Etkili İletişim
Emrullah GÜLER
Uzman
1/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
 Etki :
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi üzerindeki
gücü, tesiri.
 İletişim :
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her
türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
2/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Doğru insana,
Doğru zamanda,
Doğru yerde,
Doğru şekilde,
Doğru şeyi söyleyebilmek.
3/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
de önemli olan ;
 Kendini tanıma.
 Karşı tarafı tanıma.
 Empati.
 Niyet. (İkna, savunma, barış v.b.)
4/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
de önemli olan ;
Bilinçli
5/42
Bilinçaltı
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Oluşması için ;






6/42
İlk izlenim.
Sosyal bağlantı.Tanışma.
Ortak araç.Dil.
İleti.Açık net.
Anlaşılmış olma.
Yalan söylemeyin.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
in oluşmama nedenleri ;








7/42
Öğüt vermek, yönlendirmek.
Yargılamak, eleştirmek, ad takmak.
İğneleyici ve suçlayıcı sorular.
Aldırmama, ciddiye almama.
Saygı duymama.
Dinlememe.
Önyargı.
Özgüven eksikliği.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sen Dili
Kişiyi suçlayıcıdır.
Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
Yeniden konuşma isteğini engeller.
Kişi kendini suçlanmış ve anlaşılmamış hisseder.
Kişiyi gücendirir, kırar.
Kişinin direnmesine neden olur
8/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Ben Dili
Sen dilindeki gibi, kişiler savunmaya geçmezler.
Birey karşısındakini suçlu hissettirmez.
Ben mesajını alan kişi başkalarını da düşünmeyi
öğrenir.
Duyguları tanımladığı için insanidir.
Anlaşmazlıkları azaltır.
Konuşan kişiyi duygularını biriktirmediği için
rahatlatır.
9/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sen Dili – Ben Dili
Sen dili: Akşam yemeğe geç kaldın,
düşüncesiz.
Ben dili: çok üzülüyorum, ailemiz
akşam yemeklerinde hiç biraraya
gelmiyor.
10/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
İletişim Çeşitleri
İçsel İletişim
Yazılı İletişim
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
11/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
İçsel İletişim – Ruh ve Beden
 Kendinizle iyi iletişim kurabiliyor
musunuz.
 Öz eleştiri yapabilme.
 Nefsinize yenilmeme, ilk adım.
12/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim






13/42
Yazılı İletişim
Muhatabın anlayacağı bir dil kullanın.
Konudan sapmayın.
En az kelimeyle istediğinizi anlatın.
Pozitif bir üslup kullanın. Anlatmak
istediğiniz bitince yazmayı bırakın.
En az 3 kere farklı zamanlarda okuyun.
Konuşur gibi yazın.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sözlü İletişim
Dinleme
 Dinlemeyi bilmeyen etkili iletişim kuramaz.
 Dinleme öğrenmenin temel yoludur.
 Dinlerseniz yeni dinleyicileriniz olur.
14/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sözlü İletişim
Dinleme
 Dinlerken jest ve mimiklerinizi de kullanın.
 Kendinizi konuşanın yerine koyup, empati gösterin.
 Onun yerinde ben olsaydım ne düşünürdüm ne yapardım?”
 Dinlemeyecekseniz mekana gelmeyin.
15/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
16/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sözlü İletişim
Konuşma
 Kim ? İletişim kim, kimle.
 Ne ? İletmek istediğiniz ne.Mesaj.
 Nasıl ? Doğru kelimeler.
17/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sözlü İletişim
Konuşma
 Ne zaman ? Doğru iletişim için doğru
zamanlama.
 Nerede ? Mekan uygun mu.
 Neden ? Dinlemeleri için sebep.
18/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sözlü İletişim
Konuşma
 Dinleyicinizle empati kurun.
 Sâde olun, laf kalabalığı yapmayın.
 Doğal ve canlı olun.
 Gülümseyin.
 Sesinize duyguya göre yön verin.
19/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz önemlidir."
20/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim




21/42
Sözsüz İletişim
Beden dili
Sadece jest ve mimiklerden oluşmaz.
Bilgi ileten bedensel tavırlardır.
Sözcükleri tamamlar.
İletişimin etkisini ve gücünü arttırır.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim







