LABORATUVAR VERİLERİNDE STANDARDİZASYON:
LOINC
Esra ZEHİR
SUNUM PLANI
 LOINC tanımı, yapısı ve faydaları,
 LOINC çalışmaları,
 LOINC standardının sistemlere entegre edilmesi,
 LOINC veri gönderimi,
 LOINC web sitesi ve kod bulma.
LOINC
Klinik test sonuçlarının her birini bir ID kod ile tanımlamak ve verilerde
standardizasyonu sağlamak için geliştirilmiş bir veri tabanıdır.
LOINC Sisteminin Sağlayacağı Faydalar
 Laboratuvar verilerinde klinik bakım sonuçlarının
yönetimi ve araştırmalarında detaylı
değerlendirme,
 Her bir test için tekil bir kod yapısı kullanılması ile
laboratuvarlar arası veri iletiminde ortak bir dilin
kullanılması,
 Her bir tetkik için hem ulusal hem de uluslararası
bir kimlik oluşturulması,
 Test ve gözlem sonuçlarının raporlanma
süreçlerinin zamanında ve doğru bir şekilde
işletilmesi,
 Sağlık hizmeti sunumuna ilişkin veri
entegrasyonunun sağlanması,
LOINC Süreci
Biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik kodlarının Türkçe
tercüme,
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilişkilendirme işlemi
SKRS’de «LOINC» ve «LOINC-SUT İlişkisi»
Radyoloji ve Patoloji kodları Türkçe tercümesi
LOINC-SUT İlişkisi
İlişkilendirme
Testlerin LOINC ile ilişkilendirilmesi
Laboratuvar
uzmanları
Laboratuvar
Cihaz Firmaları
İlişkilendirilmiş
Liste
HBYS/LBYS Firmaları
İlişkilendirme:
• Laboratuvar uzmanları
• Laboratuvar cihaz firmaları
• Laboratuvarlarda kullanılan
test adlarının LOINC ile
ilişkilendirilmesi;
• SUT kodu ile
ilişkilendirme,
• Test adına, bileşenine,
materyaline vb. özellikler
üzerinden ilişkilendirme.
• İlişkilendirilen testler veri
gönderimi için HBYS/LBYS
firmalarına teslimi.
http://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/
http://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/
LOINC Veri Gönderimi
http://loinc.saglik.gov.tr/
http://loinc.saglik.gov.tr/
LOINC Yardım
LOINC Yardım
LOINC Yardım
Birlikte Çalışmak İçin;
Esra ZEHİR
Standart Geliştirme Daire Başkanlığı
[email protected]
Teşekkür Ederim.
Download

Document