Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
ATA LAB
Çevre Analiz Sağlık Hizmet Ve Teknolojileri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0079-T
Revizyon No: 08 Tarih: 10 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0079-T
Adresi :
Kayışdağı Mah. Dudullu Yolu Cad. Parlar İş
Merkezi No:34/5
ATAŞEHİR
İSTANBUL / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Bacagazı (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Ortam Havası
(Hava Kalitesi)
Tel
: 0216 550 53 43
Faks
: 0216 550 53 44
E-Posta : [email protected]
Website : www.ekolab.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle CO
Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle SO₂
Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle NO,
NO₂, NOx Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle O₂
tayini
Gravimetrik Metod ile Toz (Partikül
Madde) Tayini
Renk Karşılaştırma (Bacharach) Metodu İle
İslilik Tayini
Pitot Tüpüyle Hız ve Debi Ölçümü
Nem Ölçümü
TS ISO 12039
ISO 7935
EPA CTM-022
TS ISO 12039
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
TS 9503
TS ISO 10780
EPA Method 4
TL 12.16 (İşletme içi metod)
Flor örnekleme ve analiz
TS ISO 15713
Klor örneklemesi ve analizi
TS EN 1911-1
TS EN 1911-2
TS EN 1911-3
GC FID Metot ile Uçucu Organik
Bileşiklerin Ayrıştırılması ve Buhar Tayini
Dinamik Seyreltmeli Numune Alma
O₂, CO₂,CO,SO₂,NO,NO₂
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz
Derişimlerinin Otomatik Tayini İçin
Numune Alma
TS EN 13649
ASTM 3686
ASTM 3687
TS ISO 10396
Gravimetrik Metot ile Partikül Madde
(PM10) Tayini
EPA 40 CFR Part 50 Appendix
J
Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Ölçümü
Askıda Katı Maddenin PM10 Kesrinin
Tayini
TS 2341
TS EN 12341
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
ATA LAB
Çevre Analiz Sağlık Hizmet Ve Teknolojileri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0079-T
AB-0079-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 10 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Ortam Havası
(Hava Kalitesi)
Devam)
GC FID Metot ile Uçucu Organik
Bileşiklerin Ayrıştırılması ve Buhar Tayini
Dinamik Seyreltmeli Numune Alma
TS EN 13649
ASTM 3686
ASTM 3687
Akustik/Gürültü
Elektro-Akustik - Ses Seviye Ölçerleri
TS EN 61672-1
Akustik - Sesin Dışarıda Yayılırken
Azalması
TS ISO 9613-1
Akustik - Sesin Dışarıda Yayılırken
Azalması
TS ISO 9613-2
Akustik- Makina Ve Donanımlardan
Yayılan Gürültü Tayini
TS EN ISO 12001
Akustik - Makine Ve Donanım Tarafından
Yayılan Gürültü Tayini
TS EN ISO 11204
Akustik - Makine Ve Donanımdan Yayılan
Gürültü Tayini
TS EN ISO 11200
Akustik-Ses Basıncı Kullanarak, Gürültü
Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini
TS EN ISO 3746
Akustik - Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip
Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç
Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses
Güç Seviyelerinin Tayini
TS ISO 8297
Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi,
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS 9315 ISO1996-1
Akustik - Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü
Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak
Tayini
TS EN ISO 3744
Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi,
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS ISO 1996-2
Mekanik Titreşim Kişilerin Maruz Kaldığı
Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve
DeğerlendirilmesiBölüm 1: Genel Kurallar
TS EN ISO 5349-1
Titreşim
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
ATA LAB
Çevre Analiz Sağlık Hizmet Ve Teknolojileri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0079-T
AB-0079-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Titreşim Devam)
Çalışma Ortamı
Revizyon No: 08 Tarih: 10 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mekanik Titreşim Kişilerin Maruz Kaldığı
Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi-Bölüm 2: İş Yerlerinde
Ölçme Yapmak İçin Pratik Kılavuz
TS EN ISO 5349-2
Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon
Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli
Makinaların Deneye Tabi tutulması
TS EN 1032
Aydınlatma Ölçümü
Lüxmetre ile Aydınlatma Ölçümü
ISO CIE 8995
Gürültü Maruziyet Ölçümü
Dozimetre İle Maruziyet Ölçümü
TS 2607 ISO 1999
Kişisel Maruziyet Toz Ölçümü
NIOSH 0500
Kişisel Maruziyet VOC Ölçümü
NIOSH 2549
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı