Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2014-2015 Güz Yarıyı Haftalık Ders Programı
BİRİNCİ ÖĞRETİM
2108 İSÖ309 3009
2
isö131 3104
İSÖ231
2108 İSÖ309 3009
İSÖ461
3001
10.00
3
İsö131 3104
İSÖ231
İSÖ309
3009
İSÖ461
3001
11.00
4
İSÖ309
3009
İSÖ461
3001
13.00
5 İSÖ165 1206 İSÖ167 blab İSÖ231 2108 İSÖ201 4208
14.00
6 İSÖ165 1206 İSÖ167 blab İSÖ231 2108 İSÖ201 4208
15.00
7 İSÖ165 1206 İSÖ167 blab İSÖ201 4208
16.00
8
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
İSÖ167
İSÖ101
2108
2108
4.
SINIF
B
Derslik
Derslik
İSÖ231
İSÖ231
Derslik
3104
09.00
Derslik
İSÖ131
2.SINI
F B
Derslik
1
08.00
2.SINI
F A
Derslik
4.
SINIF
A
Derslik
3.
SINIF
B
1.SINI
F B
1.SINI
F A
Derslik
3.
SINIF
A
Öğretmenlik Uygulaması
blab İSÖ201 4208
08.00
1
4208
İSÖ333
2108 İSÖ309 3009
09.00
2 İSÖ101 4208
İSÖ333
2108 İSÖ309 3009
10.00
3 İSÖ103 2108 İSÖ103 1206 İSÖ261 3001
İSÖ305
4208 İSÖ309 3009 İSÖ403 4202 İSÖ461 3104
11.00
İSÖ305
13.00
4 İSÖ103 2108 isö103 1206 İSÖ261 3001
İSÖ101 2108 İSÖ209 flab
5
14.00
6
İSÖ101
İSÖ105
İSÖ461 3104
4208 İSÖ309 3009 İSÖ403 4202 İSÖ461 3104
İSÖ305 3104
İSÖ405 1206 İSÖ403 3001
2108 İSÖ209 flab
İSÖ305
flab
İSÖ305
3104 İSÖ405 1206 İSÖ403 3001
3104
İSÖ305
3104
15.00
7
2108
İSÖ209
16.00
8 İSÖ105 2108
İSÖ209
flab
08.00
İSÖ203
4208 İSÖ307 3001 İSÖ301 2108 İSÖ431 3104
09.00
1 İSÖ167 blab
2 İSÖ167 blab
İSÖ203
4208 İSÖ307 3001 İSÖ301 2108 İSÖ431 3104
10.00
3 İSÖ167 blab
İSÖ203
3104
11.00
4 İSÖ167 blab
İSÖ203
3104
3001 İSÖ301 2108
İSÖ307
3001 İSÖ435 2108
3001 İSÖ435 2108
13.00
5
3104
İSÖ307
14.00
6 İSÖ131 3104
İSÖ307
3001 İSÖ435 2108
15.00
7 İSÖ131 3104
İSÖ263
3001
İSÖ333
2108 İSÖ407
16.00
8
İSÖ263
3001
İSÖ333
2108 İSÖ407
08.00
1
İSÖ105
3001
09.00
2
İSÖ105
3001
10.00
3
İSÖ211
11.00
4
İSÖ211
13.00
5
İSÖ165
3001 İSÖ205 3107
İSÖ303
4208 İSÖ331 3104
14.00
6
İSÖ165
3001 İSÖ205 3107
İSÖ303
4208 isö331 3104
15.00
7
İSÖ165
3001 İSÖ205 3107 İSÖ263 4208
16.00
8
İSÖ263
4208
08.00
1
İSÖ207
2108 İSÖ301 1206
İSÖ401
4208 İSÖ435 3001
09.00
2
İSÖ207
2108
İSÖ301
1206
İSÖ401
4208 İSÖ435 3001
10.00
3 İSÖ163 3103
İSÖ207
2108 İSÖ301 1206
İSÖ401
4208 İSÖ435 3001
11.00
4 İSÖ163 3103
2108 İSÖ205 3001
İSÖ401
4208
13.00
İSÖ401
4208
14.00
5 İSÖ161 3103 İSÖ163 3104 İSÖ207 2108 İSÖ205 3001
6 İSÖ161 3103 İSÖ163 3104 İSÖ207 2108 İSÖ205 3001
İSÖ401
4208
15.00
7
İSÖ161
4208
8
İSÖ161
4208
16.00
İSÖ131
İSÖ307
Program Sorumlusu
Arş. Gör. Ferat
HanifiYILMAZ
ŞEKERCi
İSÖ211
1206 İSÖ311 3104 İSÖ303 4208
İSÖ211 1206 İSÖ311 3104 İSÖ303 4208
İSÖ207
1206 İSÖ261 3001 İSÖ311 3104 İSÖ303 4208
1206 İSÖ261 3001 İSÖ303 4208 İSÖ311 3104
Prog. Koms. Başk.
Yard. Doç. Dr.Cemal
Fatih AKÜZÜM
YILMAZ
Bölüm Başkanı
Prof.Doç.Dr.
Dr. Mehmet DOĞRU
12.09.2013
Öğretmenlik
Uygulaması
İSÖ431
1207
İSÖ431
1207
İSÖ405
2108
İSÖ405
2108
İSÖ407
1202
İSÖ407
1202
A.B.D. Başkanı
Doç. Dr.İlhami BULUT
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2014-2015 Güz Yarıyı Haftalık Ders Programı
İKİNCİ ÖĞRETİM
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
ÖĞRETMENLİK
UYGULAMASI I
4.
