DARA PLUS CARİ HESAP MODULU
İÇİNDEKİLER
1:CARİ HESAP
-Cari kart açma ve değişiklik
-Cari hareket giriş ve değişiklik
-Yönetici işlemler
-SMS gönderme
-Plasiyer işlemleri
-Cari hesap kargo etiketi
-Raporlar
-Müşavir raporları
-Kodlama
-Bakım işleri
-Cari hesap parametreleri
-CARİ KART AÇMA ve DEGİŞİKLİK
Bu ekranda da gerekli alanlar doldurulduktan sonra kayıt yapılır.
Hesap kodunu boş bıraktığınızda hata verir. Hesap kodunu belli bir standarda göre yazabilirsiniz.
F-6 İLETİŞİM
-adres –il adı - şubesi –ilçe adı –merkez hes.–posta kodu –fiyat tipi –ülke -plasiyer –telefon –FAX –email -web adresi –yetkili kişi –GSM no –açıklama –sabit iskarto –TPDK kodu –b2b giriş şifresi
F-9 TİCARİ
-vergi no, TC kimlik no –vergi dairesi –vergi dairesi kodu –ödeme planı –indirim oranı –döviz türü –
ödeme tipi –banka hesap bilgileri –risk bilgileri –ticari işlem gurubu –teslimat şekli –indirim gurubu –
nakliye alış –nakliye satış
F-8 HAREKETLERİ
F-10 DİĞER
-Gurup kodu 1-2-3 – başlama tarihi –aylık tutarı –çalışma bitiş tarihi –ziyaret barkodu
ENTEGRASYON
-muhasebe alıcı hesap kodu –muhasebe satıcı hesap kodu
-CARİ HEREKET GİRİŞ ve DEGİŞİKLİK
-Cari tahsilat
-Cari ödeme
-Cari hareketler
-Cari hareketler toplu
-Cari hesap özel fiş girişi
-CARİ TAHSİLAT
“Yeni” butonuna tıkladıktan sonra karşımıza ekranda gördüğünüz görüntü gelir. görüntüde boş
alanları doldururken tarih dönemlerine dikkat ediniz. Eğer tarih günleri döneme ait olmasa hata verir.
-CARİ ÖDEME
Yeni butonuna tıkladıktan sonra boş alanları doldurmamız gerekir.Bölümleri doldurduğumuz zaman
ekle diyerek cari tahsilat eklemiş oluruz. Hata verdiğin de tarih günlerine döneme ait olduğunu dikkat
ediniz.
-CARİ HAREKETLER
“Yeni” butonuna tıklarınız ve yeni bir cari hareket girişi acar. Buradan karşımıza gelen sayfada gerekli
bölümleri doldurarak ekle butonuna basarız.
-CARİ HAREKET TOPLU
Fiş tarihinin döneme ait olduğunu dikkat ediniz. Hesap kodunu, hesap adınızı, kodunuzu, numara,
borç ve alacak belirledikten sonra kaydet butonuna basınız.
-CARİ HESAP ÖZEL FİŞ GİRİŞİ
“yeni” butonuna bastıktan sonra hesap özel fiş girişi gelecektir.
Firma adını, fiş tarihimi , fiş no , tutarı girdikten sonra kaydet butonuna basılır ve kayıt işlemi
gerçekleşir.
-YÖNETİCİ İŞLEMLER
-cari hesap analizi
-yönetici analizi
-mutabakat giriş
-Kayıt kontrol ekranı
-kayıt onay ekranı
-SMS Gönderme
-CARİ HESAP ANALİZİ
“Göster” butonuna bastığımız zaman daha önceden kayıt ettiğimiz hesaplar açılır. Bura da kayıt
yaptığımız hesapları gözden geçirilir. Ve kimin ne kadar borcu olduğunu kimin ne kadar alacağı varsa
karşımıza doküman olarak gelir bizim sadece seçmemiz gerekir. Bilgileri görmemiz için
-YÖNETİCİ ANALİZİ
Bu gün, bu hafta, bu ay yada hepsinde yaptığımız tüm tahsilatı yada ödemeleri tablo şeklinde
gösterilir. Nakit olarak mı yoksa çek, senet olarak mı tahsil ettiğimizi tablo şeklinde karşımıza çıkartır.
-MUTABAKAT GİRİŞİ
Mutabakat girişinde işlem yapabilmeniz için giriş yapmak istediniz alanda inceleme yetkiniz olması
gerekir. Bur da firmalara satmış olduğunuz ürünleri ve gelirler girilir eğer satmış olduğunuz ürünler ve
gelir firmadaki eş değerdeyse mutabık ama satmış olduğunuz ürünler ve gelirleri firmayla eş değer
değilse firmadaki tutar la sizdeki tutar bir değilse mutabık değildir.
-KAYIT KONTROL EKRANI
Kayıt kontrol ekranında muhasebenin tutulduğu bölümdür buradan günlük firmada kimden ne kadar
borç tahsil edilmiş firmadaki gelir gider oranının kayıt yapıldığı bölümdür. Firmanın sahibi tarafından
kontrol edilir. günlük,haftalık,aylık yada yıllık firmanın gelir ve giderleri buradan incelene bilir.
-KAYIT ONAY EKRANI
Kayıt kontrol ekranında girmiş olduğunuz işlemleri, Firmanın sahibi tarafından onaylanır yada
onaylanmaz. Firma sahibi kayıt kontrol ekranında gördüğü işlemleri onaylarsa işlem devam eder ama
onaylanmasa işlem durur ve hesapta acık çıkar.
-SMS GÖNDERME
SMS gönderme işlemi gerçekleştirilir. kayıt yapılırken müşterinin Tel. numarasını almanız
gerekmektedir. Firmaya ne kadar borcu yada sipariş vermiş olduğu ürünün bilgilerini SMS yoluyla
bilgilendirme yapılır
-PLASİYER İŞLEMLER
-Plasiyer uğrak günü
-Plasiyer günlük uğrak sıralama
-Cari hesaba kargo etiketi
-PLASİYER UĞRAK GÜNÜ
Plasiyerler genellikle bağlı olduğu firmanın ürününü pazarlayan, maaş ve primle çalışan
personeldir bu alanda plasiyer seçilir ve gideceği yerler belirlenir. Müşteri kazanma ve müşteri
memnuniyeti ön plana çıkar.
-PLASİYER GÜNLÜK UĞRAK SIRALAMA
Müşterilere verilen randevu ve saatleri belirlenir ve sıraya konulur. Plasiyer bu müşterilere randevu
ve saatine göre gider müşteriyi bulamasa yeni bir randevu günü alır ve saati alır. Ve plasiyer uğrak
gününe eklenir.
-CARİ HESAP KARGO ETİKETİ
Gönderirken hesaba kargo etiketi belirlenir. Hesap kodu ve hesap adı girilir. Etiket, koli etiketi
yada firma barkodu şeklinde yazdırılır ön izleme halinde çıkartılır.
-RAPORLAR
-Cari hesap fihristti
-Hesap ekstresi
-Hesap ekstresi (detaylı)
-Hesap ekstresi (merkez hesap)
-Hareket kod raporu
-Bakiye listesi
-Bakiye listesi (merkez hesap)
-Bakiye listesi (plasiyer özet)
-Bakiye listesi (plasiyer detay)
-Gecikmiş bakiye listesi
-Tarih aralığında hareket icmali
-Cari hesap kasa raporu
-Firma risk listesi
-Alış raporu
-Satış raporu
-DÖVİZ RAPORLARI
-Döviz hesap ekstresi
-Bakiye listesi
-Mutabakat mektubu
-ANALİZ RAPORU
-Haftalık analız raporu
-Toplu hareket listesi
-En çok hareket gören cari hesaplar
-Ödeme planı listesi
-Rapor oluşturma
-CARİ HESAP FİHRİSTİ
Kime nerden nasıl ulaşabilirim? sorusuna cevap olarak bu tabloda bakabiliriz. Bu bölümde cari
hesabin sahibine nerden nasıl ulaşabilirim veya önemli bilgilerini Tel. msj atarak yada e-posta
adresiyle gönderme yapılabilir
-HESAP EKSTRESİ
Belirlediğimiz tarihler arasında cari hesapta kayıtlı olan müşterilerin kimin ne kadar parsı var yada
kimin ne kadar borcu var gibi soruları bu bölümden örgene biliriz?
Hesap kodunu girdikten sonra Tarih aralığını belirlenir. Ve yazdır (ön izleme) diyerek bilgilere ulaşa
bilirsiniz.
-HESAP EKSTRASI (DETAYLI)
Belirlediğimiz tarihte, Hesap ekstresinde kestiğimiz faturanın veya fişi detaylı bir şekilde gösterir.
faturayı veya fişi keserken kime ne kadar fatura kesmişiz fatura keserken firmamızdan neler alınmış
gibi bilgileri de detaylı bir şekilde inceleye biliriz.