22/42
Sözsüz İletişim
Beden dili
Dinlerken ve konuşurken göz teması kurun.
Karşınızdakine tam dönün.
Üç kişilik iletişimde ikinciyi unutmayın.
Dinlediğinizi ifade eden jest ve mimikler kullanın.
İlk karşılaşmadaki duruş.
Dikkat edin bedeniniz sizi ele verir.
Her beden dili yorumu doğru olmayabilir.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Yapılan araştırmalara göre, kişilerin birebir
kurdukları iletişimde;
Sözsüz İletişim
Beden dili
Kelimelerin%7-10 oranında,
Ses ve konuşmanın% 30-38 oranında,
Beden dilinin ise % 55-60 oranında etkisi
olduğu bulunmuştur.
23/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Sözsüz İletişim
jestler
24/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
25/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
“Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı azdır. İyi bir
dinleyici olabilmek için; bilinçli bir çaba ve yeni beceriler
öğrenmek gereklidir.” Doğan CÜCELOĞLU
26/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Beden Dili Öğeleri
Göz iletişimi
Yüz ifadesi (Mimikler)
Duruş biçimi(Jestler)
El,kol,baş,parmak hareketleri
Kişiler arasındaki mesafe
27/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
GÖZ İLETİŞİMİ
Etkili İletişim
GÖZ TEMASI OLMAZSA GÜVENSİZLİK VAR DEMEK
Bir insan diğer insanla konuşurken karşıdakinin gözüne bakmıyor, göz teması sağlanmıyorsa,
kendisine güveninin olmadığını gösteriyor. Karşıdaki kişi çok az göz teması kuruyorsa,
hoşlanmadığını, sinirli olduğunu ya da çekingen olduğunu anlatır.
YAN BAKIŞ
SOSYAL BAKIŞ
İŞ BAKIŞI
28/42
Yan bakış ilgi veya
saldırganlık
iletmekte kullanılır.
Aşağı dönük kaşlar,
çatık alın saldırgan ve
eleştirel bir tavır
anlamına gelir.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Mimikler (Yüz İfadeleri)
Etkili İletişim
Mimikler çoğunlukla
duygularla ilişkili olarak
incelenmektedir. Mimiklerin
birçoğunun anlamı
evrenseldir. Yapılan
araştırmalar insanların yüzleri
ile yaklaşık 250.000 değişik
ifadeyi
gerçekleştirebileceklerini
göstermiştir.
29/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
YÜZ İFADELERİ
Etkili İletişim
Çeşitli kültürler arasında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre 6 temel
duygu ifadesini aktaran yüz anlatımlarının bütün kültürlerde ortak olduğunu
göstermektedir.
Mutluluk
30/42
Korku
Öfke
Hayret
Üzüntü
Tiksinti
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
BEDENİN DURUŞU
Bedenin eğilmesi merkez dediğimiz göğsü
kapamakta ve omuzlar geri çekilmektedir.
Sözsüz iletişimde bu duruşun eller kapalı
biçimde yapılması, saldırganlığı ifade
etmektedir.
31/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Omzumuz
dikse
kendimize
duyduğumuz
güven;
Omuz düşükse
çekingenliğimizi
ifade eder.
32/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
ELLER KOLLAR VE PARMAKLAR
Etkili İletişim
Eller insanların kendilerini ifade edecekleri zaman gösterdiği
duyarlılık açısından en etkili organ olarak karsımıza
çıkmaktadır.
33/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
BAŞIN KULLANIMI
Etkili İletişim
Başın duruş şekli, kişinin iletişimdeki konumu
hakkında bilgi verir. Başın yukarıda olması
genelde üstünlük hali olarak yorumlanmaktadır.
34/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Etkili İletişim
Baş vücudun kontrol merkezini oluşturmaktadır.
Temel baş pozisyonundan söz edilebilir.
35/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
BAŞIN KULLANIMI
 Nötr Baş Pozisyonu
 Baş yukarıda olup,
duydukları konusunda nötr
bir tavra sahip birisinin
pozisyonudur
 Baş genellikle hareketsiz olup
ara sıra ufak eğilme
hareketleri yapabilir.
36/42
 İlgilenmiş Baş Pozisyonu
 Kafa bir yana doğru
eğildiğinde bu kişinin
ilgilenmeye başladığı
anlamına gelir.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
BAŞIN KULLANIMI
 Onaylamayan Pozisyon
 Baş aşağıya eğikken tavrın olumsuz
hatta yargılayıcı olduğunu gösterir.
 Eleştirel değerlendirme hareket
gruplarında genellikle baş aşağıya
eğiktir.
37/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
KİŞİLER ARASI MESAFE VE DOKUNMA
Etkili İletişim
a)Mahrem mesafe: Cilt temasıyla 30-35cm arası.
b)Kişisel samimi mesafe: 40-80 cm. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan iki insan
çoğunlukla bu mesafede durur. Örneğin, elini arkadaşının omzuna atmak.
c)Sosyal mesafe: 80cm - 2m. İş konuşmaları, resmi ilişkiler, doktor- hasta görüşmesinin
yapıldığı mesafe.
d)Genel ve topluma açık mesafe: 2 metre +. Sokakta, tanımadığımız kişilerin bulunduğu
ve girilmesinden rahatsız olmadığımız mesafe.
38/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
SELAMLAŞMA
Selamlaşma bütün toplumların, dinlerin ve her çeşit görgü sisteminin içinde yer alan
evrensel bir dildir ve selamlaşmanın toplumdaki anlamı; saygı, sevgi, alçak gönüllülük
ve inceliktir. İletişimi güçlendiren en güçlü davranışlardandır.
Etkili İletişim
39/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
DUYGULARIMIZLA ANLAŞMAK, İLETİŞİMDE FARKINDALIK OLUŞTURUR.
Etkili İletişim
40/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
KAYNAKLAR
1- www.safazorlu.com www.artismedya.com.tr
2- www.derssunu.com
3- http://mebk12.meb.gov.tr
4-web.beun.edu.tr/gokcebey/files/2012/12/ILETISIM-YONTEMLERI.ppt
5-www.etkiiletisim.com
6-ds.anadolu.edu.tr/eKitap/ILT104U.pdf
7-ww.gonendevlethastanesi.gov.tr/egitim_dokuman/etkili_iletisim.ppt
8-Üstün Dökmen.Evrenle Uyumlaşma SürecindeVarolmak
Gelişmek Uzlaşmak.Sistem Yayıncılık. 2000
41/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için iletişim kurmak zorundadırlar.
42/42
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Download

ETKİLİ İLETİŞİM Sunumu İçin Tıklayınız