KİŞİSEL SAĞLIK KAYDI SİSTEMİ
Sağlık.NET Online
Tüm Sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan kişisel sağlık verilerinin
web servisler aracılığıyla online (çevrim içi) toplanmasını, işlenmesini,
paylaşımında veri kalitesinin yükseltilmesini sağlayan sistematik ve
işlevsel kayıt sistemidir.
e-Nabız
Veri sahibi vatandaşın ve vatandaş tarafından yetkilendirilmiş sağlık
profesyonelinin, kişisel sağlık verilerine kolaylıkla, hızlı ve güvenilir bir
şekilde erişmesine imkan veren portaldir.
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN TOPLANAN VERİLER
*Hasta Bilgileri
*Muayene Bilgileri (Epikriz, tanı (ICD-10 ve ICD-O) )
*Reçete Bilgileri (Reçete tarihi, ilaç adı, kullanım periyodu vb)
*Hasta İşlem Bilgiler ( Klinik kodu, SUT, GİL kodları vb)
*Laboratuvar Sonuç ( Tetkik sonuçları, LOINC kodu vb.)
*Fatura Bilgisi
*Doktor puan Bilgisi
Paket Durum Ekranı
Hata Detay Ekranı
Hata Detayları
http://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/
VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGESİ
* SAĞLIK - NET ONLİNE FATURA GÖNDERİM ORAN %
* SAĞLIK - NET ONLİNE LABORATUVAR SONUÇ GÖNDERİM ORANLARI %
* SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARLARINA UYGUN (ICD-03,LOINC) VERİ
OLUŞTURMA VE VERİ GÖNDERİMİ (VAR - YOK)
* SAĞLIK- NET ONLİNE İÇİN HASTA KAYIT PAKETİ GÖNDERİM ZAMANI (30 DAK.)
* SAĞLIK- NET ONLİNE İÇİN MUAYENE BİLGİSİ KAYIT PAKETİ GÖNDERİM ZAMANI
(2 SAAT)
* SAĞLIK- NET ONLİNE İÇİN LABORATUVAR SONUÇ KAYIT PAKETİ GÖNDERİM
ZAMANI (2 SAAT)
* SAĞLIK- NET ONLİNE İÇİN HİZMET/İLAÇ/MALZEME BİLGİSİ GÖNDERİM ZAMANI
(2 SAAT)
* TELETIP VE TELERADYOLOJİ SİSTEMİNE ENTEGRASYON OLUP OLMAMA DURUMU
(VAR - YOK)
e-Nabız muayene, tetkik ve tedavilerin
nerede yapıldığına bakılmaksızın,
kişilerin kendi adına üretilmiş sağlık
bilgilerini yönetebildiği, tıbbi
özgeçmişine tek bir yerden ulaşabildiği
ve kendi istekleri doğrultusunda
paylaşabildikleri sistemin bütünüdür ve
dünyanın en geniş ve kapsamlı sağlık
bilişim alt yapısıdır.
14679342356
******
Sisteme e-Devlet kapısı
üzerinden ya da Aile
Hekiminden alınacak
şifre ile giriş
yapılabilmektedir.
Sistem, sağlık tesisi
ziyaretlerinden, tahlil
ve görüntülere,
randevu geçmişinden
rapor ve hastalıklara
kadar birçok veriyi
kişinin erişimine
sunmaktadır.
Doktorumun yakın ilgisi ve
güleryüzü için teşekkür ederim.
Kişiler sağlık tesisi
ziyaretlerinin detaylarını
görebilir, bunları
paylaşabilir,
değerlendirebilir ve
silerse silebilir.
e-Nabız Portali doğrulama
kodunuz: 36788
E-Nabız hizmetlerinden
Reçete
Organ
Görüntüler
Tahliller
Detayları
Bağışı
Randevu
Alma
örnekler
Kullanıcılar dilerlerse
profillerini süreli olarak
dondurabilir ya da
hesaplarını kapatabilir.
e-Nabız Portali doğrulama
kodunuz: 36788
Kişiler, IOS ve Android
işletim sistemine sahip tüm
cihazlarla e-Nabız sistemine
bağlanabilmektedir.
Böylece gittiği farklı sağlık kuruluşlarında
yapılan muayene bilgisi detayları, reçete ve ilaç
bilgileri, farklı laboratuvarlarda yapılan tetkikler
ile tıbbi görüntülerini ve bunların raporları gibi
kendisine ait daha birçok sağlık bilgisini bir
arada bulabilmektedir.
112
İlaç
Randevular
Bildirimler
Grafikler
Acil
Hatırlatma
Yardım
Anasayfa
Kullanıcılar, adım, nabız,
gibi verileri ölçen akıllı
bileklikler, bluetooth
özellikli tansiyon, şeker
ölçüm cihazları ve tüm
GSM operatörlerinin
sağlıkla ilgili uygulama ve
cihazlarını e-Nabız
profiline entegre
edebilmekte, tüm sağlık
bilgilerinizi tek bir yerde
kayıt altında
tutabilmektedir.
Sağlık Tesisi
Ziyaretlerim kısmından
ilgili sağlık tesisi ziyareti
seçilip ‘ Detayı Gör ‘
tıklanırsa; muayene ile
ilgili işlemler, reçeteler,
raporlar, tetkikler ve
tanılar görülebilir.
Eğer veri
gönderilmiyorsa bu
kısımlar boş gelecektir.
184 SABİM HATTINDAN GELEN ŞİKAYET VE BAŞVURULAR
ENABİZ UYGULAMASINA GİRİŞ YAPIYORUM. FAKAT REÇETE, RAPOR VE TAHLİL
BİLGİLERİME ULAŞAMIYORUM. BİLGİLERE NEDEN ULAŞILAMADIĞI KONUSUNDA
BİRİMİNİZDEN BİLGİ ALMAK İSTİYORUM. BURSA
E-NABIZ SİSTEMİNDE BİLGİLERİM GÖRÜNMEMEKTEDİR. SİSTEMİN DÜZELTİLMESİ
İÇİN YARDIM TALEBİNDE BULUNMAK İSTİYORUM. ANKARA
İYİ GÜNLER E NABIZ TAHLİL SONUÇLARIM BANA AİT RAPORLAR TEDAVİ SÜREÇLERİ
NEDENSE YOK. E NABIZA AKTARILMASINI TALEP EDİYORUM. SAYGILAR. MUŞ
E-NABIZ SİSTEMİNDE TEDAVİ VE TAHLİL SONUÇLARIMI GÖRÜNTÜLEYEMİYORUM.
BİRİMİNİZ TARAFINDAN BU KONU HAKKINDA BANA YARDIMCI OLMANIZI
İSTİYORUM. UŞAK
https://enabiz.gov.tr
adresinden portale erişebilirsiniz.
[email protected]
adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Teşekkürler…
Sema BAĞCI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Download

Document