Hesap kodunu girdikten sonra Tarih aralığını belirlenir. Ve yazdır (ön izleme) diyerek bilgilere ulaşa
bilirsiniz.
-HESAP EKSTRESİ (MERKEZ HESAP)
Firmanızda bulunun merkez hesabınızı detaylı bir şekilde incelemenize olanak sağlar. Diğer firmalara
ne kadar hesap tahsil ettiğinizi yada ne kadar malzeme aldığınız , sattığınızı gösteren bir tablodur.
Hesap kodunu girdikten sonra Tarih aralığını belirlenir. Ve yazdır (ön izleme) diyerek bilgilere ulaşa
bilirsiniz.
-HAREKET KOD RAPORU
Hareket kodunu belirleyerek belirlediğiniz tarihler aralığında kime ne kadar malzeme sattığınızı yada
kimden ne kadar alacak tahsil ettiğiniz gösteren bir tablodur
Hareket kodu seçilir – hesap kodunuzu giriniz ve en son tarih aralığı belirlenir ve yazdır (ön izleme)
diyerek gerekli bilgiler ekrana gelir.
-BAKİYE LİSTESİ
Kimin ne kadar bakiyesi varsa buradan belirlediğiniz bakiye tarihini girdinizde görebilirsiniz.
Hesap kodunu ve bakiye tarihini girdikten sonra yazdır (ön izlemeye) tıkladığınızda karşınıza doküman
halinde bakiye talihlerinde neler yaptığınız ve bakiyenizi gösterecektir.
-BAKİYE LİSTESİ (MERKEZ HESAP)
Firmadaki bakiye listesini gösterir. Firmadaki cari hesapların kişinin ne kadar bakiye hesabı olduğunu
gösterir. Hesap kodunu girdikten sonra yazdır (ön izleme) basılır ve karşımıza doküman şeklinde çıkar
-BAKİYE LİSTESİ (PLASİYER ÖZETİ)
Plasiyerlerin nereye, ne zaman ,kiminle görüştüğünü belirtir. Plasiyerin gidip gitmediğini detaylı bir
şekilde gösterir.
Hesap kodunu girdikten sonra yazdır (ön izleme) basılır ve karşımıza doküman şeklinde çıkar .
-BAKİYE LİSTESİ (PLASİYER DETAY)
Plasiyerin müşteriyle görüştüğü konuları not almasıdır. müşterinin şikayetçi olduğu konuları veya
memnun aldığı bunun böyle devam etmesini gerektiğini not aldığı bölümdür .
Hesap kodunu girdikten sonra yazdır (ön izleme) basılır ve karşımıza plasiyerin not aldığı alanlar gelir.
-GEÇİKMİŞ BAKİYE LİSTESİ
Bakiye hesabınızda gecikme yaşandığında bu alandan göre bilirsiniz kimden ne kadar alıcasınız
olduğunu bilir ve gereken işlemleri yaparsınız.
Hesap kodunu girdikten sonra belli kriterleri seçerek yazdır (ön izleme) bölümüne bastığınızda
karşınıza gecikmiş bakiye listesi çıkar eğer gecikmiş bakiyeniz yoksa bütün liste aynı anda gelir.
-TARİH ARALIGINDA HAREKET İCMALİ
Tüm firmaların ne kadar bakiyesi olduğunu ve alış satışını belli olduğu alandır.
Hesap kodunu girdikten sonra tarih ayarlarını belirlenir. Genel bölümünden bazı kırı terlerin
onaylanmasını ve doldurulması istenir doldurduktan sonra yazdır (ön izleme) tıklayarak gerekli bilgiler
karşımıza çıkar.
-CARİ HESAP KASA RAPORU
Kasa raporu sadece kendi firmanla ilgili genel özellikleri gösterilir. Bakiyenizin alış ve satış fiyatlarınız
ürünleriniz,alacak,verecekleriniz firmanızın gidişatı hakkında bilgelerinizi buradan kontrol
edebilirsiniz.
Hesap kodunu girdikten sonra tarih ayarlarını belirlenir. Genel bölümünden bazı kırı terlerin
onaylanmasını ve doldurulması istenir doldurduktan sonra yazdır (ön izleme) tıklayarak gerekli bilgiler
karşımıza çıkar.
-FİRMA RİSK LİSTESİ
Firmadaki kişilere verdiğiniz ürünleri yada hiç tanımadığınız birine hesap açtığınızda bu paranın yada
ürünün geri ödenmesi konusunda endişeli olunan cari hesapları bu hesapları firma risk listesine
ekler.Hesap kodunu ve risk altında olan bakiye tarihlerini girdikten sonra yazdır (ön izleme)
bastığınızda karşınıza çıkan listede risk altında olunan cari hesapları gösterir.
-ALIŞ RAPORU
Firmanızın aldığı ürünlerin alış fiyatlarını belirler.
-SATIŞ RAPORU
Firmanızın diğer firmalara ürünlerinizin satış fiyatlarını belirler.
-DÖVİZ HESAP EKSTRESİ
Hesap işlemlerinizi döviz yoluyola gerçekleştirlir.
-BAKİYE LİSTESİ (DÖVİZLİ)
Cari hesapta bulunun paranızın karşılıgı döviz olarak hesaplanır ve incelenir.
-MUTABAKAT MEKTUBU
Firmalar arası hesaplarda uyuşmazlık çıkarsa metbup yazılır.
-HAFTALIK ANALİZ RAPORU
Haftalık yaptıgınız raporlarda alınacak ve borclar belirnir. Haftanın detayınıda burda bakılır.
-TOPLU HAREKET LİSTESİ
Listeye hesapla ilgil borç veya tahsilat bilgileri eklerken sayfdan hiç ayrılmadan sürekli işlem halinde
olarak bilgiler kullanıcı tarfından güncellenir.
-EN ÇOK HAREKET GÖREN CARİLER
En çok işlem yapılan hesaplar eklenir. Daha kolay işlem yapılan ve bilgilerine daha kolay ve sık sık
işlem yapılan hesaplar eklenir.
-ÖDEME PLAN LİSTESİ
Ödeme yapmanız gerektiğinde tarih aralıgını belirleyerek ödeme yapmanız gereken cari hesapların
listesinin oldugu alandır.
RAPOR OLUŞTURMA
Cari hesap bilgilerini almak için kendinizce tasarladıgınız sadece belirledginiz alanların girilmesini
istediğiniz bir şekilde rapor ayarlaya bilirsiniz
-MÜŞAVİR RAPORLARI
-Beyanname kontrol lisetesi
-Sermaye arttırım listesi
-Ortaklar listesi
-Firma detaylı liste
-Şubeler listesi
-Sicil gazetesi raporu
-Kira raporu
-Şube kira raporu
-Defter tasdik raporu
-BEYANNAME KONTROL LİSTESİ
Beyanname kontrol listesi vergi kontrollerini kontrol eder.
-SERMAYE ARTTIRIM LİSTESİ
Firmanızda belli bir kota belirlersiniz kota belirledikten sonra eğer o kota aşımında size bilgi veren bir
tablodur firmanızın ne kazanç elde ettiğinin bilgisini tutar
-ORTAKLAR LİSTESİ
Firmadaki ortakların listesini tutar firmada ne kadar hisse sahibi onu belirleyen bir tablodur.
-FİRMA DETAYLI LİSTESİ
Firmadaki magzemelerin detayı ve maddi durumunu firmanın gidişatı hakkındaki bilgilerin bulundugu
bölüm
-ŞUBELER LİSTESİ
Firmanızdan hariç alt veya üst basamakların listesinin bulundugu bölümdür. Bu bölümde
firmalarınızın gidişatı hakkında detaylı bir şekilde bilgi ala bilirsiniz
-SİCİL GAZETE RAPORU
Resmi muhasebe raporlarınızı burdan temin edebilirsiniz.
-KİRA RAPORU
Firmalarınızın aylık kira bedellerini hesaplar belli bir bütçe çıkartılır. Bu bütçeyi hesaplamaya yardımcı
olan ve bilgilerin bulundugu alandır.
-ŞUBE KİRA RAPORU
Şubelerinizde bulunan hesap kodunu girdikten sonra aylık veya yıllık kiralarınızı tarihleri belirlenir.
firma veya şube şecilir kira hesaplamaları yapılır.
-DEFTER TASDİK RAPORU
Firmada tutulan muhasebe defterlerini noter onaylı olması gerekir defterleri gidip noterne
onaylatmanız gerekir.
-KODLAMA
-Hareket kodu tanımlama
-Hareketler kodlamaları
-Özel kod 1 tanımlama
-Özel kod 2 tanımlama
-Özel kod 3 tanımlama
-Cari kart kodlamaları
-Group kod 1 kodlamaları
-Group kod 2 kodlamaları
-Group kod 3 kodlamaları
-Ödeme yönetimini tanımlama
-İl kodu tanımlama
-ülke kodu tanımlama
-Plasiyer (satıcı) kodu tanımlama
-Teslimat şekli tanımlama
-Ödeme şekli tanımlama
-İndirim grubu tanımlama
-HAREKET KODU TANIMLAMA
Kodunuzu yazdıktan sonra cari hareket kodunda her hangi bir işlem yapmassınız sadece
işlemleri secersiniz. Ve kaydet butonuna basarsınız veya silersiniz.