SINIF
B
Derslik
7
8
9
10
11
12
4.
SINIF
A
Derslik
3.SINI
F B
Derslik
3.SINI
F A
Derslik
2.SINI
F B
Derslik
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
08.00
09.00
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Derslik
2.SINI
F A
Öğretmenlik Uygulaması
iSÖ461
Program Sorumlusu
Arş. Gör. Ferat
HanifiYILMAZ
ŞEKERCİ
İSÖ403
İSÖ461
İSÖ403
İSÖ461
4208
4208
İSÖ401 4208
İSÖ401 4208
İSÖ401 4208
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
3001
3001
İSÖ403 3104
İSÖ403 3104
İSÖ401
4208
4208
2108 İSÖ401 4208
2108
2108
İSÖ435 2108
3104 İSÖ405 2108
3104 İSÖ405 2108
3104 İSÖ407 4208
3104 İSÖ407 4208
3104 İSÖ435 4208
İSÖ435 4208
3104
3104
4208
4208 İSÖ431 3104
İSÖ431 3104
İSÖ401
İSÖ435
İSÖ435
İSÖ435
İSÖ461
İSÖ461
İSÖ461
İSÖ405
İSÖ405
İSÖ431
İSÖ431
İSÖ407
İSÖ407
Prog. Koms. Başk.
Yard. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Doğru
13.09.2014
A.B.D. Başkanı
Doç. Dr. İlhami BULUT
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠYA GÖKALP EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D.
Kodu
ĠSÖ 101
ĠSÖ 103
ĠSE 105
ĠSÖ 161
ĠSÖ 163
ĠSÖ 165
ĠSÖ 167
ĠSÖ 131
ĠSÖ 201
ĠSÖ 203
ĠSÖ 205
ĠSÖ 207
ĠSÖ 209
ĠSÖ 211
ĠSÖ 261
ĠSÖ 263
ĠSÖ 231
ĠSÖ 301
ĠSÖ 303
ĠSÖ 305
ĠSÖ 307
ĠSÖ 309
ĠSÖ 331
ĠSÖ 333
ĠSÖ 401
ĠSÖ 403
ĠSÖ 405
ĠSÖ 407
ĠSÖ 461
ĠSÖ 433
ĠSÖ 435
ĠSÖ 431
DERSĠN ADI
T
U
Temel Matematik I
2
0
Genel Biyoloji
2
0
Uygarlık Tarihi
2
0
Türkçe I: Yazılı Anlatım
2
0
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
2
0
Yabancı Dil I
3
0
Bilgisayar I
2
2
Eğitim Bilimine GiriĢ
3
0
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi
2
0
Genel Fizik
2
0
Müzik
1
2
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
1
2
Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. 1
0
2
Çevre Eğitimi
2
0
Felsefe
2
0
Sosyoloji
2
0
Öğretim Ġlke ve Yöntemleri
3
0
Fen ve Teknoloji Öğretimi I
3
0
Ġlk Okuma ve Yazma Öğretimi
3
0
Hayat Bilgisi Öğretimi
3
0
Matematik Öğretimi I
3
0
Drama
2
2
Ölçme ve Değerlendirme
3
0
Sınıf Yönetimi
2
0
Görsel Sanatlar Öğretimi
1
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
2
0
Trafik ve Ġlkyardım
2
0
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
2
0
Etkili ĠletiĢim
3
0
Öğretmenlik Uygulaması I
2
6
Rehberlik
3
0
Özel Eğitim
2
0
Genel Toplam
T.Ders
Saati
2
2
2
2
2
3
4
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
2
3
2
2
2
3
8
3
2
87
Öğretim Elemanı
1. Öğretim
A ġUBESĠ
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Prof. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Serdar ERKAN
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
Okt. Nufel ADIGÜZEL
Öğr. Gör. Murat YALMAN
Yrd. Doç Dr. Fatih YILMAZ
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör. Nametullah SÜER
Okt. Bayram ÇÖKLÜ
Uzm. Ender ÖZBEK
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Öğr. Gör. Seyit Ahmet ATAK
Öğr. Gör. Seyit Ahmet ATAK
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Doç Dr. Ġlhami BULUT
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğrt. Gör. E. Dilek YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĠK
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
Ġlgili Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Öğretim Elemanı
1. Öğretim
B ġUBESĠ
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Serdar ERKAN
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
Okt. Nufel ADIGÜZEL
Öğr. Gör. Murat YALMAN
Yrd. Doç Dr. Fatih YILMAZ
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör. Nametullah SÜER
Okt. Bayram ÇÖKLÜ
Uzm. Ender ÖZBEK
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Öğr. Gör. Seyit Ahmet ATAK
Öğr. Gör. Seyit Ahmet ATAK
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Doç Dr. Ġlhami BULUT
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğrt. Gör. E. Dilek YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĠK
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
Ġlgili Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Öğretim Elemanı
2. Öğretim
A ġUBESĠ
Öğretim Elemanı
2. Öğretim
B ġUBESĠ
Doç Dr. Ali Osman ALAKUġ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĠK
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
Ġlgili Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Doç Dr. Ali Osman ALAKUġ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĠK
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Ġlgili Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğr. Gör. Havva TAġLI
41
ArĢ. Gör. Hanifi ġEKERCĠ
Program Sorumlusu
Doç. Dr. Ġ. BULUT
Sınıf Öğretmenliği A.B.D. BaĢkanı
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Ġlköğretim Bölümü BaĢkanı
Download

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği