayfalar aracılığıyla doldurulur ve kaydedilir.
Seyahat giderleri
“Seyahat giderleri tablosu indir” düğmesi tıklanarak indirilen tablo doldurulur ve PDF olarak
kaydedildikten sonra “ekle” düğmesi ile sisteme eklenir. Ekranın altında yer alan “yurt içi ve yurt dışı
seyahat giderleri bölümü doldurulduktan sonra “kaydet devam et” düğmesi tıklanarak bir sonraki
aşamaya geçilir.
12
Bursiyer ve yardımcı personel
Bursiyer veya yardımcı personel eklemek istendiğinde “Bursiyer ekle” veya “yardımcı ekle” düğmeleri
tıklanır. Açılan sayfada gerekli bilgiler doğru bir şekilde girilerek kaydedilir.
e) Başvuru Sonlandırma
Proje öneri başvuru formunuzu doldurduktan sonra ‘PDF oluştur’ (1) düğmesine tıkladıktan sonra proje
bilgileri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. PDF oluştur düğmesi tıklanarak girilen bütün bilgiler
sonucunda ortaya çıkarılan form, sistem tarafından otomatik olarak PDF formatına dönüştürülür.
Oluşturulan PDF ‘Başvuru Önizle’(2) düğmesine tıklanarak incelenebilir ve istediğiniz değişiklikleri
yaptıktan sonra projenizin tekrar PDF'sini oluşturup değişikliği görüntüleyebilirsiniz.
Eksik veya hatalı bilgi mevcut olması durumunda, “Gönder” düğmesi (3) tıklanmadan önce geriye
dönülüp, hatalı bilgiler düzeltilebilir.
13
Ortaya çıkan PDF Formda tüm bilgilerin eksiksiz olması halinde “Gönder” (3) düğmesi tıklanarak Proje
başvurusu gerçekleştirilir.
ÖNEMLİ! Gönder düğmesi tıklandıktan sonra, proje başvurunuz üzerinde hiçbir değişiklik
yapamazsınız.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU GÖNDERMENİZ, 2 (İKİ) ADET İMZALI KOPYASINI
GEREKLİ EKLERİYLE BİRLİKTE SON BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE
GÖNDERME ZORUNLULUĞUNUZU ORTADAN KALDIRMIYOR. MUTLAKA
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU TARİHİNİZDEN SONRAKİ 10 (ON) İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE
EKLERİYLE VE İMZALI ŞEKİLDE BAŞVURUNUZU POSTA/KARGO/ELDEN,
İLGİLİ KURUMUN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİNİZ.
14
Download

Kullanım Kılavuzu - Proje Takip ve Yönetim Sistemi