-HAREKET KODLAMALARI
-Özel kod 1 tanımlama
Kodunuzu ve açıklamanızı yaptıktan sonra kaydet butonuna basarsınız ve işlemiziniz gerçekleşir
-Özel kod 2 tanımlama
-Özel kod 3 tanımlama
Kodnuzu ve açıklamanızı yaptıktan sonra kayıt yapılır. Kayıt yapıldıgını yan tarafta belirtir kayıt
üzerinden işlem yapabilirisiniz.
-CARİ KART KODLAMALARI
-Group kod1 kodlama
Grup halinde seçtiğiniz cari hesapların aynı işlem yapılmasını saglar. Alıcak ve borç işlemleri yaplır.
Yeni grup daha kayit edebiliriz yda silebiliriz.
-Group kod2 kodlama
-Group kod3 kodlama
Kaydettiğimiz grupları kodunu ve açıklamasını yaparak kayıt ederiz yada sileriz.
-ÖDEME YÖNTEMİ TANIMLAMA
Ödeme yapmanız gereken cari hesaplara nasıl şekilde ödeme yapmanızın gerektiği fiyat kodunu
girerek belirtirsiniz. Kaydet butonuna basarak kayıt yaparsınız.
-İL KODU TANIMLAMA
Ödeme, ürün tahsil etmek için kodunuzu girdikten sonra il kodunuzu yazmanıza gerek kalmadan
yandaki sayfada çıkan işlemlerden geçebilirsiniz.
-ÜLKE KODU TANIMLAMA
Kod işlemi yapılır her hangi bir seçme işlemi gerçekleşmez. Kodunuzu girdikten sonra açıklama
bölümüne de kodunuzun ülkesi yazılır ve kayıt gerçekleşir.
-PLASİYER (SATICI) KODU TANIMLAMA
Plasiyer elemanınızın kodunu takıp ederek hangi müşterinizle görüşmüş veya görüşmemiş işlemleri
kontrol edilir. Yeni bir plasiyer eklemek için açılan pencerede yeni tuşuna basılır ve gerekli bilgiler
isteriniz kullanıcıdan. İşlemler gerçekleştikten sonra kayıt yapılır.
-TESLİMAT ŞEKLİ TANIMLAMA
Almış olduğunuz siparişi kargo,kendi aracınız yada ambarla gönderilirken kodu belirlenir ve kayıt
işlemi yapılır teslimat işlemleri başlamış olur.
-ÖDEME ŞEKLİ TANIMLAMA
Almış olduğunuz ürünlerin ödemesini nasıl yapılmasını gerektiğini belirtir. Nakit, çek, senet, kredi
kartı gibi işlemleri ödeme kodunu girerek işlem yapılır.
-İNDİRİM GRUBU TANIMLAMA
Firmadan almış olduğunuz ürünün fiyatında indirim uygulanması yapılır. Kod ve açıklamayı girdikten
sonra ıskonto_oranı girilir ve indirim işlemleri buna göre yapılır
-BAKIM İŞLEMLERİ
-Hesap kodu değişiklik
-Hesap sil (hareketleriyle birlikten)
-El terminalinden cari hesap yüklemek
-El terminali için xml dosyası oluşturma
-Beyan kayıtları silme
-Cari kartın muhasebe kodu girişi
-Tahsilat makbuzu tasarımı
-CARİ HESAP PARA METRELERİ
-HESAP KODU DEGİŞİKLİK
Cari hesapta kullanıcı hesap kodunu değişiklik yapmak isterse bu işlem eski ve yeni şifreleri girerek bir
başka bir cari hesap numarasını vermemek için işlemler burada gerçekleşir.
-HESAP SİL (HAREKETLERİYLE BİRLİKTE)
Cari hesaptaki yapmış olduğunuz işlemleri aldığınız ürünler sattığınız ürünler alacaklarınız veya
borçlarınız hepsinin tutulduğu cari hesap kartında hesabı sil dediğinizde cari hesabin önce hareket
dokümanınızı silinmesi gerektiğini gösterir ve buradan hareketler ve hesap silinir.
-EL TERMİNALİNDEN CARİ HAREKETLER YÜKLEMEK
Plasiyer elemanlarınızın elinde terminaller bulunur ve müşteriyle görüşürken işlemleri buradan
girerek sisteme düşmesini sağlar. Ve buradan işlemler yapılır. Müşterinin şikayetleri,
memnuniyetleri,siparişlerini girerek hızlı işlem yapılmasını kolaylaştırır.
-EL TERMİNALİ İÇİN XLM DOSYASI OLUŞTURMA
Plasiyerin gitmiş olduğu müşterilerin şikayetleri,arzularını ve siparişlerini Excel dosyasına yazarak
firmaya ulaştırır.
-BEYAN KAYIT SİLME
Yapmış olduğunuz beyan listeniz,kurumlar vergisi,geçici vergiler de değişiklik yapmaktır. Yanlış
kestiğinizde veya bir hata oluştuğunda buradan değişiklik yapabilirsiniz.
-CARİ HESAP KARTI İNPORT ETME
Cari hesap dışında bir yere not aldıysanız cari hesap kartına bu alandan ekleye bilirsiniz. Excel
dosyasıysa bilgisayarınızda nerde olduğunu belirtmek veya Office 2003 işaretleyerek işlem yapılır.
-CARİ KARTIN MUHASEBE KODU GİRİŞİ
Cari kart dışında tutmuş olduğunuz muhasebe defterinin yada bilgilerin bulunduğu alanın kodlarının
girişinin bulunduğu alandır.
-TAHSİLAT MAKBUZU TASARIMI
Makbuzunun tasarımını buradan otomatik bir şekilde isteğinize göre değiştirebilirsiniz.
-CARİ HESAP PRAMETRELERİ
Cari hesabınızda kullanıcıya vermiş olduğunuz ayrıcalıklar, faturasında görünmesini istediniz bilgiler
bu alandan yapılır. Özel kod kullana bilirsiniz, detaylı bir firma bilgilerini alabilirsiniz, personel takibi
cari hesap yapa bilirsiniz, hesap kodunu buradan da değiştire bilirsiniz, kullanıcının faturasında hangi
bilgilere ulaşmak isterseniz bilgilerin burada sadece işaretlemeniz yeterlidir.
-STOK
-Stok kartı açma ve değişiklik
-Hızlı stok açma ve değişlik
-Grup stok tanımlama
-Seri no kontrol analizi
-İndirim kuponu tanımlama
-STOK HAREKETLERİ
-Stok giriş fişi
-Stok çıkış fişi
-Stok devir fişi
-Fiyat teklif girişi
-Depolar arası transfer
-Şubeler arası transfer
-BARKOD İŞLEMLERİ
-Ürün barkodu yazdır
-Raf barkodu yazdır
-STOK ARIZA TAKIBİ
-Analiz ürün girişi
-SAYIM TAKİBİ
-Sayım girişi
-Sayım kontrol listesi
-Sayım stok fark listesi
-Sayım dosyası boşaltma
-RAPORLAR
-Stok kartların listeleri
-stok kartların listesi
-Miktarlı stok kart fihristi
-Fiyat listesi
-Stok ekstreleri
-Stok ekstresi
-Firma stok hareketleri
-Deponun stok hareketleri
-Firmanın satış hareketleri
-Satış raporları
-Ürün bazında satış raporu
- Firma bazında satış raporu
- Sınıf bazında satış raporu
-İade düşünülmüş satış raporu
-Satış kalem listesi
-Satış raporları (ağırlık birimli)
-Ürün bazında satış raporu
- Firma bazında satış raporu
- Sınıf bazında satış raporu
-Satış iade raporu
-Alış raporu
-Ürün bazında alış raporu
- Firma bazında alış raporu
- Sınıf bazında alış raporu
-Ebat bazında alış raporu
-Alış kalem listesi
-Envanter listeleri
-Stok envanter listesi
-Sınıf envanteri
-Alt sınıf envanteri
-Stok düzenleme fiş listesi
-Stok çıkış fiş listesi
-Stok giriş fiş listesi
-Sipariş raporu
-Teklif listesi
-Analiz raporu
-En çok satılan ürünler
-Detaylı envanter listesi
-Alış fiyat analizi
-Kar zarar raporu
-2. Bilim raporu
-İkinci birim analizi
-STOK KARTI AÇMA VE DEGİŞİKLİK
Stok kartını açmak için yeni butonuna basıp açılan penceredeki bilgileri boş alanları uygun şekilde
doldurulur ve hesap açılır silmek istersek de sil butonuna basıp silme işlemini gerçekleştiririz. Stokta
bulunan elemanlara yeni bir ürün daha eklenir yada çıkartılır firmanın elinde bulunan malzemelerdir.
