Özgeçmiş Bilgileri
Güncellenme tarihi: 7/12/2014
1. Kişisel bilgiler
Ad ve soyad:
Ünvan:
Doğum yılı:
Doğum yeri:
e-posta adresi:
Lütfiye Hilal ÖZCEBE
Prof., Tıp Doktoru, Aile Sağlığı PhD
1960
Ankara
[email protected]
2. Kurumsal bilgiler
Yıl
Kurum
1985-1989
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
1989-1991
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
1991-1993
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
1993-2003
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2003Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3. Eğitim bilgileri
Derece
Kurum
Lisans
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlığı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Aile Sağlığı
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Uzmanlığı (PhD)
4. Yöneticilikle ilgili görevleri
Görevin adı
Kurum
Enstitü Müdür Yardımcılığı
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı
Enstitüsü
Enstitü Müdürlüğü
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı
Enstitüsü
Merkez Müdürü
Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol
Güvenliği Eğitim, Araştırma ve
Uygulama Merkez Müdürü
Görev
Araştırma Görevlisi
Halk Sağlığı Uzmanı
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
Mezun olduğu tarih
1985
1990
2000
Görevin süresi
2001-2012
20122010-
1
5. Başlıca çalışma alanları
 Çocuk ve Ergen Sağlığı
 Okul Sağlığı
 Yaralanma Kontrol ve Korunma Programları
 Tütün Kontrolü
 Sağlığın Geliştirilmesi Programları
6. Seçilmiş eğitim/öğretim faaliyetleri





Halk Sağlığı Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında dersler
Tıp Fakültesi Dönem I, III ve VI. Dersleri
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi
Trafik Güvenliği Dersi (Seçmeli Ders)
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yürütülen farklı programlarda eğitici olarak yer alma
7. Seçilmiş projeler
 Akın L ve Özcebe H. Community Based Reproductive Health Services in Polatlı.
UNFPA Project Report, 1999.
 Akın L ve Özcebe H. Community Based Reproductive Health Services for Youth and
Adults in the Rural Area of Polatlı. Project Report. TUR/97/P07, 2001.
 Van İli Kentsel Kesim Nüfusunun Sosyodemografik Özellikleri, Yaşam Kalitesi ve
Sağlık Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Araştırma Önerisi, Bilir N (Proje Yöneticisi),
Araştırmacılar: Özcebe H, Vaizoğlu S, Aslan D, Subaşı N. TUBİTAK, Yer Deniz ve
Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu, 101Y092, 2003.
 Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Ruhsal Sağlık Düzeyleri ve Madde Kullanım
Boyutlarının Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje
No: 0302101004, Tezcan S (Proje Yöneticisi), Özcebe H, Subaşı N, Üner S ve Telatar
TG. Mart 2006.
2
8. Seçilmiş yayınlar (en fazla 15 adet)
1. Caman OK, Erguder BI, Ozcebe H, Bilir N. Urinary Cotinine and Breath Carbon
Monoxide Levels Among Bar and Restaurant Employees in Ankara. Nicotine Tob
Res. 2013 Aug;15(8):1446-52. doi: 10.1093/ntr/nts345. Epub 2013 Jan 16.
2. Bilir N, Ozcebe H, Erguder T, and Mauer-Stender K. Tobacco Control in Turkey Story
of commitment and leadership. WHO, 2012
3. Ozcebe H, Uner S, Tezcan S, Erbaydar NP, and Teletar G. Risky Behaviors of University
Students: A Cross-Sectional Study. Turkish Journal of Public Health 2012;10(1):112.
4. Bilir, N. , Özcebe, H. Impact of smoking ban at indoor public places on indoor air
quality. Tuberkuloz ve Toraks. Volume 60, Issue 1, 2012, Pages 41-46.
5. Caman OK, Ozcebe H. Adolescents Living in Orphanages in Ankara: Psychological
Symptoms, Level of
Physical
Activity, and
Associated Factors
TURK PSIKIYATRI DERGISI 2011;22(2): 93-103.
6. Nesanir Nasir; Ozcebe Hilal. An assessment on primary health care services in Duzce:
Stillbirths and infant deaths. Turkish Archives of Pediatrics 2011;46(1):55-62 DOI:
10.4274/tpa.46.10 Published: SEP 2011.
7. Stock C.; Mikolajczyk R.; Bloomfield K.; et al. Alcohol consumption and attitudes
towards banning alcohol sales on campus among European university students
Public Health. 2009;123(2):122-129 DOI: 10.1016/j.puhe.2008.12.009.
8. S Hizel , H Ozcebe , C Sanli , M Albayrak , S Uner. Children and firearms in Turkish
homes. Child Care Health Dev. 2008 Jan ;34 (1):32-4 18171441
9. Uner S, Ozcebe H, Telatar TG and Tezcan S. Assessment of Mental Health of
University Students with GHQ-12. Turk J Med Sci. 2008;38(5):437-446.
10. Özcebe H. Genç Olmak ve Riskler. (Editör: Betül Ulukol). Türkiye Klinikleri Pediatrik
Bilimler 2008;4(6):107-110.
11. Stock C, Maxwell A, Bloomfield K, Petkeviciene J, Mikolajczyk R, Guillen-Grima F,
Ozcebe H and Kraemer A. Alcohol consumption and attitudes towards restriction
policies in European university students: Results from a cross-national students'
health study (CNSHS). European Journal of Public Health. 2007; Suppl. 2 (17):100.
12. Beyhun E, Özcebe H, Telatar TG and Uner S. Health Perception and Risk Behaviours
of a Group of disadvantaged young male workers: A Gender Perspective. Turkish
Journal of Public Health 2007; 5(1):1-7.
9. Ulusal/uluslararası meslek örgütü ve/veya dernek, vb üyelikler
 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Üyesi, 2007-2010 yılları arasında Yönetim Kurulu
Üyesi, 2008-2010 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı
 Nüfusbilim Derneği Üyesi, 2008-2010 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı
10. Belirtilmek istenilen diğer konular
 T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Üreme Sağlığı Projesi Üreme Sağlığı
Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Hizmet-İçi Eğitim Modülü, Ulusal
Danışman Prof.Dr.Hilal Özcebe ve Uluslararası Danışman Anke van Dam, Ocak
2005, Ankara.
3
 T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye Üreme Sağlığı
Programı. Gençlik Danışma ve Hizmet Merkezleri Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi
Modülü, Ulusal Danışman Prof.Dr.Hilal Özcebe ve Uluslararası Danışman Anke van
Dam, Temmuz 2005, Ankara.
 Özcebe H, Ulukol B, Mollahaliloğlu S, Yardım N ve Kahraman F (eds). Sağlık
Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha
Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü. Yücel Ofset, Ankara, 2008.
 TBMM. Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen
Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. (10/337, 3434,356,357) S. Sayısı: 1413
 TBMM, Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10&7,19,36,39,41,51,103), 22.04.200820.11.2008.
 Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırma Komisyonu, 2011.
 Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrol, Obezite Kontrol, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların
Kontrolü, Kanser ve Çocuk Dairelerinde Danışmanlık hizmeti
 Sivil Toplum Kuruluşlarının Raporlarında bazı bölümler (Çocuk sağlığı, çocuk hakları,
okul sağlığı gibi)
4
Download

7/12/2014 1. Kişisel bilgiler Ad ve soyad: Lütfiye Hilal ÖZCEBE