●İktisat programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
bünyesinde 2008 yılında açılmıştır.
●Programın eğitim süresi 1 yıl İngilizce Hazırlık sınıfı ile birlikte
5 yıldır.
●Bölümümüz 2011-2012 öğretim yılı döneminde ilk
öğrencilerini almıştır.
● 2104 – 2015 dönemi itibariyle 795 öğrencisi bulunmaktadır.
İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
2011-2012 2012-2013
2013-2014 2014-2015
ÖSYS KONTENJANLARI
I.ÖĞRETİM
−
108
113
113
II.ÖĞRETİM
−
108
113
113
I.ÖĞRETİM
97
112
122
115
II.ÖĞRETİM
−
109
124
116
KAYITLANAN ÖĞRENCİ SAYILARI
7 Arş.
Gör.
6 Yrd.
Doç. Dr.
1 Doç. Dr.
İktisat
İktisat
Politikası
Politikası
Anabilim
Anabilim
Dalı
Dalı
İktisat
İktisat
Teorisi
Teorisi
Anabilim
Anabilim
Dalı
Dalı
Anabilim
Anabilim
Dallarımız
Dallarımız
İktisat
İktisat
Tarihi
Tarihi
Anabilim
Anabilim
Dalı
Dalı
İktisadi
İktisadi
Gelişme
Gelişme
veve
Uluslar
Uluslar
arası
arası
İktisat
İktisat
Anabilim
Anabilim
Dalı
Dalı
ANABİLİM DALLARI
BÖLÜM BAŞKANI
DOÇ. DR. LEVENT AYTEMİZ
İKTİSAT POLİTİKASI ABD
YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN KARAMELİKLİ
YRD. DOÇ. DR. AHMET OĞUZ
YRD. DOÇ. DR. ALİ KONAK
ARŞ. GÖR. ÖZGÜR BAYRAM SOYLU (ÖYP)
ARŞ. GÖR. AYŞEGÜL GÜLLÜ (ÖYP)
İKTİSAT TEORİSİ ABD
DOÇ. DR. LEVENT AYTEMİZ
YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN KESGİNGÖZ
YRD. DOÇ. DR. NURAY TÜRKER
ARŞ. GÖR. TUĞÇE OLCAY
ARŞ. GÖR. SEFA ERKUŞ
ARŞ. GÖR. MURAT ERGÜL (ÖYP)
İKTİSAT TARİHİ ABD
YRD. DOÇ. DR. HATİCE BAHAR AŞÇI
ARŞ. GÖR. ALİ RAUF KARATAŞ
ARŞ. GÖR.MEHMET FERDA KAYA (ÖYP)
İktisat programı,
tükenebilir kaynakların
insanların ihtiyaçlarını
karşılamak için en etkin
biçimde kullanılması,
bu kaynakların artırılması
ve
üretilen mal ve hizmetlerin
bölüşümü ile ilgili konularda
eğitim yapar.
İktisat programı,
ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için
üretmeli sorularına yanıt arayan bir sosyal
bilim dalıdır.
Olguları anlamak için iktisat bilimi sosyoloji,
tarih, felsefe, matematik ve istatistikten
yararlanır.
 mikro iktisat
 makro iktisat
 İktisadi büyüme
 uluslararası iktisat
 iktisadi gelişme
 para ve maliye politikaları
 iktisat tarihi
 politik iktisat
 finansal iktisat
DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Bölümümüz, Avrupa Birliği’nin Erasmus alt
programına
katılmakta,
Avrupa’da
ikili
anlaşmalarımızın olduğu üniversitelerle öğrenci
ve öğretim üyesi değişimi yapmaktadır.
Erasmus programının yanı sıra yurtiçi öğrenci
değişim programı olan Farabi Değişim Programı
ve bir diğer yurtdışı öğrenci değişim programı
olan Mevlana Değişim Programı imkanları da
bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra Çift Anadal ve Yandal imkanları
mevcuttur.
ERASMUS - ANLAŞMA
YAPILAN ÜNİVERSİTELERİN
BULUNDUĞU ÜLKELER
● ROMANYA
●POLONYA
●LİTVANYA
● ALMANYA
●İSPANYA
●MACARİSTAN
●LETONYA
●BULGARİSTAN
●SLOVAKYA
●İTALYA
ÇİFT ANADAL
Bölümümüzün
öğrencileri,
farklı
bölümlerin
diplomalarını alma imkanına sahiplerdir.
● İİBF – İŞLETME
● İİBF – ULUSLARARASI İLİŞKİLER
● İİBF – SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
● İİBF – SOSYAL HİZMET
Bir iktisat öğrencisi yoğun bir teorik ve pratik eğitim
sürecinden geçer; bu eğitimin sonunda “İktisatçı”
(ekonomist) ünvanını alır.
İktisat eğitimi,
ülkemizdeki ve dünyadaki politik ve toplumsal gelişmeleri kavramamızı ve
fakirlik, azgelişmişlik, çevre gibi konulara duyarlı olmamızı sağlar.
İktisat eğitimi sayesinde, hükümetlerin izlediği politikaları daha iyi
anlarız.
İktisat Eğitimi Sizin İçin Uygundur!!!

Eğer;
 problem çözmeye yatkınsanız
 tarih, felsefe ve sosyoloji ilginizi çekiyorsa
 ülke ve dünya iktisadi sorunlarıyla ilgileniyorsanız
 politik konuları daha iyi kavramak istiyorsanız
 ekonomik gelişme, küreselleşme, dünya ekonomisi
vb. gibi entelektüel konulara merakınız varsa
 okumayı seviyorsanız…
.
Çeşitli bakanlıklarda, kamu ve özel bankalarda müfettiş,
denetçi ve uzman olarak görev alabilir,
uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde
çalışabilirler.
Bölümü bitiren öğrencilerin iyi düzeyde İngilizce bilmeleri
ve
bilgisayar teknolojilerine hakim olmaları
diğer iktisatçılar arasında
avantajlı
bir konuma sahip olmalarını sağlar















İKTİSAT KARİYER MESLEKLERİ
T.C. Merkez Bankası
Ekonomi Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Maliye Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
Sermaye Piyasası Kurumu
Rekabet Kurumu
İdari Yargı Hakimliği
Sayıştay Denetçiliği
Akademisyenlik
Ziraat Bankası, Vakıfbank






Borsa İstanbul
Bankalar
Kalkınma Ajansları
Finans Kuruluşları
Denetim Kurumları
Özel Firmaların Pazarlama
ve Satış Departmanları
 Sanayi ve Turizm kentine hoşgeldiniz …
İletişim
İnternet
http://iibf.karabuk.edu.tr/
E-mail
[email protected]
[email protected]
Telefon - Dahili
Dekanlık: (0 370) 433 31 55 – 160
Bölüm Başkanlığı: (0 370) 433 31 98 – 2785
Öğrenci İşleri: (0 370) 433 31 98
Fax
(0 370) 433 31 56
İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi
Download

İktisat Bölüm Tanıtımı - iktisadi ve idari bilimler fakültesi