-HIZLI STOK AÇMA VE DEĞİŞİKLİK
Girmiş oludunuz ürünlerin listesini buradan görebilirisiniz. Stok adı,barkodu,birimi,sınıf kodu,KDV
ürün hakkında detaylı bir bilgiyi görebilirisiniz. Yeni bir stok açma yada mevcut stok ta değişiklik
yapabilirisiniz
-GROUP STOK TANIMLAMA
Firmanızda düzenli olarak malzeme, ürün aldığınız yerleri gurup halinde işlem yapmanızı sağlar. Ürün
satarken de bu uygulama gerçekleşir.
-STOK ANALİZİ
Stokta bulunan ürünlerinizi kontrol edersiniz firmanızda hangi üründen ne kadar kalmış yada hangi
ürününüz bitmek üzere olduğunu burada detaylı bir şekilde görebilirsiniz.
-SERİ NO KONTROL ANALİZİ
Girmiş olduğunuz ürünlerin seri no üzerinden takip yapabilirsiniz. Ve firmanızda nerde olduğunu
ürününüz üzerinde detaylı bir bilgiye sahip olursunuz.
-İNDİRİM KUPONU TANIMLAMA
Belirli günlerde firmanızın uyguladığı ürünler üzerinde indirim veya hediye şeklinde işlemler yapılır
örneğin: 1 bilgisayar alana yazıcı hediye gibi işlemler uygulanır.
-STOK HAREKETLERİ
-Stok giriş fişi
-Stok çıkış fişi
-Stok devir fişi
-Fiyat teklif girişi
-Depolar arası transfer
-Şubeler arası transfer
-STOK GİRİŞ FİŞİ
Firmanıza girilen malların detaylı bilgisinin fiş halinde , doküman halinde firmanızda ne kadar ürün
olduğunu yada hangi ürünlerin olduğunu buradan görebilir yada yeni ürün ekleye bilirisiniz.
-STOK ÇIKIŞ FİŞİ
Stoktan çıkarmak istediğiniz ürünlerin listesini fiş halinde rapor halinde sunulan bölüm
-STOK DEVİR FİŞİ
Stoktaki ürünleri devir etmek için tek tek uğraşmadan sadece girilen ürünlerinizi seçerek devir
edebilirsiniz
-FİYAT TEKLİF FİŞİ
Firmanızda bulunan ürünleri pazarlarken vermiş olduğunuz tekliflerin girildiği rapordur.
-DEPOLAR ARASI TRANSFER
Firmalarınızın bulundugu depolarınızla arasında transfer yapılan ürünlerin detayları bulunur Örnek:
sanayi deposunda girilen bilgiler, merkez deposundan çıkan ürünler. Yeni depo ekleye bilir yada
silebilirsiniz.
-ŞUBELER ARASI TRANSFER
Bulunduğunuz şubeden diğer şubenize yapılan transferdir. Yeni şube ekleye bilir yada silebilirsiniz.
-BARKOD İŞLEMLER
-Ürün barkodu yazdır
-Raf barkodu yazdır
-ÜRÜN BARKODU YAZDIR
Firmanızda bulunan ürünün kodu,adı,adet sayısı,barkot okuyucunun yazıcısı,yazıcının markası,barkot
no,fiyatı,döviz fiyatının bulunduğu gerekli işlemlerin yapıldığı alandır.
-RAF BARKODU YAZDIR
Firmanızda ne kadar büyük olursa o kadar ürünlerin yerlerini bulmak zor olur.Malzemelerin nerde
olduğunu bulabilmek için gerekli bilgilerin tutulduğu bölümdür. Ve kolaylıkla ürünlerinize
ulaşabilirsiniz.
-STOK ARIZA TAKIBİ
-Arızalı ürün girişi
-ARIZALI ÜRÜN GİRİŞİ
Firmanız satmış olduğu ürünün müşteri tarafından arızası olduğunu tespit edip firman ya geri
gönderilmesi ve arızasının tespit edip rapor halinde sunmasıdır. Gerekli işlemler yapılır
-SAYIM TAKİBİ
-Sayım girişi
-Sayım kontrol listesi
-Sayım stok fark listesi
-Sayım stok farklarını düzelt
-Sayım dosyasını boşaltmak
-SAYIM GİRİŞİ
Almış olduğunuz ürünlerin firmanızda ne kadar kaldığını belli eden tablodur. Ürünlerinizin azalıp
azalmadığını bu bölümde görebilirsiniz. Yeni stok kartı açma yada hiç kullanılmayan bir ürünü sile
bilirsiniz.
-SAYIM KONTROL LİSTESİ
Yapılan sayım sonucunun bilgilerini ekrana getiren bölümdür.
-SAYIM STOK FARK LİSTESİ
Firmanıza girilen ürünlerin sayını direk ekrana geldiğinde stokta bulunan sayıyla eşit değerdeyse bilgi
girişi doğru değilse yanlış bilgi girişi yada ürün eksik şeklinde bulunan listelerin yapıldığı alandır.
-SAYIM STOK FARKLARINI DÜZELT
Firmanıza girilen ürünlerin sayını direk ekrana geldiğinde stokta bulunan sayıyla eşit değerdeyse bilgi
girişi doğru değilse yanlış bilgi girişi yada ürün eksik şeklinde bir işlem gerçekleşmiştir. Ürününüz
hangi bölümdeyse ilave edilip temin edilir.
-SAYIM DOSYASINI BOŞALTMAK
Firmanıza girilen ürünlerimizin sayısını silmek yeni bir ürün girişi yapılıyormuş gibi işlem yapılır.
Elinizde bulunan tüm ürünlerin sıfırlanması demek anlamına gelir.
-RAPORLAR
-Stok kart listesi
- Stok kartların listesi
-Miktarlı stok kart fihristi
-Fiyat listesi
-STOK KARTLARIN LİSTESİ
Stokta bulunun ürünlerin listesi gösterir.
-MİKTARLI STOK KART FİHRİSTİ
Stok kartlarının miktarlı olarak geçmesi adetlerinin fiyatlarının tutulduğu bölümdür.
-FİYAT LİSTESİ
Ürünlerinizin maliyetinin bulunduğu fiyat listesi
-STOK EKSTRELERİ
-Stok estiresi
-Firmanın stok hareketleri
-Deponun stok hareketleri
-Firmanın satış hareketleri
-STOK EKSTRESİ
Firmanızın stoktaki hareketlerini belli eder. Tarih aralığını belirledikten sonra Ne kadar ürün girmiş
yada ne kadar ürün çıkmış oluğunu belli eder.
-FİRMANIN STOK HAREKETLERİ
Tarih aralığını belirledikten sonra Firmaya gelen giden ürünlerin stokları belli eder.
-DEPONUN STOK HAREKETLERİ
Tarih aralığını belirledikten sonra depoya gelen giden ürünlerin stokları belli eder.
-FİRMANIN SATIŞ HAREKETLERİ
Firmanızda bulunan ürünlerin ne kadar satış yapıldığının yada ne kadar satılmadığının bilgisinin
tutulduğu alandır.
-SATIŞ RAPORLARI
-Ürün bazında satış raporu
-Firma bazında satış raporu
-Sınıf bazında satış raporu
-İade düşünülmüş satış raporu
-satış kalem listesi
-ÜRÜN BAZINDA SATIŞ RAPORU
Ürünlerinizin ne kadar satıldığını belle eder. Tarih aralığını belirledikten sonra yazdır (ön izleme)
sonra belirlediğiniz hangi üründen ne kadar satmışsınız o ürünün satış bilgileri ekrana gelir.
-FİRMA BAZINDA SATIŞ RAPORU
Firmada bulunan Ürünlerinizin ne kadar satıldığını belle eder. Tarih aralığını belirledikten sonra yazdır
(ön izleme) sonra belirlediğiniz ürünün ne kadar satmışsınız o ürünün satış bilgileri ekrana gelir.
-SINIF BAZINDA SATIŞ RAPORU
Ürünlerinizde belli bir sınıflandırma vardır Örneğin: bilgisayar Elektronik bir alet sınıfına gire, elma
gıda sınıfına girer bu sınıfta bulunan ürünlerin ne kadar satıldığını belle eder. Tarih aralığını
belirledikten sonra yazdır (ön izleme) sonra belirlediğiniz sınıftan ne kadar satmışsınız o ürünün satış
bilgileri ekrana gelir.
-İADE DÜŞÜLMÜŞ SATIŞ RAPORU
Firmadan gelen ürünün geri iade edilmesi sebebiyle tutulan listedir.
-SATIŞ RAPORLARI (AGIRLIK BİRİMLİ)
-Ürün bazında satış raporu
-Firma bazında satış raporu
-Sınıf bazında satış raporu
-Satış iade raporu
-ÜRÜN BAZINDA SATIŞ RAPORU
Ürünlerinizin ne kadar satıldığını belle eder. Tarih aralığını belirledikten sonra yazdır (ön izleme)
sonra belirlediğiniz hangi üründen ne kadar satmışsınız o ürünün satış bilgileri ekrana gelir.
