BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI 1.SINIF I. VE II. ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI
07.04.2014
Pazartesi
08.04.2014
Salı
09.04.2014
Çarşamba
10.04.2014
Perşembe
11.04.2014
Cuma
FİZ102
Fizik-II
Prof.Dr.Fahrettin GÖKTAŞ
MZ02-FEN204-FEN205
YDL182
Yabancı Dil-II
Okt.Süheyda BASİÇ
ORM2-FEN204-FEN205
MBG104
Genel Biyoloji Laboratuvarı-II
Yrd.Doç.Dr.Ali Savaş BÜLBÜL
ORM2-FEN204-FEN205
09.00-10.00
10.15-11.15
12.30-13.30
14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30
18.45-19.45
MAT102
Matematik-II
Yrd.Doç.Dr.Fatih DOĞAN
ORM1-FEN204-FEN205
TUR182
Türk Dili-II
Yrd.Doç.Dr.Alsou KAMALIEVA
:ORM 1-FEN204-FEN205
MBG102
Genel Biyoloji-II
Yrd.Doç.Dr.Ali Savaş BÜLBÜL
MZ01-MZ02
KIM102
Organik Kimya
Yrd.Doç.Dr. Fatma HAMURCU
MZ01-MZ02
TBT182
Temel Bilgisayar Teknolojisi
Kullanımı-II
Yrd.Doç.Dr.Fatma HAMURCU
MZ01-MZ02
BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI 2.SINIF L VE II. ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI
07.04.2014
Pazartesi
08.04.2014
Salı
09.04.2014
Çarşamba
MBG220
Bitki Genetiği
Yrd.Doç.Dr.Ali Savaş BÜLBÜL
FEN204-FEN205
MBG202
Moleküler Genetik
Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet ÖZDEMİR
ORM1-FEN204-FEN205
MBG218
Kromozom Biyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Binnur BAĞCI
FEN204-FEN205
MBG210
Hücre Biyolojisi-II
Yrd.Doç.Dr.Binnur BAĞCI
ORM1-FEN204-FEN205
10.04.2014
Perşembe
11.04.2014
Cuma
MBG214
Fizyoloji
Yrd.Doç.Dr.Binnur BAĞCI
MZ01-MZ02
MBG212
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı-II
Yrd.Doç.Dr.Fatma HAMURCU
MZ01-MZ02
MBG216
Ekoloji
Yrd.Doç.Dr.Ali Savaş BÜLBÜL
MZ01-MZ02
MBG208
Moleküler Mikrobiyoloji
Laboratuvarı
Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet ÖZDEMİR
MZ01-MZ02
09.00-10.00
10.15-11.15
12.30-13.30
14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30
18.45-19.45
MBG206
Moleküler Mikrobiyoloji
Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet ÖZDEMİR
MZ01-MZ02
AIT284
Atatürk İ. I.Tarihi-II
Okt. Hakan GÖKPINAR
MZ01-MZ02
8 9 H N İ
îiıııııııısıı
Cumartesi
05.04.2014
Pazar
06.04.2014
Pazartesi
07.04.2014
Salı
08.04.2014
Çarşamba
09.04.2014
Perşembe
10.04.2014
Cuma
1L04.2014
08:30
AİT 182
Atatürk I.I.
Tarihi II
MF 216
10:30
„
14:30
MAT 102
Analiz II
MF 115
TBT 182
Tem. Bil. Tek.
Kullanımı II
MZ 01
MAT 106
Lineer Cebir II
FEN 204
TUR 102
Türk Dili II
FEN 204
MAT 104
Soyut Matematik
II
MF 216
FİZ 102
Fizik II
FEN 204
YDL 182
Yabancı Dili II
FEN 204
Cumartesi
12.04.2014
Pazar
13.04.2014
Cumartesi
05.04.2014
azar
06.04.2014
ttİltf^HlilSiSS^
Pazartesi
Perşembe
10.04.2014
A 7 ftJ. 1(\İA
••'i;:' ,;„,.
Cuma
11.04.2014
08:30
|Hfl
10:30
MAT 204
Diferansiyel
Denklemler II
MF 216
MAT 202
Analiz IV
MF 115
MAT 210
Olasılık ve
İstatistik II
MF 216
MAT 208
MAT 206
Programlama Dili Analitik Geometri
II
II
MF 216
MF 216
IlIl'IliSIIPîHİ'lllaL
Cumartesi
12.04.2014
Pazar
13.04.2014
Download

Arasınav Programı (2013-14 bahar)