ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1440-22133
FDA Ürün Etiketleme Uygulamaları Hk.
Ankara, 30/10/2014
SİRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, “ABD Gıda ve İlaç
İdaresi (FDA) Etiketleme Uygulamaları Hakkında İhracatçıların Bilmesi Gerekenler” konulu
bilgilendirme seminerinde gündeme gelen hususlar ile konuya ilişkin genel bilgileri içeren T.C.Vaşington
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin 15/10/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı ekte yer almaktadır.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek: Yazı Sureti (4 sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (30.10.2014 11:27:26)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:250091948201410309545
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:250091948201410309545. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:250091948201410309545. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:250091948201410309545. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:250091948201410309545. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:250091948201410309545. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

FDA Ürün Etiketleme Uygulamaları Hk.