-FİRMA BAZINDA SATIŞ RAPORU
Firmada bulunan Ürünlerinizin ne kadar satıldığını belle eder. Tarih aralığını belirledikten sonra yazdır
(ön izleme) sonra belirlediğiniz ürünün ne kadar satmışsınız o ürünün satış bilgileri ekrana gelir.
-SINIF BAZINDA SATIŞ RAPORU
Ürünlerinizde belli bir sınıflandırma vardır Örneğin: bilgisayar Elektronik bir alet sınıfına gire, elma
gıda sınıfına girer bu sınıfta bulunan ürünlerin ne kadar satıldığını belle eder. Tarih aralığını
belirledikten sonra yazdır (ön izleme) sonra belirlediğiniz sınıftan ne kadar satmışsınız o ürünün satış
bilgileri ekrana gelir.
-SATIŞ İADE RAPORU
Firmadan gelen ürünün geri iade edilmesi sebebiyle tutulan listedir.
-ALIŞ RAPORLARI
-Ürün bazında alış raporu
-Firma bazında alış raporu
-Sınıf bazında alış raporu
-Ebat bazında alış raporu
-Alış kalem listesi
-ÜRÜN BAZINDA SATIŞ RAPORU
Diğer Firmalardan aldığınız Ürünler ne kadar alındığını belle eder. Tarih aralığını belirledikten sonra
yazdır (ön izleme) sonra belirlediğiniz hangi üründen ne kadar alınmış o ürünün alış bilgileri ekrana
gelir.
-FİRMA BAZINDA SATIŞ RAPORU
Diğer Firmalardan aldığınız Ürünler ne kadar alındığını belle eder. Tarih aralığını belirledikten sonra
yazdır (ön izleme) sonra belirlediğiniz hangi üründen ne kadar alınmış o ürünün alış bilgileri ekrana
gelir.
-SINIF BAZINDA SATIŞ RAPORU
Ürünlerinizde belli bir sınıflandırma vardır Örneğin: bilgisayar Elektronik bir alet sınıfına gire, elma
gıda sınıfına girer bu sınıfta bulunan ürünlerin diğer Firmalardan ne kadar alındığını belle eder. Tarih
aralığını belirledikten sonra yazdır (ön izleme) sonra belirlediğiniz sınıftan ne kadar alındığını o
ürünün satış bilgileri ekrana gelir.
-EBAT BAZINDA ALIŞ RAPORU
Diğer Firmalardan aldığınız Ürünlerin Firmanızda ne kadar yer kapladığını belle eder. Tarih aralığını
belirledikten sonra yazdır (ön izleme) sonra belirlediğiniz hangi üründen ne kadar yer kapladığını ve
ne kadar alınmış olduğunu bilgileri ekrana gelir.
-ENVANTER LİSTESİ
-Stok envanter listesi
-Sınıf envanteri
-Alt sınıf envanteri
-STOK ENVANTER LİSTESİ
-SINIF ENVANTERİ
-ALT SINIF ENVANTERİ
Stok bilgilerinde Firmada çalıştırdığınız elemanlarınızın elinde hangi stok bilgisi varsa onu görür.
-STOK DÜZELTME FİŞ LİSTELERİ
-Stok çıkış fiş listesi
-Stok giriş fiş listesi
-STOK ÇIKIŞ FİŞ LİSTESİ
Firmadaki ürünlerin satıldığına dair elden çıkarıldı belgesi olarak fiş tutulur. Bu fişlerin tutulduğu
belgenin listesidir.
-STOK GİRİŞ FİŞ LİSTESİ
Firmanın ihtiyaca göre almış oluğunuz ürünlerdir. Ve alırken aldığınıza dair belge fiş tutulur. Bu fişlerin
tutulduğu belgenin listesidir.
-SPARİŞ RAPORU
Firmanızın diğer firmalardan yada müşterilerden istek üzerine almış olduğunuz siparişlerin raporları
tutulur.
-TEKLİF LİSTESİ
Firmanızın satmış olduğunuz ürünü ister acık arttırma yoluyla ister normal olarak satışa sunarken
diğer firmaların yada müşterilerin satmış olduğunuz ürüne teklif bulunmasıdır. Tekliflerin tutulduğu
listesidir.
-ANALİZ RAPORLARI
-En Çok satılan ürünler
-Detaylı envanter listesi
-Alış Fiyat analizi
-Kar Zarar raporu
-EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER
Firmanızdaki bulunan ürünlerin müşteriler yada firma tarafından ürünün ne kadar tüketildiğinin
listesini verir.
-DETAYLI ENVANTER LİSTESİ
Firmanızdaki bulunan ürünlerin müşterinin listesine göre detaylı bir bilgi içerir. Örneğin: müşteri bir
malzemeden 3 tane aldıysa o 3 malzemenin detayı ve TL hesabını müşteriye gösterir.
-ALIŞ FİYAT ANALİZİ
Firmanızdaki olamayan elemanların dışarıdan sipariş vererek yada direk aldığınız ürünlerin fiyat
listesini belirler.
-KAR ZARAR TABLOSU
Firmanızın ne durumda olduğunuzu belli eder. Firmanız batma aşamasında mi yoksa yükselme
aşamasında mı diye düzenli olarak Firmanın bilgilerin tutulduğu bölümdür.
-İKİNCİ BİRİM ANALİZİ
-KODLAMA
-Sınıf kodu tanımlama
- Sınıf kodu tanımlama
-Alt sınıf tanımlama
-SINIF KODU TANIMLAMA
Ürünlerinizin bulunduğu bölüm,sınıf bilgilerini seçersiniz.
-ALT SINIF TANIMLAMA
Ürününüzün bulunduğu alt sınıfları çıkartır. Örneğin: bilgisayar alt sınıfları yazıcı modem hoparlör
gibi..
-Özel kod tanımlama
-Özel kod 1 tanımlama
-Özel kod 2 tanımlama
-Özel kod 3 tanımlama
-ÖZEL KOD 1 TANIMLAMA
-ÖZEL KOD 2 TANIMLAMA
-ÖZEL KOD 3 TANIMLAMA
Müşteriye isteği üzerine Firmaya yada ürüne özel kod tanımla. Müşterinin kendi anlaya bileceği yada
kolay aklında tutabileceği kod bölümüdür.
-MARKA KODU TANIMLAM
Markanıza kod tanımlamadır. Aldığınız ürün kodunu girerken markayı da girmeniz gereklidir. Marka
girerken markanın kodunu isteyerek daha kolay bir kod yani marka tanımlanır.
-BİRİM KODU TANIMLAMA
Kaydetmiş olduğunuz ürünlerin nasıl bir şekil sahibi olduğunu göstermek için kod yazılır Örneğin:
Erikli su birimi şişe gibi
-KDV KODU TANIMLAMA
Gelir Vergisi Kanununun 70inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması
işlemleri,Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle
vergilendirilecek teslim ve hizmetler.
-DEPO KODU TANIMLAMA
Deponuzun nerde oluğunu, ürünlerinizin teslimden hangi depoya gitmesi gerektiğini kontrol
eden kod bölümüdür. Firmanızın depolarını daha kolay işlem yapabilmek için kod şeklinde
tanımlanır.
-AMBALAJ KODU TANIMLAMA
Firmanızın müşteriler tarafından istemiş olduğu ürünlerin nasıl bir şekilde gönderildiğinin kodu
yazılır. Örneğin: koli,karton,poşet v.b gibi
-RENK – BEDEB TANIMLAMA
-Renk kodu tanımlama
-Beden tipi tanımlama
-Beden kodu tanımlama
-RENK KODU TANIMLAMA
Ürününüzün hangi renkte oğlunu belirleyen kod tipidir.
-BEDEN TİPİ TANIMLAMA
Ürününüzün hangi tipte olduğunu belirler Örneğin: S,M,L,XL Gibi.
-BEDEN KODU TANIMLAMA
Ürününüzün hangi boyutta olduğunu belirleyen koddur. Örneğin: büyük,küçük,orta boy gibi
-DESEN KODU TANIMLAMA
Ürününüzün üstünde bulunan deşenlerin nasıl bir şekil aldığını kodunu belirler.
-FİYAT KODLAMA
Liste fiyatı, bayi fiyatı, alış fiyatı, satış fiyatı ürününüzün belirlediğiniz hangi kırı tere giriyorsa o
fiyattan satılır.
-İSKONTO TİP TANIMLAMA
Iskontonun ne kadar olduğunu kime ne şekilde yapıldığının tipini belirler.
-KAMPANYA GİRİŞİ
-Kampanya giriş ve değişiklik
-Firmalara özel fiyat tanımlama
-KAMPANYA GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK
Firmanızın belirlediği tarih aralığında belirli günler ve saatlerde kampanya yapmasıdır. Bu
kampanyalarda değişiklikte olabilir. Örneğin: bir alana bir bedava , bunu değiştirip bir alana oyuncak
hediye gibi yapabilirisiniz.
