ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/847-23144
Ankara, 11/11/2014
Tayland / Korunam Önlemi Soruşturması Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünleri
SİRKÜLER (D-2014)
Sayın Üyemiz;
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; 25 Eylül 2013 tarihli DTÖ bildirimi ile Tayland
makamlarınca “Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünleri” (7225.30, 7225.40 ve 7226.91
GTİP’li) ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması kapsamında aşağıdaki oranlarda uygulanmak
üzere bir nihai önlem kararı alındığı ve ülkemizin anılan bildirimde söz konusu önlemlerden muaf
tutulduğu ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; Ek’te bir örneği yer alan 6 Kasım 2014 tarihli DTÖ bildiriminde, ülkemizin söz
konusu ürünlerde Tayland’a ihracatında uygulanan Ocak-Temmuz 2014 dönemi oranının %5,13
olmasından hareketle, mezkur önlemden muaf olan ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Tayland Makamlarınca Alınan Nihai Korunma Önlemi Oranları
• 15 Eylül 2013 ile 26 Şubat 2014 tarihleri arasında uygulanacak oran %44,20
• 27 Şubat 2014 ile 26 Şubat 2015 arasında uygulanacak oran %43,57
• 27 Şubat 2015 ile 26 Şubat 2016 arasında uygulanacak oran %42,95
Ek: DTÖ Bildirimi (6 sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2235495832014111116395. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/847-23144
Ankara, 11/11/2014
Tayland / Korunam Önlemi Soruşturması Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünleri
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2235495832014111116395. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - Oaib