-FİRMALARA ÖZEL FİYAT TANIMLAMA
Firmanızın bazı müşterilerine, firmalara ürünleri hakkında fiyat tanımasıdır.
-PROMOSYON GİRİŞİ
Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak
amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Pazarlanacak ürünlerin lisesi tutulur.
-SATIŞ FİYATI DÜZENLEME
-Otomatik fiyat arttırma veya azaltma
-Satış fiyatı değişiklik hazırlığı
-Hazırlanan fiyatları yürürlüğe koyma
-OTOMATİK FİYAT ARTTIRMA VEYA AZALATMA
Belli başlı ürünlerde firmanız % delik olarak indirim uygular. 4
-SATIŞ FİYATI DEĞİŞİKLİK YAPMA
Tarih aralığını belirledikten sonra belli ürünlerde fiyat atatırımı uygulanır.
-HAZIRLANAN FİYATLARIN YÜRÜRLÜĞE KOYMA
Firmanızda bulunan ürünlerin fiyat listesini belirlenir. firmanın sahibi bu belirlenen fiyatları
incelediğinde onay verirse satış işlemleri gerçekleşir.
-BAKIM İŞLEMLERİ
-Stok kodu değiştirmek
-El terminali için stok XML oluştur.
-Stok hareket XML dosyasını içeri taşıma
-Geriye dönük maliyet düzeltme
-Barkot düzenle
-Parça barkot düzenle
-Stok evrak belirtme
-Stok kartını hareketleriyle birlikte silmek
-KDV oranları toplu Değiştirme
-Toplu grup stok hesaplatma
-STOM PARAMETRELERİ
-STOK KADU DEĞİŞTİRMEK
Ürününüzün stok kodunu daha kolay bir şifre ya kod tasarımı yaparak değiştirebilirsiniz.
-EL TERMİNALİ İÇİN STOK XML OLUŞTURMA
Stokta bulunan ürünlerinizi XML dosyasıyla kayıtlı liste oluşturmak.
-STOK HAREKET XML DOSYASI İCERİ TAŞIMA
Listesini tutmuş olduğunuz dosyaları programın içine taşıması ve düzene sokması işlemidir.
-GERİYE DÖNÜK MALİYET DÜZELTME
Ürünlerinizin alış ve satış fiyatlarını düzenlemeler yapma.
-BARKOD DÜZENLE
Ürünlerinizin üzerindeki barkodu değiştirme işlemidir. Barkot okuyucunuz bu barkot numarasını
okuyarak işlem yapılası için daha önceden tanımlamış olduğunuz barkot numarasını degişikliği için
uygulanır.
-PARÇA BARKOD DÜZENLE
-STOK EVRAK BELİRTME
Firmanıza gelen ve giden ürünlerin bilgilerinin tutulduğu işleme alındığı bölümdür.
-STOK KARTINI HAREKETLERİYLE BİRLİKTE SİLMEK
Stok kartının hareketleri yani stokta bulunan ürününüzün firmanızda nerde olduğu hangi rafta
bulunduğu hangi firmaya gönderildiği ne bu üründen ne kadar alındığı ve ne kadar satıldığı yanı ürün
hakkındaki tüm bilgileri hareketleri siler.
-KDV ORANLI TOPLU DEGİŞİKLİK
Belirlediğiniz ürünlerden veya hepsinde KDV. Oranı uygulama eski KDV ve yeni KDV arasındaki
değişiklikler yapılır.
-TOPLU GRUP STOK HESAPLAMA
Stokta bulunan ürünlerinizin ne kadar olduğu,maliyeti,kazancı bilgileri içerir.
-STOK PARAMETRELERİ
Stokta bulunan ürünlerin satış işlemlerinde fiş listesinde görülmesini istediğin bilgiler görünür.
Ürününüzün kat sayı sistemi şeklinde çalışır. Stok kodların otomatik açılısın,barkot yazdırınca fiyat
çıksın, döviz fiyatı çıksın, barkot tasarımında dara raporlama işaretleyerek işlem yapa bilirsiniz.
Parametrenize uygun olan bölümleri işaretleye bilir ve işlem yapılır.
-FATURA & İRSALİYE
-Fatura
-Satış faturası
-Alış faturası
-Alış hizmet faturası
-Satış hizmet faturası
-Satış iade faturası
-Alış iade faturası
-Yurt dışı satış faturası
-Perakende satış faturası
-SATIŞ FATURASI
Faturada sattığınız ürünlerin miktarını,birim kodu, birim fiyatı, ıskonto birimini, KDV sini bulunduğu
adresi ürününüzü satışa sunabilirsiniz irsaliyenizde gözükür.
-ALIŞ FATURASI
Faturada aldığınız ürünlerin miktarını,birim kodu, birim fiyatı, ıskonto birimini, KDV sini bulunduğu
adresi ürününüzü bilgileri kontrol dahilinde alabilirsiniz.
-ALIŞ HİZMET FATURASI
Alırken göstermiş olduğunuz müşteri memnuniyeti.
-SATIŞ HİZMET FATURASI
Satarken göstermiş olduğunuz müşteri memnuniyeti.
-SATIŞ İADE FATURASI
Sattığınız ürünün her hangi bir sorunu nedeniyle firmanıza geri gönderilmesi esnasında tutulan fatura
bilgisidir.
-ALIŞ İADE FATURASI
Aldığınız ürünün her hangi bir sorunu nedeniyle firmaya geri gönderilmesi esnasında tutulan fatura
bilgisidir.
-YURT DIŞI SATIŞ FATURASI
Yurt dışına sattığınız, satmakta olduğunuz bilgilerin faturası
-PARAKENDE SATIŞ FATURASI
Stokta bulunan ürünlerin satış işlemlerinde fiş listesinde görülmesini istediğin bilgiler görünür.
Ürününüzün kat sayı sistemi şeklinde çalışır. Faturada görmek istediğiniz bilgileri seçerek faturanızda
görmenizi sağlar.
-İRSALİYE
-Satış irsaliyesi
-Alış irsaliyesi
-Satış iade irsaliyesi
-Tekli irsaliye faturalaştırma
-Toplu satış irsaliye faturalaştırma
- Toplu alış irsaliye faturalaştırma
-İrsaliyenin bağlı olduğu fatura listesi
-SATIŞ İRSALİYESİ
Faturada sattığınız ürünlerin miktarını,birim kodu, birim fiyatı, ıskonto birimini, KDV sini bulunduğu
adresi ürününüzü satışa sunabilirsiniz irsaliyenizde gözükür.
-ALIŞ İRSALİYESİ
Faturada aldığınız ürünlerin miktarını,birim kodu, birim fiyatı, ıskonto birimini, KDV sini bulunduğu
adresi ürününüzü bilgileri kontrol dahilinde alabilirsiniz.
-SATIŞ İADE İRSALİYESİ
Sattığınız ürünün her hangi bir sorunu nedeniyle firmanıza geri gönderilmesi esnasında tutulan fatura
bilgisidir.
-ALIŞ İADE İRSALİYESİ
Aldığınız ürünün her hangi bir sorunu nedeniyle firmaya geri gönderilmesi esnasında tutulan fatura
bilgisidir.
-TEKLİ İRSALİYE FATURALAŞTIRMA
Tek olarak kesilmiş olan irsaliye raporunu fatura şeklinde tarih aralığını, plasiyer , fatura tarihini
belirledikten sonra işlem yapılır.
-TOPLU SATIŞ İRSALİYE FATURALAŞTIRMA
Toplu olarak kesilmiş olan irsaliye satış raporlarını fatura şeklinde tarih aralığını, plasiyer , fatura
tarihini belirledikten sonra işlemler çıkar ve gerekli işlemleri fatura halinde çıkartır.
-TOPLU ALIŞ İRSALİYE FATURALAŞTIRMA
Toplu olarak kesilmiş olan irsaliye alış raporlarını fatura şeklinde tarih aralığını, plasiyer , fatura
tarihini belirledikten sonra işlemler çıkar ve gerekli işlemleri fatura halinde çıkartır.
-İRSALİYENİN BAĞLI OLDUĞU FATURA LİSTESİ
Ürününüzün bulunduğu depo yada firma nereye bağlıysa satış , alış faturasında deponun , firmanın
bilgilerini faturada seçtiğiniz bilgeler gözükür.
-MÜSTAHSİL
-Alış makbuzu
-ALIŞ MAKBUZU
Alış makbuzunda tarih aralığını belirledikten sonra ürün alırken ürünün yada firmayla ilgili bilgilerin
görünmesini istediğin bilgileri seçerek makbuzunda görünmesini sağlar Örneğin: ıskonto oranı,döviz
cinsi,döviz tutarı,bulunduğu yer vb. özelliklerini alış makbuzunda görmeniz mümkündür.
-RAPORLAR
-Fatura raporları
-Alış fatura listesi
-Satış fatura listesi
-Alış iade fatura listesi
-Satış iade fatura listesi
-Yurt dışı satış fatura listesi
-Hizmet fatura (alış) listesi
-Hizmet fatura (satış) listesi
-İrsaliyesi gelmeyen fatura listesi
-Fatura kesilmeyen irsaliye listesi
-Fatura cinsine göre rapor
-Alış fatura kontrol listesi
-Satış fatura kontrol listesi
-Hizmet fatura (alış) kontrol listesi
-Hizmet fatura (satış) kontrol listesi
-Taşıma bedeli listesi
-Toplu fatura yazdırma
ALIŞ FATURA LİSTESİ
Aldığınız ürünle bazı bilgileri fatura üzerinde görmek mümkündür. Bu faturaların listesinin bulunduğu
bölümdür.
SATIŞ FATURA LİSTESİ
Satmış olduğunuz ürünle bazı bilgileri fatura üzerinde görmek mümkündür. Bu faturaların listesinin
bulunduğu bölümdür.
ALIŞ İADE FATURA LİSTESİ
Almış olduğunuz ürünün her hangi bir arızasından dolayı yetkili servise yada firmaya gönderim
durumunda tutulan faturaların listesidir.
SATIŞ İADE FATURA LİSTESİ
Satmış olduğunuz ürünün her hangi bir arızasından dolayı yetkili servise yada firmaya gönderim
durumunda tutulan faturaların listesidir.
YURT DIŞI SATIŞ FATURA LİSTESİ
Yurt dışına satmış olduğunuz ürünlerin fatura listesinin bulunduğu bölümdür.
HİZEMET FATURA (ALIŞ) LİSTESİ
Almış olduğunuz ürünün memnuniyeti hakkında düzenlenen liste analizidir.
HİZEMET FATURA (SATIŞ) LİSTESİ
Satmış olduğunuz ürünün müşteri tarafından memnuniyeti hakkında düzenlenen liste analizidir.
İRSALİYESİ GELMEYEN FATURA LİSTESİ
İrsaliyesi, faturası gelmeyen firmaların yada müşteriye satmış olduğunuz ürünlerin irsaliyesi
gelmeyenlerin listesidir.
FATURA KESİLMEYEN İRSALİYE LİSTESİ
İrsaliyesi, faturası gelmeyen firmaların yada müşteriye satmış olduğunuz ürünlerin irsaliyesi
gelmeyenlerin listesidir.
FATURA CİNSİNE GÖRE RAPOR
Belirlediğiniz fatura göre , faturada görünmesini istediğimiz bilgilerine göre rapor cinsidir.
ALIŞ FATURA KONTROL LİSTESİ
Almış olduğunuz ürünlerin alış fiyatını , nerde olduğunu, bedenini, büyüklüğünü bilgilerin listesinin
bulunduğu bölümdür.
SATIŞ FATURA KONTROL LİSTESİ
Satmış olduğunuz ürünlerin satış fiyatını , hangi firmaya sattığını, bedenini, büyüklüğünü bilgilerin
listesinin bulunduğu bölümdür.
HİZEMET FATURA (ALIŞ) KONTROL LİSTESİ
Almış olduğunuz ürünün Firma tarafından memnuniyeti hakkında düzenlenen liste analizinin
kontrolüdür.
HİZEMET FATURA (SATIŞ) KONTROL LİSTESİ
Satmış olduğunuz ürünün müşteri tarafından memnuniyeti hakkında düzenlenen liste analizinin
kontrolüdür.
TAŞIMA BEDELİ LİSTESİ
Ürününüzün kargoyla gönderildiğinde kargoya verilen miktarın listesidir.
TOPLU FATURA YAZDIRMA
Satmış olduğunuz ürününüzün tarihler aralığını belirledikten sonra o tarihtekileri yazdırma işlemi
gerçekleşir.
-İRSALİYE RAPORLARI
-Satış irsaliye listesi
-Alış irsaliye listesi
-Satış iade irsaliye listesi
-Alış iade irsaliye listesi
-Satış iade irsaliye kontrol listesi
-Alış iade irsaliye kontrol listesi
SATIŞ İRSALİYE LİSTESİ
Sattığınız ürünlerin listesidir.
ALIŞ İRSALİYE LİSTESİ
aldığınız ürünlerin listesidir.
SATIŞ İADE İRSALİYE LİSTESİ
Sattığınız ürünlerin belli bir sorun yada müşteri memnuniyeti tarafından olumsuz bir şekilde iade
edilirse iade edilen ürünlerin irsaliye listelerinin tutulduğu bölümdür.
ALIŞ İADE İRSALİYE LİSTESİ
Aldığınız ürünlerin belli bir sorun yada müşteri memnuniyeti tarafından olumsuz bir şekilde Firmaya
iade edilirse iade edilen ürünlerin irsaliye listelerinin tutulduğu bölümdür.
SATIŞ İRSALİYE KONTROL LİSTESİ
Sattığınız ürünlerin kime,nasıl şekilde sattığına dair irsaliye raporu tutulur. Bu raporların liste halinde
kontrol edildiği bölümdür.
ALIŞ İRSALİYE KONTROL LİSTESİ
almış ürünlerin kimden,nasıl şekilde aldığımıza dair irsaliye raporu tutulur. Bu raporların liste halinde
kontrol edildiği bölümdür.
SATIŞ RAPORLARI
-Müşteri bazlı satış raporu
-Stok bazlı satış raporu
-Hizmet bazlı satış raporu
-Aylık bazlı satış raporu
-Satış yönetim raporu(Müşteri bazında)
MÜŞTERİ BAZINDA SATIŞ RAPORU
Hangi müşterilerine hangi ürün sattığının listesini çıkartır. Müşterilerin bilgilerini verir.
STOK BAZINDA SATIŞ RAPORU
Hangi müşterilerine Stokta bulunan hangi ürün sattığının listesini çıkartır. Müşterilerin bilgilerini verir.
HİZMET BAZINDA SATIŞ RAPORU
Sattığınız ürünlerden dolayı Hangi müşterilerine firmanızdan memnun olup olmadığının bililerinin
tutulduğu bölümdür. Firmanızda çalışanların müşterilere karşı hizmeti belirleyen raporların
tutulduğu bölümdür..
AYLIK SATIŞ GIRAFIĞI
Her ay Sattığınız ürünlerin çizelgesini belirler.
SATIŞ YÖNETİM RAPORU (MÜŞTERİ BAZINDA)
Satmış olduğunuz ürünlerin müşteri tarafından bir plasiyeri vardır. Müşteri direk bu plasiyerle
muhatap olur. Müşteri memnuniyetini isteklerini plasiyere belirtir. Plasiyerde firma yetkilisine
ulaştırır.
-ALIŞ RAPORU
-Müşteri bazlı alış raporu
-Stok bazlı alış raporu
-Hizmet bazlı alış raporu
-Alış yönetim raporu(Müşteri bazında)
MÜŞTERİ BAZINDA ALIŞ RAPORU
Hangi firmadan hangi ürün saldığınızın listesini çıkartır. Müşterilerin bilgilerini verir.
STOK BAZINDA ALIŞ RAPORU
Hangi firmadan Stokta bulunan hangi ürün aldığınızın listesini çıkartır. Müşterilerin bilgilerini verir.
HİZMET BAZINDA ALIŞ RAPORU
Aldığınız ürünlerden dolayı Hangi firmadan memnun olup olmadığının bilgilerinin tutulduğu
bölümdür. Firmanızda çalışanların müşterilere karşı hizmeti belirleyen raporların tutulduğu
bölümdür..
ALIŞ YÖNETİM RAPORU (MÜŞTERİ BAZINDA)
Almış olduğunuz ürünlerin müşteri tarafından bir plasiyeri vardır. Müşteri direk bu plasiyerle
muhatap olur. Müşteri memnuniyetini isteklerini plasiyere belirtir. Plasiyerde firma yetkilisine
ulaştırır.
-KDV RAPORLARI
-KDV oranına göre rapor
-KDV raporu (Fatura)
-KDV raporu (Firma)
-KDV raporu (Plasiyer)
-KDV raporu (Ürün)
-KDV ORANINA GÖRE RAPOR
Ürününüz üzerinden belirlediğiniz oranda KDV uygulanır. Ve ona göre bir hesap çıkartılır. Bu
hesaplamalarının KDV oranına göre rapor halinde tutulduğu bölümdür.
-KDV RAPORU (FATURA)
Ürününüz üzerinden belirlediğiniz oranda KDV uygulanır. Ve ona göre bir hesap çıkartılır. Bu
hesaplamalarının KDV oranına göre fatura halinde tutulduğu bölümdür.
-KDV RAPORU (FİRMA)
Ürününüz üzerinden belirlediğiniz oranda KDV uygulanır. Ve ona göre bir hesap çıkartılır. Bu
hesaplamalarının KDV oranına göre firmanın ürününüz üzerinden KDV halinde miktarların tutulduğu
bölümdür.
-KDV RAPORU (PLASİYER)
Müşterilerinize Ürününüz üzerinden belirlediğiniz çalışanlarınızı gönderip ürün memnuiyeti yada
firma memnuniyeti hakkında bilgi alınır. Ürün tanıtımı yapılır. Ürün tanıtımında müşteriye satıldığında
plasiyerin uyguladığı KDV oranı uygulanır. Uygulanan bu KDV oranı rapor halinde tutulur.
-KDV RAPORU (ÜRÜN)
Ürününüz üzerinden belirlediğiniz oranda KDV uygulanır.
-YÜKLEME LİSTESİ
-Ürün yükleme listesi (Genel)
-Ürün yükleme listesi (Firma)
-Ürün yükleme listesi (Plasiyer)
- Satış dağıtım (Fatura Listesi)
-Ürün yükleme listesi (Saha satış)
-ÜRÜN YÜKLEME LİSTESİ (GENEL)
Firmanızda bulunan elemanlarınız müşterilere montaja gittiğinde yada bir ürün tanıtımına gittiğinde
yanlarına alınan malzeme miktarının listesini tutulan rapor.
-ÜRÜN YÜKLEME LİSTESİ (FİRMA)
Firmanızda bulunan elemanlarınız firmadaki ürünlerinden giderken aldıkları malzemelerdir.
-ÜRÜN YÜKLEME LİSTESİ (PLASİYER)
Firmanızda bulunan elemanlarınız müşterilere bir ürün tanıtımına gittiğinde yanlarına alınan malzeme
miktarının listesini tutulan rapor.
-SATIŞ DAGITIM (FATURA LİSTESİ)
Plasiyerin müşterilere satmak için,tanıtım yapmak için yanlarında götürdüğü ürün miktarını ürün
sayısının tutulduğu rapordur.
-ÜRÜN SATIŞ LİSTESİ (SAHA SATIŞ)
Firmanızda bulunan elemanlarınız müşterilere bir ürün tanıtımına gittiğinde yanlarına alınan malzeme
miktarının listesini tutulan rapor. Plasiyer elemanlarınız eğer bir ürün sattıklarında bu rapora geçilen
bilgilerdir.
-ENTEGRASYON RAPORLARI
-Muhasebeleşen faturaların listesi
-Muhasebeleşmeyen faturaların listesi
-Fatura mutabakat
-Satın alma ve satış raporu
-Kontrol ekranı
-Plasiyer prim raporu (Oran bazında)
- Plasiyer prim raporu (Miktar bazında)
-Sevkiyat raporu
-Firma bazında sevkiyat
-Hareket analizi
-Fatura ve İrsaliye hareket listesi
-MUHASEBELEŞEN FİRMALARIN LİSTESİ
Hesap kodunu girdikten sonra tarih aralığını belirleriz. Ve muhasebeleşen firmanın listesini
görebilmek için nakliye firması, plasiyerin detaylı bilgileri yadır (Ön izleme) bastığınızda tüm bilgiler
karşınıza doküman olarak bilgiler gelir. Firmada ne yapıldığının bilgilerini içerin listedir.
-MUHASEBELEŞMEYEN FİRMALARIN LİSTESİ
Hesap ve kitap işlerinin tutulmadığı listedir.
-FATURA MUTABAKAT
Firmalar arasındaki listelerin ,raporların karşılaştırılmasına denilir.
-SATIN ALMA VE SATIŞ RAPORU
Diğer firmalardan ürün satın alma, diğer firmalara yada müşterilere ürün satma sattığını, aldığınız
ürünlerin ne kadara aldığınızı ne kadara sattığınız raporunu çıkartır.
-KONTROL EKRANI
Firmanızda satılan ürünlerin yapılan işlemlerin kontrolü sağlanır
.
PLASİYERİN PRİM RAPORU (ORAN BAZINDA)
Plasiyer kota ürün satımını aştığında plasiyere verilen primdir. Toplam plasiyere verilen prim miktarını
oran bazında alır. Örneğin: %12 gibi
PLASİYERİN PRİM RAPORU (MİKTARBAZINDA)
Plasiyer kota ürün satımını aştığında plasiyere verilen prim miktar bazında aldığı maaşın üzerine para
eklemedir.
-SEVKİYAT RAPORU
-FİRMA BAZINDA SEVKİYAT
Tarih aralığını belirledikten sonra Firmanızın depolar arsındaki sevkiyatını belir
-HAREKET ANALİZİ
-FATURA VE İRSALİYE HAREKET LİSTESİ
Tarih aralığını belirledikten sonra satmış olduğunuz yada almış olduğunuz ürününüzün irsaliyesi ve
faturası hakkında bilgiler içerir. Ürününüzün bilgisini de verir.
-BİLDİRİMLER
-BA-Mal ve hizmet alımlarının dökümleri
- BS-Mal ve hizmetlerin satımlarının dökümleri
-BA-MAL VE HİZMET ALIMLARI DÖKÜMLERİ
-BS-MAL VE HİZMET SATIMLARININ DÖKÜMLERİ
-NAKLİYE
-Nakliye firmasını tanımlama
-Şoför tanımlama
-Araç tanımlama
-Sevkiyat noktası tanımlama
-Nakliye parametresi
-NAKLİYE FİRMASINI TANIMLAMA
Müşterinizin istediği ürünün hangi nakliye aracıyla gönderildiğini belirleyen bölümdür.
-ŞOFÖR TANIMLAMA
Müşterinizin istediği ürünün gönderirken nasıl gönderildiğini ve kim götürdüğünü belirler.
-ARAÇ TANIMLAMA
Ürününüzün müşteriye gönderilirken nasıl gönderildiğini aracın plakası ve rengini belirlenir.
-SEVKİYAT NOKTASI TANIMLAMA
-ürürünün gideceği yerin adresini beliler ürün gidiş yolunu belirler.
-NAKLİYE PRAMETRESİ
Parametrede görünmesini istediğin bilgiler görünür. Sadece karşına gelen listede işaretlemen
gereklidi
-KODLAMA
-Hizmet kodu tanımla
-Fatura durumu tanımlama
-Özel kod1 tanımlama
-Özel kod2 tanımlama
-Özel kod3 tanımlama
-HİZMET KODU TANIMLAMA
Ürünün müşteri tarafından memnuniyetidir. Vermiş olduğunuz hizmetin müşteri memnuiyetini
belirler.
-FATURA KODU TANIMLAMA
Faturanın firma tarafından yada müşteri tarafından tahsil edilip edilmediğini belirler.
-ÖZEL KOD 1 TANIMLAMA
-ÖZEL KOD 2 TANIMLAMA
-ÖZEL KOD 3 TANIMLAMA
Her hangi bir firmaya yada müşteriye özel bir uygulama yapmadır.
-BAKIM İŞLEMELERİ
-Dışarıya fatura aktarımı
-Fatura dizaynı
-Yurt dışı satış fatura dizaynı
-İrsaliye dizaynı
-Teslimat fiş dizaynı
-Toplu fatura tarihi değiştirme
-İrsaliyeyi tekrar faturalaştırılabilme yapma
-Toplu fatura silme
-DIŞARIYA FATURA AKTARMA
Hazırlamış olduğunuz faturanın dışarıya bir Excel dosyası halinde dışarıya yazıcı aracılığıyla
çıkartılabilir.
-FATURA DİZAYNI
-YURT DIŞIN SATIŞ FATURA DİZAYNI
-İRSALİYE DİZAYNI
İrsaliye raporu kendi isteğinize göre irsaliyede yanı faturada ürün hakkında yada firma hakkında
görmek istediğiniz bilgileri görmek için kendiniz bir irsaliye raporu hazırlarsınız.
-TESLİMAT FİŞ DİZAYNI
Ürününüzün teslim edildiğine dair müşteri tarafından imza , kaşe alınan bir irsaliye düzenleme
-TOPLU FATURA TARİHİ DEĞİŞTİRME
Fatura tarihleri yanlış girildiğinde faturanın üzerindeki tarihi yeni tarihle bu bölümde değişiklik
yapabiliriz. Burada fatura tarihi,plasiyer ve yeni tarihi belirledikten sonra kaydet diyerek işlem yapılır.
-İRSALİYE TEKRAR FATURALAŞTIRILABİLİR YAPMA
Kestiğiniz faturaların daha sonra bir sorun yaşanmaması için firmada saklanır ve her hangi bir sorun
karşısında elinizde kanıt olarak bir rapor bulunur.
-TOPLU FATURA SİLME
Faturanın işlemi bittiğinde her hangi bir etkisi kalmadığında tek tek değil de faturaları seçerek toplu
bir şekilde silinir.
-ENTEGRASYON
-Diğer programlarla entegrasyon
-Cari hesap Entegrasyonu
-Fatura entegrasyonu
-Faturaları toplu muhasebeleştirme
-Muhasebeleşen faturaların fişlerini silmek
-DİĞER PROGRAMLARLA ENTEGRASYONU
Download

Dara Plus Cari-Stok-Kasa-Fatura Döküman için tıklayınız.